Министарство правде Републике Србије
Правосуђе

Опортунитет - доделa средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења

Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења је спровела Комисија Министарства правде сачињена од представника релевантних институција. На предлог комисије, Влада је на седници одржаној 30. јуна 2016. године донела решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.

Овај конкурс је резултат примене посебних мера нашег Акционог плана за борбу против корупције. Тим планом предвиђено је да се спроведе централизација кроз формирање јединственог обрачуна за прикупљање средстава од одлагања кривичног гоњења.

Можете погледати списак и опис пројеката којима је,  на предлог комисије, Влада на седници одржаној 30. јуна 2016. године решењем доделила средства.

1.Београдски фестивал цвећа.

Београдски фестивал цвећа, Београд – са 1.648.000,00 финансиран пројекат „Сензорни врт у ОШ 'Радивој Поповић', Земун, за децу са оштећеним слухом“.

2.Јачање здравствене заштите Средњобанатског округа

Општа болница „Ђорђе Јовановић“, Зрењанин – са 8.264.114,80 динара финансиран је пројекат „Јачање здравствене заштите Средњобанатског округа“.

3.Поглед преко шаховске табле

Београдски шаховски клуб слепих „Напредак“ – са 388.500,00 динара финансиран пројекат „Поглед преко шаховске табле“.

4.Повећавање квалитета рада и побољшање радне околности Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа

Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа – са 593.462,00 динара финансиран пројекат „Повећавање квалитета рада и побољшање радне околности Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа“.

5.Брига о старима

Центар за социјални рад Мерошина – са 1.657.410,00 финансиран пројекат „Брига о старима“.

6. Помоћ у кући

Центар за социјални рад, Владичин Хан – са 4.215.442,00 динара финансиран пројекат „Помоћ у кући“.

7. Реконструкција крова на згради Установе за одрасле и старије „Кучево“

Центар за социјални рад за општину Кучево – са 4.937.670,24 динара финансиран пројекат „Испуњење дела структуралних и функционалних стандарда у поступку лиценцирања установа социјалне заштите-адаптација собе за изолацију преминулих корисника, санација и реконструкција покривача на објекту за смештај корисника и на објекту кухиње са трпезаријом, санација и реконструкција купатила“.

8. Центар за социјални рад општине Пирот

Центар за социјални рад општине Пирот – са 1.149.186,00 динара финансиран пројекат „Останак на огњишту – достојанствена старостˮ.

9.Повећање безбедности корисника на смештају у установи унапређењем система противпожарне заштите

Дом за децу и омладину „Душко Радовићˮ, Ниш – са 1.140.000,00 динара финансиран пројекат „Повећање безбедности корисника на смештају у установи унапређењем система противпожарне заштитеˮ.

10. Израда стабилног система за аутоматску дојаву од пожара

Дом за децу и омладину Станко Пауновић Неготин – са 483.100,00 динара финансиран пројекат „Израда стабилног система за аутоматску дојаву од пожараˮ.

11. Набавка и уградња СОС сигнализације

Дом за смештај старих лица Смедерево – са 1.842.942,00 динара финансиран пројекат "Набавка и уградња СОС сигнализације".

12. Набавка санитетског возила за Дом за смештај старих лица за превоз корисника до болнице у Пироту

Дом за смештај старих лица, Димитровград – са 4.297.000,00 финансиран пројекат „Набавка санитетског возила за Дом за смештај старих лица за превоз корисника до болнице у Пироту“.

13. Постављање неклизајуће подне облоге и степенишна столица

Дом за старе и пензионере Мол са 5.381.010,00 динара финансиран пројекат „Постављање неклизајуће подне облоге и степенишна столицаˮ.

14. Набавка санитетског возила типа PEUGEOT PARTNER LONG 1,6 HDI за потребе службе кућног лечења и хитне медицинске помоћи Дома здравља Баточина у 2016. години

Дом здравља Баточина – са 3.150.000,00 динара финансиран пројекат „Набавка санитетског возила типа PEUGEOT PARTNER LONG 1,6 HDI за потребе службе кућног лечења и хитне медицинске помоћи Дома здравља Баточина у 2016. години“.

15. Набавка два возила за службу поливалентне патронаже дома здравља Крушевац

Дом здравља Крушевац – са 1.100.000,00 динара финансиран пројекат „Набавка два возила за службу поливалентне патронаже дома здравља Крушевацˮ.

16. Набавка санитетског теренског возила са пратећом медицинском опремом-реаномобил за потребе ДЗ Куршумлија

Дом здравља Куршумлија – са 7.500.000,00 финансиран пројекат „Набавка санитетског теренског возила са пратећом медицинском опремом-реаномобил за потребе ДЗ Куршумлија“.

17. Набавка санитетског возила у циљу унапређења услуга здравствене заштите у општини Рача

Дом здравља „Милоје Хаџић Шуле“ Рача – са 6.200.000,00 финансиран пројекат „Набавка санитетског возила у циљу унапређења услуга здравствене заштите у општини Рача“.

