Кандидати који су положили правосудни испит у фебруарском испитном року пред Трећим испитним одбором, могу се пријавити за лично преузимање Уверења, слањем смс поруке секретару Трећег испитног одбора на број телефона 064-813-50-50 уз обавезну назнаку о термину личног преузимања Уверења.

Након пријаве, Уверења се могу лично преузети у просторијама Министарства правде, дана:

13.03.2023. године у 13 часова;

14.03.2023. године у 13 часова.

Кандидатима који се нису пријавили за лично преузимање Уверења, као и кандидатима који не приступе у наведеним терминима, Уверења ће бити експедована на адресу пребивалишта.