Узајамност у признању и извршењу страних судских одлука

Корисници услуга: Грађани, правна лица, друге јавне институције

Надлежна служба: Одељење за међународну правну помоћ

Начин подношења захтева/молбе: Захтев

Услови/образложење

За признање страних судских одлука у Републици Србији надлежни су Виши судови и Привредни судови, у зависности од материје. Поступак и услови за признање стране судске одлуке прописани су Законом о решавању сукоба закона са прописима других земаља, као и у билатералним уговорима који регулишу ову материју.

Детаљне информације можете погледати овде.  

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд

Такса: 1990 динара

Правни оквир: Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља

Информације: Контакт центар Министарства правде (kontakt@mpravde.gov.rs, 0117858000)