Регистар посредника

Према одредбама Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), лице које је добило дозволу за посредовање у законом предвиђеном поступку, уписује се у Регистар посредника.

Регистар је јаван и објављује се на интернет страници министарства.

Име
Презиме

Kovacs (Arpad ) Attila

Година и место рођења : 1984 . - Суботица

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Јоргованска 9, Суботица

Е-маил адреса : medijator.atila.kovac@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628221648

Број и датум одлуке : 740-09-00985/2021-22 од 2021-12-21

Lobotić (Ostoja ) Carlos

Година и место рођења : 1976 . - Београд, Земун

Факултет : Универзитет "Унион - Никола Тесла" у Београду – Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Задругарска 002, Београд, Земун

Е-маил адреса : carloslobotic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0652539138

Број и датум одлуке : 740-09-01747/2023-22 од 2023-12-18

Skyba (Антанасије ) Дијана

Година и место рођења : 1978 . - Бор

Факултет : Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Нехруова 080/14/71, Нови Београд

Е-маил адреса : dijana.skyba@chello.at

Број мобилног телефона : 0601100383

Број и датум одлуке : 740-09-01101/2023-22 од 2023-08-10

Абдоли (Божидар ) Мирјана

Година и место рођења : 1955 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација

Адреса : Недељка Чабриновића 49, 11000 Београд

Е-маил адреса : advokat.m.a@hotmail.rs

Број мобилног телефона : 0638832707

Број телефона : 0113540149

Број и датум одлуке : 740-09-00881/2021-22 од 2022-01-31

Аврамовић (Зоран ) Татјана

Година и место рођења : 1990 . - Ћуприја

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 29. новембар 2/2, Ресавица, Деспотовац

Е-маил адреса : tatjanaavramovic916@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692252622

Број и датум одлуке : 740-09-01305/2022-22 од 2023-09-27

Аврамовић (Звонимир ) Драган

Година и место рођења : 1986 . - Алексинац

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Драгољуба Аврамовића 30, Житковац, Алексинац

Е-маил адреса : medijacija.avramovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628268391

Број и датум одлуке : 740-09-00392/2024-22 од 2024-03-18

Агатоновић Стејић (Никола ) Снежана

Година и место рођења : 1972 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : Дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Партнери за демократске промене Србија - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Дринска 15/41, 26000 Панчево

Е-маил адреса : agatonovic.stejic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648429200

Број телефона : 013353871; 013351620

Број и датум одлуке : 740-09-00635/2021-22 од 2021-09-27

Агић (Саво ) Вера

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Дубровачка 22/5/25, Београд

Е-маил адреса : 1veraagic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062682103

Број и датум одлуке : 740-09-01411/2021-22 од 2022-02-03

Адам (Радомир ) Драгана

Година и место рођења : 1965 . - Липе, Смедерево

Факултет : Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Видиковачки венац 81/116, Београд

Е-маил адреса : adamdragana.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 063599184

Број и датум одлуке : 740-09-01211/2021-22 од 2021-10-29

Адамовић (Лазар ) Миљан

Година и место рођења : 1984 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник; магистар фармације

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Национални центар за посредовање у решавању спорова - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Светолика Младеновића 87, Крагујевац

Е-маил адреса : miljanadamovic84@gmail.com

Број мобилног телефона : 062667766

Број и датум одлуке : 740-09-01106/2021-22 од 2021-10-13

Аксентијевић (Душан ) Андријана

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани економиста - менаџер за финансије и банкарство

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Омладинских бригада 234/2, Београд

Е-маил адреса : tadicanci@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0641198623

Број и датум одлуке : 740-09-01389/2021-22 од 2021-12-15

Алексин (Вида ) Стефан

Година и место рођења : 1976 . - Нови Сад

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Партизанских база 2, Нови Сад

Е-маил адреса : alexin.stefan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611931034

Број и датум одлуке : 740-09-01018/2023-22 од 2023-07-26

Алексић (Зоран ) Сања

Година и место рођења : 1989 . - Бор

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Љубе Нешића 38, Бор

Е-маил адреса : aleksicssanja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0612623933

Број и датум одлуке : 740-09-01463/2021-22 од 2021-12-23

Алексић (Алекса ) Милош

Година и место рођења : 1991 . - Београд

Факултет :

Звање : струковни менаџер из области менаџмента

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 74/1, Београд

Е-маил адреса : milos.a.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693367787

Број и датум одлуке : 740-09-00056/2022-22 од 2022-02-21

Алексић (Бранко ) Тамара

Година и место рођења : 1985 . - Крушевац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Гаврила Принципа 74, 37000 Крушевац

Е-маил адреса : tamaramrdja@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641388816

Број и датум одлуке : 740-09-01317/2021-22 од 2021-12-30

Алексић (Срђан ) Ивана

Година и место рођења : 1984 . - Прокупље

Факултет :

Звање : дипломирани менаџер масовних медија - новинар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Браће Јерковића 177/23, Београд

Е-маил адреса : ivana.aleksic22@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606700408

Број и датум одлуке : 740-09-01439/2021-22 од 2021-12-15

Алексић (Крстомир ) Зоран

Година и место рођења : 1974 . - Ниш

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мокрањчева 83/15, Ниш

Е-маил адреса : medijator.zoranaleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063426838

Број и датум одлуке : 740-09-00951/2022-22 од 2022-07-19

Алексић (Градимир ) Оливера

Година и место рођења : 1990 . - Краљево

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет

Звање : мастер биолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Јовановић 99, Краљево

Е-маил адреса : olja.aleksic90@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641764235

Број и датум одлуке : 740-09-00943/2022-22 од 2022-07-18

Алексић (Мирољуб ) Владимир

Година и место рођења : 1978 . - Ивањица

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мркочевац бб, Ивањица

Е-маил адреса : posrednik.aleksic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063690687

Број и датум одлуке : 740-09-01506/2022-22 од 2022-12-09

Алексић (Душан ) Владан

Година и место рођења : 1975 . - Нови Пазар

Факултет : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Звање : професор српског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Драгомира Карајовића 3, Краљево

Е-маил адреса : vladan.profa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641193778

Број и датум одлуке : 740-09-00020/2023-22 од 2023-01-24

Алексић (Никола ) Дијана

Година и место рођења : 1988 . - Апатин

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Партнери за демократске промене Србија - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди

Адреса : Хаџи Рувимова 48/2/13, Нови Сад

Е-маил адреса : aleksicdijana@gmail.com

Број мобилног телефона : 062250621

Број и датум одлуке : 740-09-00529/2023-22 од 2023-08-29

Алексић (Малиша ) Јелена

Година и место рођења : 1995 . - Чачак

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Димитрија Котуровића 12/2, Београд, Раковица

Е-маил адреса : jaleksic31@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637509910

Број и датум одлуке : 740-09-01428/2023-22 од 2023-10-20

Алексић (Вене ) Весна

Година и место рођења : 1969 . - Босилеград

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Страхињића Бана 21, Београд

Е-маил адреса : valeksic@tv-shop.tv

Број мобилног телефона : 063391518

Број и датум одлуке : 740-09-01394/2021-22 од 2021-12-21

Алексов (Драгољуб ) Владислав

Година и место рођења : 1961 . - Пирот

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у кривичном поступку и посредовање у поступку где су малолетници учиниоци кривичних дела

Адреса : Данила Киша 8, 18300 Пирот

Е-маил адреса : aprv@ptt.rs, vladislavaleksov.posrednik@gmail.com

Број мобилног телефона : 063242031; 0600242031

Број и датум одлуке : 740-09-00793/2021-22 од 2021-10-25

Алексов-Методиев (Нацко ) Маја

Година и место рођења : 1980 . - Димитровград

Факултет :

Звање : професор бугарског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ", Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Омладинских бригада 5, Димитровград

Е-маил адреса : majametodijev@yahoo.com

Број мобилног телефона : 062224217

Број и датум одлуке : 740-09-01312/2021-22 од 2021-11-16

Алфировић (Зоран ) Младен

Година и место рођења : 1985 . - Шабац

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Европе 21/4/27, Нови Сад

Е-маил адреса : alfirovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062453554

Број и датум одлуке : 740-09-00792/2021-22 од 2021-07-26

Амиџић Нађ (Љубан ) Светлана

Година и место рођења : 1968 . - Сомбор

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди

Адреса : Краља Петра првог 1, Сомбор

Е-маил адреса : svetlana.amidzic.nadj@gmail.com

Број мобилног телефона : 0654620718

Број и датум одлуке : 740-09-00040/2023-22 од 2023-06-08

Андоновић (Миле ) Марија

Година и место рођења : 1975 . - Пирот

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Таковска 9/17, Пирот

Е-маил адреса : marija.andonovic@freezonepirot.com

Број мобилног телефона : 0631084850

Број и датум одлуке : 740-09-01328/2019-22 од 2020-01-13

Андрејић (Верица ) Србијанка

Година и место рођења : 1970 . - Јагодина

Факултет :

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Народног фронта 34/5/35, Јагодина

Е-маил адреса : srbijanka.andrejic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600240373

Број и датум одлуке : 740-09-01357/2022-22 од 2022-11-01

Андрић (Милорад ) Слађана

Година и место рођења : 1972 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Непознато - Kолективно преговарање, Непознато - Напредне вештине посредовања, Непознато - Породична медијација

Адреса : Архимандрита Герасима Зелића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса : sladjana.slavnic.andric@gmail.com

Број мобилног телефона : 063205858

Број и датум одлуке : 740-09-01515/2021-22 од 2022-02-04

Андрић (Жарко ) Александар

Година и место рођења : 1981 . - Гњилане

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Менаџер правне службе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Станоја Главаша 67, 18000 Ниш

Е-маил адреса : andric.aleksandar1981@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638269969

Број и датум одлуке : 740-09-01198/2021-22 од 2022-01-31

Андрић (Дане ) Весна

Година и место рођења : 1962 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Срете Младеновића 3 10, Крагујевац

Е-маил адреса : vesnaandric777@gmail.com

Број мобилног телефона : 062307916

Број и датум одлуке : 740-09-00100/2022-22 од 2022-02-10

Андрић (Слободан ) Ана

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : професор енглеског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Хајдук Вељкова 085/13, Краљево

Е-маил адреса : anaandric75@yahoo.co.uk

Број мобилног телефона : 063317100

Број и датум одлуке : 740-09-01327/2023-22 од 2023-10-05

Анђелић (Анђелко ) Милена

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Шумарски факултет

Звање : доктор наука - биотехничке науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Љубомира Живковића - Шпанца 012/7, Београд, Земун

Е-маил адреса : milenaandelic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0643938520

Број и датум одлуке : 740-09-00843/2023-22 од 2023-06-19

Анђелковић (Радисав ) Дејан

Година и место рођења : 1979 . - Косовска Митровица

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Звање : дипломирани инжењер саобраћаја - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Генерала Милојка Лешјанина 83/2, Ниш

Е-маил адреса : aaa.dejo@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643483838

Број телефона : 0183230202

Број и датум одлуке : 740-09-01254/2022-22 од 2022-10-05

Анђелковић-Милошевић (Радосав ) Светлана

Година и место рођења : 1972 . - Сарајево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Напредне вештине посредовања, Непознато - Посредовање у привредним споровима, Непознато - Споразумно финансијско реструктурирање (напредни ниво)

Адреса : Гандијева 114Б/8, 11000 Београд

Е-маил адреса : svetlana.andjelkovic@andjelkoviclegal.rs

Број мобилног телефона : 0631032501

Број и датум одлуке : 740-09-00148/2015-22 од 2023-04-17

Анђеловић (Радивоје ) Наташа

Година и место рођења : 1972 . - Бор

Факултет : Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице Универзитета „Едуконс“

Звање : економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Првобораца 41/11, Београд

Е-маил адреса : arrianrhood@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642326603

Број и датум одлуке : 740-09-00430/2022-22 од 2022-04-04

Анђић (Десимир ) Биљана

Година и место рођења : 1977 . - Ужице

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице бб, Расна, Пожега

Е-маил адреса : biljanaandjic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0607247700

Број и датум одлуке : 740-09-01384/2022-22 од 2022-11-09

Анић Јевтић (Љубиша ) Славица

Година и место рођења : 1973 . - Аранђеловац

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : мастер филолог арапског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Увод у вештине презентовања и јавног наступа, "Едукативна мрежа Јужне Србије", скр. "Мрежа Југ" - Специјализована обука за посреднике у потрошачким споровима, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Метохијска 28/18, Београд

Е-маил адреса : anica31@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658444465

Број и датум одлуке : 740-09-00538/2021-22 од 2021-09-02

Аничић (Миро ) Душан

Година и место рођења : 1980 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима, Непознато - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Бранка Бајића 38/3/16, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : anicic.dusan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063545525

Број и датум одлуке : 740-09-00322/2022-22 од 2022-05-10

Антић (Бранко ) Ивана

Година и место рођења : 1995 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Петра Бојовића 3/18, Панчево

Е-маил адреса : anticivana55@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0665632158

Број и датум одлуке : 740-09-01334/2021-22 од 2021-11-23

Антић (Драгомир ) Наташа

Година и место рођења : 1976 . - Јагодина

Факултет : Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање : економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Младена Миленковића 28, Јагодина

Е-маил адреса : antic.medijator.ja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655033055

Број и датум одлуке : 740-09-00959/2022-22 од 2022-07-27

Антић (Властимир ) Марина

Година и место рођења : 1981 . - Врање

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цвијићева 008, Врање

Е-маил адреса : marinantic81@gmail.com

Број мобилног телефона : 0691601321

Број и датум одлуке : 740-09-00379/2024-22 од 2024-03-19

Антић (Радмило ) Јелена

Година и место рођења : 1986 . - Јагодина

Факултет : Факултет за менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бошка Ђуричића 007/3, Јагодина

Е-маил адреса : jelenaantic.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0649204548

Број и датум одлуке : 740-09-00528/2024-22 од 2024-04-16

Антонијевић (Јован ) Јасмина

Година и место рођења : 1964 . - Крушевац

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радоја Дакића 19, Ниш

Е-маил адреса : jasnazlaja64@gmail.com

Број мобилног телефона : 062350188

Број и датум одлуке : 740-09-01103/2021-22 од 2021-10-12

Антонијевић (Милија ) Милан

Година и место рођења : 1992 . - Ужице

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Грује Дедића 36/16, Сомбор

Е-маил адреса : milan031@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0645764013

Број и датум одлуке : 740-09-01214/2023-22 од 2023-09-11

Апостоловић (Слободан ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Рума

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : мастер психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : 15. маја 140/9, Рума

Е-маил адреса : marijapostolovic12@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600443967

Број и датум одлуке : 740-09-00810/2022-22 од 2022-06-22

Аранђеловић (Миодраг ) Сања

Година и место рођења : 1976 . - Банатски Карловац, Алибунар

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани социолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 2Д/2, Панчево

Е-маил адреса : sanja.arandjelovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063354262

