Регистар посредника

Према одредбама Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), лице које је добило дозволу за посредовање у законом предвиђеном поступку, уписује се у Регистар посредника.

Регистар је јаван и објављује се на интернет страници министарства.

Име
Презиме

Абдоли (Божидар ) Мирјана

Година и место рођења : 1955 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација

Адреса : Недељка Чабриновића 49, 11000 Београд

Е-маил адреса : advokat.m.a@hotmail.rs

Број мобилног телефона : 0638832707

Број телефона : 0113540149

Број и датум одлуке : 740-09-00142/2017-22 од 2017-06-09

Абут (Ђуро ) Слободан

Година и место рођења : 1970 . - Ријека, Хрватска

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Раде Кончара 56, Сремска Каменица

Е-маил адреса : slobodan.abut@gmail.com

Број мобилног телефона : 062566100

Број и датум одлуке : 740-09-00580/2020-22 од 2020-07-27

Аврамовић (Петко ) Миланка

Година и место рођења : 1957 . - Равни шорт, Куршумлија

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сарајевска 22/5/20, Београд

Е-маил адреса : milanka.avramovic@senior-lawoffice.rs

Број мобилног телефона : 0621379962

Број и датум одлуке : 740-09-00351/2019-22 од 2019-04-01

Аврамовић (Звонимир ) Драган

Година и место рођења : 1986 . - Алексинац

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Драгољуба Аврамовића 32, Житковац, Алексинац

Е-маил адреса : avramovic99999@gmail.com

Број мобилног телефона : 062514999

Број и датум одлуке : 740-09-00175/2021-22 од 2021-03-15

Агатоновић Стејић (Никола ) Снежана

Година и место рођења : 1972 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Дринска 15/41, 26000 Панчево

Е-маил адреса : agatonovic.stejic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648429200

Број телефона : 013353871; 013351620

Број и датум одлуке : 740-09-00689/2015-22 од 2015-08-20

Агоштон (Ласло ) Габријела

Година и место рођења : 1960 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Петра Лековића 3, Суботица

Е-маил адреса : agabi9600@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644166513

Број и датум одлуке : 740-09-00494/2020-22 од 2020-08-13

Адамовић (Ивица ) Мирослав

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани филолог опште лингвистике

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Маре Таборске 25, Београд

Е-маил адреса : miroslavadamovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641531829

Број и датум одлуке : 740-09-01026/2019-22 од 2019-11-05

Ајдук (Милош ) Даница

Година и место рођења : 1985 . - Бачка Паланка

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Живојина Мишића 39, Деспотово, Бачка Паланка

Е-маил адреса : danicaajduk@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638736625

Број и датум одлуке : 740-09-00576/2020- од 2020-07-27

Аксентијевић (Бобан ) Кристина

Година и место рођења : 1994 . - Крушевац

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Текија, Крушевац

Е-маил адреса : kristinamilosevic923@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641202880

Број и датум одлуке : 740-09-00795/2020-22 од 2020-09-29

Аксић (Градимир ) Дејан

Година и место рођења : 1975 . - Призрен

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Милоша 1/47, Крушевац

Е-маил адреса : dzef.axa@gmail.com

Број мобилног телефона : 066404707

Број и датум одлуке : 740-09-00410/2019-22 од 2019-04-22

Алексић (Бранислав ) Снежана

Година и место рођења : 1973 . - Београд

Факултет : Факултет за пословне студије – Пожаревац, Мегатренд Универзитет

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Породична медијација, Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Војводе Степе 66, 11000 Београд

Е-маил адреса : snezanaaleksic3@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641949130

Број и датум одлуке : 740-09-1162/2015-22 од 2016-02-17

Алексић (Миле ) Гордана

Година и место рођења : 1979 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Напредне вештине комуникације и преговарања, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Сомборска 25А/4/14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : gocaaleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642919828

Број и датум одлуке : 740-09-00244/2015-22 од 2015-04-15

Алексић (Сава ) Душанка

Година и место рођења : 1960 . - Црепаја

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Пословни секретар

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Mедијација у локалној заједници

Адреса : Жарка Зрењанина 15, 26210 Ковачица

Е-маил адреса : dusanka.aleksic@kovacica.org

Број мобилног телефона : 063256330

Број телефона : 013661829

Број и датум одлуке : 740-09-00190/2018-22 од 2018-08-09

Алексић (Војислав ) Јелена

Година и место рођења : 1970 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању

Адреса : Трг краља Милана 21, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokati.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063461720

Број и датум одлуке : 740-09-199/2018-22 од 2018-05-07

Алексић (Бранко ) Тамара

Година и место рођења : 1985 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Гаврила Принципа 74, 37000 Крушевац

Е-маил адреса : tamaramrdja@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641388816

Број и датум одлуке : 740-09-488/2018-22 од 2018-08-24

Алексић (Милан ) Јелена

Година и место рођења : 1982 . - Крагујевац

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : дипломирани економиста

Занимање : ревизор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краља Александра Првог Карађорђевића 52а/4, Крагујевац

Е-маил адреса : jelena982@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0638580805

Број и датум одлуке : 740-09-00370/2019-22 од 2019-04-03

Алексић (Ђорђе ) Филип

Година и место рођења : 1986 . - Пирот

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Рентгентова 31/19, Ниш

Е-маил адреса : aleksic.f@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658834816

Број и датум одлуке : 740-09-00646/2019-22 од 2019-07-08

Алексић (Никола ) Данијела

Година и место рођења : 1976 . - Мостар, БиХ

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Приштини

Звање : професор педагогије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Прве пруге 21, Београд

Е-маил адреса : aleksicdanijela76@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0605039359

Број и датум одлуке : 740-09-00740/2019-22 од 2019-07-31

Алексић (Никола ) Дијана

Година и место рођења : 1988 . - Апатин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хаџи Рувимова 48/2/13, Нови Сад

Е-маил адреса : aleksicdijana@gmail.com

Број мобилног телефона : 062250621

Број и датум одлуке : 740-09-00437/2019-22 од 2019-06-25

Алексић (Миле ) Драгана

Година и место рођења : 1961 . - Аљиновићи

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Немањина 58/2, 32000 Чачак

Е-маил адреса : dragana@advaleksic.rs

Број мобилног телефона : 063642344

Број телефона : 032225126

Број и датум одлуке : 740-09-00499/2016-22 од 2016-11-15

Алексић (Борко ) Срђан

Година и место рођења : 1968 . - Буштрање, Прешево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању

Адреса : Орловића Павла 18, Ниш

Е-маил адреса : advokati.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063461720

Број и датум одлуке : 740-09-00975/2018-22 од 2018-12-25

Алексић (Зоран ) Небојша

Година и место рођења : 1975 . - Крагујевац

Факултет : Технички Факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину Универзитета у Новом Саду

Звање : магистар техничких наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Божане Прпић 13А/10, Крагујевац

Е-маил адреса : n.aleksic@mts.rs

Број мобилног телефона : 066374200

Број и датум одлуке : 740-09-00410/2020-22 од 2020-05-25

Алексов (Драгољуб ) Владислав

Година и место рођења : 1961 . - Пирот

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима

Адреса : Данила Киша 8, 18300 Пирот

Е-маил адреса : aprv@ptt.rs

Број мобилног телефона : 063242031

Број и датум одлуке : 740-09-00194/2018-22 од 2018-07-25

Алемпијевић (Радомир ) Славица

Година и место рођења : 1982 . - Ваљево

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Бранислава Нушића 23, Рвати, Обреновац

Е-маил адреса : slavica.alempijevic1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641585601

Број и датум одлуке : 740-09-00422/2021-22 од 2021-06-10

Алфировић (Зоран ) Младен

Година и место рођења : 1985 . - Шабац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Европе 21/4/27, Нови Сад

Е-маил адреса : alfirovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062453554

Број и датум одлуке : 740-09-00792/2021-22 од 2021-07-26

Амиџић Нађ (Љубан ) Светлана

Година и место рођења : 1968 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Краља Петра првог 1, Сомбор

Е-маил адреса : svetlana.amidzic.nadj@gmail.com

Број мобилног телефона : 0654620718

Број и датум одлуке : 740-09-01019/2019-22 од 2019-11-04

Андоновић (Миле ) Марија

Година и место рођења : 1975 . - Пирот

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Таковска 9/17, Пирот

Е-маил адреса : marija.andonovic@freezonepirot.com

Број мобилног телефона : 0631084850

Број и датум одлуке : 740-09-01328/2019-22 од 2020-01-13

Андоновић (Небојша ) Стефан

Година и место рођења : 1991 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар уметности 23/019, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : stefan.andonovic91@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642825674

Број и датум одлуке : 740-09-00436/2020-22 од 2020-01-05

Андрејић (Јовица ) Дијана

Година и место рођења : 1985 . - Јагодина

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор енглеског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стевана Синђелића 23/1/4, Јагодина

Е-маил адреса : dijanaandrejic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642458027

Број и датум одлуке : 740-09-397/2019-22 од 2019-04-08

Андрић (Милорад ) Слађана

Година и место рођења : 1972 . - Зрењанин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Непознато - Kолективно преговарање, Непознато - Напредне вештине посредовања, Непознато - Породична медијација

Адреса : Архимандрита Герасима Зелића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса : sladjana.slavnic.andric@gmail.com

Број мобилног телефона : 063205858

Број и датум одлуке : 740-09-00016/2019-22 од 2019-01-31

Андрић (Недељко ) Борислав

Година и место рођења : -0001 . - Београд

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор пољског језика и књижевности

Занимање : професор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Ромена Ролана 51, 11000 Београд

Е-маил адреса : andric@almaholidays.rs

Број мобилног телефона : 0637755011

Број телефона : 0112756048

Број и датум одлуке : 740-09-00470/2015-22 од 2015-08-20

Андрић (Родољуб ) Милица

Година и место рођења : 1993 . - Бор

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : 7. Јули 14/7, Бор

Е-маил адреса : milica0065@live.com

Број мобилног телефона : 0691695108

Број и датум одлуке : 740-09-00417/2019-22 од 2019-09-30

Андрић (Жарко ) Александар

Година и место рођења : 1981 . - Гњилане

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Менаџер правне службе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Станоја Главаша 67, 18000 Ниш

Е-маил адреса : andric.aleksandar1981@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638269969

Број и датум одлуке : 740-09-01231/2015-22 од 2015-12-14

Андрић (Миломир ) Марија

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Омладинских бригада 35/32, Нови Београд

Е-маил адреса : nadji.dogovor@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637672888

Број и датум одлуке : 740-09-00604/2020-22 од 2020-08-07

Анђелковић (Јовица ) Емилија

Година и место рођења : 1990 . - Лесковац

Факултет :

Звање : мастер хемичар

Занимање : Аналитичар контроле квалитета

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ветерничка 2, Лесковац

Е-маил адреса : e.andjelkovic990@live.com

Број мобилног телефона : 0652015792

Број и датум одлуке : 740-09-00370/2018-22 од 2018-10-03

Анђелковић (Драгослав ) Ана

Година и место рођења : 1973 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радослава Грујића 19, Београд

Е-маил адреса : med.andjelkovicana@outlook.com

Број мобилног телефона : 0652452770

Број и датум одлуке : 740-09-00261/2019-22 од 2019-05-20

Анђелковић (Светозарљ ) Миљана

Година и место рођења : 1994 . - Приштина

Факултет : Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Делијски вис 6/12, Ниш

Е-маил адреса : miljanabarjaktarevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631915216

Број и датум одлуке : 740-09-00920/2019-22 од 2019-09-30

Анђелковић (Младен ) Никола

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милешевска 37/1/3, Београд

Е-маил адреса : nikola.andjelkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063247766

Број и датум одлуке : 740-09-01009/2019-22 од 2020-01-23

Анђелковић (Андреја ) Катарина

Година и место рођења : 1989 . - Крушевац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани филозоф

Занимање : Филозоф

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : У Тант 34, 37000 Крушевац

Е-маил адреса : kancelarija@medijacije.rs

Број мобилног телефона : 062310213

Број и датум одлуке : 740-09-406/2017-22 од 2017-08-16

Анђелковић-Милошевић (Радосав ) Светлана

Година и место рођења : 1972 . - Сарајево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Напредне вештине посредовања, Непознато - Посредовање у привредним споровима, Непознато - Споразумно финансијско реструктурирање (напредни ниво)

Адреса : Гандијева 114Б/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : svetlana.andjelkovic@andjelkoviclegal.rs

Број мобилног телефона : 0631032501

Број и датум одлуке : 740-09-00148/2015-22 од 2015-04-15

Аничић (Миро ) Душан

Година и место рођења : 1980 . - Зрењанин

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима, Непознато - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Павла Папа 41, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : anicic.dusan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063444855

Број и датум одлуке : 740-09-01054/2015-22 од 2015-12-14

Антић (Драго ) Биљана

Година и место рођења : 1987 . - Вировитица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање : мастер правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Руменачка 5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : bilja_antic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641352686

Број и датум одлуке : 740-09-00828/2015-22 од 2015-09-30

Антић (Коце ) Мирјана

Година и место рођења : 1961 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Изазови неутралности,професионална дистанца и лично ангажовање, Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Напредне вештине посредовања

Адреса : Ђорђа Станојевића 11В, 11000 Београд

Е-маил адреса : mirjantic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0601660161

Број и датум одлуке : 740-09-00108/2015-22 од 2015-04-15

Антић (Драгомир ) Наташа

Година и место рођења : 1976 . - Јагодина

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Младена Миленковића 28, Јагодина

Е-маил адреса : antic.medijator.ja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655033055

Број и датум одлуке : 740-09-00423/2019-22 од 2019-04-22

Антић (Драги ) Александра

Година и место рођења : 1987 . - Лесковац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање :

Занимање : јавни извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди

Адреса : Николе Тесле 20, Лесковац

Е-маил адреса : a.antic.izvrsitelj@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652120233

Број и датум одлуке : 740-09-00053/2019-22 од 2019-04-22

Антић (Петроније ) Ивана

Година и место рођења : 1967 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди

Адреса : Честелинска 8, 17500 Врање

Е-маил адреса : iantic07@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631838499