18. Набавка биохемијског анализатора за Дом здравља Нова Варош

ЗЦ Ужице ОЈ Дом здравља Нова Варош – са 1.860.000,00 динара финансиран пројекат „Набавка биохемијског анализатора за Дом здравља Нова Варош“.

19. Унапређење доступности здравствене заштите пацијентима на хемодијализи

Дом здравља Панчево – са 4.500.000,00 финансиран пројекат „Унапређење доступности здравствене заштите пацијентима на хемодијализи“

20. Стићи до пацијента – у служби здравља

Дом здравља Параћин – са 1.236.000,00 динара финансиран пројекат „Стићи до пацијента – у служби здрављаˮ.

21. Унапређење здравствених услуга Дома здравља

Дом здравља „ др Никола Џамићˮ Врњачка Бања – са 2.640.000,00 динара финансиран пројекат „Унапређење здравствених услуга Дома здрављаˮ.

22. Адаптација простора ради проширења дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју у Брусу

Друштво за помоћ МНРЛ општине Брус – са 388.000,00 динара финансиран пројекат „Адаптација простора ради проширења дневног боравка за децу и омладину са сметњама у развоју у Брусуˮ.

23. Унапређење услова за рад Дома здравља Краљево на руралном подручју

Дом здравља Краљево – са 1.195.000,00 динара финансиран пројекат „Унапређење услова за рад Дома здравља Краљево на руралном подручју“.

24. Израда плана заштите од пожара са проценом угрожености и инсталација стабилног система ѕа дојаву пожара у Геронтолошком центру Београд

Геронтолошки центар Београд – са 7.227.870,00 динара финансиран пројекат „Израда плана заштите од пожара са проценом угрожености и инсталација стабилног система ѕа дојаву пожара у Геронтолошком центру Београд“

25. Радови на услаглашавању са структуралним стандардима у поступку лиценцирања установе за услуге домског смештаја

Геронтолошки центар Јагодина – са 2.499.436,00 динара финансиран пројекат „Радови на услаглашавању са структуралним стандардима у поступку лиценцирања установе за услуге домског смештајаˮ.

26. СОС сигнализација на првом и другом спрату ОЈ Нови Дом

Геронтолошки центар Кикинда – са 1.204.000,00 динара финансиран пројекат „СОС сигнализација на првом и другом спрату ОЈ Нови Домˮ.

27.Ограђивање дворишта Установе Геронтолошки центар Младеновац

Геронтолошки центар Младеновац – са 495.000,00 финансиран пројекат „Ограђивање дворишта Установе Геронтолошки центар Младеновац“.

28. Неонатални респиратор Babylog, Сонда ѕа ултразвучни апарат, НО-А урешај за ИНО терапију са пратећим прибором

Институт за неонатологију  - са 8.511.642,00 динара финансиран пројекат „Неонатални респиратор Babylog, Сонда ѕа ултразвучни апарат, НО-А урешај за ИНО терапију са пратећим прибором“.

29. Набавка санитетског материјала

Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, Београд – са 4.800.000,00 финансиран пројекат „Набавка санитетског материјала“.

30. Дигитализација архивског наслеђа у области математичких наука и оснивање референтног документационог центра-Дигиталног легата Милутин Миланковић

Удружење „Милутин Миланковић“, Београд – са 1.928.500,00 динара финансиран пројекат „Дигитализација архивског наслеђа у области математичких наука и оснивање референтног документационог центра-Дигиталног легата Милутин Миланковић“.

31. Набавка санитетских возила

Министарство здравља, Београд – са 101.821.860,00 динара финансиран пројекат „Набавка санитетских возила“.

32. Остваривање права на здравствену заштиту под једнаким условима

Општа болница Алексинац – са 3.666.482,00 динара финансиран пројекат „Остваривање права на здравствену заштиту под једнаким условима“.

33. Флексибилни рино ларингоскоп ENF-GP, Абдоминална конвексна сонда 8820e, Сет лапароскопских инструмената

Општа болница Вршац – са 3.364.223,00 динара финансиран пројекат „Флексибилни рино ларингоскоп ENF-GP, Абдоминална конвексна сонда 8820e, Сет лапароскопских инструменатаˮ.

34. Изградња анекса фискултурне сале ОШ 'Бранко Радичевић' у Поповцу

Основна школа „Бранко Радичевић“, Поповац – са 2.980.000,00 динара финансиран пројекат „Изградња анекса фискултурне сале ОШ 'Бранко Радичевић' у Поповцу“.

35. Адаптација и санација фискултурне сале школе

Основна школа „IV краљевачки батаљон“, Краљево – са 8.201.040,00 финансиран пројекат „Адаптација и санација фискултурне сале школе“.

