СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ПРВОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 20. МАЈА 2019. ГОДИНЕ У 9 ЧАСОВА, КОНФЕРЕНЦИЈСКА САЛА НА ЧЕТВРТОМ СПРАТУ, ( ЦЕНТРАЛНО КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ, ул. Немањина бр. 22-26

1.  Тијана Стевановић ( поправни испит)

2. Тања Вучковић Милишић ( поправни испит)

3. Маја Ристић ( одлагање из претходног рока)

СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ДРУГОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 20. МАЈА 2019. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА, КОНФЕРЕНЦИЈСКА САЛА НА ЧЕТВРТОМ СПРАТУ, ( ЦЕНТРАЛНО КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ, ул. Немањина бр. 22-26

1.       Зорица Бијелић ( редовни кандидат)

2.       Дејан Обренић ( поправни испит)

3.       Десимир Смиљковић ( поправни испит)

 Пријаве за слушање усменог дела испита су могуће путем броја телефона 011 78 58 000 дана 17.05.2019 године од 08.30.

Није могуће пријављивање за обе комисије.