Број и датум одлуке : 740-09-01372/2021-22 од 2022-02-17

Аранђеловић (Горан ) Ана

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Алфа БК универзитет - Академија уметности у Београду

Звање : дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Гарашанина 15, Ниш

Е-маил адреса : ana.agluma@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628228752

Број и датум одлуке : 740-09-01582/2022-22 од 2023-04-10

Арва (Коста ) Гордана

Година и место рођења : 1962 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : професор педагогије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бегејски ред 045, Зрењанин

Е-маил адреса : gordana.arva@gmail.com

Број мобилног телефона : 063533496

Број и датум одлуке : 740-09-00131/2024-22 од 2024-02-20

Аритоновић (Станоје ) Предраг

Година и место рођења : 1969 . - Приштина

Факултет : Економски факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Мајке Јевросиме 4, Калуђерица, Гроцка

Е-маил адреса : p.aritonovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645767765

Број и датум одлуке : 740-09-00984/2022-22 од 2022-09-02

Арнаутовић (Небојша ) Стефан

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вука Караџића 52, Обреновац

Е-маил адреса : stefanarnautovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641720218

Број и датум одлуке : 740-09-00750/2021-22 од 2021-08-30

Арсеновић (Константин ) Владимир

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста; специјалиста менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милице Шуваковић 4, Београд

Е-маил адреса : vlada.arsenovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0653773997

Број и датум одлуке : 740-09-01148/2022-22 од 2022-10-10

Арсић (Ђорђе ) Тања

Година и место рођења : 1961 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Трг незнаног јунака 2, Нови Сад

Е-маил адреса : advokat.tanja.arsic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641446623

Број и датум одлуке : 740-09-01371/2021-22 од 2022-01-31

Арсић (Добривоје ) Миљко

Година и место рођења : 1976 . - Вршац

Факултет : Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима, Привредна комора Србије - Споразумно финансијско реструктурирање, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Цвијићева 22/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : arsicm@hotmail.com

Број мобилног телефона : 063684008

Број и датум одлуке : 740-09-00385/2016-22 од 2019-08-16

Арсић (Бранислав ) Лидија

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Звање : дипломирани дефектолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Двадесетдругог октобра 9, Београд

Е-маил адреса : medijacija.bg.rs@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641855700

Број и датум одлуке : 740-09-00359/2022-22 од 2022-03-16

Арсић (Љубиша ) Снежана

Година и место рођења : 1962 . - Пожаревац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација, Привредна комора Србије - Вансудско и интерно решавање радних спорова, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Воје Дулића 37/4, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса : advokat.snezanars@gmail.com

Број мобилног телефона : 063222211

Број и датум одлуке : 740-09-00315/2017-22 од 2020-07-20

Аслимоски (Светислав ) Јелена

Година и место рођења : 1988 . - Приштина

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Санџачка 49 3, Београд

Е-маил адреса : jelena.aslimoski.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645695571

Број и датум одлуке : 740-09-01400/2023-22 од 2023-10-11

Атанасијевић Стошић (Драган ) Ивона

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Нишка 5, 11000 Београд

Е-маил адреса : pravnica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638119648

Број и датум одлуке : 740-09-00542/2021-22 од 2021-08-27

Аћимовић (Драган ) Јована

Година и место рођења : 1987 . - Вршац

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Славка Колара 4/1, Београд

Е-маил адреса : jjoja645@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637512898

Број и датум одлуке : 740-09-01299/2021-22 од 2021-11-24

Аћимовић (Момчило ) Дејан

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Санџачка 14, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : medijator.acimovic.dejan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646184440

Број и датум одлуке : 740-09-01456/2023-22 од 2023-10-25

Аутишер (Емил ) Дарко

Година и место рођења : 1982 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Исидоре Секулић 16/13, 26000 Панчево

Е-маил адреса : darko.autiser@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658361245

Број и датум одлуке : 740-09-01399/2022-22 од 2023-01-17

Аџић (Миломир ) Жељко

Година и место рођења : 1963 . - Ужице

Факултет :

Звање : инжењер технологије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мирис Јеремичка 4, Златибор, Чајетина

Е-маил адреса : ue05zabac@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606137981

Број и датум одлуке : 740-09-01421/2022-22 од 2022-11-22

Ашими (Синан ) Бенбела

Година и место рођења : 1974 . - Краљево

Факултет : Факултет за пословно индустријски менаџмент Универзитета „Унион“ у Београду

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ"

Адреса : Танаска Рајића 26А, Краљево

Е-маил адреса : benbelakv@gmail.com

Број мобилног телефона : 066000476

Број и датум одлуке : 740-09-00286/2022-22 од 2022-03-07

Бабин (Драго ) Љиљана

Година и место рођења : 1968 . - Зрењанин

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер за развој - машинска струка

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косовска 1/3/17, Нови Сад

Е-маил адреса : medijator.ljb@gmail.com

Број мобилног телефона : 063233981

Број и датум одлуке : 740-09-00584/2021-22 од 2021-07-16

Бабић (Неђо ) Жељко

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : магистар економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Булевар Милутина Миланковића 156/4, Нови Београд

Е-маил адреса : fipocentar@sbb.rs

Број мобилног телефона : 063249429

Број и датум одлуке : 740-09-00289/2020-22 од 2020-03-23

Бабић (Вељко ) Саша

Година и место рођења : 1993 . - Глина, Хрватска

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јована Поповића 002, Инђија

Е-маил адреса : advbabicsasa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601899060

Број и датум одлуке : 740-09-00823/2023-22 од 2023-07-07

Бабић (Благоја ) Светлана

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Звање : професор разредне наставе

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Десет авијатичара 13/24, Београд, Звездара

Е-маил адреса : cupkabajka@gmai.com

Број мобилног телефона : 0638165306

Број и датум одлуке : 740-09-00376/2024-22 од 2024-04-29

Бабић Вишекруна (Веселин ) Љиљана

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Непознато - Посредовање у породичним споровима, Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Кикиндска 11/36, 26000 Панчево

Е-маил адреса : babic2009@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063286127

Број и датум одлуке : 740-09-01215/2023-22 од 2023-09-11

Багавац (Илија ) Мирослава

Година и место рођења : 1967 . - Мокрин, Кикинда

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Божидара Аџије 29, Суботица

Е-маил адреса : miroslava.bagavac@gmail.com

Број мобилног телефона : 063559217

Број и датум одлуке : 740-09-00764/2021-22 од 2021-10-07

Бајагић (Драгољуб ) Јелена

Година и место рођења : 1979 . - Врбас

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Маршала Тита 83, 21460 Врбас

Е-маил адреса : jelenabajagic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642686978

Број и датум одлуке : 740-09-01261/2015-22 од 2016-02-11

Бајагић (Драган ) Аница

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Савеза бораца 2, Бели Поток, Вождовац

Е-маил адреса : msdjenko.psiholog@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694421011

Број и датум одлуке : 740-09-01708/2023-22 од 2024-01-24

Бајић (Милош ) Душан

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Добрачина 21, Београд

Е-маил адреса : dusan.bajicc@gmail.com

Број мобилног телефона : 063374887

Број и датум одлуке : 740-09-01221/2023-22 од 2023-12-18

Бајић-Шарњаи (Радован ) Тамара

Година и место рођења : 1967 . -

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у споровима из области интелектуалне својине, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Ађанска 1/3/4, Сента

Е-маил адреса : advokat.tamara@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637766188

Број и датум одлуке : 740-09-00105/2020-22 од 2020-02-11

Бајкић (Радомир ) Милица

Година и место рођења : 1986 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : професор италијанског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Булевар краља Петра I 6, Смедеревска Паланка

Е-маил адреса : medijatormilicabajkic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601610747

Број и датум одлуке : 740-09-00606/2021-22 од 2021-07-16

Бакић (Гојко ) Јасминка

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија Апелационог суда у Београду

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Виши суд у Београду, Тимочка 15, 11000 Београд

Е-маил адреса : bakic.jasminka@gmail.com

Број мобилног телефона : 063343842

Број и датум одлуке : 740-09-01300/2022-22 од 2023-03-02

Баковић (Војислав ) Новеља

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бранкова 021/4, Београд

Е-маил адреса : advokatbakovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642418343

Број и датум одлуке : 740-09-00748/2024-22 од 2024-06-04

Балаћ (Мирослав ) Данијела

Година и место рођења : 1973 . - Нови Сад

Факултет : Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Правни факултет Универзитета у Новом Саду - Мирно решавање спорова у области мобинга, Правни факултет Универзитета у Новом Саду - Мирно решавање спорова у области мобинга, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Футошка 50/4/14, Нови Сад

Е-маил адреса : balac.danijela@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641127212

Број и датум одлуке : 740-09-01201/2021-22 од 2021-10-27

Барбулов (Миле ) Татјана

Година и место рођења : 1967 . - Кикинда

Факултет :

Звање : професор разредне наставе

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светозара Милетића 181, Кикинда

Е-маил адреса : tbarbulov@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628822537

Број и датум одлуке : 740-09-00582/2021-22 од 2021-08-24

Басара (Михајло ) Сања

Година и место рођења : 1986 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јурија Гагарина 58, Београд

Е-маил адреса : basarasanja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611335871

Број и датум одлуке : 740-09-00508/2023-22 од 2023-06-16

Басарић (Живорад ) Тања

Година и место рођења : 1981 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јасеновачка 3, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : sendpeace711@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648662868

Број и датум одлуке : 740-09-00417/2022-22 од 2022-10-17

Басекић (Зоран ) Владислав

Година и место рођења : 1971 . - Краљево

Факултет : Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“ Универзитет „Браћа Карић“ - Београд

Звање : дипломирани економиста-менаџер у рачуноводству и ревизији

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краљице Марије 023/10, Београд

Е-маил адреса : medijator.vbasekic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063300936

Број и датум одлуке : 740-09-00923/2023-22 од 2023-06-28

Бачевић-Радуловић (Милан ) Марија

Година и место рођења : 1990 . - Крушевац

Факултет : Универзитет „Унион-Никола Тесла“, Факултет за пословне студије и право у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђа Петровића 015, Подунавци, Врњачка бања

Е-маил адреса : marija.bacevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600661701

Број и датум одлуке : 740-09-00807/2024-22 од 2024-06-19

Бачић (Драгиша ) Ивана

Година и место рођења : 1987 . - Зрењанин

Факултет : Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице Универзитета „Едуконс“

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Ђуре Јакшића 2/Л1/12, Зрењанин

Е-маил адреса : baivana372@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658757011

Број и датум одлуке : 740-09-00421/2022-22 од 2022-03-31

Баџа (Божидар ) Небојша

Година и место рођења : 1992 . - Сомбор

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани филозоф

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Арсенија Чарнојевића 67, Риђица, Сомбор

Е-маил адреса : jelikic.badza@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643647013

Број и датум одлуке : 740-09-01284/2022-22 од 2023-01-18

Башић (Драган ) Божа

Година и место рођења : 1988 . - Оџаци

Факултет : Факултет за европске правно - политичке студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Кнез Михајлова 1Б/1/2/5, Оџаци

Е-маил адреса : bozabasic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693621142

Број и датум одлуке : 740-09-01293/2019-22 од 2022-12-26

Беатовић (Драган ) Зорана

Година и место рођења : 1980 . - Битола, Република Македонија

Факултет : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Љубинка Милановића 1/8, Књажевац

Е-маил адреса : zorana.beatovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600203517

Број и датум одлуке : 740-09-00791/2021-22 од 2021-07-26

Бегуш (Владимир ) Милан

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : адвокат

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Нехруова 59/7/20, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : mibex@live.com

Број мобилног телефона : 069753753

Број и датум одлуке : 740-09-00768/2021-22 од 2021-07-16

Белић (Недељко ) Ивана

Година и место рођења : 1979 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Породична медијација

Адреса : Данила Киша 14/3/12, Нови Сад

Е-маил адреса : i.belic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063590083

Број и датум одлуке : 740-09-00114/2022-22 од 2022-05-23

Бељић (Зоран ) Милутин

Година и место рођења : 1984 . - Ваљево

Факултет : Универзитет Унион, Правни факултет у Београду

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Војводе Мишића ББ, 14242 Мионица

Е-маил адреса : mikibeljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658958950

Број и датум одлуке : 740-09-00277/2017-22 од 2020-06-17

Бећаревић (Зоран ) Александра

Година и место рођења : 1992 . - Базел, Швајцарска

Факултет : Универзитет Сингидунум, Факултет за медије и комуникације у Београду

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косте Главинића 15, Београд, Савски Венац

Е-маил адреса : becarevicaleksandra@gmail.com

Број мобилног телефона : 0613168281

Број и датум одлуке : 740-09-01528/2023-22 од 2023-10-30

Бижић (Петар ) Милица

Година и место рођења : 1988 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

Звање : мастер инжењер пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Гарсије Лорке 076, Београд

Е-маил адреса : milica.bizic8@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601508753

Број и датум одлуке : 740-09-00049/2024-22 од 2024-03-04

Бијелић (Ранко ) Наташа

Година и место рођења : 1981 . - Косовска Митровица

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Церска 43, Аранђеловац

Е-маил адреса : bjelicnatasa9@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642318644

Број и датум одлуке : 740-09-01503/2021-22 од 2021-12-29

Бијељић (Ненад ) Милан

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник - мастер

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима

Адреса : Радних бригада 5/18, 18000 Ниш

Е-маил адреса : adv.milan.bijeljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694850582

Број и датум одлуке : 740-09-00374/2018-22 од 2021-06-14

Бикић (Дане ) Радмила

Година и место рођења : 1982 . - Кикинда

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Балзакова 2/6/164, Нови Сад

Е-маил адреса : rada.bikic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692063248

Број и датум одлуке : 740-09-01367/2022-22 од 2022-11-07

Биљетина (Триво ) Далиборка

Година и место рођења : 1980 . - Босанска Крупа

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Удружење грађана Медијатори Крушевца - Медијација у породичним споровима

Адреса : Светогорска 001, Сремска Каменица, Нови Сад

Е-маил адреса : biljetinad@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637022351

Број и датум одлуке : 740-09-00941/2023-22 од 2023-07-17

Биљић (Милош ) Биљана

Година и место рођења : 1978 . - Коцељева

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Краља Милутина 22Б/2/11, Шабац

Е-маил адреса : posrednikbiljic21@gmail.com

Број мобилног телефона : 063255309

Број и датум одлуке : 740-09-00550/2021-22 од 2021-07-16

Бистричић (Јасминка ) Ивана

Година и место рођења : 1983 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Хајдук Вељкова 087, Кикинда

Е-маил адреса : ivanabistricic.posrednikki@gmail.com

Број мобилног телефона : 0695070939

Број и датум одлуке : 740-09-00672/2024-22 од 2024-05-23

Бишевац (Томислав ) Радован

Година и место рођења : 1988 . - Нови Пазар

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Дежевска 173, Нови Пазар

Е-маил адреса : bisevacradovan@gmail.com

Број мобилног телефона : 0666234567

Број и датум одлуке : 740-09-01160/2023-22 од 2023-08-30

Бјековић (Александар ) Маријана

Година и место рођења : 1962 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Биолошки факултет

