Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у кривичним стварима > Билатерални споразуми

Чешка

Уговор између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Чехословачке Социјалистичке Републике о међусобној предаји осуђених лица ради издржавања казне затвора од 23. маја 1989. године

Уговор о међусобној предаји осуђених лица ради издржавања казне затвора

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Уговор о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима између СФР Југославије и Чехословачке СР од 20. јануара 1964. године 

Уговор о регулисању правних односа у грађанским, породичним и кривичним стварима

Величина: 0.21 MB
Преузимање