ОПШТИ УСПЕХ КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ ИСПИТ ЗА ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА ДАНА 24. И 25. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

КАНДИДАТ

ОПШТИ УСПЕХ

ОЦЕНА

Балшић Тања

89

9

Божић Стеван

80

8

Божић Уна

90

9

Бојичић Владимир

92

10

Васић Јована

77

8

Витановић Бојана

75

8

Вићентијевић Братислав

73

8

Војкић Владимир

81

9

Вујошевић Манић Душица

77

8

Вукојевић Душан

82

9

Вучковић Иван

77

8

Вучковић Марко

88

9

Гарић Јелена

81

9

Димитријевић Дубравка

76

8

Драгић Александар

86

9

Думић Ана

65

7

Ђогић Милица

70

7

Ђурчић Весна

71

8

Живановић Раде

65

7

Златановић Душан

81

9

Ивановић Иван

80

8

Игњатовић Александра

78

8

Илић Слободан

76

8

Јанић Милош

71

8

Јанковић Милош

81

9

Јевтов Весна

81

9

Јовановић Андријана

76

8

Јовановић Анђела

78

8

Јовановић Љубомир

74

8

Јовановић Мина

87

9

Јовић Александар

74

8

Јовић Марија

75

8

Караћ Ивана

79

8

Караћ Стеван

88

9

Караџић Богдан

69

7

Керкез Мирјана

64

7

Килибарда Анто

70

7

Килибарда Немања

65

7

Копривица Радош

70

7

Костић Данило

84

9

Костић Младен

83

9

Крунић Ивана

88

9

Лакић Марко

84

9

Лекић Врзић Бранка

91

10

Марковић Јелена

66

7

Маћић Ивана

67

7

Миладиновић Маја

83

9

Милић Ненад

71

8

Милошевић Јелена

86

9

Миљевић Горан

72

8

Миљковић Боривоје

83

9

Миљуш Славиша

68

7

Мићић Љиљана

76

8

Мишић Милица

69

7

Неранџић Зоран

83

9

Николић Александара

65

7

Николић Милан

81

9

Нушевић Мирзет

60

6

Павићевић Раде

83

9

Павлица Вера

70

7

Павлов Тијана

74

8

Павловић Јелица

75

8

Петрекановић Мирослав

75

8

Петров Бојан

75

8

Петров Борислав

71

8

Петровић Ана

65

7

Петровић Милица

72

8

Петровић Мирјана

76

8

Радисављевић Новак

71

8

Радојчић Урош

69

7

Радуловић Габријела

66

7

Радумило Ирена

78

8

Рајић Милица

71

8

Ракић Жељко

80

8

Савић Слободан

74

8

Селаковић Мирослав

89

9

Сендерак Олга

74

8

Симић Катарина

80

8

Синђелић Стеван

80

8

Спасић Марија

80

8

Стаменковић Вељко

68

7

Станковић Марко

74

8

Станојковић Далибор

88

9

Стевановић Милена

69

7

Стефановић Милица

76

8

Стојановић Јована

77

8

Стојановски Веселин

86

9

Стошић Марија

69

7

Стошић Марко

79

8

Сударевић Марко

88

9

Таранџа Љубица

66

7

Трајковић Сандра

68

7

Трбојевић Душан

91

10

Тричковић Саша

93

10

Ћатић Ведрана

68

7

Фолић Славица

76

8

Цветковић Александар

68

7

Цветковић Стеван

75

8

Чолевић Дарко

88

9

Чорбић Милош

65

7

Шојић Благоје

77

8

Шућур Драгана

80

8