Звање : дипломирани биолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ", Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Богдана Жерајића 24/1/3/24, Београд

Е-маил адреса : marijanabjekovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063407730

Број и датум одлуке : 740-09-00983/2021-22 од 2021-09-23

Бјелић (Петар ) Злата

Година и место рођења : 1963 . - Рума

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 25, Стара Пазова

Е-маил адреса : bjelicz@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641224986

Број и датум одлуке : 740-09-00920/2024-22 од 2024-07-02

Бјелобаба (Душан ) Мирјана

Година и место рођења : 1960 . - Јагодина

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Кумодрашка 388, 11000 Београд

Е-маил адреса : mirjana.bjelobaba@pks.rs

Број мобилног телефона : 0641597381

Број и датум одлуке : 740-09-00731/2015-22 од 2015-10-16

Бјелобаба (Никола ) Радован

Година и место рођења : 1955 . - Оточац, Хрватска

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милеве Марић Ајнштајн 28, Нови Београд

Е-маил адреса : rbjelobaba@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641237234

Број и датум одлуке : 740-09-01079/2022-22 од 2022-12-28

Благојевић (Миломир ) Ивана

Година и место рођења : 1983 . - Александровац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жарка Вукасовића - Пуцара 17, 11000 Београд

Е-маил адреса : ivablagojevic@live.com

Број мобилног телефона : 063354955

Број и датум одлуке : 740-09-00374/2016-22 од 2016-08-15

Благојевић (Миле ) Гордана

Година и место рођења : 1974 . - Audincourt, Француска

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Немањина 24, Обреновац

Е-маил адреса : gordanablagojevic74@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641885078

Број и датум одлуке : 740-09-00383/2022-22 од 2022-03-23

Благојевић (Михаило ) Мирјана

Година и место рођења : 1967 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : адвокат

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Француска 35/3/8, Београд

Е-маил адреса : advmimib@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643901444

Број и датум одлуке : 740-09-00773/2022-22 од 2022-06-24

Благојевић (Момир ) Снежана

Година и место рођења : 1957 . - Младеновац

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање : Професор, директор школе

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Михаила Пупина 29, Влашка, Младеновац

Е-маил адреса : snezablagojevic57@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628886488

Број и датум одлуке : 740-09-00939/2022-22 од 2022-09-19

Благојевић (Томислав ) Јелена

Година и место рођења : 1983 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Универзитет Унион, Правни факултет у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Његошева 2, Велика Плана

Е-маил адреса : jeca_blagojevic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0641929425

Број и датум одлуке : 740-09-00760/2023-22 од 2023-06-02

Благојевић (Божидар ) Мирјана

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : професор енглеског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Браће Јековића 083/2/17, Београд

Е-маил адреса : blagojevic69@gmail.com

Број мобилног телефона : 063395941

Број и датум одлуке : 740-09-01417/2023-22 од 2023-10-18

Бобан (Мерима ) Петар

Година и место рођења : 1981 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мичуринова 68/2/10, Нови Сад

Е-маил адреса : lawyerboban@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601594405

Број и датум одлуке : 740-09-00946/2021-22 од 2021-12-21

Бобар (Марко ) Марија

Година и место рођења : 1980 . - Нови Сад

Факултет :

Звање : мастер менаџер; дипломирани маркетинг менаџер у спорту; виши менаџер у спорту

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Алексе Шантића 66/6/65, Нови Сад

Е-маил адреса : marijabobar@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063581955

Број и датум одлуке : 740-09-01084/2022-22 од 2022-09-02

Бобаревић (Валтер ) Лидија

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет

Звање : дипломирани фармацеут

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Римска 10, Београд

Е-маил адреса : lidijabob@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652321112

Број и датум одлуке : 740-09-01216/2021-22 од 2021-11-02

Богдановић (Зоран ) Јасмина

Година и место рођења : 1970 . - Косовска Митровица

Факултет :

Звање : струковни дизајнер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Мајаковског 3, Београд

Е-маил адреса : jb.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642612798

Број и датум одлуке : 740-09-00632/2021-22 од 2021-07-16

Богдановић (Виктор ) Катарина

Година и место рођења : 1995 . - Лесковац

Факултет : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мајора Тепића 21/23, Лесковац

Е-маил адреса : katarina.bogdanovic95@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653228170

Број и датум одлуке : 740-09-00894/2021-22 од 2021-12-21

Богдановић (Владислав ) Стеван

Година и место рођења : 1982 . - Врање

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жичка 28, Београд

Е-маил адреса : stevanbogdanovic1982@gmail.com

Број мобилног телефона : 062325010

Број и датум одлуке : 740-09-00081/2023-22 од 2023-01-27

Богдановић (Влада ) Милена

Година и место рођења : 1998 . - Призрен

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Дубочка 107А/1, Лесковац

Број мобилног телефона : 0642634773

Број и датум одлуке : 740-09-00793/2023-22 од 2023-06-09

Богдановић (Машан ) Ана

Година и место рођења : 1988 . - Зајечар

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Хајдук Вељкова 9, Зајечар

Е-маил адреса : anchyb1988@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0652422296

Број и датум одлуке : 740-09-00153/2023-22 од 2023-06-12

Богдановић (Властимир ) Слађана

Година и место рођења : 1962 . - Зајечар

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Хајдук Вељкова 9/1/7, Зајечар

Е-маил адреса : adv.sladja@gmail.com

Број мобилног телефона : 063485660

Број и датум одлуке : 740-09-00154/2023-22 од 2023-05-04

Божиловић (Мирољуб ) Александра

Година и место рођења : 1996 . - Алексинац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пионирска 003, Житковац, Алексинац

Е-маил адреса : anabozilovic96@gmail.com

Број мобилног телефона : 0621765291

Број и датум одлуке : 740-09-00257/2023-22 од 2023-03-03

Божиновић (Видосав ) Јамина

Година и место рођења : 1974 . - Зајечар

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Македонска 5, Зајечар

Е-маил адреса : nelibozinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641118432

Број и датум одлуке : 740-09-00063/2022-22 од 2022-02-09

Божиновић (Милорад ) Страхиња

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања

Адреса : Светозара Зорића 31, 11000 Београд

Е-маил адреса : strahinjabozinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641195211

Број и датум одлуке : 740-09-00589/2021-22 од 2021-07-16

Божић (Раде ) Јасна

Година и место рођења : 1983 . - Панчево

Факултет : Факултет за државну управу и администрацију – Београд, Мегатренд Универзитет

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вука Караџића 21, 26230 Омољица

Е-маил адреса : jasna.bozic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0652883355

Број и датум одлуке : 740-09-66/2017-22 од 2017-04-20

Божић (Павле ) Ђорђе

Година и место рођења : 1955 . - Белегиш

Факултет : Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

Звање : дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Илије Бирчанина 35/22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : djordje.bozic@komora.net

Број мобилног телефона : 0605573956

Број телефона : 0605573956

Број и датум одлуке : 740-09-01201/2019-22 од 2020-05-04

Божичић (Миленко ) Дарко

Година и место рођења : 1989 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Мишића 32 2 6, Нови Сад

Е-маил адреса : d.bozicic@pf.uns.ac.rs

Број мобилног телефона : 0638890930

Број и датум одлуке : 740-09-01010/2021-22 од 2021-11-18

Божичник (Марија ) Јована

Година и место рођења : 1985 . - Дубровник, Хрватска

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Партизанска 13, Нова Пазова, Стара Пазова

Е-маил адреса : bozicnik.jovana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644222273

Број и датум одлуке : 740-09-01438/2023-22 од 2023-10-23

Бојић (Милорад ) Оља

Година и место рођења : 1964 . - Мостар, БиХ

Факултет : Правни факултет у Сарајеву Универзитета у Сарајеву

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања

Адреса : Прегревица 47, Београд, Земун

Е-маил адреса : obojic123@gmail.com

Број мобилног телефона : 063236015

Број и датум одлуке : 740-09-00996/2021-22 од 2021-09-24

Бојовић (Милан ) Милош

Година и место рођења : 1976 . - Чачак

Факултет : Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Слободана Лале Берберског 16 З, Београд, Звездара

Е-маил адреса : milosboj@telekom.rs

Број мобилног телефона : 0646128538

Број и датум одлуке : 740-09-01846/2023-22 од 2023-12-26

Бојовић (Љубиша ) Оливера

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Краља Александра Обреновића 40, Младеновац

Е-маил адреса : bojovicolivera@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644333621

Број и датум одлуке : 740-09-00407/2024-22 од 2024-05-21

Бокун (Зорана ) Александар

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ковачева 32А, Београд

Е-маил адреса : aleksandar.bokun@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652832081

Број и датум одлуке : 740-09-00727/2024-22 од 2024-05-30

Бонић (Анђа ) Маријана

Година и место рођења : 1975 . - Нови Сад

Факултет : Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

Звање : струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Патријарха Чарнојевића 033/1, Нови Сад

Е-маил адреса : marijana.bonic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641863210

Број и датум одлуке : 740-09-00547/2023-22 од 2023-04-24

Борић (Божидар ) Сузана

Година и место рођења : 1974 . - Виндеор, Канада

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука

Звање : мастер инжењер индустријског инжењерства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Влакча Нема улице бб, Крагујевац

Е-маил адреса : stefanisaska@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0605229466

Број и датум одлуке : 740-09-00568/2021-22 од 2021-07-16

Борка (Васа ) Сабина Николина

Година и место рођења : 1978 . - Панчево

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Доситеја Обрадовића 8Г/53, Панчево

Е-маил адреса : sabinaborka@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638356568

Број и датум одлуке : 740-09-00693/2022-22 од 2022-06-01

Боровић (Стеван ) Биљана

Година и место рођења : 1974 . - Високо, БиХ

Факултет : Висока пословна школа струковних студија, Блаце

Звање : специјалиста струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Вардарска 19/1/6, Београд

Е-маил адреса : aptsvetmarkovica69@gmail.com

Број мобилног телефона : 063229433

Број и датум одлуке : 740-09-00753/2022-22 од 2022-06-09

Боровићи (Драго ) Гордана

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мичуринова 70, Нови Сад

Е-маил адреса : borovicgoca@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063432669

Број и датум одлуке : 740-09-00210/2023-22 од 2023-05-09

Боројевић (Мирко ) Ивона

Година и место рођења : 1984 . - Котор, Црна Гора

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Звање : дипломирани инжењер менаџмента - мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Костељникова 1А, Сремска Каменица, Нови Сад

Е-маил адреса : ivona.borojevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637198647

Број и датум одлуке : 740-09-00859/2021-22 од 2021-08-25

Босиљ (Петар ) Тамара

Година и место рођења : 1985 . - Горњи Милановац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Радомира Путника 21, Панчево

Е-маил адреса : tamara.stijovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637461262

Број и датум одлуке : 740-09-00156/2023-22 од 2023-02-06

Босиљ (Милана ) Ненад

Година и место рођења : 1986 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Радомира Путника 21, Панчево

Е-маил адреса : bosiljn@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606300575

Број и датум одлуке : 740-09-01828/2023-22 од 2024-02-21

Боснић (Душан ) Драгана

Година и место рођења : 1957 . - Београд

Факултет : Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Арсенија Чарнојевића 145/17, Нови Београд

Е-маил адреса : draganabosnic57@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641598638

Број и датум одлуке : 740-09-01819/2023-22 од 2023-12-18

Бошковић (Петар ) Анета

Година и место рођења : 1970 . - Пријепоље

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Правни саветник у Војвођанској банци

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Паризанске авијације 36, 11000 Београд

Е-маил адреса : adv.kanc.zs@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611494655

Број телефона : 0112280457

Број и датум одлуке : 740-09-00236/2016-22 од 2019-06-17

Бошковић (Петко ) Зоран

Година и место рођења : 1965 . - Ћуприја

Факултет :

Звање : мастер инжењер грађевинарства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Цетињска 26/3/8, Београд

Е-маил адреса : zoranpboskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641179032

Број и датум одлуке : 740-09-00175/2022-22 од 2022-02-24

Бошковић (Зоран ) Теодора

Година и место рођења : 1995 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Александра Дубчека 9/5/25, Београд

Е-маил адреса : office@advokatteodora.rs

Број мобилног телефона : 0603191130

Број и датум одлуке : 740-09-01368/2021 од 2022-08-25

Бошковић (Живко ) Александар

Година и место рођења : 1948 . - Мала Врањска, Шабац

Факултет :

Звање : дипломирани машински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Проте Смиљанића 48 2 1, Шабац

Е-маил адреса : az.boskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063306676

Број и датум одлуке : 740-09-00068/2023-22 од 2023-01-24

Бошковић (Зоран ) Младен

Година и место рођења : 1987 . - Неготин

Факултет : Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 12. септембра 008А/23, Неготин

Е-маил адреса : boskovic_m@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0638837059

Број и датум одлуке : 740-09-01469/2023-22 од 2023-10-26

Брајковић (Мишо ) Тања

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : професор италијанског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Михаила Пупина 105/15, Београд

Е-маил адреса : dott.ssa.tanja.brajkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641647449

Број и датум одлуке : 740-09-00812/2022-22 од 2022-06-22

Бранков-Черевицки (Ђорђе ) Јелена

Година и место рођења : 1964 . - Бечеј

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Главна 34, 21220 Бечеј

Е-маил адреса : jelena.brankov.cerevicki@becej.rs

Број мобилног телефона : 0648957057

Број и датум одлуке : 740-09-00085/2019-22 од 2016-05-22

Бранковић (Зоран ) Снежана

Година и место рођења : 1985 . - Смедеревска Паланка

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Булевар Краљице Марије 2/Г/26, Крагујевац

Е-маил адреса : sneska85.kg@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0637756907

Број и датум одлуке : 740-09-00412/2020-22 од 2023-05-26

Брачика (Јадранка ) Младен

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Грује Дедића 14/21, Сомбор

Е-маил адреса : mbracika@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658028380

Број и датум одлуке : 740-09-00991/2022-22 од 2022-09-22

Брашњовић (Александар ) Вук

Година и место рођења : 1995 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Петра Краља 10, Београд

Е-маил адреса : brasnjovicvuk@gmail.com

Број мобилног телефона : 0695140195

Број и датум одлуке : 740-09-00964/2023-22 од 2023-07-07

Броцић (Живко ) Василија

Година и место рођења : 1966 . - Баљвине, БиХ

Факултет : Правни факултет Универзитета у Бања Луци

Звање : дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Фрушкогорска 52, 22221 Лаћарак

Е-маил адреса : vasilija99@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648894506

Број и датум одлуке : 740-09-00129/2024-22 од 2024-03-13

Буказић (Јовица ) Дејан

Година и место рођења : 1989 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : ЈНА 38, Долово, Панчево

Е-маил адреса : adv.bukazic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062544465