Број и датум одлуке : 740-09-00433/2017-22 од 2017-09-11

Антић (Иван ) Ивана

Година и место рођења : 1974 . - Ћуприја

Факултет : Учитељски факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : професор разредне наставе

Занимање : професор разредне наставе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Банатска 3, 35230 Ћуприја

Е-маил адреса : ivanamoravski@gmail.com

Број мобилног телефона : 0668855895

Број и датум одлуке : 740-09-00310/2017-22 од 2017-11-06

Антонијевић (Мирољуб ) Марјана

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цара Душана 3, 11000 Београд

Е-маил адреса : marjana.antonijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642210696

Број и датум одлуке : 740-09-00472/2015-22 од 2015-07-07

Антонић-Аничић (Томислав ) Татјана

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бул. Краља Петра 1 73, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tatjana.antonic@voban.groupnbg.com

Број мобилног телефона : 0637210308

Број телефона : 0216334184

Број и датум одлуке : 740-09-00311/2016-22 од 2016-08-15

Арамбашић (Петар ) Драган

Година и место рођења : -0001 . - Славеј, Прилеп, Р. Македонија

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер заштите на раду

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељков венац 12, 11000 Београд

Број мобилног телефона : 0643535180

Број и датум одлуке : 740-09-00532/2018-22 од 2018-10-03

Аранђеловић (Горан ) Ана

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Алфа БК универзитет - Академија уметности у Београду

Звање : дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Гарашанина 15, Ниш

Е-маил адреса : ana.agluma@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628228752

Број и датум одлуке : 740-09-01203-22 од 2019-12-04

Аранђеловић Ђурђевић (Будимир ) Дајана

Година и место рођења : 1960 . - Ново Место

Факултет : Грађевински факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани грађевински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милутина Бојића 10, Ниш

Е-маил адреса : dajana.matijavid@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601553145

Број и датум одлуке : 740-09-00550/2020-22 од 2020-08-03

Араповић-Илић (Фахрудин ) Тања

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник;мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Напредне вештине посредовања, Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милана Ракића 83/1, 11000 Београд

Е-маил адреса : tanjaai@ymail.com

Број мобилног телефона : 063277937

Број и датум одлуке : 740-09-01044/2015-22 од 2015-12-17

Аризановић (Драгољуб ) Милица

Година и место рођења : 1956 . - Рашка

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пионирски трг 11, Пожаревац

Е-маил адреса : arizanovic.milica@gmail.com

Број мобилног телефона : 062392977

Број и датум одлуке : 740-09-01111/2019-22 од 2019-11-15

Арсенијевић Андоновић (Зоран ) Ивана

Година и место рођења : 1988 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Саве Ковачевића 26/2б, Крагујевац

Е-маил адреса : adv.arsenijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601933333

Број и датум одлуке : 740-09-388/2019-22 од 2019-04-08

Арсић (Драгољуб ) Јелена

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : доктор правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Бракоразводна и породична медијација, Непознато - Аспекти и приступи породичној медијацији, Непознато - Обука инструктора у области преговарања за потребе управљања у међународном пословном окружењу

Адреса : Браће Недића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса : jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Број мобилног телефона : 0638181338

Број и датум одлуке : 740-09-00440/2015-22 од 2015-05-29

Арсић (Ђорђе ) Тања

Година и место рођења : 1961 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Трг незнаног јунака 2, Нови Сад

Е-маил адреса : advokat.tanja.arsic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641446623

Број и датум одлуке : 740-09-457/2018-22 од 2018-08-14

Арсић (Драган ) Вељко

Година и место рођења : 1995 . - Врање

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Божидар Аџије 9, Врање

Е-маил адреса : veljaarsic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0666669985

Број и датум одлуке : 740-09-00335/2019-22 од 2019-05-22

Арсић (Љубиша ) Јелена

Година и место рођења : 1987 . - Врање

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Устаничка 51, Врање

Е-маил адреса : jelena.arsic187@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648332656

Број и датум одлуке : 740-09-01023/2019-22 од 2019-11-19

Арсић (Добривоје ) Миљко

Година и место рођења : 1976 . - Вршац

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима, Привредна комора Србије - Споразумно финансијско реструктурирање, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Цвијићева 22/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : arsicm@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063684008

Број и датум одлуке : 740-09-00385/2016-22 од 2016-08-15

Арсић (Илија ) Небојша

Година и место рођења : 1967 . - Лебане

Факултет : Медицински факултет Универзитета у Нишу

Звање : доктор медицине

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Нема улице бб, Медвеђа

Е-маил адреса : dr.nebojsa.arsic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648639155

Број и датум одлуке : 740-09-01216/2019-22 од 2019-12-02

Арсић (Мирослав ) Синиша

Година и место рођења : 1965 . - Србица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Иве Андрића 12, 35000 Јагодина

Е-маил адреса : sinisaarsic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0648197590

Број и датум одлуке : 740-09-19/2018-22 од 2018-03-05

Арсић (Љубиша ) Снежана

Година и место рођења : 1962 . - Пожаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација, Привредна комора Србије - Вансудско и интерно решавање радних спорова, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима

Адреса : Воје Дулића 37/4, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса : advokat.snezanars@gmail.com

Број мобилног телефона : 063222211

Број и датум одлуке : 740-09-00315/2017-22 од 2017-07-19

Атанасијевић Стошић (Драган ) Ивона

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Нишка 5, 11000 Београд

Е-маил адреса : pravnica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638119648

Број и датум одлуке : 740-09-415/2017-22 од 2017-09-11

Атанасковић (Живко ) Славиша

Година и место рођења : 1972 . - Прокупље

Факултет : Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу Универзитет „Унион – Никола Тесла“ у Београду

Звање : дипломирани индустријски менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косанчић Ивана 66, 18400 Прокупље

Е-маил адреса : aslavisa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642076756

Број телефона : 027323436

Број и датум одлуке : 740-09-00735/2015-22 од 2015-09-09

Атанасковић (Душан ) Зоран

Година и место рођења : 1965 . - Крагујевац

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бачка 1, Бач

Е-маил адреса : zof.atanaskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063504139

Број и датум одлуке : 740-09-00501/2021-22 од 2021-06-10

Атић (Милорад ) Миљана

Година и место рођења : 1983 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање : секретар образовне установе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Посредовање у породичним споровима, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Вишњичка 31, Суботица

Број мобилног телефона : 063370033

Број и датум одлуке : 740-09-01022/2019-22 од 2019-11-12

Аутишер (Емил ) Дарко

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Исидоре Секулић 16/13, 26000 Панчево

Е-маил адреса : darko.autiser@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658361245

Број и датум одлуке : 740-09-00396/2016-22 од 2016-08-15

Баби (Јожеф ) Аттила

Година и место рођења : 1964 . - Бачка Топола

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Основна обука

Адреса : Широка 66, Бачка Топола

Е-маил адреса : babiattila@freemail.hu

Број мобилног телефона : 063584029

Број и датум одлуке : 740-09--702/2019-22 од 2019-07-10

Бабин (Драго ) Љиљана

Година и место рођења : 1968 . - Зрењанин

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер за развој - машинска струка

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косовска 1/3/17, Нови Сад

Е-маил адреса : medijator.ljb@gmail.com

Број мобилног телефона : 063233981

Број и датум одлуке : 740-09-00584/2021-22 од 2021-07-16

Бабић (Ђорђе ) Наташа

Година и место рођења : 1987 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : матер правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Беле Њиве 20/5/36, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : natasa.babic@radovic-law.com

Број мобилног телефона : 063547724

Број и датум одлуке : 740-09-728/2018-22 од 2018-09-10

Бабић (Благоја ) Светлана

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Звање : професор разредне наставе

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Пријезде 9/1, Београд

Е-маил адреса : svetlananovevskababic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638165306

Број и датум одлуке : 740-09-00048/2020-22 од 2020-01-20

Бабић (Сима ) Анкица

Година и место рођења : 1984 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милутина Миланковића 156/4, Нови Београд

Е-маил адреса : fipocentar@sbb.rs

Број мобилног телефона : 063551916

Број и датум одлуке : 740-09-00274/2020-22 од 2020-03-23

Бабић (Неђо ) Жељко

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : магистар економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Милутина Миланковића 156/4, Нови Београд

Е-маил адреса : fipocentar@sbb.rs

Број мобилног телефона : 063249429

Број и датум одлуке : 740-09-00289/2020-22 од 2020-03-23

Бабић Вишекруна (Веселин ) Љиљана

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Посредовање у породичним споровима, Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Кикиндска 11/36, 26000 Панчево

Е-маил адреса : babic2009@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063286127

Број и датум одлуке : 740-09-00663/2015-22 од 2015-08-20

Бабовић (Гојко ) Милош

Година и место рођења : 1997 . - Беране, Црна Гора

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милана Мијалковића 3, 9, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : milos.babovic97@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659775677

Број и датум одлуке : 740-09-01100/2020-22 од 2020-12-21

Бајагић (Драгољуб ) Јелена

Година и место рођења : 1979 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Маршала Тита 83, 21460 Врбас

Е-маил адреса : jelenabajagic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642686978

Број и датум одлуке : 740-09-01261/2015-22 од 2016-02-11

Бајић (Милан ) Гордана

Година и место рођења : 1958 . - Нови Сад

Факултет : Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер инжењер грађевинарства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у споровима у грађевинарству

Адреса : Радничка 43, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : gordana_bajic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063502165

Број и датум одлуке : 740-09-00149/2015-22 од 2015-04-15

Бајић (Милош ) Душан

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Добрачина 21, Београд

Е-маил адреса : dusan.bajicc@gmail.com

Број мобилног телефона : 063374887

Број и датум одлуке : 740-09-00466/2020-22 од 2020-06-22

Бајић (Стеван ) Славица

Година и место рођења : 1969 . - Кикинда

Факултет : Висока здравствена школа струковних студија, Београд

Звање : струковна медицинска сестра

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јована Јовановића Змаја 147, Кикинда

Е-маил адреса : sbajic969@mail.com

Број мобилног телефона : 0640330463

Број и датум одлуке : 740-09-00661/2020-22 од 2020-08-11

Бајић (Слободан ) Ивана

Година и место рођења : 1978 . - Њу Делхи

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јужни булевар 20, Београд

Е-маил адреса : bajic.ivana@gmail.com

Број мобилног телефона : 062332157

Број и датум одлуке : 740-09-001273/2019-22 од 2020-10-30

Бајић (Миодраг ) Јована

Година и место рођења : 1991 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Раденка Ранковића 4, Обреновац

Е-маил адреса : jovana.mitrovic084@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606500364

Број и датум одлуке : 740-09-00086/2021-22 од 2021-02-10

Бајић (Милутин ) Милош

Година и место рођења : 1954 . - Обреновац

Факултет : Машински факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер машински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Раденка Ранковића 11, Обреновац

Е-маил адреса : milos.bajic954@gmail.com

Број мобилног телефона : 06483625228

Број и датум одлуке : 740-09-00039/2021-22 од 2021-04-15

Бајић Урошевић (Милош ) Јелена

Година и место рођења : 1984 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Богдана 26/5, Београд

Е-маил адреса : jelena.bajic.urosevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603374887

Број и датум одлуке : 740-09-00019/2020-22 од 2020-01-20

Бајић-Шарњаи (Радован ) Тамара

Година и место рођења : 1967 . -

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у споровима из области интелектуалне својине

Адреса : Ађанска 1/3/4, Сента

Е-маил адреса : advokat.tamara@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637766188

Број и датум одлуке : 740-09-00105/2020-22 од 2020-02-11

Бајкић (Радомир ) Милица

Година и место рођења : 1986 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор италијанског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар краља Петра I 6, Смедеревска Паланка

Е-маил адреса : medijatormilicabajkic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601610747

Број и датум одлуке : 740-09-00606/2021-22 од 2021-07-16

Бајуновић (Милорад ) Војислав

Година и место рођења : 1985 . - Богатић

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мике Митровића 2/8, Богатић

Е-маил адреса : advbajunovicvojislav@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659977771

Број и датум одлуке : 740-09-01161/2020-22 од 2021-01-29

Бакић (Гојко ) Јасминка

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија Вишег суда у Београду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Виши суд у Београду, Тимочка 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : bakic.jasminka@gmail.com

Број телефона : 0113083476

Број и датум одлуке : 740-09-00327/2017-22 од 2017-11-06

Балтић (Авдија ) Хеда

Година и место рођења : 1960 . - Београд

Факултет : Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани инжењер организације рада

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Нова 109 37/14, Београд

Е-маил адреса : hedabaltic1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648760086

Број и датум одлуке : 740-09-00677/2020-22 од 2020-08-20

Баљевић (Цветко ) Јелена

Година и место рођења : 1962 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Јавни бележник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : Jelena.baljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648782064

Број телефона : 019467239

Број и датум одлуке : 740-09-00064/2015-22 од 2015-04-15

Банковић (Владимир ) Драгана

Година и место рођења : 1964 . - Јабуковац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Миомира Радосављевић Пикије 3Л, 19300 Неготин

Е-маил адреса : dbankovic64@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641896966

Број и датум одлуке : 740-09-12/2018-22 од 2018-03-05

Банковић (Миодраг ) Зорица

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Други основни суд у Београду, Ул. Катанићева 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : zorica.bankovic@drugi.os.sud.rs

Број телефона : 0116354768; 0116354769

Број и датум одлуке : 740-09-00083/2017-22 од 2017-09-04

Бањанинљ (Александар ) Александра

Година и место рођења : 1989 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Грим 26/28, Београд

Е-маил адреса : aleksandrabanjanin@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0643204195

Број и датум одлуке : 740-09-00541/2020-22 од 2020-07-27

Бањац (Ђорђе ) Тијана

Година и место рођења : 1982 . - Вуковар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Далматинска 4, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tijanapapric@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0604450908

Број и датум одлуке : 740-09-00421/2016-22 од 2016-10-24

Бањац (Перо ) Никола

Година и место рођења : 1982 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management)

Адреса : Павла Ивића 3/3/15, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : banjacn@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603723741

Број и датум одлуке : 740-09-00420/2016-22 од 2016-10-24

Бањац (Слободан ) Татјана

Година и место рођења : 1973 . - 01.05.1973

Факултет :

