Резултати писменог дела правосудног испита за кандидате који испит полажу пред Првим и Трећим испитним одбором биће саопштени јавно, дана 24.09.2021. године са почетком у 8:30 часова, на Правном факултету Универзитета у Београду, у холу испред деканата.

Резултати писменог дела правосудног испита за кандидате који испит полажу пред Другим  испитним одбором биће саопштени јавно, дана 24.09.2021. године са почетком у 9:30 часова испред зграде Правосудне академије, Теразије број 41.