Број и датум одлуке : 740-09-00909/2021-22 од 2021-08-27

Буква (Драго ) Перо

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђакона Авакума 17, Београд

Е-маил адреса : peca.bukva@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641450242

Број и датум одлуке : 740-09-00926/2021-22 од 2021-09-17

Буквић (Драгољуб ) Ирена

Година и место рођења : 1979 . - Горњи Милановац

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Зрењанински пут 11/3/15, Београд

Е-маил адреса : irena.bukvic79@gmail.com

Број мобилног телефона : 063621309

Број и датум одлуке : 740-09-00636/2022-22 од 2022-05-13

Буквић (Витомир ) Михаило

Година и место рођења : 1987 . - Ужице

Факултет : Универзитет Привредна академија у Новом Саду Факултет савремених уметности у Београду

Звање : дипломирани менаџер - уметничке продукције и медија

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Исмета Мујезиновића 35/1, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : mihailo.bukvic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659133080

Број и датум одлуке : 740-09-01444/2023-22 од 2023-10-23

Буковала (Александар ) Јован

Година и место рођења : 1994 . - Београд

Факултет : Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности

Звање : мастер менаџер - култура и медији

Занимање : истраживач

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Крушедолска 7, Београд

Е-маил адреса : jovanbukovala@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692430180

Број и датум одлуке : 740-09-00938/2022-22 од 2022-11-28

Булајић (Драган ) Милена

Година и место рођења : 1984 . - Прокупље

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Браће Рогановића 15, Прокупље

Е-маил адреса : milenabulajic84@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628093402

Број и датум одлуке : 740-09-00953/2020-22 од 2020-11-12

Булатовић (Милена ) Анета

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Гвоздићева 38/4, Београд

Е-маил адреса : office.legalpartner@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637007780

Број и датум одлуке : 740-09-00826/2023-22 од 2023-09-11

Буља (Павле ) Татјана

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Љуба Вучковића 30/4, Београд

Е-маил адреса : tatjana.bulja@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631016313

Број и датум одлуке : 740-09-00960/2021-22 од 2021-09-17

Бундало (Мићо ) Наташа

Година и место рођења : 1974 . - Суботица

Факултет : Пословни и правни факултет, Универзитет „МБ“ у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање : маркетинг консултант

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Арсенија Чарнојевића 132, Нови Београд

Е-маил адреса : natasabundalo74@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641563156

Број и датум одлуке : 740-09-01851/2023-22 од 2023-12-26

Бургић (Драгољуб ) Вера

Година и место рођења : 1976 . - Ниш

Факултет :

Звање : професор историје

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Крфска 1А/15, Ниш

Е-маил адреса : veraburgic97@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601853574

Број и датум одлуке : 740-09-00788/2021-22 од 2022-05-05

Бучановић (Драги ) Милица

Година и место рођења : 1997 . - Бор

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Душана Радовића 43/С3, Београд

Е-маил адреса : bucanovicmilica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694249510

Број и датум одлуке : 740-09-00047/2023-22 од 2023-09-14

Бучевац-Стојнић (Владимир ) Санела

Година и место рођења : 1979 . - Вршац

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани филозоф

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Љубићка 7, Ваљево

Е-маил адреса : sbstojnic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648683625

Број и датум одлуке : 740-09-01088/2022-22 од 2022-11-08

Валентић (Драган ) Ивана

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Михаила Миловановића 076В/14А, Младеновац (Варош), Младеновац

Е-маил адреса : valenticivana23@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606171411

Број и датум одлуке : 740-09-00445/2023-22 од 2023-03-28

Васикић (Јефто ) Вера

Година и место рођења : 1985 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светојованска 2А/2, Нови Сад

Е-маил адреса : vera.comic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062492549

Број и датум одлуке : 740-09-00972/2023-22 од 2023-08-23

Васиљевић (Миливој ) Александра

Година и место рођења : 1972 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 29А/8, Панчево

Е-маил адреса : alexandravasiljevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0694488545

Број и датум одлуке : 740-09-00562/2021-22 од 2021-07-16

Васиљевић (Милисав ) Душан

Година и место рођења : 1984 . - Ужице

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Жарка Вуковић-Пуцара 7/24, 11000 Београд

Е-маил адреса : dusan@vasiljevic.rs

Број мобилног телефона : 0642023488

Број и датум одлуке : 740-09-00987/2021-22 од 2022-05-25

Васиљевић (Братислав ) Данијела

Година и место рођења : 1978 . - Ниш

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник - правосудног смера

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Посредовање у породичним споровима, Удружење грађана Медијатори Крушевца - Медијација у вршњачким и другим врстама сукоба, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Мајаковског 95/27, Ниш

Е-маил адреса : danijela.z.vasiljevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642422856

Број и датум одлуке : 740-09-00669/2022-22 од 2022-05-19

Васић (Миодраг ) Љубица

Година и место рођења : 1983 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : доктор наука - филолошке науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Увод у вештине презентовања и јавног наступа

Адреса : Алексе Ненадовића 24/1/8, Београд

Е-маил адреса : vasic_ljubica@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0652424511

Број и датум одлуке : 740-09-00548/2021-22 од 2021-07-16

Васић (Милован ) Јелена

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Прашка 33, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : vasic.jelena@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640055763

Број и датум одлуке : 740-09-00334/2024-22 од 2024-03-11

Васојевић (Живорад ) Гордана

Година и место рођења : 1972 . - Лесковац

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет за физичку хемију

Звање : дипломирани физикохемичар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Приштинска 53, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : gdumancevic@yahoo.com, gordana.vasojevic@mtvsebia.com

Број мобилног телефона : 062451603

Број и датум одлуке : 740-09-01002/2023-22 од 2023-07-31

Вашаш Куручев (Тибор ) Дијана

Година и место рођења : 1993 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет "Унион - Никола Тесла" у Београду – Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима

Звање : мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Југ Богдана 31, Зрењанин

Е-маил адреса : dijana.vasas@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641300422

Број и датум одлуке : 740-09-00667/2020-22 од 2020-09-04

Вељковић (Мирослав ) Љиљана

Година и место рођења : 1964 . - Крагујевац

Факултет : Факултет политичких наука у Загребу Универзитета у Загребу

Звање : Дипломирани новинар

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др илије Коловића 12, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса : ljilja_press@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0606201964

Број и датум одлуке : 740-09-00822/2023-22 од 2023-07-28

Вељовић (Вујадин ) Дарко

Година и место рођења : 1974 . - Крагујевцу

Факултет : Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања

Звање : струковни тренер у спорту

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Копаоничка 11/2/14, Крагујевац

Е-маил адреса : darko74mrcha@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601302767

Број телефона : 034317074

Број и датум одлуке : 740-09-00090/2023-22 од 2023-01-30

Весић (Бошко ) Јасна

Година и место рођења : 1959 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Удружење "Мрежа медијатора МЕМ" - Управљање снагом утицаја, ради посвећивања страна процесу медијације, Удружење "Мрежа медијатора МЕМ" - Мапирање интереса и проквиравање

Адреса : Стјепана Филиповића 29, 11000 Београд

Е-маил адреса : jasnavesic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0607080988

Број и датум одлуке : 740-09-00187/2015-22 од 2023-04-17

Весковић (Милош ) Душан

Година и место рођења : 1976 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Мишића 1/27, Ниш

Е-маил адреса : adveskovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 062516069

Број и датум одлуке : 740-09-01220/2021-22 од 2021-11-02

Вечански (Миленко ) Иван

Година и место рођења : 1977 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Владана Деснице 66, Петроварадин, Нови Сад

Е-маил адреса : nsmedijacija@protonmail.com

Број мобилног телефона : 0616876407

Број и датум одлуке : 740-09-00586/2023-22 од 2023-06-16

Вешковац (Лазар ) Јована

Година и место рођења : 1992 . - Крушевац

Факултет : Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице 143А, Стопања, Трстеник

Е-маил адреса : jovanajokasim92@gmail.com

Број мобилног телефона : 0628174965

Број и датум одлуке : 740-09-00459/2023-22 од 2023-06-19

Вешковић (Ненад ) Саво

Година и место рођења : 1997 . - Прокупље

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Милоша Обилића 168, Прокупље

Е-маил адреса : savovesko@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637491075

Број и датум одлуке : 740-09-00980/2020-22 од 2023-11-20

Вигњевић (Милан ) Небојша

Година и место рођења : 1958 . - Приштина

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бирчанинова 004, Београд

Е-маил адреса : vignjevicnebojsa@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063348050

Број и датум одлуке : 740-09-01339/2022-22 од 2023-01-18

Вигњевић Ђорђевић (Лазар ) Нада

Година и место рођења : 1959 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет

Звање : др економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у споровима из области интелектуалне својине, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у кривичном поступку и посредовање у поступку где су малолетници учиниоци кривичних дела

Адреса : Тодора Дукина 50/12, 11000 Београд

Е-маил адреса : midass@orion.rs

Број мобилног телефона : 0644484642

Број и датум одлуке : 740-09-00462/2020-22 од 2020-06-09

Виденов (Станимир ) Ана

Година и место рођења : 1969 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање :

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Карађорђева 008/86, Београд-Земун

Е-маил адреса : anavid69@gmail.com

Број мобилног телефона : 063361181

Број и датум одлуке : 740-09-00021/2023-22 од 2023-04-28

Виденовић (Ивица ) Љубица

Година и место рођења : 1989 . - Књажевац

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Драгољуба Јанковића 3, Књажевац

Е-маил адреса : ljubicavidenovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611105457

Број и датум одлуке : 740-09-00561/2021-22 од 2021-09-16

Виденовић (Миле ) Радосав

Година и место рођења : 1984 . - Лесковац

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војина Петровића 018, Лесковац

Е-маил адреса : radosavvidenovic84@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692550666

Број и датум одлуке : 740-09-00043/2024-22 од 2024-01-18

Видовић (Винко ) Глишо

Година и место рођења : 1972 . - Заостро, Прибој

Факултет : Факултет за пословне студије и право Универзитет Унион - Никола Тесла у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ"

Адреса : Малише Атанацковића 4, Ужице

Е-маил адреса : vidovic@posrednik.org.rs

Број мобилног телефона : 0648118880

Број и датум одлуке : 740-09-00493/2022-22 од 2022-05-04

Видовић (Јозо ) Станислава

Година и место рођења : 1974 . - Бечеј

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : Дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Породична медијација, Непознато - Тренер из области превенције конфликта и вршњачке медијације, Непознато - Превенција конфликата и вршњачка медијација, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Дубровачка 26/29, 11000 Београд

Е-маил адреса : gizstasa@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641250048

Број и датум одлуке : 740-09-00102/2015-22 од 2023-04-17

Видојевић (Радисав ) Марија

Година и место рођења : 1977 . - Крушевац

Факултет : Факултет за менаџмент – Зајечар, Мегатренд Универзитет

Звање : струковни менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Лава Толстоја 34, Крушевац

Е-маил адреса : marija.vidojevic77@gmail.com

Број мобилног телефона : 0607001366

Број и датум одлуке : 740-09-00059/2022-22 од 2022-02-08

Виро (Јозо ) Љиљана

Година и место рођења : 1968 . - Зрењанин

Факултет : Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад

Звање : мастер струковни васпитач

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Бранка Пешића 38Б, Београд

Е-маил адреса : ljiljana.viro@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692307968

Број и датум одлуке : 740-09-00988/2022-22 од 2022-07-29

Витковић (Слободан ) Јована

Година и место рођења : 1981 . - Горњи Милановац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кнеза Александра Карађорђевића 28, Горњи Милановац

Е-маил адреса : jovana.vitkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0600101304

Број и датум одлуке : 740-09-00019/2022-22 од 2022-05-05

Витковић (Бранко ) Наташа

Година и место рођења : 1978 . - Дечани

Факултет : Мегатренд универзитет, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косте Нађа 031 3, Београд

Е-маил адреса : natasavitkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603948628

Број и датум одлуке : 740-09-01859/2023-22 од 2023-12-28

Вишекруна (Слободан ) Александра

Година и место рођења : 1984 . - Зајечар

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Рудо 2/23/234, Београд

Е-маил адреса : annavisekruna@gmail.com

Број мобилног телефона : 063659384

Број и датум одлуке : 740-09-01087/2022-22 од 2022-11-07

Вишњић (Верољуб ) Ана

Година и место рођења : 1988 . - Трстеник

Факултет :

Звање : струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Босанска 4/5, Пожаревац

Е-маил адреса : ancimilovanovicts@gmail.com

Број мобилног телефона : 0612502307

Број и датум одлуке : 740-09-01472/2022-22 од 2022-12-02

Влаховић (Властимир ) Љиљана

Година и место рођења : 1978 . - Пријепоље

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Грге Андријановића улица 2 45Д, Београд

Е-маил адреса : ljiljana.v.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0646581048

Број и датум одлуке : 740-09-00995/2021-22 од 2021-11-17

Влачић (Брано ) Ненад

Година и место рођења : 1981 . - Сарајево, БиХ

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Марка Пола 007/3, Нови Београд

Е-маил адреса : vlajson@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643225253

Број и датум одлуке : 740-09-00707/2024-22 од 2024-05-24

Влашић (Лаврентије ) Миодраг

Година и место рођења : 1953 . - Остојицево

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Топлице Милана 8, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : miodragvlasicns@gmail.com

Број мобилног телефона : 063397421

Број телефона : 021426230

Број и датум одлуке : 740-09-00069/2024-22 од 2024-03-12

Војводић (Маниша ) Марија

Година и место рођења : 1983 . - Кикинда

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радничка 19/13/6.13, Нови Сад

Е-маил адреса : marijavojvodic21@gmail.com

Број мобилног телефона : 0617112348

Број и датум одлуке : 740-09-00079/2022-22 од 2022-05-10

Војиновић (Зоран ) Марија

Година и место рођења : 1988 . - Алексинац

Факултет : Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац

Звање : специјалиста струковни васпитач

Занимање : васпитач

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 7. Новембра 3, Алексинац

Е-маил адреса : marica988@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0642113631

Број и датум одлуке : 740-09-00994/2019-22 од 2019-05-12

Војиновић (Витомир ) Миљана

Година и место рођења : 1989 . - Врбас

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Блок Саве Ковачевића 25/2, Врбас

Е-маил адреса : mlegal21460@gmail.com, miljana.vojinovic@komoramedijatora.rs

Број мобилног телефона : 0641191147

Број и датум одлуке : 740-09-01353/2021-22 од 2021-11-24

Војновић (Павао ) Миле

Година и место рођења : 1960 . - Доњи Жировац, Р Хрватска

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Архимандрита Герасима Зелића 2/7, 11000 Београд

Е-маил адреса : mile.vojnovic@nbs.rs

Број мобилног телефона : 0641109958

Број и датум одлуке : 740-09-00590/2021-22 од 2022-05-25

Воштић (Радован ) Жељко

Година и место рођења : 1992 . - Пирот

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Балканска 5/1, Димитровград

Е-маил адреса : zeljko.vostic@outlook.com

Број мобилног телефона : 0607007992

Број и датум одлуке : 740-09-01160/2021-22 од 2021-10-20

Вранеш (Љубица ) Драгана

Година и место рођења : 1976 . - Карловац, Хрватска

Факултет :

