Министарство правде Републике Србије
Правосуђе > Реформа

Консултације у вези са изменом Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе

Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом спровело је у периоду од 22. маја до 30. јуна 2017. године консултације у вези са изменама Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе.
У циљу обезбеђивања широког консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату, прва фаза консултативног процеса обухватила је прикупљање предлога и сугестија за идентификовање уставних одредби које се односе на правосуђе, а које је потребно изменити, као и достављање конкретних предлога за измену са њиховим јасним образложењем. Укупно 15 организација цивилног друштва/мрежа организација се одазвало овом позиву и њихови предлози налазе се у наставку.
Министарство правде и Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм oргaнизoвaћe у наредном периоду и округли сто са организацијама цивилног друштва на коме ће се ближе разматрати пристигли предлози, а о чему ће организације бити благовремено обавештене.
Пристигли предлози организација:

Aкадемска мрежа за владавину права ROLAN

Образац за достављање предлога

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Прилог

Величина: 1.15 MB
Преузимање

Центар за правосудна истраживања

Образац за достављање предлога

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Прилог

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Друштво судија Србије

образац за достављање предлога

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Прилог

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Еколошки покрет Врбаса

образац за достављање предлога

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Европски покрет у Србији

образац за достављање предлога

Величина: 0.02 MB
Преузимање

прилог

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Есигурност

образац за достављање предлога

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Мрежа организација за децу Србије

образац за достављање предлога

Величина: 0.06 MB
Преузимање

прилог

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Покрет слободних грађана

образац за достављање предлога

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Синдикат незапослених

образац за достављање предлога

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београдски центар за људска права, Комитет правника за људска права

образац за достављање предлога

Величина: 0.12 MB
Преузимање

прилог

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије

образац за достављање предлога

Величина: 0.02 MB
Преузимање

прилог

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Женска платформа за развој Србије

образац за достављање предлога

Величина: 0.28 MB
Преузимање

прилог

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Транспарентност Србија

образац за достављање предлога

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Асоцијација правосудних саветника Србије

образац за достављање прилога

Величина: 0.02 MB
Преузимање