Звање : професор физичког васпитања - дипломирани тренер рукомета

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранка Радичевића 7, Нови Сад

Е-маил адреса : medijator.tatjana.banjac@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638905183

Број и датум одлуке : 740-09-00030/2021-22 од 2021-02-12

Бараћ (Милоје ) Бојан

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија Београд

Звање : струковни пословни информатичар из области пословне информатике и е-бизниса

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Тибора Секеља 4, Београд

Е-маил адреса : bojan.barac7523@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0645049877

Број и датум одлуке : 740-09-00229/2020-22 од 2020-03-09

Бараћ (Светомир ) Вукашин

Година и место рођења : 1993 . - Косовска Митровица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Џорџа Вашингтона 32А/5/15, Београд

Е-маил адреса : vukasinbarac93@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642685470

Број и датум одлуке : 740-09-00935/2020-22 од 2020-11-12

Барлов (Радован ) Бранислав

Година и место рођења : 1989 . - Крагуејвцу

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јеврема Марковића 11, Крагујевац

Е-маил адреса : banebarlov@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644304570

Број и датум одлуке : 740-09-0722/2019-22 од 2019-09-30

Баровић (Ђоко ) Љубомир

Година и место рођења : 1954 . - Јуник - Дечани

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : професор доктор; дипломирани политиколог специјалиста из области медијације

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација, Непознато - Конфликти, Непознато - Вршњачка медијација, Непознато - Породична медијација, Непознато - Nапредне вештине посредовања - посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца)

Адреса : Светозара Радића 6/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : mr.ljubo.barovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063578444

Број телефона : 0112187342

Број и датум одлуке : 740-09-00095/2015-22 од 2015-04-15

Басарић (Живорад ) Тања

Година и место рођења : 1981 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јасеновачка 3, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : sendpeace711@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648662868

Број и датум одлуке : 740-09-416/2018-22 од 2018-06-25

Башић (Драган ) Божа

Година и место рођења : 1988 . - Оџаци

Факултет : Факултет за европске правно - политичке студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнез Михајлова 1Б/1/2/5, Оџаци

Е-маил адреса : bozabasic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693621142

Број и датум одлуке : 740-09-01293/2019-22 од 2019-12-24

Беатовић (Драган ) Зорана

Година и место рођења : 1980 . - Битола, Република Македонија

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Љубинка Милановића 1/8, Књажевац

Е-маил адреса : zorana.beatovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600203517

Број и датум одлуке : 740-09-00791/2021-22 од 2021-07-26

Бегуш (Владимир ) Милан

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : адвокат

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нехруова 59/7/20, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : mibex@live.com

Број мобилног телефона : 069753753

Број и датум одлуке : 740-09-00768/2021-22 од 2021-07-16

Беднарик (Тихомир ) Снежана

Година и место рођења : 1953 . - Бајмок, Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Партизанмских база 22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : bednarik.snezana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600794442

Број и датум одлуке : 740-09-471/2018-22 од 2018-07-19

Беднарик Герла (Андрија ) Андреја

Година и место рођења : 1983 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник Основног суда у Новом Саду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Миће Поповића 7, Нови Сад, Ветерник

Е-маил адреса : bednarik.andreja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659272013

Број и датум одлуке : 740-09-00928/2018-22 од 2018-11-15

Беднарик Герла (Андрија ) Андреја

Година и место рођења : 1983 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник Основног суда у Новом Саду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Миће Поповића 7, Нови Сад, Ветерник

Е-маил адреса : bednarik.andreja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659272013

Број и датум одлуке : 740-09-00928/2018-22 од 2018-11-15

Безбрадица (Мирко ) Светлана

Година и место рођења : 1959 . - Станишић

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Грује Дедића 10, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : svetlana@savetisb.com

Број мобилног телефона : 063533161

Број телефона : 025440620; 025415766

Број и датум одлуке : 740-09-01028/2018-22 од 2019-03-12

Белинчевић (Михајило ) Сузана

Година и место рођења : 1967 . - Параћин

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бул. Арсенија Чарнојевића 67, 11000 Београд

Е-маил адреса : sbelincevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659561065

Број телефона : 0113115647

Број и датум одлуке : 740-09-00395/2016-22 од 2016-08-15

Белић (Недељко ) Ивана

Година и место рођења : 1979 . - Зрењанин

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација

Адреса : Данила Киша 14,12,3, Нови Сад

Е-маил адреса : i.belic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063590083

Број и датум одлуке : 740-09-00098/2019-22 од 2019-05-20

Белић (Снежана ) Кристина

Година и место рођења : 1989 . - Параћин

Факултет : Метрополитан универзитет у Београду

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Митрополита Петра 19/9, Београд

Е-маил адреса : kristina.bjelic.pn@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658503288

Број и датум одлуке : 740-09-00055/2019-22 од 2019-10-15

Бељић (Зоран ) Милутин

Година и место рођења : 1984 . - Ваљево

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Војводе Мишића ББ, 14242 Мионица

Е-маил адреса : mikibeljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658958950

Број и датум одлуке : 740-09-00277/2017-22 од 2017-06-16

Берћан (Славко ) Живко

Година и место рођења : 1984 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Радничка 19, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : advbercan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638092999

Број и датум одлуке : 740-09-72/2018-22 од 2018-04-12

Бијељић (Ненад ) Милан

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима

Адреса : Радних бригада 5/18, 18000 Ниш

Е-маил адреса : adv.milan.bijeljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694850582

Број и датум одлуке : 740-09-00374/2018-22 од 2018-06-12

Бикар (Драгиша ) Јелена

Година и место рођења : 1976 . - Шабац

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима, Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Јована Цвијића 13/2/10, 15000 Шабац

Е-маил адреса : j_bikar@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063208847

Број телефона : 015310516

Број и датум одлуке : 740-09-205/2018-22 од 2018-06-08

Биљић (Милош ) Биљана

Година и место рођења : 1978 . - Коцељева

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краља Милутина 22Б/2/11, Шабац

Е-маил адреса : posrednikbiljic21@gmail.com

Број мобилног телефона : 063255309

Број и датум одлуке : 740-09-00550/2021-22 од 2021-07-16

Бингулац (Живко ) Ненад

Година и место рођења : 1982 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : доктор наука - правне науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар краља Петра 1 23/14/56, Нови Сад

Е-маил адреса : nbingulac@gmail.com

Број мобилног телефона : 0695202255

Број и датум одлуке : 740-09-00970/2020-22 од 2021-01-11

Бишевац (Латиф ) Алида

Година и место рођења : 1988 . - Новом Пазару

Факултет : Државни универзитет у Новом Пазару

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Лукаре, Нови Пазар

Е-маил адреса : pravnik6@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692341758

Број и датум одлуке : 740-09-00528/2020-22 од 2020-07-10

Бјелановић (Зоран ) Гојко

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : виши саветник за нормативне послове

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жоржа Клеменсоа 5/1, 11000 Београд

Е-маил адреса : gojko.bjelanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655852345

Број и датум одлуке : 740-09-656/2017-22 од 2018-04-11

Бјелетић (Божидар ) Биљана

Година и место рођења : 1962 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Породична медијација

Адреса : Вука Караџића 6, 26000 Панчево

Е-маил адреса : advbbjeletic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641215941

Број и датум одлуке : 740-09-00572/2017-22 од 2018-01-25

Бјелић (Петар ) Злата

Година и место рођења : 1963 . - Рума

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 25, Стара Пазова

Е-маил адреса : bjelicz@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641224986

Број и датум одлуке : 740-09-01044/2018-22 од 2019-01-28

Бјелић (Здравко ) Милица

Година и место рођења : 1973 . - Пријепоље

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : магистар економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Симина 33, Београд

Е-маил адреса : mbjelic.finance@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652402055

Број и датум одлуке : 740-09-00644/2020-22 од 2020-09-10

Бјелобаба (Душан ) Мирјана

Година и место рођења : 1960 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Кумодрашка 388, 11000 Београд

Е-маил адреса : mirjana.bjelobaba@pks.rs

Број мобилног телефона : 0641597381

Број и датум одлуке : 740-09-00731/2015-22 од 2015-10-16

Бјелобаба (Никола ) Радован

Година и место рођења : 1955 . - Оточац, Хрватска

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милеве Марић Ајнштајн 28, Нови Београд

Е-маил адреса : rbjelobaba@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641237234

Број и датум одлуке : 740-09-00688/2019-22 од 2019-10-15

Благојевић (Миломир ) Ивана

Година и место рођења : 1983 . - Александровац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жарка Вукасовића - Пуцара 17, 11000 Београд

Е-маил адреса : ivablagojevic@live.com

Број мобилног телефона : 063354955

Број и датум одлуке : 740-09-00374/2016-22 од 2016-08-15

Благојевић (Предраг ) Душица

Година и место рођења : 1977 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јелене Ћетковић 1, 11000 Београд

Е-маил адреса : dusicablagojevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0638138342

Број и датум одлуке : 740-09-278/2018-22 од 2018-07-31

Благојевић (Момир ) Снежана

Година и место рођења : 1957 . - Младеновац

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање : Професор, директор школе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Михаила Пупина 29, Влашка, Младеновац

Е-маил адреса : snezablagojevic57@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628886488

Број и датум одлуке : 740-09-515/2019-22 од 2019-05-16

Благојевић (Негован ) Марија

Година и место рођења : 1972 . - Пирот

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима,

Адреса : Српских владара 104/11, Пирот

Е-маил адреса : blagojevic.mara@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642929076

Број и датум одлуке : 740-09-00581/2019-22 од 2019-06-14

Благојевић (Ристо ) Снежана

Година и место рођења : 1954 . - Пале, БиХ

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Народних хероја 60, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : blagojevic_snezana@yahoo.com

Број мобилног телефона : 066250915

Број и датум одлуке : 740-09-00651/2019-22 од 2019-09-23

Благојевић (Милош ) Љиљана

Година и место рођења : 1962 . - Бања Лука

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Радничка 56, 11000 Београд

Е-маил адреса : ljiljablagojevic62@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653546313

Број и датум одлуке : 740-09-00169/2016-22 од 2016-04-08

Благојевић (Стеван ) Јелена

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сремска 23, Београд-Земун

Е-маил адреса : jelenallb@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648171600

Број и датум одлуке : 740-09-01287/2019-22 од 2019-12-24

Благојевић (Зоран ) Јанко

Година и место рођења : 1988 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косовска 23А, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : janko88vs@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641949787

Број и датум одлуке : 740-09-00283/2017-22 од 2017-11-03

Благојевић (Рајко ) Загорка

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник - мастер правник

Занимање : дипломирани социјални радник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Угриновачка 130, 11000 Београд

Е-маил адреса : zagorkablagojevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0621304999

Број и датум одлуке : 740-09-00537/2017-22 од 2017-12-13

Благојевић (Василије ) Марија

Година и место рођења : 1969 . - Босилеград

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радоја Дакића 53/35, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advmarija@live.com

Број мобилног телефона : 066026286

Број и датум одлуке : 740-09-00007/2017-22 од 2017-03-15

Благојевић Ковачевић (Миломир ) Ивана

Година и место рођења : 1983 . - Александровац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипомирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Луке Војводића 18Е/14, Београд-Раковица

Е-маил адреса : ivablagojevic@live.com

Број мобилног телефона : 063354955

Број и датум одлуке : 740-09-00816/2019-22 од 2019-10-15

Боболков (Драган ) Душан

Година и место рођења : 1987 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Студеничка 58Б/9, Ниш

Е-маил адреса : dusan.bobolkov@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0645051347

Број и датум одлуке : 740-09-00940/2019-22 од 2020-05-11

Богдан-Личен (Мане ) Милица

Година и место рођења : 1953 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вишњина 5, 21208 Сремска Каменица

Е-маил адреса : milicabogdanlicen@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631044285

Број телефона : 021461305

Број и датум одлуке : 740-09-00139/2015-22 од 2015-04-15

Богданов (Борислав ) Милица

Година и место рођења : 1989 . - Вршац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер андрагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Шеснаестог октобра 23, Београд

Е-маил адреса : milica_bogdanov@yahoo.com

Број телефона : 0644304329

Број и датум одлуке : 740-09-00684/2020-22 од 2020-08-21

Богдановић (Владислав ) Стеван

Година и место рођења : 1982 . - Врање

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жичка 28, Београд

Е-маил адреса : stevanbogdanovic1982@gmail.com

Број мобилног телефона : 062325010

Број и датум одлуке : 740-09-00676/2019-22 од 2019-07-10

Богдановић (Властимир ) Слађана

Година и место рођења : 1962 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељкова 9, Зајечар

Е-маил адреса : adv.sladja@gmail.com

Број мобилног телефона : 063485660

Број и датум одлуке : 740-09-01221/2019-22 од 2019-12-04

Богдановић (Богдан ) Ана

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Недељка Чабриновића 64/6, 11000 Београд

Е-маил адреса : annabbogdanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 06943043095

Број и датум одлуке : 740-09-00575/2016-22 од 2016-12-22

Богдановић (Миломир ) Ведрана

Година и место рођења : 1979 . - Добој, БиХ

Факултет :

Звање : дпломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браничевска 9/2/12, Београд

Е-маил адреса : vedranaboganovic79@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621451745

Број и датум одлуке : 740-09-00236/2020-22 од 2020-03-18

Богдановић (Александар ) Зоран

Година и место рођења : 1968 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сремска 20/29, 18000 Ниш

Е-маил адреса : bogdanovic.zoran68@gmail.com

Број мобилног телефона : 063407984

Број и датум одлуке : 740-09-00191/2016-22 од 2016-08-15

Богдановић (Душанка ) Зоран

Година и место рођења : 1964 . - Бјеловар, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Немањића 38А/3, Ниш

Е-маил адреса : zoran.bogdanovic1964@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600384550

Број и датум одлуке : 740-09-01059/2020-22 од 2020-12-03

Богдановић (Машан ) Јелена

Година и место рођења : 1995 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељкова 9/1/7, Зајечар

Е-маил адреса : jbogdanovic202@gmail.com

Број мобилног телефона : 062296847

Број и датум одлуке : 740-09-00454/2021-22 од 2021-05-31

Богдановић (Зоран ) Јасмина

Година и место рођења : 1970 . - Косовска Митровица

Факултет :