Звање : економиста за финансије и рачуноводство

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Јурија Гагарина 55/5/37, Београд

Е-маил адреса : dragana.vranes@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648066481

Број и датум одлуке : 740-09-00911/2021-22 од 2021-09-01

Вранешевић (Драган ) Лука

Година и место рођења : 1996 . - Београд

Факултет : Универзитет Унион, Правни факултет у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Крушедолска 1Б, Београд

Е-маил адреса : luka_vracar@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0600993034

Број и датум одлуке : 740-09-01360/2021-22 од 2021-12-22

Вранић (Живорад ) Јасмина

Година и место рођења : 1962 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Војводе Влаховића 49г, Београд

Е-маил адреса : jasmina.vranic@parking-servis.co.rs

Број мобилног телефона : 0648141530

Број и датум одлуке : 740-09-00524/2021-22 од 2021-09-08

Вранић (Илија ) Ивана

Година и место рођења : 1980 . - Сомбор

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Уједињених нација 58, Сомбор

Е-маил адреса : ivana.vranic@dunav.com

Број мобилног телефона : 0642220402

Број и датум одлуке : 740-09-00653/2022-22 од 2022-10-04

Вујић (Живојин ) Андријана

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Саве Малешевића 047/15, Београд

Е-маил адреса : vujicandrijana@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0643166555

Број и датум одлуке : 740-09-00405/2024-22 од 2024-05-30

Вујичић (Томислав ) Јован

Година и место рођења : 1958 . - Сомбор

Факултет : Факултет за менаџмент Универзитета примењених наука Мегатренд

Звање : дипломирани економиста у извршном управљању

Занимање : генерални секретар Привредне коморе Војводине

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Nапредне вештине посредовања - посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца)

Адреса : Мите Калића 29, Нови Сад

Е-маил адреса : jovan.vujicic@pkv.rs

Број мобилног телефона : 063267867

Број и датум одлуке : 740-09-01390/2021-22 од 2022-02-03

Вујовић (Драгољуб ) Александар

Година и место рођења : 1987 . - Краљево

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Колубарска 1, Краљево

Е-маил адреса : acoadvokat20@gmail.com

Број мобилног телефона : 062236180

Број и датум одлуке : 740-09-00964/2022-22 од 2022-07-28

Вујовић (Момчило ) Јелена

Година и место рођења : 1977 . - Врбас

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : професор српског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Његошева 46А, Врбас

Е-маил адреса : vujovic.d1969@gmail.com

Број мобилног телефона : 0605909065

Број и датум одлуке : 740-09-00453/2022-22 од 2022-04-27

Вукадиновић (Слободан ) Иван

Година и место рођења : 1979 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Нишу, Економски факултет

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у инвестиционим споровима

Адреса : Булевар Немањића 24/8/47, Ниш

Е-маил адреса : ivukadinovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0647003740

Број и датум одлуке : 740-09-00001/2022-22 од 2022-02-07

Вукашиновић (Петроније ) Данијела

Година и место рођења : 1984 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 194/15, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : danijela.stojkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0600704840

Број и датум одлуке : 740-09-00578/2021-22 од 2021-08-24

Вукић-Шуљагић (Драгутин ) Јелена

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар кн. А. Карађорђевића 88/1, Београд, Савски Венац

Е-маил адреса : jvsuljagic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063333614

Број и датум одлуке : 740-09-00042/2024-22 од 2024-01-16

Вукобрат (Душан ) Здравка

Година и место рођења : 1958 . - Босански Петровац, БиХ

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Акробате Алексића 17А, Београд

Е-маил адреса : zvzdravka@gmail.com

Број мобилног телефона : 0656292950

Број и датум одлуке : 740-09-00031/2022-22 од 2022-05-05

Вуков (Србислав ) Срђан

Година и место рођења : 1976 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Илије Гарашанина 1/4/7, Београд

Е-маил адреса : srdjanvukov10@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638336752

Број и датум одлуке : 740-09-00102/2023-22 од 2023-02-01

Вуковић (Марко ) Вук

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нова 109 39, 11000 Београд

Е-маил адреса : vuk.vukovic@outlook.com

Број мобилног телефона : 0628950759

Број и датум одлуке : 740-09-01213/2015-22 од 2016-05-19

Вуковић (Исо ) Љиљана

Година и место рођења : 1965 . - Бјелковац, Хрватска

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : судија

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Устаничка 67/16, 11000 Београд

Е-маил адреса : ljiljana.g.vukovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631533365

Број и датум одлуке : 740-09-00869/2021-22 од 2022-05-24

Вуковић (Божо ) Божена

Година и место рођења : 1975 . - Пакрац

Факултет : Висока здравствено-санитарна школа струковних студија - ВИСАН, Београд

Звање : струковна медицинска сестра

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Аранђеловачка 21, Суботица

Е-маил адреса : vizijamvp@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641438394

Број и датум одлуке : 740-09-00616/2021-22 од 2021-07-16

Вуковић (Перо ) Младен

Година и место рођења : 1966 . - Дервента, БиХ

Факултет :

Звање : дипломирани инжењер машинства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Аранђеловачка 21, Суботица

Е-маил адреса : vizijamvp@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641438394

Број и датум одлуке : 740-09-00617/2021-22 од 2021-07-16

Вукчевић (Славко ) Марија

Година и место рођења : 1974 . - Београд

Факултет : Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија Београд

Звање : специјалиста струковни правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Марка Челебоновића 55/13, Београд

Е-маил адреса : vukcevicmarija7@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642198505

Број и датум одлуке : 740-09-00816/2021-22 од 2021-08-31

Вукчевић (Милан ) Соња

Година и место рођења : 1949 . - Подгорица, Црна Гора

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Мала Америка 92, Прогар, Сурчин

Е-маил адреса : sonjavukcevic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0637813655; 0641365433

Број и датум одлуке : 740-09-00104/2022-22 од 2022-07-07

Вукша (Петар ) Јасмина

Година и место рођења : 1977 . - Суботица

Факултет : Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет

Звање : специјалиста фармације

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Сивачки пут 41, Суботица

Е-маил адреса : vuksaj@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0642637079

Број и датум одлуке : 740-09-00789/2021-22 од 2021-07-26

Вулетић (Живорад ) Марко

Година и место рођења : 1984 . - Шабац

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Станоја Главаша 1, Шабац

Е-маил адреса : markovuletic.srb@gmail.com

Број мобилног телефона : 0691221668

Број и датум одлуке : 740-09-00003/2022-22 од 2022-02-07

Вулетић (Драгомир ) Ненад

Година и место рођења : 1985 . - Суботица

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Трг Цара Јована Ненада 3/10, Суботица

Е-маил адреса : nenad@advvuletic.rs

Број мобилног телефона : 0641507182

Број и датум одлуке : 740-09-01527/2022-22 од 2022-12-27

Вулетић (Милован ) Ката

Година и место рођења : 1964 . - Бечеј

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет

Звање : професор физике

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике, Удружење грађана Медијатори Крушевца - Медијација у вршњачким и другим врстама сукоба, Удружење грађана Медијатори Крушевца - Медијација у породичним споровима

Адреса : Велемајстора Боре Костића 6, Београд

Е-маил адреса : katavkatav@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693016006

Број и датум одлуке : 740-09-01132/2022-22 од 2022-11-09

Вулић (Радован ) Славица

Година и место рођења : 1963 . - Параћин

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани школски психолог - педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мајора Гавриловића 5/2/12, Параћин

Е-маил адреса : vulic.slavica5@gmail.com

Број мобилног телефона : 063697008

Број и датум одлуке : 740-09-01431/2021-22 од 2021-12-13

Вурунић (Јовица ) Зорица

Година и место рођења : 1991 . - Госпић, Хрватска

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Футошка 57/4/54, Нови Сад

Е-маил адреса : zoricavurunic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606633483

Број и датум одлуке : 740-09-01540/2022-22 од 2023-04-10

Вученовић (Душан ) Жељко

Година и место рођења : 1964 . - Инђија

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

Звање : инжењер пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Факултет политичких наука - Универзитет у Београду - Посредовање у породичним споровима, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у кривичном поступку и посредовање у поступку где су малолетници учиниоци кривичних дела, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Ластина 82, Инђија

Е-маил адреса : zeljkovucenovicvuk@gmail.com

Број мобилног телефона : 0649532000

Број и датум одлуке : 740-09-01049/2022-22 од 2022-08-24

Вучетић Пршић (Драган ) Мира

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ђорђа Станојевића 9Г/12/45, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : mira.vucetic.prsic@lp.rs

Број мобилног телефона : 063498777

Број и датум одлуке : 740-09-01604/2022-22 од 2023-06-02

Вучинић (Вукоман ) Вишња

Година и место рођења : 1979 . - Сомбор

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Грује Дедића 16/9, Сомбор

Е-маил адреса : nsviksi@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631079779

Број телефона : 025441068

Број и датум одлуке : 740-09-01371/2022-22 од 2023-01-17

Вучић (Воја ) Светлана

Година и место рођења : 1965 . - Оџаци

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања

Адреса : Мичуринова 52/1/212, Нови Сад

Е-маил адреса : medijator.sv@gmail.com

Број мобилног телефона : 0647019716

Број и датум одлуке : 740-09-00742/2021-22 од 2021-08-30

Вучић (Ранко ) Марко

Година и место рођења : 1989 . - Врање

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Железничка колонија 9/8, Ниш

Е-маил адреса : vucic99@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0655091779

Број и датум одлуке : 740-09-00515/2024-22 од 2024-04-11

Вучковић (Вујица ) Милан

Година и место рођења : 1973 . - Владичин Хан

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ратка Павловића 3/4, Владичин Хан

Е-маил адреса : vuckovic.milan@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063338066

Број и датум одлуке : 740-09-01450/2022-22 од 2023-01-17

Вучковић (Добривоје ) Катарина

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Мегатренд универзитет, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Подавалска 94, Београд, Раковица

Е-маил адреса : kacastojkov1980@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603177085

Број и датум одлуке : 740-09-00244/2024-22 од 2024-03-05

Вучковић (Ђуро ) Бранкица

Година и место рођења : 1975 . - Сомбор

Факултет : Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Хајдук Вељка 61, Кљајићево, Сомбор

Е-маил адреса : brankica.perencevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600210097

Број и датум одлуке : 740-09-00345/2023-22 од 2023-03-28

Вучковић Кићановић (Петар ) Олга

Година и место рођења : 1955 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : директор Агенције за консалтинг Фидес Београд

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Унапређење социјалног дијалога, Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Непознато - Тренинг за тренере основне обуке за посреднике

Адреса : Кнез Милетина 18, 11000 Београд

Е-маил адреса : lolakicanovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063229660

Број телефона : 0113221205

Број и датум одлуке : 740-09-01251/2022-22 од 2022-11-04

Гавриловић (Милорад ) Драгана

Година и место рођења : 1976 . - Обреновац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Ђачког батаљона 1, Обреновац

Е-маил адреса : gavrilovic.dragana154@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601648688

Број и датум одлуке : 740-09-00628/2022-22 од 2022-09-22

Гаврић (Славко ) Слађана

Година и место рођења : 1960 . - Витина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Момчила Јовановића 37, Манић, Барајево

Е-маил адреса : s.gavric.novibeograd@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642640370

Број и датум одлуке : 740-09-00667/2022-22 од 2022-05-24

Гајинов (Душан ) Душица

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Руди Чајавеца 19/15, Београд, Звездара

Е-маил адреса : dusica.gajinov@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641117191

Број и датум одлуке : 740-09-01250/2022-22 од 2022-12-16

Гајић (Горан ) Никола

Година и место рођења : 1996 . - Шабац

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Ваљевског партизанског одреда 49, Јеленча, Шабац

Е-маил адреса : gnikola2021@gmail.com

Број мобилног телефона : 0616456125

Број и датум одлуке : 740-09-00559/2021-22 од 2021-07-16

Гајић (Мирослав ) Ивана

Година и место рођења : 1981 . - Крушевац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Балшићева 37/1, Крушевац

Е-маил адреса : veskovicivana@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641644177

Број и датум одлуке : 740-09-00897/2022-22 од 2022-10-02

Гајић (Вуксан ) Драгана

Година и место рођења : 1979 . - Прокупље

Факултет : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет у Косовској Митровици

Звање : Дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нишка 042, Прокупље

Е-маил адреса : gagafbpsiholog@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648006742

Број и датум одлуке : 740-09-00418/2023-22 од 2023-03-21

Гајић (Љубиша ) Јелена

Година и место рођења : 1976 . - Зворник, БиХ

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Увод у вештине презентовања и јавног наступа, Национални центар за посредовање у решавању спорова - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у инвестиционим споровима

Адреса : Кириџијска 3, Сремчица

Е-маил адреса : minevraus@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0644141802

Број и датум одлуке : 740-09-00740/2023-22 од 2023-07-28

Гајић Лаушевић (Радослав ) Станислава

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Крунска 83/4/13, Београд

Е-маил адреса : gajic.lausevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642574728

Број и датум одлуке : 740-09-01339/2021-22 од 2021-12-08

Галамић (Владимир ) Злата

Година и место рођења : 1964 . - Сплит, Хрватска

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Генерала Штефаника 8/40, Београд

Е-маил адреса : zlatagalamic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638616583

Број и датум одлуке : 740-09-00479/2022-22 од 2022-07-26

Галић (Милан ) Наташа

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Звање : мастер специјални педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Благоја Ранковића 2Б, Пећани, Чукарица

Е-маил адреса : galic.natasa76@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638031587

Број и датум одлуке : 740-09-01381/2021-22 од 2021-12-01

Гарача (Пера ) Васа

Година и место рођења : 1981 . - Јагодина

Факултет :

Звање : диплома о завршеним студијама пословне администрације

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 6. август 14, Ресавица, Деспотовац

Е-маил адреса : vasa.garaca@gmail.com

Број мобилног телефона : 0611133900

Број и датум одлуке : 740-09-00878/2023-22 од 2023-09-27

Гарић (Зоран ) Јелена

Година и место рођења : 1979 . - Прокупље

Факултет : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Звање : дипломирани социолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Херцеговачка 2, Прокупље

Е-маил адреса : jelena.garic.1979@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606392156

Број и датум одлуке : 740-09-01628/2022-22 од 2023-04-21

Гаротић (Бруно ) Даница

Година и место рођења : 1989 . - Зајечар

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Будимска 4 3 6, Београд

Е-маил адреса : danica.garotic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063227859

Број и датум одлуке : 740-09-00517/2022-22 од 2023-08-29

Гарџић (Милан ) Марија

Година и место рођења : 1982 . - Чачак

Факултет : Факултет за пословне студије и право Универзитет Унион - Никола Тесла у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Гаврила Принципа 36/6, Крагујевац

