Уверење о прописима

Корисници услуге:  Грађани, правна лица, друге јавне институције 

Надлежна служба: Одељење за међународну правну помоћ

Начин подношења захтева/молбе: Образац захтева, општи и за закључење брака 

Услови/опис

Услуга издавања уверења о прописима који важе или који су важили у Републици Србији (Certificat de coutume), ради њихове употребе пред органима стране државе.

Документација: Осим обрасца и доказа о уплати никаква додатна документација није неопходна. Све информације се могу погледати овде.

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 2060 динара

Правни оквир: Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)