36. Санација игралишта за мале спортове у школи у Руњанима

Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Клупци – са 1.586.000,00 финансиран проејкат „Санација игралишта за мале спортове у школи у Руњанима“.

37. Замена дотрајалих подова у свим учионицама и кабинетима

Основна школа „Јан Коларˮ, Селенча – са 1.843.620,00 финансиран пројекат „Замена дотрајалих подова у свим учионицама и кабинетимаˮ.

38. Реконструкција старе фискултурне сале у школски вишефункционални простор

Основна школа Јован Јовановић Змај Панчево – са 7.320.000,00 финансиран пројекат „Реконструкција старе фискултурне сале у школски вишефункционални просторˮ.

39. Једнаки услови образовања за све

Основна школа „Мића Станојловић“ Коцељева – са 3.810.906,00 динара финансиран пројекат „Једнаки услови образовања за све“.

40. Безбедно за нашу будућност

Основна школа Милоје Чиплић Нови Бечеј – са 800.000,00 динара финансиран пројекат „Безбедно за нашу будућностˮ.

41. Санација и опремање кошаркашког терена

Основна школа „Никола Тесла“, Кљајићево – са 2.819.316,00 финансиран је пројекат „Санација и опремање кошаркашког теренаˮ.

42. Реконструкција грејног система

Дом за лица ометена у менталном развоју „Оттхонˮ - са 2.037.671,36 динара финансиран пројекат „Реконструкција грејног системаˮ.

43. Опремање Предшколске установе 'Бошко Буха' – набавка креветића за децу предшколског узраста

Предшколска установа „Бошко Буха“, Врбас – са 4.532.000,00 финансиран пројекат „Опремање Предшколске установе 'Бошко Буха' – набавка креветића за децу предшколског узраста“. 

44. Обнова студија библиотеке Савеза слепих Србије 'Др Милан Будимир

Савез слепих Србије, Београд – са 1.684.330,00 финансиран пројекат „Обнова студија библиотеке Савеза слепих Србије 'Др Милан Будимир'“.

45. Знањем до истих праава на живот

Међуопштинска организација Савеза слепих Србије Пријепоље – са 639.000,00 динара финансиран пројекат „Знањем до истих праава на живот“.

46. Обезбеђивање енергетске независности Специјалне болнице

Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања – са 2.835.000,00 динара финансиран пројекат „Обезбеђивање енергетске независности Специјалне болницеˮ.

47. Унапређење пружања услуга на секундарном нивоу здравствене заштите на уролошком одељењу

Општа болница „Студеница“, Краљево – са 5.421.000,00 финансиран пројекат „Унапређење пружања услуга на секундарном нивоу здравствене заштите на уролошком одељењу“.

48. Ми можемо све

Удружење родитеља-старатеља, деце и пријатеља деце оболеле од малигних болести „Чика Боца“ – са 510.000,00 је финансиран пројекат „Ми можемо све“

49. Радна инклузија особа са инвалидитетом

Удружење инвалида церебралне и дечије парализе, Ужице – са 2.777.000,00 финансиран пројекат „Радна инклузија особа са инвалидитетом“.

50. Пешачка комуникација за инвалидна лица мајке са дечијим колицима и рекреативце који користе бицикле или ролере

Град Ужице – са 3.750.000,00 динара финансиран пројекат „Пешачка комуникација за инвалидна лица мајке са дечијим колицима и рекреативце који користе бицикле или ролереˮ.

51. Осветљење унутрашњости цркве Високи Дечани

Манастир Високи Дечани – са 23.469.521,41 динара финансиран пројекат ˮОсветљење унутрашњости цркве Високи Дечаниˮ.

52. Учинимо свет лепшим – живимо од рада, а не од криминала

Васпитно-поправни дом Крушевац – са 5.165.443,20 динара финансиран пројекат „Учинимо свет лепшим – живимо од рада, а не од криминала“.

53. Рано откривање малигних болести грлића материце, материце јајника и дојки код особа са инвалидитетом женског пола

Завод за здравствену заштиту радника Ниш – са 4.980.000,00 динара финансиран пројекат „Рано откривање малигних болести грлића материце, материце јајника и дојки код особа са инвалидитетом женског пола“.

54. Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту дома у Руском Крстуру, Бориса Кидрича бр. 66, Руски Крстур

Дом за старе и пензионере Кула – са 2.570.151,00 динара финансиран пројекат „Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту дома у Руском Крстуру, Бориса Кидрича бр. 66, Руски Крстурˮ.

55. Лиценцирање установе социјалне заштите

Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд – са 9.270.000,00 динара финансиран пројекат „Лиценцирање установе социјалне заштитеˮ.

56. На путу ка лиценци – имплементација сос сигнализације II фаза

Геронтолошки центар Крушевац – са 3.453.974,00 динара финансиран пројекат „На путу ка лиценци – имплементација сос сигнализације II фазаˮ.