Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у кривичним стварима > Билатерални споразуми

Црна Гора

Уговор између Републике Србије и Црне Горе о изручењу од 29. маја 2009. године

Уговор о изручењу

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Уговор између Републике Србије и Црне Горе о изменама и допунама Уговора између Републике Србије и Црне Горе о изручењу од 29. октобра 2010. године

Уговор о изменама и допунама Уговора о изручењу

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Уговор између Републике Србије и Црне Горе о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима од 29. маја 2009. године 

Уговор о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Уговор између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима од 29. маја 2009. године 

Уговор о правној помоћи у грађанским и кривичним стварима

Величина: 0.11 MB
Преузимање