Е-маил адреса : marija.gardzic82@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604132513

Број и датум одлуке : 740-09-00555/2021-22 од 2021-07-16

Гаћеша (Никола ) Ненад

Година и место рођења : 1982 . - Панчево

Факултет : Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија Београд

Звање : струковни економиста из области финансија, рачуноводства и банкарства

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вардарска 2, Јабука, Панчево

Е-маил адреса : gacesanenad1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603435053

Број и датум одлуке : 740-09-00556/2022-22 од 2022-05-11

Гацин Станковић (Војислав ) Јована

Година и место рођења : 1985 . - Београд

Факултет : Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности

Звање : дипломирани музичар виолиниста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Стевана Дукића 22, Београд

Е-маил адреса : gacinjovana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641211242

Број и датум одлуке : 740-09-00975/2022-22 од 2022-07-28

Гачић (Славица ) Игор

Година и место рођења : 1973 . - Београд

Факултет :

Звање : струковни менаџер у спорту

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Јанковић Стојана 8/1, Београд, Раковица

Е-маил адреса : igacic2002@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0648180053

Број и датум одлуке : 740-09-00956/2023-22 од 2023-07-06

Гвозденовић (Драган ) Јулија

Година и место рођења : 1977 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Звање : дипломирани специјални педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Попа Леонтија Марковића 41А, Обреновац

Е-маил адреса : julijag7@gmail.com

Број мобилног телефона : 062743929

Број и датум одлуке : 740-09-00673/2022-22 од 2022-05-20

Генчић (Драган ) Марина

Година и место рођења : 1986 . - Кладово

Факултет : Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Чачак

Звање : специјалиста струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 005, Кладово

Е-маил адреса : mgmedi2024@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603241839

Број и датум одлуке : 740-09-00195/2024-22 од 2024-02-27

Георгиев (Миливоје ) Јелена

Година и место рођења : 1977 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Нишу, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар Немањића 62 20, Ниш

Е-маил адреса : jelena77nis@gmail.com

Број мобилног телефона : 0691721504

Број и датум одлуке : 740-09-00005/2022-22 од 2022-02-07

Георгиевска-Џакула (Јордан ) Јелена

Година и место рођења : 1978 . - Скопље, Република Македонија

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет

Звање : дипломирани инжењер технологије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Петра Кочића 1А/1/5, Нови Сад

Е-маил адреса : jelalek@gmail.com

Број мобилног телефона : 0605221001

Број и датум одлуке : 740-09-01298/2021-22 од 2021-11-12

Георгијев (Бранко ) Горан

Година и место рођења : 1967 . - Скопје, Република Македонија

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милоша Матијевића-Мрше 14, Калуђерица, Гроцка

Е-маил адреса : ggeorg@eunet.rs

Број мобилног телефона : 0638265686

Број и датум одлуке : 740-09-00494/2022-22 од 2022-05-04

Гигић (Стојан ) Златко

Година и место рођења : 1976 . - Гњилане

Факултет :

Звање : мастер правник - криминалиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бубањских хероја 13/20, Ниш

Е-маил адреса : zlatkogigic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603396676

Број и датум одлуке : 740-09-01315/2022-22 од 2022-10-28

Гладовић (Војислав ) Владислав

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет : Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА Универзитета Београд

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Илије Гарашанина 29, Београд

Е-маил адреса : vladagladovic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0638535316

Број и датум одлуке : 740-09-00480/2021-22 од 2021-09-07

Гленџа (Велизар ) Татјана

Година и место рођења : 1968 . - Приштина

Факултет :

Звање : професор разредне наставе

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ"

Адреса : Филипа Вишњића 5 Б 3 13, Нови Сад

Е-маил адреса : tatjanaglendza@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638136261

Број и датум одлуке : 740-09-01264/2021-22 од 2021-11-08

Глигоријевић (Драгослав ) Милош

Година и место рођења : 1985 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима, ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Гламочка 16, 18000 Ниш

Е-маил адреса : advokatmgligorijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641295957

Број и датум одлуке : 740-09-00290/2017-22 од 2020-12-11

Глигорић (Милован ) Слађана

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : мастер политиколог; доктор наука-правне науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Непознато - Kолективно преговарање

Адреса : Светог Климента 34, 11000 Београд

Е-маил адреса : g.sladja@yahoo.com

Број мобилног телефона : 066135469

Број и датум одлуке : 740-09-00029/2016-22 од 2024-02-19

Глумац (Милан ) Дуња

Година и место рођења : 1987 . - Панчево

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : дипломирани филолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Вршачка 14/15, Панчево

Е-маил адреса : dunjaglumac@gmail.com

Број мобилног телефона : 062760036

Број и датум одлуке : 740-09-01335/2022-22 од 2022-10-27

Гојковић (Мирослав ) Марија

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вукасовићева 74, Београд

Е-маил адреса : marija.gojkovic.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658481689

Број и датум одлуке : 740-09-00722/2022-22 од 2022-06-03

Головић (Бранко ) Наташа

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Универзитет Сингидунум у Београду

Звање : доктор економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Шафарикова 009, Београд

Е-маил адреса : natasagolovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0694454784

Број и датум одлуке : 740-09-00403/2023-22 од 2023-03-15

Голубовић (Никола ) Бранка

Година и место рођења : 1964 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса : Голсвортијева 14, 11000 Београд

Е-маил адреса : bakson@sbb.rs

Број мобилног телефона : 0637787690

Број телефона : 0112455526

Број и датум одлуке : 740-09-00054/2015-22 од 2015-04-15

Голубовић (Петар ) Светлана

Година и место рођења : 1960 . - Врбас

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у споровима из области интелектуалне својине

Адреса : Максима Горког 55А/2/7, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : golubovicsvetlana8@gmail.com

Број мобилног телефона : 0654219000

Број и датум одлуке : 740-09-00068/2024-22 од 2024-03-20

Голубовић (Милан ) Јелена

Година и место рођења : 1979 . - Београд

Факултет :

Звање : мастер филмске и ТВ уметности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Карађорђева 69/2/25, Београд

Е-маил адреса : golubovij@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063220092; 0638462840

Број и датум одлуке : 740-09-00847/2021-22 од 2021-10-07

Гордана (Томислав ) Флора

Година и место рођења : 1980 . - Панчево

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жарка Зрењанина 9, Банатско Ново село, Панчево

Е-маил адреса : floragordana@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604942436

Број и датум одлуке : 740-09-01128/2022-22 од 2022-11-04

Гороњић (Слободан ) Невена

Година и место рођења : 1995 . - Чачак

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Албанске споменице 033А, Чачак

Е-маил адреса : nevena.nedeljkovic.1995@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694703541

Број и датум одлуке : 740-09-00499/2024-22 од 2024-04-10

Гочанин (Ранко ) Ксенија

Година и место рођења : 1980 . - Краљево

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Душана Путниковића 14, Заклопача, Краљево

Е-маил адреса : ksenijagocanin@gmail.com

Број и датум одлуке : 740-09-01147/2023-22 од 2023-08-30

Гошић (Срђан ) Бојан

Година и место рођења : 1991 . - Пирот

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Таковска 57, Пирот

Е-маил адреса : gosic077@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642838739

Број и датум одлуке : 740-09-01669/2023-22 од 2024-01-16

Граховац (Никола ) Љиљана

Година и место рођења : 1967 . - Сомбор

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Сарајевска 51, Суботица

Е-маил адреса : ljiljana.grahovac.67@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601450660

Број и датум одлуке : 740-09-00805/2022-22 од 2022-06-21

Грбић (Богосав ) Марина

Година и место рођења : 1991 . - Ваљево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Војводе Мицка Крстића 1, Београд

Е-маил адреса : marinagrbic16@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601905040

Број и датум одлуке : 740-09-00337/2022-22 од 2022-02-14

Грбић (Милорад ) Слађана

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Булевар Краља Александра 54, 11000 Београд

Е-маил адреса : sladjanagrbic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063280304

Број и датум одлуке : 740-09-00363/2022-22 од 2022-04-04

Грковић (Ђуро ) Тања

Година и место рођења : 1974 . - Београд, Земун

Факултет :

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Удружење грађана Медијатори Крушевца - Медијација у породичним споровима

Адреса : Цара Душана 97, Нова Пазова, Стара Пазова

Е-маил адреса : grkovictanja10123@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631536699

Број и датум одлуке : 740-09-00994/2023-22 од 2023-07-13

Гроздановић (Зоран ) Александра

Година и место рођења : 1990 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Железничка 56, Баточина

Е-маил адреса : aleksandra.grozdanovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0640568439

Број и датум одлуке : 740-09-01344/2021-22 од 2021-12-17

Грубишић (Душан ) Илија

Година и место рођења : 1986 . - Госпић, Хрватска

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Краља Петра Првог 50/19, Аранђеловац

Е-маил адреса : grubisicilija@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648669369

Број и датум одлуке : 740-09-01342/2022-22 од 2022-10-31

Грујин (Живорад ) Владимир

Година и место рођења : 1971 . - Бочар, Нови Бечеј

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : магистар економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Жарка Зрењанина 89/2/6, Вршац

Е-маил адреса : vladimirgrujin71@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658328333

Број и датум одлуке : 740-09-00906/2022-22 од 2022-07-06

Грујић (Миленко ) Марина

Година и место рођења : 1979 . - Крушевац

Факултет : Универзитет у Нишу, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Булевар цара Лазара 88/1/6, Нови Сад

Е-маил адреса : marinadeljanin@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652448063

Број и датум одлуке : 740-09-00746/2022-22 од 2022-06-15

Грујић (Небојша ) Вујо

Година и место рођења : 1984 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет безбедности

Звање : дипломирани менаџер људских и социјалних ресурса; дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Шуматовачка 46, Београд

Е-маил адреса : vujogrujic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0698851139

Број и датум одлуке : 740-09-00230/2023-22 од 2023-05-04

Грујић (Богдан ) Ненад

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Универзитет Унион, Правни факултет у Београду

Звање : доктор наука-правне науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Национални центар за посредовање у решавању спорова - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Национални центар за посредовање у решавању спорова - Посредовање у случајевима вршњачког насиља, Национални центар за посредовање у решавању спорова - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Џорџа Вашингтона 5, Београд

Е-маил адреса : nenad.grujic@pravnifakultet.rs

Број мобилног телефона : 0638179140

Број и датум одлуке : 740-09-00571/2020-22 од 2020-07-24

Грујић (Милутин ) Владимир

Година и место рођења : 1980 . - Приштина

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник; дипломира теолог

Занимање : Православни катихета -вероучитељ

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Патријарха Павла 62А, Жича, Краљево

Е-маил адреса : vladimirmgrujic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0654468986

Број и датум одлуке : 740-09-00433/2022-22 од 2022-04-04

Грујичић (Тадија ) Зоран

Година и место рођења : 1966 . - Ваљево

Факултет : Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

Звање : дипломирани инжењер саобраћаја

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ", Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Кнегиње Зорке 12/2/С4, Београд

Е-маил адреса : grujiciczoran@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658599894

Број и датум одлуке : 740-09-01221/2021-22 од 2021-11-02

Грујовић (Никола ) Весна

Година и место рођења : 1972 . - Београд

Факултет : Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду

Звање : дипломирани психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Караматина 14, Београд

Е-маил адреса : vesna.n.budisin@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600448424

Број и датум одлуке : 740-09-00253/2022-22 од 2022-03-07

Грујовић (Велимир ) Миодраг

Година и место рођења : 1977 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Илије Гарашанина 25, Ниш

Е-маил адреса : grujovic.miodrag@gmail.com

Број мобилног телефона : 062258033; 0641151016

Број и датум одлуке : 740-09-00208/2024-22 од 2024-04-29

Гудурић (Јован ) Душко

Година и место рођења : 1975 . - Прибој

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Немањина 101, Обреновац

Е-маил адреса : dusko.guduric@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642609074

Број и датум одлуке : 740-09-01378/2021-22 од 2021-12-02

Гулевски (Михајло ) Димче

Година и место рођења : 1964 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Омладинска 123, Нови Сад

Е-маил адреса : medijatordg@gmail.com

Број мобилног телефона : 0695500002

Број и датум одлуке : 740-09-000708/2024-22 од 2024-05-27

Гутић (Бранко ) Драган

Година и место рођења : 1962 . - Доњи Вакуф

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици

Звање : дипломирани економиста пословно-правног смера

Занимање : привремени заступник капитала

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава, Непознато - Напредне вештине посредовања

Адреса : Николе Влашког 98/100, 22240 Шид

Е-маил адреса : gutic.dragan@gmail.com

Број мобилног телефона : 063502077

Број и датум одлуке : 740-09-00237/2018-22 од 2018-07-25

Дабић (Милодар ) Сања

Година и место рођења : 1992 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : мастер педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Међулушка 8Б, Међулужје, Младеновац

Е-маил адреса : sanja.dabic251@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693891847; 0643319340

Број и датум одлуке : 740-09-01483/2021-22 од 2022-02-07

Дабовић (Никола ) Ксенија

Година и место рођења : 1965 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мутапова 019/1/2, Београд

Е-маил адреса : dabov.k@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0649300053

Број и датум одлуке : 740-09-00382/2024-22 од 2024-04-19

Давидовић (Лазар ) Јована

Година и место рођења : 1997 . - Сремска Митровица

Факултет :

Звање : струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Борковац Раде Тиркета 22, Добринци, Рума

Е-маил адреса : jovanajovic1997@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644103932

Број и датум одлуке : 740-09-00191/2022-22 од 2022-02-28

Давидовић (Предраг ) Александра

Година и место рођења : 1988 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет безбедности

Звање : дипломирани менаџер безбедности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милке и Тоше Руса 7, Сремчица, Чукарица

Е-маил адреса : aleksandra.rdavidovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638316064

Број и датум одлуке : 740-09-00107/2022-22 од 2022-02-10

Давидовић (Драгана ) Павле

Година и место рођења : 1994 . - Београд

Факултет : Универзитет Унион, Правни факултет у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Кајмакчаланска 20/5, Београд

Е-маил адреса : pavledavidovic94@gmail.com

Број мобилног телефона : 066418560

Број и датум одлуке : 740-09-00086/2023-22 од 2023-04-13

Давидовић (Љутомир ) Наташа

Година и место рођења : 1980 . - Сарајево, БиХ

Факултет : Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице Универзитета „Едуконс“

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Миљаковачке ливаде 006Ж, Београд, Раковица

Е-маил адреса : nacadavidovic80@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641205404

Број и датум одлуке : 740-09-00680/2024-22 од 2024-05-22

Дакић (Драгица ) Емина

Година и место рођења : 1971 . - Живинице, БиХ

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : професор француског језика и књижевности

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Увод у вештине презентовања и јавног наступа, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Станка Пауновића Вељка 76 39, Београд

Е-маил адреса : medijator.eminadakic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641652727

