Обавештавају се организације цивилног друштва да је Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у радној групи за израду Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика и рок за пoднoшeњe кандидатуре за чланство продужен до 11. јануара 2021. године.

Све информације о Јавном позиву и начину пријављивања организација цивилног друштва могу се пронаћи на:

 https://www.mpravde.gov.rs/obavestenje/31878/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-za-podnosenje-kandidature-za-clanstvo-u-radnoj-grupi-za-izradu-operativnog-plana-za-sprecavanje-korupcije-u-oblastima-od-posebnog-rizika.php