Звање : струковни дизајнер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мајаковског 3, Београд

Е-маил адреса : jb.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642612798

Број и датум одлуке : 740-09-00632/2021-22 од 2021-07-16

Богић (Јосип ) Марко

Година и место рођења : 1994 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Антифашистичке борбе 17/2/15, Нови Београд

Е-маил адреса : bogicmarko33@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653118425

Број и датум одлуке : 740-09-01127/2020-22 од 2020-12-30

Богић (Петар ) Снежана

Година и место рођења : 1960 . - Скопље, Република Северна Македонија

Факултет :

Звање : струковни менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Антифашистичке борбе 17/2/15, Нови Београд

Е-маил адреса : sneza.bogi@gmail.com

Број мобилног телефона : 063598797

Број и датум одлуке : 740-09-01116/2020-22 од 2021-05-18

Божиновић (Љубомир ) Љиљана

Година и место рођења : 1953 . - Кикинда

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Венац братства и јединства 141, Суботица

Е-маил адреса : bozinovic.ljiljana@mts.rs

Број мобилног телефона : 0637024859

Број и датум одлуке : 740-09-00595/2019-22 од 2019-06-13

Божиновић (Драгомир ) Весна

Година и место рођења : 1969 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранка Радичевића 6/1/9, Књажевац

Е-маил адреса : bozinovic.vesna@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648908651

Број и датум одлуке : 740-09-00064/2021-11 од 2021-02-22

Божиновић (Милорад ) Страхиња

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светозара Зорића 31, 11000 Београд

Е-маил адреса : strahinjabozinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641195211

Број и датум одлуке : 740-09-00589/2021-22 од 2021-07-16

Божић (Раде ) Јасна

Година и место рођења : 1983 . - Панчево

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вука Караџића 21, 26230 Омољица

Е-маил адреса : jasna.bozic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0652883355

Број и датум одлуке : 740-09-66/2017-22 од 2017-04-20

Божић (Данило ) Мила

Година и место рођења : 1960 . - Ћуприја

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пријездина 18/7, Ниш

Е-маил адреса : mila.bozic@eknfak.ni.ac.rs

Број мобилног телефона : 0648096234

Број и датум одлуке : 740-09-00563/2018-22 од 2018-10-09

Божић (Павле ) Ђорђе

Година и место рођења : 1955 . - Белегиш

Факултет : Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Илије Бирчанина 35/22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : djordje.bozic@komora.net

Број мобилног телефона : 0605573956

Број телефона : 0605573956

Број и датум одлуке : 740-09-00537/2015-22 од 2015-07-06

Божић (Драган ) Сања

Година и место рођења : 1993 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Момчила Чедића 46, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : caki.bozic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643203800

Број и датум одлуке : 740-09-00127/2020-22 од 2020-05-12

Божић (Радован ) Андреја

Година и место рођења : 1950 . - Крагујевац

Факултет : Машински факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани машински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милешевска 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : ailjbozic@gmail.com, partnerustecaju@gmail.com

Број мобилног телефона : 063449487

Број и датум одлуке : 740-09-01031/2015-22 од 2015-11-24

Божовић (Стево ) Дијана

Година и место рођења : 1976 . - Београд, Земун

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јурија Гагарина 235/63, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : diksi.bozovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063643063

Број и датум одлуке : 740-09-00658/2020-22 од 2020-08-11

Бојић (Драгољуб ) Дубравка

Година и место рођења : 1987 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бате Јанковића 40, 32000 Чачак

Е-маил адреса : adv.dubravka.bojic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659220757

Број и датум одлуке : 740-09-00138/2017-22 од 2017-05-31

Бојић (Милан ) Дејан

Година и место рођења : 1968 . - Пожаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : адвокат

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Топличина 14/276, Пожаревац

Е-маил адреса : dbojic68@gmail.com

Број мобилног телефона : 063223238

Број и датум одлуке : 740-09-00168/2021-22 од 2021-03-09

Бојковић (Срђан ) Сузана

Година и место рођења : 1973 . - Хамилтон, Онтарио, Канада

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник, из уже радноправне научне области

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Дунавска 4, Панчево

Е-маил адреса : suzana.bojkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063334748

Број и датум одлуке : 740-09-01291/2019-22 од 2019-12-24

Бојовић (Драган ) Стефан

Година и место рођења : 1987 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Дубровачка 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : stefan.bojovic@msa.iplaw.com

Број мобилног телефона : 0637420483

Број и датум одлуке : 740-09-00720/2018-22 од 2018-10-09

Бојовић (Љубиша ) Оливера

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Краља Александра Обреновића 40, Младеновац

Е-маил адреса : bojovicolivera@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644333621

Број и датум одлуке : 740-09-01186/2020-22 од 2021-03-19

Борић (Божидар ) Сузана

Година и место рођења : 1974 . - Виндеор, Канада

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука

Звање : мастер инжењер индустријског инжењерства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Влакча Нема улице бб, Крагујевац

Е-маил адреса : stefanisaska@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0605229466

Број и датум одлуке : 740-09-00568/2021-22 од 2021-07-16

Боро-Шопић (Василије ) Марија

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Факултет за пословне и финансијске студије Универзитета за пословне студије Бања Лука

Звање : магистар економије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Дунавски кеј 9/2/21, Београд

Е-маил адреса : bundevica80@gmail.com

Број мобилног телефона : 069666444

Број и датум одлуке : 740-09-00364/2021-22 од 2021-04-15

Боровчанин (Драгиша ) Јелена

Година и место рођења : 1987 . - Крушевац

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани политиколог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Влаховића 43К/3, Београд

Е-маил адреса : jelenaborovcanin87@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642040711

Број и датум одлуке : 740-09-00990/2020-22 од 2020-11-17

Босиљ (Милана ) Ненад

Година и место рођења : 1986 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Радомира Путника 21, Панчево

Е-маил адреса : bosiljn@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606300575

Број и датум одлуке : 740-09-00872/2020-22 од 2021-01-11

Ботић (Влада ) Наташа

Година и место рођења : 1973 . - Суботици

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јована Бошковића 2/2, Нови Сад

Е-маил адреса : natasa.botic@mts.rs

Број мобилног телефона : 063552018

Број и датум одлуке : 740-09-00420/2020-22 од 2020-05-20

Бошковић (Милутин ) Андреја

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Веселина Чајкановића 25/12, 11000 Београд

Е-маил адреса : andreja.boskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642851737

Број и датум одлуке : 740-09-00050/2015-22 од 2015-04-15

Бошковић (Горан ) Јелена

Година и место рођења : 1990 . - Прокупље

Факултет : Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Даринке Несторовић 13/18, Прокупље

Е-маил адреса : jeki_car@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0643085270

Број и датум одлуке : 740-09-01014/2019-22 од 2019-11-04

Бошковић (Петар ) Анета

Година и место рођења : 1970 . - Пријепоље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Правни саветник у Војвођанској банци

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Паризанске авијације 36, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.kanc.zs@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611494655

Број телефона : 0112280457

Број и датум одлуке : 740-09-00236/2016-22 од 2016-06-15

Бошковић (Митар ) Васиљка

Година и место рођења : 1955 . - Цетиње

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Марије Маге Магазиновић 26, 31000 Ужице

Е-маил адреса : vasiljka.boskovic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 0648155281

Број и датум одлуке : 740-09-00532/2017-22 од 2017-11-21

Брајдић (Миодраг ) Марија

Година и место рођења : 1968 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању

Адреса : Јурија Гагарина 55/2, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : brajdicmaca@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641736490

Број и датум одлуке : 740-09-160/2018-22 од 2018-05-07

Брајковић (Раденко ) Славица

Година и место рођења : 1957 . - Подгорица, Црна Гора

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 128/7/29, Београд

Е-маил адреса : brajka57@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653269170

Број и датум одлуке : 740-09-00834/2019-22 од 2019-09-02

Бранков-Черевицки (Ђорђе ) Јелена

Година и место рођења : 1964 . - Бечеј

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Главна 34, 21220 Бечеј

Е-маил адреса : jelena.brankov.cerevicki@becej.rs

Број мобилног телефона : 0648957057

Број и датум одлуке : 740-09-00085/2019-22 од 2016-05-22

Бранковић (Миомир ) Александра

Година и место рођења : 1983 . - Пожаревац

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Владимира Роловића 177, 11000 Београд

Е-маил адреса : alex.brankovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069663073

Број и датум одлуке : 740-09-01200/2015-22 од 2016-01-11

Бранковић (Зоран ) Снежана

Година и место рођења : 1985 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Краљице Марије 2/Г/26, Крагујевац

Е-маил адреса : sneska85.kg@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0637756907

Број и датум одлуке : 740-09-00412/2020-22 од 2020-05-25

Бранковић (Живко ) Љубинка

Година и место рођења : 1972 . - Дарда, Хрватска

Факултет : Високa школa модерног бизниса, Београд

Звање : менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милутина Миланковића 120Г/3, Нови Београд

Е-маил адреса : mojaljuba1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603131353

Број и датум одлуке : 740-09-00749/2020-22 од 2020-09-15

Братић (Алија ) Лејла

Година и место рођења : 1966 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 145, 11000 Београд

Е-маил адреса : lejlasbratic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621674317

Број и датум одлуке : 740-09-573/2017-22 од 2018-04-13

Братић (Томислав ) Милица

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање : мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Европска 13/18, Нови Београд

Е-маил адреса : bratic.milica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655453297

Број и датум одлуке : 740-09-01172/2020-22 од 2021-01-12

Братић Јанковић (Борислав ) Милена

Година и место рођења : 1976 . - Кладово

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Танкосића 40/18, 18000 Ниш

Е-маил адреса : office@bratic.org

Број мобилног телефона : 0638257813

Број телефона : 018565888

Број и датум одлуке : 740-09-116/2018-22 од 2018-06-19

Брачика (Јадранка ) Младен

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Сонћански пут 69, Сомбор

Е-маил адреса : mbracika@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658028380

Број и датум одлуке : 740-09-00647/2019-22 од 2019-08-08

Брзаковић (Момчило ) Ана

Година и место рођења : 1981 . - Крагујевац

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Ђенерала Терзибашића 33/2, Крагујевац

Е-маил адреса : brzakovicka@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641998090

Број и датум одлуке : 740-09-0356/2019-22 од 2019-04-01

Бриндза Brindza (Лајош ) Беатрикс Beatrix

Година и место рођења : 1971 . - Бачка Топола

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Самостални стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Напредне вештине посредовања

Адреса : Иве Лоле Рибара 2, 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса : brindzabea@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621137007

Број и датум одлуке : 740-09-00391/2015-22 од 2015-04-15

Бркић (Небојша ) Татјана

Година и место рођења : 1979 . - Ливно, БиХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : секретар школе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Синђелићева 100, Бечеј

Број и датум одлуке : 740-09-00076/2019-22 од 2019-02-14

Брковић (Радосав ) Душица

Година и место рођења : 1987 . - Горњи Милановац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Александра Карађорђевића 120/37, Горњи Милановац

Е-маил адреса : brkovic.dusica5@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600488438

Број и датум одлуке : 740-09-00067/2019-22 од 2019-02-02

Брковић Пепић (Иван ) Слађана

Година и место рођења : 1978 . -

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Сељачких буна 91/2/123, Нови Сад

Е-маил адреса : brkovic.sladjana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638663411

Број и датум одлуке : 740-09-00207/2020-22 од 2020-03-04

Брњица (Златибор ) Драгана

Година и место рођења : 1976 . - Осијек

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Новосадска 308/1/7, 21235 Темерин

Е-маил адреса : draganasarvas@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0691809976

Број и датум одлуке : 740-09-00263/2016-22 од 2016-08-15

Броцић (Живко ) Василија

Година и место рођења : 1966 . - Баљвине, БиХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Фрушкогорска 52, 22221 Лаћарак

Е-маил адреса : vasilija99@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648894506

Број и датум одлуке : 740-09-00445/2017-22 од 2017-09-26

Бубић (Војислав ) Александра

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Машински факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани машински инжењер

Занимање : Машински инжењер (ВИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима

Адреса : Шабачка 13/1/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : aleksandra.bubic@creditagricole.rs

Број мобилног телефона : 0653320060

Број и датум одлуке : 740-09-00044/2017-22 од 2017-04-04

Бубњевић Митровић (Ђорђе ) Јелена

Година и место рођења : 1980 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Дроњак 7, Нови Сад

Е-маил адреса : bux021@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063470416

Број и датум одлуке : 740-09-00217/2021-22 од 2021-05-18

Будимир (Станко ) Александар

Година и место рођења : 1989 . - Београд

Факултет : Музичка академија Универзитета у Сарајеву

Звање : магистар хармонике

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ново насеље 1 део 3А, Рушаљ. Чукарица

Е-маил адреса : a.budimir31@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640512760

Број и датум одлуке : 740-09-00510/2020--22 од 2020-07-06

Будимировић Кићановић (Слободан ) Ана

Година и место рођења : 1978 . - Пожаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светозара Марковића 33, Пожаревац

Е-маил адреса : medijatoranabkicanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600213897

Број и датум одлуке : 740-09-00744/2020-22 од 2020-09-14

Буквић (Бранко ) Бранислава

Година и место рођења : 1966 . - Нови Сад

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : професор српске књижевности и језика

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Беле њиве 31/1/110, Нови Сад

Е-маил адреса : branislavabukvic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0631720751

Број и датум одлуке : 740-09-01039/2019-22 од 2020-01-21

Буковала (Александар ) Јован

Година и место рођења : 1994 . - Београд

Факултет : Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности

Звање : мастер менаџер - култура и медији

Занимање : истраживач

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Крушедолска 7, Београд

Е-маил адреса : jovica.wrachar@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692430180

Број и датум одлуке : 740-09-1147/2019-22 од 2019-11-27

Букумировић (Милан ) Ана

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : правни саветник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Војводе Влахпвића 31И, 11000 Београд

Е-маил адреса : ana.bukumirovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648002227

Број и датум одлуке : 740-09-519/2018-22 од 2018-08-28

Булајић (Драган ) Милена

Година и место рођења : 1984 . - Прокупље

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Рогановића 15, Прокупље

Е-маил адреса : milenabulajic84@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628093402

