Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у кривичним стварима > Билатерални споразуми

Кипар

Уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике Кипар о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 19. септембра 1984. године

Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима

Величина: 0.13 MB
Преузимање