Министар правде је на основу члана 11. ст.1 .и 2. Закона о судским вештацима ( „Сл. Гласник РС”, број 44/10), објавио дана 10.06.2022. године у „Службеном гласнику РС“ јавни позив за именовање судских вештака за област шумарство за подручје Вишег суда у Крушевцу на основу претходно истакнутих потреба.

Рок за подношење Захтева је 15 дана од дана објаве јавног позива у „Службеном гласнику РС“, последљи дан рока истиче 27.06.2022. године.