Број и датум одлуке : 740-09-00953/2020-22 од 2020-11-12

Булатовић (Милован ) Душан

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Војводе Миленка 30, 11000 Београд

Е-маил адреса : bulatovic@attorneyatlaw.rs

Број мобилног телефона : 0693622069

Број и датум одлуке : 740-09697/2017-22 од 2018-03-02

Булатовић (Милена ) Анета

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Гвоздићева 38/4, Београд

Е-маил адреса : abulatovic.medijacija@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628734609

Број и датум одлуке : 740-09-00657/2020-22 од 2020-08-11

Булић (Драган ) Никола

Година и место рођења : 1988 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Станоја Бунушевца 20/42, Ниш

Е-маил адреса : office@advbulic.rs

Број мобилног телефона : 0637057913

Број и датум одлуке : 740-09-00563/2019-22 од 2019-05-31

Бурић (Милан ) Александар

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Византијски булевар 122/6, Ниш

Е-маил адреса : adv.buric@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652670367

Број и датум одлуке : 740-09-00639/2019-22 од 2019-06-25

Бурка Парчетић (Петар ) Ирина

Година и место рођења : 1968 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стевана Семзе 1, Сомбор

Е-маил адреса : irinaburkaparcetic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063468437

Број и датум одлуке : 740-09-00627/2019-22 од 2019-07-10

Буркић (Божидар ) Александар

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Факултет за европске правно - политичке студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Трг Ђорђа Станојевића 11/4/2/12, 19300 Неготин

Е-маил адреса : bsaic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона : 0631036613

Број и датум одлуке : 740-09-699/2017-22 од 2018-05-07

Бурлица (Саво ) Тања

Година и место рођења : 1987 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Влаховића 57/10, Београд

Е-маил адреса : tburlica@gmail.com

Број мобилног телефона : 063211567

Број и датум одлуке : 740-09-01316/2019-22 од 2020-01-13

Бухач (Рада ) Гордана

Година и место рођења : 1972 . - Вунзидел, Немачка СР

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Богдана Шупута 81/12, Нови Сад

Е-маил адреса : gobuhac@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600267007

Број и датум одлуке : 740-09-00952/2019-22 од 2019-12-11

Вајагић (Владо ) Александар

Година и место рођења : 1974 . - Рума

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Војводе Миленка 1/4/11, 11000 Београд

Е-маил адреса : a.vajagic@vajagiclaw.com

Број мобилног телефона : 063384693

Број телефона : 0113620373

Број и датум одлуке : 740-09-00899/2018-22 од 2018-10-12

Вакула (Вукић ) Гордана

Година и место рођења : 1962 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Травничка 19, Сомбор

Е-маил адреса : vakulagoca@gmail.com

Број мобилног телефона : 062726108

Број и датум одлуке : 740-09-00544/2019-22 од 2019-08-08

Валентић (Никола ) Снежана

Година и место рођења : 1956 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Народних хероја 31/24, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : snezana.valentic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637546595

Број и датум одлуке : 740-09-379/2018-22 од 2018-08-09

Валчић Стојковић (Димитрије ) Љиљана

Година и место рођења : 1982 . - 12.07.1982

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранка Крсмановића 25/17, Ниш

Е-маил адреса : ljiljanavalcic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063428219

Број и датум одлуке : 740-09-00968/2020-22 од 2021-01-05

Василијевић (Слободан ) Славица

Година и место рођења : 1965 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Александра Карађорђевића 120/4/21, 32300 Горњи Милановац

Е-маил адреса : advokats.vasilijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641763400

Број и датум одлуке : 740-09-00012/2017-22 од 2017-03-15

Василијевић (Душан ) Олга

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник;спрецијалиста европског права

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Вршњачка медијација, Непознато - Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања (case management), ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Др Ивана Рибара 146, 11000 Београд

Е-маил адреса : olga.vasilijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0638743095

Број телефона : 0112159125

Број и датум одлуке : 740-09-00186/2016-22 од 2016-06-03

Васиљевић (Остоја ) Драгана

Година и место рођења : 1965 . - Сарајево, БиХ

Факултет : Правни факултет у Сарајеву Универзитета у Сарајеву

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Хајдук Вељкова 32/2/5, Кикинда

Е-маил адреса : d.vasiljevic65@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0653339335

Број и датум одлуке : 740-09-00973/2018-22 од 2018-12-10

Васиљевић (Славомир ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Виши судијски сарадник у Вишем суду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Копаоничка 48/20, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : marijavasiljevic982@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642433810

Број и датум одлуке : 740-09-00605/2016-22 од 2016-12-22

Васиљевић (Жељко ) Невена

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Факултет за пословно индустријски менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани менаџер; мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милана Дединца 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : nevenavasiljevic90@gmail.com

Број мобилног телефона : 0605588425

Број телефона : 0112503711

Број и датум одлуке : 740-09-6/2016-22 од 2016-02-17

Васиљевић (Милисав ) Душан

Година и место рођења : 1984 . - Ужице

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Жарка Вуковић-Пуцара 7, 11000 Београд

Е-маил адреса : dusan@vasiljevic.rs

Број мобилног телефона : 0642023488

Број и датум одлуке : 740-09-585/2017-22 од 2018-02-28

Васиљевић (Миленко ) Предраг

Година и место рођења : 1983 . - Фоча

Факултет : Природно-математички факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани менаџер у хотелијерству

Занимање : Дипломирани менаџер (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стевана Мокрањца 12/6/, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : pr.vasiljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642389367

Број и датум одлуке : 740-09-00005/2017-22 од 2017-03-17

Васиљевић (Душан ) Весна

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених производа

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Матице српске 63, Београд

Број мобилног телефона : 062213457

Број и датум одлуке : 740-09-00366/2021-22 од 2021-04-15

Васиљевић (Миливој ) Александра

Година и место рођења : 1972 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 29А/8, Панчево

Е-маил адреса : alexandravasiljevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0694488545

Број и датум одлуке : 740-09-00562/2021-22 од 2021-07-16

Васић (Чедомир ) Маја

Година и место рођења : 1974 . - Пирот

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Подгоричка 2, Пирот

Е-маил адреса : maja.vasic@freezonepirot.com

Број мобилног телефона : 0631084852

Број и датум одлуке : 740-09-01327/2019-22 од 2020-01-13

Васић (Небојша ) Драгана

Година и место рођења : 1992 . - Соколац, БиХ

Факултет : Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија Београд

Звање : специјалиста струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Словенска 8, Сурчин

Е-маил адреса : dvasic2907@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644235061

Број и датум одлуке : 740-09-00607/2019-22 од 2019-10-15

Васић (Мирољуб ) Марија

Година и место рођења : 1976 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Породична медијација, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Др Ивана Рибара 152, 11000 Београд

Е-маил адреса : marija.vasic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644762145

Број и датум одлуке : 740-09-00198/2016-22 од 2016-06-03

Васић (Љубица ) Горица

Година и место рођења : 1987 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 5/2/8, Нови Београд

Е-маил адреса : gorica.vasic@andjelkoviclegal.rs

Број мобилног телефона : 0642750320

Број и датум одлуке : 740-09-00923/2019-22 од 2019-09-30

Васић (Зоран ) Андријана

Година и место рођења : 1992 . - Лесковац

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани социолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Врањска-Бобиште 35, Лесковац

Е-маил адреса : andrijana.le.92@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643904257

Број и датум одлуке : 740-09-00716/2019-22 од 2019-07-16

Васић (Милан ) Матија

Година и место рођења : 1996 . - Ужице

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани политиколог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хаџи - Ђерина 13/4/9, Београд

Е-маил адреса : vasicmatija96@gmail.com

Број мобилног телефона : 062415612

Број и датум одлуке : 740-09-00751/2020-22 од 2020-09-15

Васић (Миодраг ) Љубица

Година и место рођења : 1983 . - Крагујевац

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : доктор наука - филолошке науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Алексе Ненадовића 24/1/8, Београд

Е-маил адреса : vasic_ljubica@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0652424511

Број и датум одлуке : 740-09-00548/2021-22 од 2021-07-16

Васовић (Илија ) Оливера

Година и место рођења : 1990 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђуре Стругара 40, Кула

Е-маил адреса : oliveravasovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637148527

Број и датум одлуке : 740-09-00465/2019-22 од 2019-10-15

Вашаш Куручев (Тибор ) Дијана

Година и место рођења : 1993 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет "Унион - Никола Тесла" у Београду – Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима

Звање : мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Југ Богдана 31, Зрењанин

Е-маил адреса : dijana.vasas@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641300422

Број и датум одлуке : 740-09-00667/2020-22 од 2020-09-04

Вебер (Ђорђе ) Милан

Година и место рођења : 1975 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Соње Маринковић 5/2/12, Нови Сад

Е-маил адреса : advveber@eunet.rs

Број телефона : 0216614921

Број и датум одлуке : 740-09-00554/2019-22 од 2019-05-31

Векић (Милан ) Марко

Година и место рођења : 1985 . - Бечеј

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Родољуба Чолаковића 12/1/11, Нови Сад

Е-маил адреса : vekic.marko85@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600330045

Број и датум одлуке : 740-09-00483/2020-22 од 2020-08-12

Велимировић (Стојан ) Сања

Година и место рођења : 1977 . - Смедерево

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани филолог за књижевност и српски језик

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ђорђа Ковачевића 25/13, Лазаревац

Е-маил адреса : sanjave77@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645807302

Број и датум одлуке : 740-09-00672/2020-22 од 2020-08-17

Велицки (Слободан ) Тамара

Година и место рођења : 2018 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цара Душана 7/6/30, Београд

Е-маил адреса : velicki.t@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641556085

Број и датум одлуке : 740-09-00895/2018-22 од 2018-10-29

Величковић (Глигорије ) Милица

Година и место рођења : 1987 . - Лесковац

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Девет Југовића 31, Бојник

Е-маил адреса : micakrstic87@gmail.com

Број мобилног телефона : 0649599474

Број и датум одлуке : 740-09-00706/2019-22 од 2019-07-10

Величковић (Филип ) Иван

Година и место рођења : 1988 . - Смедерево

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Маршала Толбухина 10, 11300 Смедерево

Е-маил адреса : ivanvelickovici@gmail.com

Број мобилног телефона : 0605514449

Број и датум одлуке : 740-09-00413/2016-22 од 2017-03-10

Величковић (Радослав ) Гордана

Година и место рођења : 1962 . - Курсумлија

Факултет : Висока школа за менаџмент и бизнис - струковне студије Зајечар Мегатренд универзитета

Звање : струковни менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јадранска 8/6, 11300 Смедерево

Е-маил адреса : gordanavelickovicgoga@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631080800

Број и датум одлуке : 740-09-00414/2016-22 од 2017-03-10

Вељковић (Жарко ) Грујица

Година и место рођења : 1963 . - Алексинац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Омладинских бригада 7, Алексинац

Е-маил адреса : grujica.srb@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604182200

Број и датум одлуке : 740-09-00032/2020-22 од 2020-01-20

Вељковић (Саша ) Милош

Година и место рођења : 1990 . - Бор

Факултет : Висока пословна школа струковних студија, Лесковац

Звање : Специјалиста струковни економиста

Занимање : порески инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јована Јовановића Змаја 2, Бела Паланка

Е-маил адреса : milos.veljkovic4@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628817391

Број и датум одлуке : 740-09-483/2019-22 од 2019-05-13

Вељковић (Мирослав ) Љиљана

Година и место рођења : 1964 . - Крагујевац

Факултет : Факултет политичких наука у Загребу Универзитета у Загребу

Звање : Дипломирани новинар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др илије Коловића 12, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : ljilja_press@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0612146022

Број и датум одлуке : 740-09-00511/2016-22 од 2016-11-15

Вељковић (Станимир ) Милош

Година и место рођења : 1978 . - Ниш

Факултет : Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Париске комуне 9/7, Ниш

Е-маил адреса : milos.veljkovic1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646693858

Број и датум одлуке : 740-09-00747/2019-22 од 2019-11-08

Вељковић (Бранко ) Светлана

Година и место рођења : 1959 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Козарачка 77, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : svetlana.veljkovic59@gmail.com

Број мобилног телефона : 062407001

Број телефона : 019423435

Број и датум одлуке : 740-09-00348/2017-22 од 2017-11-06

Вељковић (Славко ) Ана

Година и место рођења : 1990 . - Крагујевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стевана Дечанског 3, Лапово, Варошица

Е-маил адреса : medijatoranaveljkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645020430

Број и датум одлуке : 740-09-00015/2021-22 од 2021-01-20

Вељовић (Драгољуб ) Властимир

Година и место рођења : 1960 . - Ужице

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Југ Богданова 31, Ужице

Е-маил адреса : vlasto.veljovic@duboko.rs

Број мобилног телефона : 0648387352

Број и датум одлуке : 740-09-00975/2019-22 од 2020-05-14

Венцл (Мирослав ) Владимир

Година и место рођења : 1977 . - Рума

Факултет : Грађевински факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани грађевински инжењер за конструкције

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Луке Војводића 67, Београд

Е-маил адреса : vladimir.vencl@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646588928

Број и датум одлуке : 740-09-00713/2020-22 од 2020-10-16

Вергаш (Ненад ) Дијана

Година и место рођења : 1994 . - Глина, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Aкадемија за медијацију и дијалог - Медијација, преговарање и лидерство - суочавање са комплексним проблемима и људима

Адреса : Церска 13, Нови Бановци, Стара Пазова

Е-маил адреса : dijana.vergas@gmail.com

Број мобилног телефона : 062553096

Број и датум одлуке : 740-09-00137/2021-22 од 2021-02-22

Веселиновић (Слободан ) Жарица

Година и место рођења : 1955 . - Миљковац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранка Крсмановића 45/9, Ниш

Е-маил адреса : veselinoviczarica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601482614

Број и датум одлуке : 740-09-00009/2020-22 од 2020-01-17

Веселиновић (Небојша ) Александар

Година и место рођења : 1988 . - Панчево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 4. Октобра 85, 26202 Глогоњ, Панчево

Е-маил адреса : advokat.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637502323; 0644940604