Број и датум одлуке : 740-09-00411/2022-22 од 2022-03-30

Даковић (Слободан ) Милена

Година и место рођења : 1978 . - Врбас

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Блок Василија Копривице 5/3, Врбас

Е-маил адреса : milenasdakovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063536773

Број и датум одлуке : 740-09-00088/2022-22 од 2022-05-05

Дамјанов Томин (Милош ) Милица

Година и место рођења : 1979 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : професор српске књижевности и језика

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 4. јула 016/17, Зрењанин

Е-маил адреса : milicadamjanovic808@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638971138

Број и датум одлуке : 740-09-00310/2023-22 од 2023-03-09

Даниловић-Гавриловић (Недељко ) Душица

Година и место рођења : 1974 . - Нова Варош

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања

Адреса : Душана Вукасовић 40а/13, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса : dusica.gavrilovic@parking-servis.co.rs

Број мобилног телефона : 0648141153

Број и датум одлуке : 740-09-00521/2021-22 од 2021-09-08

Данојлић (Владан ) Марија

Година и место рођења : 1984 . - Шабац

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Церска 31/6, Шабац

Е-маил адреса : advokatdanojlic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638544852

Број и датум одлуке : 740-09-01385/2021-22 од 2022-01-31

Дапчевић (Милан ) Владимир

Година и место рођења : 1982 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Пере Добриновића 29, Зрењанин

Е-маил адреса : vladimirdapcevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0668643012

Број и датум одлуке : 740-09-01292/2022-22 од 2022-10-20

Девић (Славко ) Драган

Година и место рођења : 1980 . - Сремска Митровица

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука

Звање : дипломирани инжењер саобраћаја

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Округићева 11/4, Петроварадин, Нови Сад

Е-маил адреса : dragandevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631150678

Број и датум одлуке : 740-09-01232/2023-22 од 2023-10-25

Девић Штрбац (Жарко ) Анђелка

Година и место рођења : 1966 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Општински правобранилац

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Партнери за демократске промене Србија - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Привредна комора Србије - Споразумно финансијско реструктурирање

Адреса : Сарајевска 31, 11000 Београд

Е-маил адреса : andjelka.devic.strbac@zvezdara.org.rs

Број мобилног телефона : 066222719

Број телефона : 0112643500

Број и датум одлуке : 740-09-00030/2022-22 од 2022-04-27

Дедеић (Војо ) Предраг

Година и место рођења : 1959 . - Врбас

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : доктор правних наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Милоша Поцерца 011/3/9, Београд

Е-маил адреса : predrag.dedeic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641730501

Број и датум одлуке : 740-09-00085/2023-22 од 2023-01-31

Дедић Ресимић (Милојко ) Данка

Година и место рођења : 1979 . - Ужице

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Учитељска 9, Ужице

Е-маил адреса : medijatorddedicresimic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641380051

Број и датум одлуке : 740-09-00765/2021-22 од 2021-07-26

Дејковић (Дејан ) Александра

Година и место рођења : 1999 . - Врање

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Душана Вукасовића 048Б/2/9, Нови Београд

Е-маил адреса : ana.dejkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637632920

Број и датум одлуке : 740-09-00709/2023-22 од 2023-06-15

Делибашић (Радоња ) Невена

Година и место рођења : 1992 . - Чачак

Факултет :

Звање : струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Скопска 1/1, Чачак

Е-маил адреса : delibasicnevena@gmail.com

Број мобилног телефона : 0691527899

Број и датум одлуке : 740-09-00007/2022-22 од 2022-02-07

Демић (Миле ) Наташа

Година и место рођења : 1979 . - Пожаревац

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Југ Богданова 17, Пожаревац

Е-маил адреса : pravna@prim-kostolac.rs

Број мобилног телефона : 0698525745

Број и датум одлуке : 740-09-01017/2022-22 од 2022-12-02

Денић (Милојка ) Александра

Година и место рођења : 1995 . - Лесковац

Факултет :

Звање : дипломирани правник; мастер менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милешевска 56/1/3, Београд, Врачар

Е-маил адреса : denicaleksandra7@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694717075

Број и датум одлуке : 740-09-01716/2023-22 од 2023-12-26

Денона-Херцег (Стипан ) Славица

Година и место рођења : 1957 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економист

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Сарајевска 81 6, Београд

Е-маил адреса : majaslavkovic39@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655655260; 0643034677

Број и датум одлуке : 740-09-00505/2021-22 од 2021-09-08

Деспотовић (Јелена ) Данијела

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Медицински факултет

Звање : доктор медицине

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Бачванска 21, Београд

Е-маил адреса : dr.despotovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0612343291

Број и датум одлуке : 740-09-00782/2022-22 од 2022-06-16

Дешић (Коста ) Ана

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Универзитет Унион, Правни факултет у Београду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Сланачки пут 39И, 11000 Београд

Е-маил адреса : desicana@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0616106013

Број и датум одлуке : 740-09-01355/2021-22 од 2021-12-21

Дикић (Војислав ) Љубинка

Година и место рођења : 1968 . - Лесковац

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радоја Дакића 47А/23, Ниш

Е-маил адреса : bubadikic7@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631077405

Број телефона : 018276623

Број и датум одлуке : 740-09-00528/2021-22 од 2021-07-16

Диковић Јовановић (Ратомир ) Јелена

Година и место рођења : 1970 . - Пожега

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Колашинска 6, Београд

Е-маил адреса : gordana.dikovic@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0641794477

Број и датум одлуке : 740-09-00136/2021-22 од 2021-06-25

Димитријевић (Мирко ) Марија

Година и место рођења : 1987 . - Бор

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Моше Пијаде 92/4, Бор

Е-маил адреса : marijadimitrijevic7@gmail.com

Број мобилног телефона : 0645768403

Број и датум одлуке : 740-09-00934/2022-22 од 2022-09-19

Димитријевић (Славко ) Татјана

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Архитектонски факултет

Звање : дипломирани инжењер архитектуре

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Др Ивана Рибара 165/2, 11000 Београд

Е-маил адреса : medijator.tatjanadimitrijevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0692220216; 0692220217

Број и датум одлуке : 740-09-00618/2021-22 од 2021-07-16

Димитријевић (Никола ) Дивна

Година и место рођења : 1968 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : Дипломирани историчар

Занимање : Професор историје

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Рајка од Расине 11, 11000 Београд

Е-маил адреса : divnadimi1302@gmail.com, medijacijakomunikacija@gmail.com

Број мобилног телефона : 0658017004

Број и датум одлуке : 740-09-00584/2023-22 од 2023-07-27

Димитријевић (Драгослав ) Александар

Година и место рођења : 1982 . - Лесковац

Факултет :

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Посредовање у породичним споровима, ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ - Посредовање у кривичном поступку и посредовање у поступку где су малолетници учиниоци кривичних дела

Адреса : Дубочица 15, Лесковац

Е-маил адреса : neatpure@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638335255

Број и датум одлуке : 740-09-00766/2020-22 од 2023-09-15

Димитријевић (Андрија ) Стана

Година и место рођења : 1962 . - Кржава, Крупањ

Факултет : Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет

Звање : дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Земунска 15/2, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : stanadimitrijevic795@gmail.com

Број мобилног телефона : 0653203019

Број и датум одлуке : 740-09-01572/2023-22 од 2023-11-07

Димитријевић (Живадин ) Весна

Година и место рођења : 1960 . - Београд

Факултет : Дефектолошки факултет Универзитета у Београду

Звање : дипломирани специјални педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Асертивна комуникација посредника; "Реците НЕ, када треба рећи НЕ", Међународни центар за образовање и лични развој доо - Практични НЛП и примењена психологија у поступку медијације

Адреса : Томаша Јежа 17, Београд

Е-маил адреса : vecad92@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637704958

Број и датум одлуке : 740-09-00485/2022-22 од 2022-04-28

Димовић (Милорад ) Марина

Година и место рођења : 1986 . - Смедерево

Факултет : Универзитет "Унион - Никола Тесла" у Београду – Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бирчанинова 2, Смедерево

Е-маил адреса : djulic.marina@live.com

Број мобилног телефона : 0659567676

Број и датум одлуке : 740-09-00197/2022-22 од 2022-06-03

Динић (Рајко ) Јелена

Година и место рођења : 1973 . - Вршац

Факултет : Универзитет у Београду, Филолошки факултет

Звање : дипломирани филолог српског језика и књижевности -мастер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Џона Кенедија 1, Београд, Земун

Е-маил адреса : jeladinic73@gmail.com

Број мобилног телефона : 063318141

Број и датум одлуке : 740-09-01234/2023-22 од 2023-10-25

Динкић (Снежана ) Лариса

Година и место рођења : 1976 . - Лесковац

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : адвокат

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Ивана Милутиновића 12, Власотинце

Е-маил адреса : larisa.dinkic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0600614076

Број и датум одлуке : 740-09-00503/2022-22 од 2022-06-03

Динчић (Зоран ) Биљана

Година и место рођења : 1972 . - Прокупље

Факултет : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Звање : дипломирани социјални радник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Вељка Влаховића 2/13, Прокупље

Е-маил адреса : biljanadincic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652085455

Број и датум одлуке : 740-09-00458/2023-22 од 2023-04-18

Добрић (Драгиша ) Љиљана

Година и место рођења : 1984 . - Косовска Митровица

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Устаничка 244Ђ/Б03, 11000 Београд

Е-маил адреса : lj.dobric@gmail.com

Број мобилног телефона : 0648297723

Број и датум одлуке : 740-09-00611/2021-22 од 2021-07-16

Добрица (Јово ) Срђан

Година и место рођења : 1978 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник, специјалиста европског права, мастер права

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса : Мије Ковачевића 4, 11000 Београд

Е-маил адреса : srdjan.dobrica@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641585747

Број и датум одлуке : 740-09-01442/2021-22 од 2022-02-03

Добросављев (Милан ) Срђан

Година и место рођења : 1974 . - Нови Сад

Факултет : Правни факултет у Бањој Луци Универзитета у Бањој Луци

Звање : Дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Серво Михаља 23, Нови Сад

Е-маил адреса : adv.dobrosavljev@yahoo.com

Број мобилног телефона : 063584522

Број телефона : 021456648

Број и датум одлуке : 740-09-01400/2021-22 од 2022-02-03

Доганџић (Божидар ) Небојша

Година и место рођења : 1972 . - Ђаковица

Факултет : Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Удружење "Мрежа медијатора МЕМ" - Вештина слушања и вештина постављања питања у поступку медијације као вештине управљања поступком

Адреса : Витановачка 27В, Београд

Е-маил адреса : nebojsa.dogandzic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063631460

Број и датум одлуке : 740-09-00124/2022-22 од 2022-02-17

Дозет (Синиша ) Марија

Година и место рођења : 1983 . - Београд

Факултет : Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања

Адреса : Бежанијских илегалаца 63, Београд

Е-маил адреса : mdozetmedijacija@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641139218

Број и датум одлуке : 740-09-00820/2022-22 од 2022-06-23

Дојић (Слободан ) Тања

Година и место рођења : 1961 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани школски психолог-педагог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Џона Кенедија 023/5/27, Нови Београд

Број и датум одлуке : 740-09-00817/2023-22 од 2023-06-12

Дојић Матин (Сава ) Маја

Година и место рођења : 1990 . - Сомбор

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Коњовићева 50, 25000 Сомбор

Е-маил адреса : majadojic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604470440

Број и датум одлуке : 740-09-00522/2022-22 од 2022-09-29

Дојчиловић (Симо ) Сузана

Година и место рођења : 1972 . - Глина, Хрватска

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Центар за медијацију - посредовање Крушевац, Наташа Марковић ПР - Поступак посредовања у радним споровима

Адреса : Слободана Јовановића 13 2 10, Београд

Е-маил адреса : suzana.dojcilovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 063480111

Број и датум одлуке : 740-09-01318/2022-22 од 2022-10-25

Дончић (Ацо ) Лазар

Година и место рођења : 2000 . - Краљво

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Звање : дипломирани менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Александра Белића 001, Грошница, Крагујевац

Е-маил адреса : lazardomcix@gmail.com

Број мобилног телефона : 0693949643

Број и датум одлуке : 740-09-00529/2024-22 од 2024-04-16

Дормањ (Катарина ) Ана

Година и место рођења : 1999 . - Сомбор

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору

Звање : дипломирани дизајнер медија у образовању

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мите Поповића 24, Сомбор

Е-маил адреса : adormanj@gmail.com

Број мобилног телефона : 0694427325

Број и датум одлуке : 740-09-01358/2022-22 од 2022-11-14

Дошен (Бранко ) Саша

Година и место рођења : 1974 . - Нови Сад

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Душана Даниловића 028, Нови Сад

Е-маил адреса : dosen.adv.ns@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642441192

Број и датум одлуке : 740-09-00771/2023-22 од 2023-08-29

Драгана (Душан ) Ракић

Година и место рођења : 1975 . - Параћин

Факултет : Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду

Звање : дипломирани инжењер заштите животне средине

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Капетана Коче бб, Јагодина

Е-маил адреса : dr.medijacije@gmail.com

Број мобилног телефона : 0606213975

Број и датум одлуке : 740-09-00603/2021-22 од 2021-07-16

Драганић (Радомир ) Бојана

Година и место рођења : 1985 . - Краљево

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Михаила Аврамовића 40, Краљево

Е-маил адреса : bojana85draganic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0604956808

Број и датум одлуке : 740-09-00504/2022-22 од 2022-05-04

Драгић (Милисав ) Маријана

Година и место рођења : 1981 . - Зрењанин

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Каће Дејановић 20/4/12, Нови Сад

Е-маил адреса : dragicmarijana.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644014295

Број и датум одлуке : 740-09-00896/2022-22 од 2022-07-01

Драгићевић (Радомир ) Бора

Година и место рођења : 1956 . - Београд

Факултет : Факултет за физичко васпитање Универзитета у Београду

Звање : Професор физичке културе

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Nапредне вештине посредовања – медијације, решавање колективних и индивидуалних радних спорова, Непознато - Посредовање у привредним споровима, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Напредне вештине преговарања у привреди

Адреса : Звечанска 62, 11000 Београд

Е-маил адреса : bora.dibstars@hotmail.com

Број телефона : 063209068

Број и датум одлуке : 740-09-01395/2023-22 од 2018-08-21

Драгичевић (Златко ) Јустина

Година и место рођења : 1971 . - Мулхоусе, Француска

Факултет :

Звање : економиста за туризам

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милутина Миланковића 120 Г 15, Београд

Е-маил адреса : justinadragicevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0656444082

Број и датум одлуке : 740-09-00160/2023-22 од 2023-02-20

Драговић Фуртула (Петар ) Ђурђа

Година и место рођења : 1980 . - Бијело поље

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Медијација у стечајном поступку

Адреса : Улофа Палмеа 21/20, Београд

Е-маил адреса : djurdjadf@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642387246