Број телефона : 013332750

Број и датум одлуке : 740-09-00360/2016-22 од 2016-08-15

Веселиновић (Стеван ) Горан

Година и место рођења : 1977 . - Нови Сад

Факултет : Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Драгана Стојановића Сипа 11, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641478117

Број и датум одлуке : 740-09-01271/2015-22 од 2016-01-27

Веселиновић (Милан ) Стеван

Година и место рођења : 1979 . - Гњилане

Факултет : Економски факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Борова 3, Ниш, Доња Врежина

Е-маил адреса : stevan.veselinovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0638995055

Број и датум одлуке : 740-09-00754/2020-22 од 2020-10-30

Веселиновић (Веселин ) Бојана

Година и место рођења : 1989 . - Лозница

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Луке Војводића 47, 11000 Београд

Е-маил адреса : bveselinovic@akt.rs

Број мобилног телефона : 0693331324

Број телефона : 0114067601

Број и датум одлуке : 740-09-00503/2017-22 од 2017-12-13

Весић (Бошко ) Јасна

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Удружење "Мрежа медијатора МЕМ" - Управљање снагом утицаја, ради посвећивања страна процесу медијације

Адреса : Стјепана Филиповића 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : jasnavesic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0607080988

Број и датум одлуке : 740-09-00187/2015-22 од 2015-04-15

Весић (Милка ) Весна

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Ковач 51, Београд

Е-маил адреса : vesicve@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631205787

Број и датум одлуке : 740-09-338/2019-22 од 2019-03-28

Вешковић (Ненад ) Саво

Година и место рођења : 1997 . - Прокупље

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милоша Обилића 168, Прокупље

Е-маил адреса : savovesko@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637491075

Број и датум одлуке : 740-09-00980/2020-22 од 2020-11-17

Вигњевић Ђорђевић (Лазар ) Нада

Година и место рођења : 1959 . - Панчево

Факултет : Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : др економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Тодора Дукина 50/12, 11000 Београд

Е-маил адреса : midass@orion.rs

Број мобилног телефона : 0644484642

Број и датум одлуке : 740-09-00741/2016-22 од 2017-02-17

Видаковић (Драган ) Драгана

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милутина Миланковића 130/133, Београд

Е-маил адреса : dragana_vidakovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642291133

Број и датум одлуке : 740-09-00218/2019-22 од 2019-05-21

Видаковић (Марко ) Драгана

Година и место рођења : 1982 . - Винковци, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др. Светислава Касапиновића 4,7,1, Нови Сад

Е-маил адреса : dragana1604@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638288616

Број и датум одлуке : 740-09-00798/2020-22 од 2020-09-29

Видаковић (Богдан ) Томислав

Година и место рођења : 1971 . - Београд

Факултет :

Звање : економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Белог багрема 3, Београд

Е-маил адреса : tomivid@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646155906

Број и датум одлуке : 740-09-00967/2020-22 од 2020-12-02

Видановић (Ранко ) Драган

Година и место рођења : 1958 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Милутина Миланковића 62/34, Нови Београд

Број и датум одлуке : 740-09-00042/2019-22 од 2019-02-07

Видачић (Миливоје ) Петар

Година и место рођења : 1979 . - Мостар, БИХ

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање : Јавни извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Атанасија Пуље 8/3/7, 11000 Београд

Е-маил адреса : petarvidacic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062235465

Број и датум одлуке : 740-09-00219/2018-22 од 2018-05-08

Виденовић (Ивица ) Љубица

Година и место рођења : 1989 . - Књажевац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку и споразумном финансијском реструктурирању, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Драгољуба Јанковића 3, Књажевац

Е-маил адреса : ljubicavidenovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611105457

Број и датум одлуке : 740-09-439/2018-22 од 2018-07-18

Виденовић (Петар ) Драгослав

Година и место рођења : 1953 . - Зајечар

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Македонска 6, Зајечар

Е-маил адреса : dragoslavvidenovic23@gmail.com

Број мобилног телефона : 063409756

Број и датум одлуке : 740-09-502/2018-22 од 2018-07-26

Виденовић (Звонимир ) Маја

Година и место рођења : 1973 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Секретар школе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Istarska 21, Zaječar

Е-маил адреса : majaazdaja73@gmail.com

Број мобилног телефона : 063737129

Број и датум одлуке : 740-09-511/2018-22 од 2018-08-29

Виденовић (Драгомир ) Снежана

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косовска 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : coach@uplife.rs

Број мобилног телефона : 063230577

Број и датум одлуке : 740-09-00358/2017-22 од 2017-07-24

Видић (Славко ) Александра

Година и место рођења : 1988 . - Славонски Брод, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Корнелија Станковића 39/23, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : aleksandravidic88@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640098636

Број и датум одлуке : 740-09-00456/2018-22 од 2018-10-30

Видовић (Јозо ) Станислава

Година и место рођења : 1974 . - Бечеј

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Породична медијација, Непознато - Тренер из области превенције конфликта и вршњачке медијације, Непознато - Превенција конфликата и вршњачка медијација, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Дубровачка 26/29, 11000 Београд

Е-маил адреса : gizstasa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641250048

Број и датум одлуке : 740-09-00102/2015-22 од 2015-04-15

Видовић (Бранко ) Ђорђе

Година и место рођења : 1978 . - Мркоњић град, БиХ

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Тодора Тозе Јовановића 19, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : djordjevidovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0637441492

Број и датум одлуке : 740-09-00878/2018-22 од 2018-11-27

Видојевић (Сретен ) Невенка

Година и место рођења : 1970 . - Горњи Милановац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Стевана Синђелића 40/3, Горњи Милановац

Е-маил адреса : adv.n.vidojevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648526258

Број и датум одлуке : 740-09-00534/2019-22 од 2019-05-27

Вилић (Милан ) Вида

Година и место рођења : 1979 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Зетска 6, 18000 Ниш

Е-маил адреса : vila979@gmail.com

Број мобилног телефона : 0668160299

Број и датум одлуке : 740-09-00247/2016-22 од 2016-05-19

Вилотић (Добрисав ) Јулијана

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Страхињића Бана 56/11, Београд

Е-маил адреса : julijanavilotic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063502779

Број и датум одлуке : 740-09-00048/2019-22 од 2019-02-07

Вицков (Александар ) Виктор

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани политиколог за међународне послове

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Сланачки пут 121 Ј, 11000 Београд

Е-маил адреса : vickov15@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0628617937

Број и датум одлуке : 740-09-00957/2015-22 од 2015-09-28

Влашић (Марија ) Милан

Година и место рођења : 1964 . - Татар Варош, Република Хрватска

Факултет : Економски факултет Свеучилишта у Загребу, Хрватска

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Кеј ослобођења 13д, 11000 Београд

Е-маил адреса : milan@bre.rs

Број мобилног телефона : 062494432

Број и датум одлуке : 740-09-00430/2017-22 од 2017-10-19

Влашић (Лаврентије ) Миодраг

Година и место рођења : 1953 . - Остојицево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Топлице Милана 8, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : miodragvlasicns@gmail.com

Број мобилног телефона : 063397421

Број телефона : 021426230

Број и датум одлуке : 740-09-00487/2019-22 од 2019-07-09

Војводић Видановић (Ђуро ) Јасмина

Година и место рођења : 1957 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милутина Миланковића 62/34, Београд

Е-маил адреса : jasmina.vidanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652799040

Број и датум одлуке : 740-09-00721/2019-22 од 2019-07-16

Војиновић (Славко ) Јасмина

Година и место рођења : 1982 . - Параћин

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мајора Марка 53, Параћин

Е-маил адреса : julija.yas.vojonovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659142824

Број и датум одлуке : 740-09-00412/2019-22 од 2019-04-22

Војиновић (Зоран ) Марија

Година и место рођења : 1988 . - Алексинац

Факултет : Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац

Звање : специјалиста струковни васпитач

Занимање : васпитач

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 7. Новембра 3, Алексинац

Е-маил адреса : marica988@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0642113631

Број и датум одлуке : 740-09-00994/2019-22 од 2019-05-12

Војиновић (Миодраг ) Момчило

Година и место рођења : 1958 . -

Факултет : Центар високих војних школа ЈНА "Маршал Тито", Војна академија копнене војске

Звање :

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бојана Ступице 14А, 11000 Београд

Е-маил адреса : mvojinovic@medijacija.rs

Број мобилног телефона : 063445013

Број и датум одлуке : 740-09-00168/2016-22 од 2016-06-15

Војић (Зоран ) Мирослава

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Породична медијација, Непознато - Напредне вештине посредовања

Адреса : Карађорђева 6, 11000 Београд

Е-маил адреса : mvojic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638050555

Број и датум одлуке : 740-09-00601/2015-22 од 2015-08-20

Војновић (Павао ) Миле

Година и место рођења : 1960 . - Доњи Жировац, Р Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Богдана Жерајића 15/30, 11000 Раковица

Е-маил адреса : mile.vojnovic@nbs.rs

Број мобилног телефона : 0641109958

Број и датум одлуке : 740-09-652/2017-22 од 2018-03-26

Вранеш (Бранко ) Миле

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мите Ценића 51, Сомбор

Е-маил адреса : vranesmile@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642644557

Број и датум одлуке : 740-09-200/2018-22 од 2018-06-15

Вранић (Илија ) Ивана

Година и место рођења : 1980 . - Сомбор

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Уједињених нација 58, Сомбор

Е-маил адреса : ivana.vranic@dunav.com

Број мобилног телефона : 0642220402

Број и датум одлуке : 740-09-00583/2019-22 од 2019-06-14

Вранић (Живорад ) Јасмина

Година и место рођења : 1962 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Војводе Влаховића 49г, Београд

Е-маил адреса : jasmina.vranic@parking-servis.co.rs

Број мобилног телефона : 0648141530

Број и датум одлуке : 740-09-223/2018-22 од 2018-06-15

Вујановић (Слободан ) Бојана

Година и место рођења : 1980 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Устаничка 163/5, 11000 Београд

Е-маил адреса : bojanamirk@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658961696

Број и датум одлуке : 740-09-00018/2017-22 од 2017-06-16

Вујачић (Миодраг ) Катарина

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет :

Звање : маркетинг менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бјеловарска 11, Београд

Е-маил адреса : katarinavujacic7@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628007707

Број и датум одлуке : 740-09-00533/2020-22 од 2020-07-10

Вујичић (Томислав ) Јован

Година и место рођења : 1958 . - Сомбор

Факултет : Факултет за менаџмент Универзитета примењених наука Мегатренд

Звање : дипломирани економиста у извршном управљању

Занимање : генерални секретар Привредне коморе Војводине

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Nапредне вештине посредовања - посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца)

Адреса : Мите Калића 29, Нови Сад

Е-маил адреса : jovan.vujicic@pkv.rs

Број мобилног телефона : 063577710

Број и датум одлуке : 740-09-00549/2018-22 од 2018-10-03

Вујовић (Данча ) Никола

Година и место рођења : 1984 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Трише Кацлеровића 12/2/12, Београд

Е-маил адреса : nikolavujovicd@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641818613

Број и датум одлуке : 740-09-00176/2021-22 од 2021-03-15

Вукановић (Здравко ) Софија

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање : дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Карађорђева 69, 11000 Београд

Е-маил адреса : sofija.vukanovic@lukabeograd.com

Број мобилног телефона : 063319273

Број и датум одлуке : цен од 2017-11-16

Вукић (Стојан ) Гавро

Година и место рођења : -0001 . - Равни Тополовац

Факултет : Факултет народне одбране Универзитета у Београду

Звање : професор народне одбране

Занимање : Официр

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Медаковићева 101, 11000 Београд

Е-маил адреса : gavrovukic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648333239

Број и датум одлуке : 740-09-00526/2015-22 од 2018-09-10

Вуковић (Марко ) Вук

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нова 109 39, 11000 Београд

Е-маил адреса : vuk.vukovic@outlook.com

Број мобилног телефона : 0628950759

Број и датум одлуке : 740-09-01213/2015-22 од 2016-05-19

Вуковић (Исо ) Љиљана

Година и место рођења : 1965 . - Бјелковац, Хрватска

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Устаничка 67/16, 11000 Београд

Е-маил адреса : ljiljana.g.vukovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631533365

Број и датум одлуке : 740-09-571/2017-22 од 2018-05-11

Вуковић (Никола ) Ненад

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Šumatovačka 51, Beograd

Е-маил адреса : kancvukovicandco@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603612961

Број и датум одлуке : 740-09-00596/2019-22 од 2019-06-14

Вуковић (Милош ) Душан

Година и место рођења : 1957 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани интенационални менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Репишка 13, Београд

Е-маил адреса : dusan.vukovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659560282

Број и датум одлуке : 740-09-455/2019-22 од 2019-05-07

Вуковић (Мирко ) Дуња

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Михаила Шолохова 46/2, Београд-Борча

Е-маил адреса : martadunja@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0654933860

Број и датум одлуке : 740-09-00364/2018-22 од 2018-06-11

Вуковић (Драган ) Драгиша

Година и место рођења : 1982 . - Бијело Поље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Војвођанкска 148Б, 31000 Ужице

Е-маил адреса : d.vukovic.ue@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600169556

Број и датум одлуке : 740-09-00002/2017-22 од 2017-03-15

Вуковић (Жарко ) Ненад

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Проте Матеје 42, 11000 Београд

Е-маил адреса : nenad.zvukovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641140888

Број и датум одлуке : 740-09-00325/2017-22 од 2017-07-24

Вуковић (Драган ) Горан

Година и место рођења : 1986 . - Београд

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Патријарха Павла 9, Београд

Е-маил адреса : vukovicgoran1986@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642985379

Број и датум одлуке : 740-09-00534/2020-22 од 2020-07-10

Вуковић (Владислав ) Нина

Година и место рођења : 1991 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пожаревачка 10/4/18, Београд

Е-маил адреса : ninavukovic.legal@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606056502

Број и датум одлуке : 74009-00535/2020-22 од 2020-07-27

Вуковић (Мира ) Марина

Година и место рођења : 1982 . - Панчево

Факултет : Универзитет Сингидунум, Пословни факултет у Ваљеву

Звање : дипломирани економиста - менаџер за осигурање

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кикиндска 5/25, Панчево

Е-маил адреса : maryna.stojanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0654442299

Број и датум одлуке : 740-09-00599/2020-221 од 2020-08-31

Вуковић (Божо ) Божена

Година и место рођења : 1975 . - Пакрац

Факултет : Висока здравствено-санитарна школа струковних студија - ВИСАН, Београд

Звање : струковна медицинска сестра

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Аранђеловачка 21, Суботица

Е-маил адреса : vizijamvp@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641438394

Број и датум одлуке : 740-09-00616/2021-22 од 2021-07-16

Вуковић (Перо ) Младен

Година и место рођења : 1966 . - Дервента, БиХ

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер машинства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Аранђеловачка 21, Суботица

Е-маил адреса : vizijamvp@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641438394

Број и датум одлуке : 740-09-00617/2021-22 од 2021-07-16

Вуковић Симић (Драган ) Љиљана

Година и место рођења : 1972 . - Сента

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Цреска 13а, 24413 Палиц

Е-маил адреса : ombudsman@subotica.rs

Број мобилног телефона : 0695414210

Број телефона : 024626740

Број и датум одлуке : 740-09-00358/2016-22 од 2016-10-17

Вукојичић (Бранко ) Валентина

Година и место рођења : 1967 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице` бб, Јовања, Ваљево

Е-маил адреса : valentinavukojicic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0605600808

Број и датум одлуке : 740-09-00496/2021-22 од 2021-06-10

Вукотић (Слободан ) Милица

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мајке Јевросиме 2А/4/10, Београд

Е-маил адреса : milica.vukotic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0654284766

Број и датум одлуке : 740-09-00505/2019-22 од 2019-07-16

Вуксановић (Васил ) Вецка

Година и место рођења : 1985 . - Македонија

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Теодора Чешљара 5, Београд

Е-маил адреса : zakirska@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0654557456

Број и датум одлуке : 740-09-00259/2020-22 од 2020-03-24

Вуксановић (Младен ) Милан

Година и место рођења : 1977 . - 09.08.1977

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

Звање : професор физичке културе

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сестара Букумировић 61, Београд

Е-маил адреса : smvuksa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641758679

Број и датум одлуке : 740-09-00291/2020-22 од 2020-04-03

Вуксановић (Младен ) Драган

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер машинства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вишњички венац 21, Београд

Е-маил адреса : dr.vuksanovicbg@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641990977

Број и датум одлуке : 740-09-00273/2020-22 од 2020-03-23

Вуксановић (Љубиша ) Никола

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет : Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање : мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Теодора Чешљара 5, Београд

Е-маил адреса : nikolavuks@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641231650

Број и датум одлуке : 740-09-00290/2020-22 од 2020-03-27

Вукша (Петар ) Јасмина

Година и место рођења : 1977 . - Суботица

Факултет : Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет

Звање : специјалиста фармације

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сивачки пут 41, Суботица

Е-маил адреса : vuksaj@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642637079

Број и датум одлуке : 740-09-00789/2021-22 од 2021-07-26

Вулевић (Милован ) Предраг

Година и место рођења : 1969 . - Пећ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сланачки пут 78в, Београд

Е-маил адреса : predragvulevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063316906

Број и датум одлуке : 740-09-00003/2020-22 од 2020-01-13

Вулетић (Јездимир ) Рада

Година и место рођења : 1958 . - Ваљево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Прешернова 41, Ваљево

Е-маил адреса : rada.vuletic@va.pr.sud.rs

Број телефона : 014294205

Број и датум одлуке : 740-09-00505/2018-22 од 2018-10-12

Вулетић (Милован ) Ката

Година и место рођења : 1964 . - Бечеј

Факултет : Природно-математички факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду

Звање : професор физике

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Велемајстора Боре Костића 6, Београд

Е-маил адреса : katavkatav@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693016006

Број и датум одлуке : 740-09-00459/2019-22 од 2019-06-20

Вулетић (Драгомир ) Ненад

Година и место рођења : 1985 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Трг Цара Јована Ненада 3/10, Суботица

Е-маил адреса : nenad@advvuletic.rs

Број мобилног телефона : 0641507182

Број и датум одлуке : 740-09-00970/2019-22 од 2019-11-19

Вуловић (Радоје ) Ивана

Година и место рођења : 1981 . - Пљевља, Црна Гора

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Илије Стојадиновића 18/1, Београд

Е-маил адреса : ivanavulovic1981@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611686015

Број и датум одлуке : 740-09-00308/2019-22 од 2019-03-28

Вуловић (Радоје ) Ивана

Година и место рођења : 1981 . - Пљевља, Црна Гора

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Илије Стојадиновића 18/1, Београд

Е-маил адреса : ivanavulovic1981@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611686015

Број и датум одлуке : 740-09-00308/2019-22 од 2019-03-28

Вуловић (Србислав ) Жељко

Година и место рођења : 1977 . - Краљево

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Љубомира Стојановића 36/3/28, Београд

Е-маил адреса : vulovic.zeljko@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641401000

Број и датум одлуке : 740-09-00243/2020-22 од 2020-03-09

Вуловић (Радослав ) Марија

Година и место рођења : 1981 . - Сента

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Веселина Маслеше 42/3/12, Нови Сад

Е-маил адреса : zrnicmarija34@gmail.com

Број мобилног телефона : 063665810

Број и датум одлуке : 740-09-00493/2020-22 од 2020-06-22

Вучетић Пршић (Драган ) Мира

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђорђа Станојевића 9Г/12/45, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : mira.vucetic.prsic@lp.rs

Број мобилног телефона : 063498777

Број и датум одлуке : 740-09-01277/2019-22 од 2019-12-18

Вучинић (Вукоман ) Вишња

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Грује Дедића 16/9, Сомбор

Е-маил адреса : visnjavucinic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0631079779

Број телефона : 0216335221; 025441068

Број и датум одлуке : 740-09-00324/2016-22 од 2016-08-16

Вучићевић (Радомир ) Драгана

Година и место рођења : 1974 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет у Нишу, Електронски факултет

Звање : дипломирани инжењер електронике за индустријску енергетику

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стеве Книћанина 1/1, Крагујевац

Е-маил адреса : dv1174@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641828641

Број и датум одлуке : 740-09-00512/2019-22 од 2019-10-10

Вучковић (Јовица ) Сузана

Година и место рођења : 1980 . - Нови Сад

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација

Адреса : Синђелићев Трг 14, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokatsuzanavuckovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 069777507

Број и датум одлуке : 740-09-147/2018-22 од 2018-04-17

Вучковић (Тодор ) Братислав

Година и место рођења : 1960 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Svetopreobraženska 18, 18000 Niš

Е-маил адреса : bata1vuckovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063460760

Број и датум одлуке : 740-09-50/2018-22 од 2018-04-11

Вучковић (Ђуро ) Бранкица

Година и место рођења : 1975 . - Сомбор

Факултет : Факултет за пословне студије – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељка 61, Кљајићево, Сомбор

Е-маил адреса : brankica.perencevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600210097

Број и датум одлуке : 740-09-00192/2020-22 од 2020-03-31

Вучковић (Мирољуб ) Бранко

Година и место рођења : 1972 . - 24.05.1972

Факултет : Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање : дипломирани инжењер организационих наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Недељка Гвозденовића 8, Нови Београд

Е-маил адреса : BRANKO.VUCKOVIC72@GMAIL.COM

Број мобилног телефона : 0694901800

Број и датум одлуке : 740-09-00117/2021-22 од 2021-02-23

Вучковић Кићановић (Петар ) Олга

Година и место рођења : 1955 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : директор Агенције за консалтинг Фидес Београд

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Унапређење социјалног дијалога, Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Непознато - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Кнез Милетина 18, 11000 Београд

Е-маил адреса : lolakicanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063229660

Број телефона : 0113221205

Број и датум одлуке : 740-09-00348/2015-22 од 2015-04-15

Гавовић (Слободан ) Круна

Година и место рођења : 1989 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Максима Горког 73/6/27, 11000 Београд

Е-маил адреса : kruna@gavovic.com

Број мобилног телефона : 069692055

Број и датум одлуке : 740-09-00762/2015-22 од 2015-09-09

Гавран (Душан ) Петар

Година и место рођења : 1997 . - Сарајево, БиХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Поручника Спасића I Машере 104/2/11, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : gavran.p@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645170052

Број и датум одлуке : 740-09-00128/2021-22 од 2021-02-23

Гавранчић (Велибор ) Вања

Година и место рођења : 1983 . - Сента

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Београдски кеј 41/18/74, Нови Сад

Е-маил адреса : vanjagavrancic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0649364496

Број и датум одлуке : 740-09-01325/2019-22 од 2020-01-17

Гавриловић (Мирослав ) Немања

Година и место рођења : 1984 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар ослобођења 28, Нови Сад

Е-маил адреса : gavrilovic@lawyers.rs

Број мобилног телефона : 0638353483

Број и датум одлуке : 740-09-00957/2018-22 од 2019-05-21

Гаврић (Милоје ) Ирена

Година и место рођења : 1995 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мраковачка 46/4, Београд, Раковица

Е-маил адреса : irenagavric95@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637533359

Број и датум одлуке : 740-09-00446/2019-22 од 2019-05-07

Гаврић (Милан ) Драгица

Година и место рођења : 1985 . - Шабац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краља Патра 10/35, Београд

Е-маил адреса : gavricdada@gmail.com

Број мобилног телефона : 0607588558

Број и датум одлуке : 740-09-00886/2020-22 од 2020-11-16

Гаврић Чуквас (Лука ) Славенка

Година и место рођења : 1977 . - Тузла

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник; мастер европске студије

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Валентина Водника 23, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : gavricslavenka@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062202785

Број телефона : 0214723420

Број и датум одлуке : 740-09-00220/2015-22 од 2015-04-15

Гагић (Вукосав ) Мариола

Година и место рођења : 1969 . - Сврљиг

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Момчила Милошевића 5, Сврљиг

Е-маил адреса : mariola.gagic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062245743

Број и датум одлуке : 740-09-01177/2019-22 од 2019-11-27

Гажова (Златко ) Александра

Година и место рођења : 1994 . - Нови Сад

Факултет :

Звање : менаџер безбедности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сладковичова 3/3, Бачки Петровац

Е-маил адреса : aleksandra.gazova@gmail.com

Број мобилног телефона : 0629643918

Број и датум одлуке : 740-09-01165/2020-22 од 2021-01-26

Гајић (Љубиша ) Јелена

Година и место рођења : 1976 . - Зворник, БиХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Кириџијска 3, Сремчица

Е-маил адреса : minevraus@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0644141802

Број и датум одлуке : 740-09-00088/2020-22 од 2020-05-11

Гајић (Горан ) Никола

Година и место рођења : 1996 . - Шабац

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ваљевског партизанског одреда 49, Јеленча, Шабац

Е-маил адреса : gnikola2021@gmail.com

Број мобилног телефона : 0616456125

Број и датум одлуке : 740-09-00559/2021-22 од 2021-07-16

Галин Ћертић (Стево ) Рајка

Година и место рођења : 1959 . - Дрвар

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Бул. Краља Александра 101, 11000 Београд

Е-маил адреса : galinrajka@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653028724

Број и датум одлуке : 740-09-00326/2016-22 од 2016-08-15

Гарџић (Миливоје ) Дејан

Година и место рођења : 1982 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Факултет за пословне студије и право Универзитет Унион - Никола Тесла у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Гаврила Принципа 36/6, Крагујевац

Е-маил адреса : dejan.gardzic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644233434

Број и датум одлуке : 740-09-00299/2021-22 од 2021-04-14

Гарџић (Милан ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Чачак

Факултет : Факултет за пословне студије и право Универзитет Унион - Никола Тесла у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Гаврила Принципа 36/6, Крагујевац

Е-маил адреса : marija.gardzic82@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604132513

Број и датум одлуке : 740-09-00555/2021-22 од 2021-07-16

Гачић (Сретен ) Невена

Година и место рођења : 1990 . - Горњи Милановац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Беришићи, Горњи Милановац

Е-маил адреса : nevgacic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621919826

Број и датум одлуке : 740-09-936/2018-22 од 2018-11-20

Гаџа (Обрад ) Николина

Година и место рођења : 1987 . - Требиње, БИХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Обалских радника 4Г/4, 11000 Београд

Е-маил адреса : n.gadza@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644742966

Број и датум одлуке : 740-09-00649/2017-22 од 2018-01-25

Гашић (Зоран ) Сара

Година и место рођења : 1995 . - Београд

Факултет : Факултет за медије и комуникације - Београд Универзитета Сингидунум

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Љешка 2, Београд

Е-маил адреса : sara.zgasic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606767768

Број и датум одлуке : 740-09-00545/2020-22 од 2020-07-14

Георгијевић (Душко ) Радован

Година и место рођења : 1984 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију

Звање : мастер физикохемичар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ратка Митровића 100/12, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : radovan.georgijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 066150506

Број и датум одлуке : 740-09-00645/2020-22 од 2020-08-11

Гигић (Јовица ) Марко

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Факултет за менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Антифашистичке борбе 61, 11000 Београд

Е-маил адреса : lawgigic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637055198

Број и датум одлуке : 740-09-01209/2015-22 од 2016-01-11

Гирић (Стојан ) Марија

Година и место рођења : 1975 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Масариков трг 9, Лесковац

Е-маил адреса : marijagiric1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628071142

Број и датум одлуке : 740-09-00663/2019-22 од 2019-07-04

Главарданов (Жарко ) Кристина

Година и место рођења : 1983 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Привредна комора Србије - Споразумно финансијско реструктурирање, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Лазе Костића 15/33, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : kristina.glavardanov@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642522441

Број и датум одлуке : 740-09-00541/2018-22 од 2018-10-01

Главич (Рдојка ) Мирјана

Година и место рођења : 1972 . - Панчево

Факултет : Економски факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Синђелићева 50, Панчево

Е-маил адреса : mirjana.glavic@eps.rs

Број мобилног телефона : 0648372670

Број и датум одлуке : 740-09-00827/2019-22 од 2019-08-27

Гладовић (Војисласв ) Владислав

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Илије Гарашанина 29, Београд

Е-маил адреса : vladagladovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0638535316