Број и датум одлуке : 740-09-01376/2021-22 од 2021-12-01

Драгојевић (Павле ) Марија

Година и место рођења : 1980 . - 2510980805056

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Увод у вештине презентовања и јавног наступа, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга

Адреса : Ћирпанова 18/33, Нови Сад

Е-маил адреса : marijapdragojevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0601315997

Број и датум одлуке : 740-09-00823/2021-22 од 2021-10-08

Драгуловић (Вукашин ) Сања

Година и место рођења : 1985 . - Бор

Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Капетана Милоша Жуњића 35А/3, Београд

Е-маил адреса : sanjadr1@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643582320

Број и датум одлуке : 740-09-00318/2022-22 од 2022-03-09

Драгутиновић Ћетковић (Бошко ) Милица

Година и место рођења : 1968 . - Сарајево, БиХ

Факултет :

Звање : доктор стоматологије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Карађорђева 111А, Буковац, Нови Сад

Е-маил адреса : milica.dragutinovic.cetkovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603277273

Број и датум одлуке : 740-09-00677/2024-22 од 2024-05-22

Дракулић (Предраг ) Сандра

Година и место рођења : 1976 . - Београд

Факултет :

Звање : менаџер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Катице Опачић 69, Београд

Е-маил адреса : drakulic.sandra@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0653500232

Број и датум одлуке : 740-09-01362/2021-22 од 2021-11-25

Дрљић (Горан ) Немања

Година и место рођења : 1986 . - Нови Сад

Факултет :

Звање : бачелор економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредник у пракси: од регистрације привредног субјекта до проналажења клијента

Адреса : Владимира Назора 031, Сремска Каменица, Нови Сад

Е-маил адреса : nemanja.drljic@gmail.com

Број мобилног телефона : 066333669

Број и датум одлуке : 740-09-00101/2023-22 од 2023-02-02

Дугоњић (Радивоје ) Тања

Година и место рођења : 1982 . - Суботица

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, АДР ПАРТНЕРС Д.О.О. - Посредовање у привредним споровима, Партнери за демократске промене Србија - Специјализована обука посредника - медијатора за посредовање у породичним споровима

Адреса : Браће Рибникар 56/4/407, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса : tanja_dugonjic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0631177097

Број и датум одлуке : 740-09-00257/2016-22 од 2019-08-16

Думић (Слободан ) Ана

Година и место рођења : 1979 . - Чачак

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима, ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у породичним споровима

Адреса : Вишњићева друга 32, Калуђерица, Гроцка

Е-маил адреса : anadumic@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0641366413

Број и датум одлуке : 740-09-00770/2021-22 од 2021-07-16

Дуњић (Првослав ) Славица

Година и место рођења : 1968 . - Ужице

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Жеље Ђурића 30, 31000 Ужице

Е-маил адреса : teodu@ptt.rs

Број мобилног телефона : 0641220912

Број и датум одлуке : 740-09-00749/2016-22 од 2017-03-15

Дуњић (Миодраг ) Радослав

Година и место рођења : 1974 . - Београду, Земун

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Мутапова 034/02/005, Београд

Е-маил адреса : dunjicradoslav@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603388399

Број и датум одлуке : 740-09-00601/2024-22 од 2024-04-25

Душан (Миљковић ) Кристина

Година и место рођења : 1994 . - Прокупље

Факултет : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Звање : мастер психолог

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Бате Стефановића 145, Прокупље

Е-маил адреса : mkikikikiii@gmail.com

Број мобилног телефона : 0640743916

Број и датум одлуке : 740-09-00008/2022-22 од 2022-02-24

Душанић (Ненад ) Бранислав

Година и место рођења : 1984 . - Брчко, БиХ

Факултет : Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија Београд

Звање : специјалиста струковни економиста из области економских наука

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Данила Лекића-Шпанца 75, Београд

Е-маил адреса : branislav@dusanic.rs

Број мобилног телефона : 0646689009

Број и датум одлуке : 740-09-00042/2022-22 од 2022-02-08

Ђачић (Радован ) Ивана

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања

Звање : мастер професор физичког васпитања и спорта

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у привредним споровима , Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Николе Тесле 5, Обреновац

Е-маил адреса : stejanic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638749417

Број и датум одлуке : 740-09-00899/2022-22 од 2022-07-05

Ђедовић (Милутин ) Јелена

Година и место рођења : 1975 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Факултет политичких наука

Звање : дипломирани политиколог за међународне послове

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Винодолска 001/24, Београд

Е-маил адреса : jelena.dj.medijator@gmail.com

Број мобилног телефона : 063336586

Број и датум одлуке : 740-09-01835/2023-22 од 2023-12-20

Ђерман (Милош ) Наташа

Година и место рођења : 1982 . - Кикинда

Факултет :

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : ЈНА 088, Нова Црња

Е-маил адреса : natasa.babiv1982@gmail.com

Број мобилног телефона : 0655413240

Број и датум одлуке : 740-09-00651/2024-22 од 2024-05-07

Ђилас (Милан ) Бојана

Година и место рођења : 1992 . - Дрвар, БиХ

Факултет : Мегатренд универзитет, Факултет за пословне студије

Звање : струковни економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Барајевска 1/17/3, Барајево

Е-маил адреса : dilasb@hotmail.com

Број мобилног телефона : 069717109

Број и датум одлуке : 740-09-00881/2023-22 од 2024-02-27

Ђокић (Комен ) Марија

Година и место рођења : 1974 . - Чачак

Факултет : Универзитет у Београду, Економски факултет

Звање : мастер економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Немањина 80/4/17, Чачак

Е-маил адреса : msrija2705@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638229986

Број и датум одлуке : 740-09-00772/2021-22 од 2021-07-16

Ђокић (Слободан ) Ивана

Година и место рођења : 1977 . - Пожаревац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Салвадора Аљендеа 2Г/2, Београд

Е-маил адреса : ivana77ignatovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0644816683

Број и датум одлуке : 740-09-01386/2021-22 од 2021-12-07

Ђоковић (Мићо ) Зорица

Година и место рођења : 1975 . - Пожега

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Тјентиште 7/1/3, Београд

Е-маил адреса : zokadjokovic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0617099933

Број и датум одлуке : 740-09-00816/2022-22 од 2022-06-22

Ђоковић (Милан ) Славица

Година и место рођења : 1976 . - Горњи Милановац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Непознато - Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Увод у вештине презентовања и јавног наступа, Национални центар за посредовање у решавању спорова - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у инвестиционим споровима

Адреса : Партизанске авијације 36/11, Нови Београд

Е-маил адреса : slavica.djokovic7@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641388597

Број и датум одлуке : 740-09-01135/2019-22 од 2023-01-23

Ђорђевић (Александар ) Марија

Година и место рођења : 1963 . - Ниш

Факултет : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Звање : доктор наука - психолошке науке

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Обрена Николића 15, Ниш

Е-маил адреса : djmarija97@gmail.com

Број мобилног телефона : 0638944040

Број и датум одлуке : 740-09-01093/2021-22 од 2021-10-08

Ђорђевић (Благоје ) Блажица

Година и место рођења : 1981 . - Београд

Факултет :

Звање : дипломирани филолог романиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области индивидуалних и колетивних радни спорова

Адреса : Рузвелтова 38, Београд

Е-маил адреса : blazicailicbeograd@gmail.com

Број мобилног телефона : 0616883175

Број и датум одлуке : 740-09-00968/2021-22 од 2021-09-21

Ђорђевић (Зоран ) Милица

Година и место рођења : 1981 . - Бор

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : Дипломирани правник

Занимање : дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Моше Пијаде 94/5, 19210 Бор

Е-маил адреса : milica.musterovic@outlook.com

Број мобилног телефона : 0604281800

Број и датум одлуке : 740-09-01316/2021-22 од 2021-12-23

Ђорђевић (Мирослав ) Марко

Година и место рођења : 1985 . - Чачак

Факултет :

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Нема улице ББ, Заблаће, Чачак

Број мобилног телефона : 0645440405

Број и датум одлуке : 740-09-00008/2021-22 од 2021-11-30

Ђорђевић (Коста ) Марија

Година и место рођења : 1989 . - Крагујевац

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радоја Домановића 16/I/5, Београд

Е-маил адреса : marija.dj13@gmail.com

Број мобилног телефона : 0642348694

Број и датум одлуке : 740-09-00055/2022-22 од 2022-02-21

Ђорђевић (Ђорђе ) Слободан

Година и место рођења : 1955 . - Власе, Лесковац

Факултет :

Звање : дипломирани машински инжењер

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Станоја Главаша 129, Лесковац

Е-маил адреса : slobodandj11@gmail.com

Број мобилног телефона : 0603431061

Број и датум одлуке : 740-09-00048/2022-22 од 2022-02-08

Ђорђевић (Синиша ) Ана

Година и место рођења : 1982 . - Лесковац

Факултет : Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

Звање : професор филозофије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Норвежанска 26, Лесковац

Е-маил адреса : ana82djordjevic@gmail.com, djordjevicana100@gmail.com

Број мобилног телефона : 0668040148

Број и датум одлуке : 740-09-00736/2022-22 од 2022-06-22

Ђорђевић (Коста ) Бобан

Година и место рођења : 1980 . - Јагодина

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Радоја Домановића 16/1/5, Београд

Е-маил адреса : djordjevic.boban@gmail.com

Број мобилног телефона : 0659563059

Број и датум одлуке : 740-09-00476/2022-22 од 2022-04-28

Ђорђевић (Миодраг ) Саша

Година и место рођења : 1970 . - Грделица (Варош), Лесковац

Факултет : Универзитет Едуконс, Факултет за спорт и туризам у Новом Саду

Звање : доктор наука за ужу научну област туризам

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Гандијева 190/23, Београд, Нови Београд

Е-маил адреса : medijator-rs@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0637801036; 0611707453

Број и датум одлуке : 740-09-01179/2022-22 од 2022-09-27

Ђорђевић (Светислав ) Светлана

Година и место рођења : 1968 . - Београд

Факултет : Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице Универзитета „Едуконс“

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Матице Српске 85, Београд

Е-маил адреса : medijator.rs@hotmail.com

Број мобилног телефона : 0611707454; 0644440490

Број и датум одлуке : 740-09-01180/2022-22 од 2022-09-27

Ђорђевић (Драган ) Јован

Година и место рођења : 1996 . - Ниш

Факултет :

Звање : мастер правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 7. јула 005/2, Алексинац

Е-маил адреса : djordjevicjovan594@gmail.com

Број мобилног телефона : 0631828788

Број и датум одлуке : 740-09-01599/2022-22 од 2022-12-28

Ђорђевић (Драган ) Милош

Година и место рођења : 1988 . - Врање

Факултет : Универзитет Привредна академија, Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : 15. септембра 006, Трговиште

Е-маил адреса : milosgagi88@gmail.com

Број мобилног телефона : 0669136487

Број и датум одлуке : 740-09-00835/2023-22 од 2023-06-19

Ђорђевић (Миодраг ) Милош

Година и место рођења : 1986 . - Пирот

Факултет : Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косте Абрашевића 17, Пирот

Е-маил адреса : adv.milosdjordjevic@outlook.com

Број мобилног телефона : 0605858003

Број и датум одлуке : 740-09-01546/2023-22 од 2023-11-06

Ђорђевић (Миодраг ) Миомира

Година и место рођења : 1981 . - Пирот

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косте Абрашевића 014, Пирот

Е-маил адреса : miomiradjordjevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 060626068

Број и датум одлуке : 740-09-00479/2024-22 од 2024-04-05

Ђорђевић (Велимир ) Мријана

Година и место рођења : 1963 . -

Факултет : Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет

Звање : професор педагогије

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Светог Димитрија 033А, Сремска Митровица

Е-маил адреса : mmirjanadjordjevic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0641931243

Број и датум одлуке : 740-09-00594/2024-22 од 2023-04-23

Ђорђевић Живић (Велимир ) Вања

Година и место рођења : 1992 . - Пирот

Факултет : Универзитет у Нишу, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Косте Абрашевића 017, Пирот

Е-маил адреса : advokatvanjazivic@gmail.com

Број мобилног телефона : 0643816090

Број и датум одлуке : 740-09-01537/2023-22 од 2023-11-03

Ђукић (Славко ) Никола

Година и место рођења : 1980 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Филозофски факултет

Звање : дипломирани историчар, мастер из области менаџмента

Занимање : саветник за едукацију корисника финансијских услуга

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ - Посредовање у привредним споровима

Адреса : Радоја Дакића 1/4, 11000 Београд

Е-маил адреса : nikola.djukic@nbs.rs

Број мобилног телефона : 0691411980

Број и датум одлуке : 740-09-00591/2021-22 од 2021-09-27

Ђукић Катурић (Александар ) Анђелка

Година и место рођења : 1961 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у области банкарства, лизинга и осигурања, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у споровима из области злостављања на раду - мобинга, Међународни центар за образовање и лични развој доо - Посредовање у потрошачким споровима

Адреса : Душана Бранковића 15/ПР, Београд

Е-маил адреса : tahika330@yahoo.com

Број мобилног телефона : 0613185629

Број и датум одлуке : 740-09-00188/2022-22 од 2022-02-25

Ђурђевац (Владимир ) Марија

Година и место рођења : 1990 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Учитељски факултет

Звање : мастер учитељ

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука; Специјализована обука - ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК - Медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса : Устаничка 176/62, Београд

Е-маил адреса : marija.djurdjevac90@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652983330

Број и датум одлуке : 740-09-01099/2023-22 од 2023-09-05

Ђурђевић (Небојша ) Немања

Година и место рођења : 1989 . - Крагујевац

Факултет : Висока школа за пословну економију и предузетништво - jeдиница ван седишта, Јагодина

Звање : дипломирани економиста

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Владике Николаја Велимировића 001/1, Крагујевац

Е-маил адреса : nemanjadjurdjevic052@gmail.com

Број мобилног телефона : 0652968389

Број и датум одлуке : 740-09-00500/2024-22 од 2024-04-10

Ђурђић (Радивој ) Силвиа

Година и место рођења : 1966 . - Париз, Гранцуска

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање : адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Недељка Чабриновића 14, Београд, Чукарица

Е-маил адреса : silvia.adv@mts.rs

Број мобилног телефона : 0638597271

Број и датум одлуке : 740-09-00503/2023-22 од 2023-08-01

Ђуретић (Јагош ) Сергеј

Година и место рођења : 1970 . - Београд

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Захумска 036/15, Београд

Е-маил адреса : djuretic.sergej@gmail.com

Број мобилног телефона : 063347247

Број и датум одлуке : 740-09-00951/2023-22 од 2023-07-28

Ђурић (Раде ) Милош

Година и место рођења : 1989 . - Петровац на Млави

Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет

Звање : дипломирани правник

Занимање :

Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука

Адреса : Милатовачка 33, Милатовац, Жагубица

Е-маил адреса : posrednikmilos@gmail.com

Број мобилног телефона : 0637235670

Број и датум одлуке : 740-09-00527/2021-22 од 2021-08-25