Број и датум одлуке : 740-09-225/2018-22 од 2018-06-15

Глигоријевић (Ђорђе ) Саша

Година и место рођења : 1964 . - Лесковац

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јанка Веселиновића 3/24, Лесковац

Е-маил адреса : gligorijevicscomp@gmail.com

Број мобилног телефона : 063201419

Број и датум одлуке : 740-09-00791/2019-22 од 2019-08-26

Глигоријевић (Драгослав ) Милош

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Гламочка 16, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokatmgligorijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641295957

Број и датум одлуке : 740-09-00290/2017-22 од 2017-08-16

Глигорић (Милован ) Слађана

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање : мастер политиколог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Непознато - Kолективно преговарање

Адреса : Светог Климента 34, 11000 Београд

Е-маил адреса : g.sladja@yahoo.com

Број мобилног телефона : 066135469

Број и датум одлуке : 740-09-00029/2016-22 од 2016-02-17

Глигорић (Предраг ) Срђан

Година и место рођења : 1971 . - Бечеј

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Породична медијација, Непознато - Напредне вештине посредовања

Адреса : Герберових 24, 21220 Бечеј

Е-маил адреса : srdjan.gligoric.skale@gmail.com

Број мобилног телефона : 063549141

Број и датум одлуке : 740-09-00725/2018-22 од 2018-10-03

Гогић Митић (Раде ) Анка

Година и место рођења : 1959 . - Пожаревац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Напредне вештине посредовања

Адреса : Станоја Главаша 8, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса : ankagogicmitic@ptt.rs

Број мобилног телефона : 0652142433

Број телефона : 012214243

Број и датум одлуке : 740-09-00177/2016-22 од 2016-04-08

Гојаковић (Милисав ) Малина

Година и место рођења : 1977 . - Пријепоље

Факултет : Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Прешевска 16/2/10, 11000 Београд

Е-маил адреса : m.gojakovic@milovanovic.rs

Број мобилног телефона : 0604066008

Број и датум одлуке : 740-09-00448/2015-22 од 2015-05-29

Гојковић (Милорад ) Весна

Година и место рођења : 1958 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Омбудсман

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мештровићева 22, 11000 Београд

Е-маил адреса : ombudsman@vozdovac.rs

Број мобилног телефона : 063271033

Број телефона : 063271033

Број и датум одлуке : 740-09-00530/2015-22 од 2015-07-06

Гојовић (Драгош ) Нађа

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Тимочке дивизије 13, 11000 Београд

Е-маил адреса : nadjamanok@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693030456

Број и датум одлуке : 740-09-00452/2017-22 од 2017-11-06

Голубовић (Душан ) Владимирка

Година и место рођења : 1985 . - 20.06.1985

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милана Тепића 16/2/11, Оџаци

Е-маил адреса : vbuljanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0665126863

Број и датум одлуке : 740-09-00020/2020-22 од 2020-01-20

Голубовић (Момчило ) Јелена

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Краља Александра Обреновића 62, 11400 Младеновац

Е-маил адреса : jelenagolub@gmail.com

Број мобилног телефона : 063219881

Број телефона : 0118237227

Број и датум одлуке : 740-09-00105/2016-22 од 2016-03-28

Голубовић (Томислав ) Милица

Година и место рођења : 1986 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војислава Илића 133, 11000 Београд

Е-маил адреса : golubovicmilica@live.com

Број мобилног телефона : 0638666131

Број и датум одлуке : 740-09-00569/2016-22 од 2016-12-22

Голубовић (Петар ) Светлана

Година и место рођења : 1960 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у споровима из области интелектуалне својине

Адреса : Максима Горког 55а, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : golubovicsvetlana8@gmail.com

Број мобилног телефона : 0654219000

Број и датум одлуке : 740-09-00499/2016-22 од 2019-05-15

Голубовић (Никола ) Бранка

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Голсвортијева 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : bakson@sbb.rs

Број мобилног телефона : 0637787690

Број телефона : 0112455526

Број и датум одлуке : 740-09-00054/2015-22 од 2015-04-15

Голубовић (Јовица ) Игор

Година и место рођења : 1993 . - Јагодина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краља Петра Првог 54, Свилајнац

Е-маил адреса : igorgolubovic.posrednik@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637069496

Број и датум одлуке : 740-09-00707/2020-22 од 2020-08-27

Голубовић (Лазар ) Александра

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мокрањчева 80/36, Ниш

Е-маил адреса : saska@junis.ni.ac.rs

Број мобилног телефона : 0652704112

Број и датум одлуке : 740-09-00925/2020-22 од 2020-11-25

Гомилановић (Живко ) Мирјана

Година и место рођења : 1973 . - Београд

Факултет : Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Звање : магистар електротехничких наука-област телекомуникације

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Агостина Нета 54/82, Нови Београд

Е-маил адреса : mirjana.gomilanovic@one2grow.net

Број мобилног телефона : 066324769

Број и датум одлуке : 740-09-01003/2019-22 од 2019-11-08

Горник (Зоран ) Милош

Година и место рођења : 1990 . - Књажевац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранка Крсмановића 3/20, Ниш

Е-маил адреса : m.gornik0202@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693218275

Број и датум одлуке : 740-09-00818/2019-22 од 2019-08-26

Грабнер (Марјан ) Андреј

Година и место рођења : 1981 . - Суботица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Првомајска 22/23, 24000 Суботица

Е-маил адреса : grabner_andrej@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641462567

Број телефона : 024527965

Број и датум одлуке : 740-09-00241/2015-22 од 2015-04-15

Грачанин (Момчило ) Биљана

Година и место рођења : 1978 . - Вуковар, Хрватска

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мажуранићева 24А, Вуковар, Хрватска

Е-маил адреса : biljanagracanin@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658342997

Број и датум одлуке : 740-09-00690/2020-22 од 2020-08-25

Грбић (Јулијан ) Верица

Година и место рођења : 1958 . - Кула

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : професор педагогије

Занимање : васпитач

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милке Гргурове 4б, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : verica58grbic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628836010; 0644615485

Број и датум одлуке : 740-09-257/2018-22 од 2018-08-24

Грбић (Милорад ) Слађана

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Краља Александра 54, 11000 Београд

Е-маил адреса : sladjanagrbic@mail.com

Број мобилног телефона : 063280304

Број и датум одлуке : 740-09-00353/2019-22 од 2019-04-01

Грегорић (Миодраг ) Александар

Година и место рођења : 1980 . - Лесковац

Факултет : Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђуре Салаја 66/13, Лесковац

Е-маил адреса : grega_alex@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0605355700

Број и датум одлуке : 740-09-00665/2019-22 од 2019-07-04

Гроздановић (Александар ) Александра

Година и место рођења : 1995 . - Ниш

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сарајевска 125, Ниш

Е-маил адреса : anavasa1409@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606700709

Број и датум одлуке : 740-09-01173/2020-22 од 2021-01-20

Гроздановић Матић (Драгиша ) Сања

Година и место рођења : 1988 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Филипа Филиповића 17, Ниш

Е-маил адреса : mat.sanja88@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692747276

Број и датум одлуке : 740-09-00360/2021-22 од 2021-06-25

Грубин (Предраг ) Александра

Година и место рођења : 1968 . - Београд

Факултет :

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Димитрија Георгијевића - Старика 8, Нови Београд

Е-маил адреса : pasavetnici@gmail.com

Број мобилног телефона : 063584243

Број и датум одлуке : 740-09-00421/2020-22 од 2020-05-25

Грујић (Чедомир ) Зоран

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани саобраћајни инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пожаревачка 59, 19000 Зајечар

Е-маил адреса : dromenca@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603649068; 0612788757

Број и датум одлуке : 740-09-664/2017-22 од 2018-04-17

Грујић (Богдан ) Ненад

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : доктор наука-правне науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Џорџа Вашингтона 5, Београд

Е-маил адреса : nenad.grujic@pravnifakultet.rs

Број мобилног телефона : 0638179140

Број и датум одлуке : 740-09-00571/2020-22 од 2020-07-24

Грујић (Драгољуб ) Богдан

Година и место рођења : 1957 . - Рума

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улица 93, Огар, Пећинци

Е-маил адреса : gruic.nada@gmail.com

Број мобилног телефона : 062227372

Број и датум одлуке : 740-09-00812/2020-22 од 2020-11-16

Грујић (Момчило ) Катарина

Година и место рођења : 1975 . - Аранђеловац

Факултет : Факултет за пословно индустријски менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Југовића 5/13, Аранђеловац

Е-маил адреса : bogdaniarandjel@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603055460

Број и датум одлуке : 740-09-01180/2020-22 од 2021-02-10

Гутић (Бранко ) Драган

Година и место рођења : 1962 . - Доњи Вакуф

Факултет : Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста пословно-правног смера

Занимање : привремени заступник капитала

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, Непознато - Напредне вештине посредовања

Адреса : Николе Влашког 98/100, 22240 Шид

Е-маил адреса : gutic.dragan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063502077

Број и датум одлуке : 740-09-00237/2018-22 од 2018-07-25

Гуџулић (Негован ) Валентина

Година и место рођења : 1979 . - Крагујевац

Факултет : Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : професор српског језкика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милића Радовановића 34, Крагујевац

Е-маил адреса : valentina.gudzulic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606682070

Број и датум одлуке : 740-09-391/2019-22 од 2019-04-08

Дабетић (Новица ) Радош

Година и место рођења : 1967 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нехруова 52, 11000 Београд

Е-маил адреса : rados_dabetic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063384773

Број и датум одлуке : 740-09-00592/2017-22 од 2017-12-18

Дабетић-Трогрлић (Драгомир ) Весна

Година и место рођења : 1954 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : доктор правних наука

Занимање : Судија Привредног апелационог суда у Београду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 106/2/9, 11000 Београд

Е-маил адреса : vesnadabetic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0692272986

Број и датум одлуке : 740-09-557/2017-22 од 2018-01-30

Давид (Карољ ) Харгита

Година и место рођења : 1983 . - Сента

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација

Адреса : Светог Саве 1а, 24420 Кањижа

Е-маил адреса : hargita.david@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631601805

Број и датум одлуке : 740-09-00418/2016-22 од 2016-10-17

Давидовић (Драгана ) Павле

Година и место рођења : 1994 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Молерова 88, Београд

Е-маил адреса : pavledavidovic94@gmail.com

Број мобилног телефона : 066418560

Број и датум одлуке : 740-09-00993/2019-22 од 2019-11-08

Давидовић (Милоје ) Драган

Година и место рођења : 1958 . - Чачак

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Таковска 13, 32000 Чачак

Е-маил адреса : milanidragan.adv@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652939433

Број телефона : 032344648

Број и датум одлуке : 740-09-00001/2017-22 од 2017-03-15

Дајовић (Иван ) Јелена

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : диплмирани педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Напредне вештине посредовања

Адреса : Трг слободе 2, 22300 Стара Пазова

Е-маил адреса : jdajovic@yahoo.com

Број телефона : 062565144

Број и датум одлуке : 740-09-00079/2016-22 од 2016-04-08

Даковић (Слободан ) Милена

Година и место рођења : 1978 . - Врбас

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Блок Василија Копривице 5/3, Врбас

Е-маил адреса : milenasdakovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063536773

Број и датум одлуке : 740-09-00715/2018-22 од 2018-08-31

Дамјановић (Тодор ) Неђељко

Година и место рођења : 1973 . - Бијело Поље, Црна Гора

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Орахова 13/1/4, Београд

Е-маил адреса : nedjo30@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640199367

Број и датум одлуке : 740-09-659/2017-22 од 2018-06-27

Дамјановић (Добривоје ) Драгана

Година и место рођења : 1983 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Српских добровољаца 1912-1918 033, Руменка, Нови Сад

Е-маил адреса : damjanovicmedijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642100647

Број и датум одлуке : 740-09-482/2019-22 од 2019-05-13

Дамјановић Радуловић (Владимир ) Милена

Година и место рођења : 1982 . - Ниш

Факултет : Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Страхињића Бана 8/35, Ниш

Е-маил адреса : milena.devora@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642236345

Број и датум одлуке : 740-09-00972/2020-22 од 2020-11-17

Дамњановић (Ранко ) Звонко

Година и место рођења : 1961 . - Сокобања

Факултет : Технички факултет у Бору Универзитета у Београду

Звање : Магистар наука за индустријску информатику

Занимање : Магистар наука за индустријску информатику

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђорђа Андрејевића Куна 7/19, 19210 Бор

Е-маил адреса : zvonko@kcbor.net

Број мобилног телефона : 063473315

Број и датум одлуке : 740-09-00272/2017-22 од 2017-06-16

Дамњановић (Добривоје ) Марија

Година и место рођења : 1980 . - Шабац

Факултет : Факултет за менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мокрањчева 83, Шабац

Е-маил адреса : mpmedijatormd@gmail.com

Број мобилног телефона : 0616497000

Број и датум одлуке : 740-09-00112/2021-22 од 2021-02-23

Даниловић Гавриловић (Недељко ) Душица

Година и место рођења : 1974 . - Нова Варош

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Душана Вукасовић 40а/13, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : dusica.gavrilovic@parking-servis.co.rs

Број мобилног телефона : 0648141153

Број и датум одлуке : 740-09-222/2018-22 од 2018-06-15

Данојлић (Владан ) Марија

Година и место рођења : 1984 . - Шабац

Факултет : Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Церска 31/6, Шабац

Е-маил адреса : marijaukropina@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638544852

Број и датум одлуке : 740-09-97/2018-22 од 2018-06-19

Девић (Драгослав ) Мина

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање : магистар етнологије и антропологије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светозара Радића 1, Београд

Е-маил адреса : mina.devic@olafmcateer.rs

Број мобилног телефона : 0646404625

Број и датум одлуке : 740-09-477/2019-22 од 2019-05-10

Девић (Славко ) Драган

Година и место рођења : 1980 . - Сремска Митровица

Факултет : Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање : дипломирани инжењер саобраћаја

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Округићева 11/4, Петроварадин, Нови Сад

Е-маил адреса : dragandevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631150678

Број и датум одлуке : 740-09-00765/2020-22 од 2020-09-14

Девић Штрбац (Жарко ) Анђелка

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : Општински правобранилац