Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Грађанске ствари

Уверење о прописима (Certificat de coutume)

Министарство правде је, на основу члана 106. Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља, надлежно за издавање уверења о прописима који важе или који су важили у Републици Србији (Certificat de coutume), ради њихове употребе пред органима стране државе.

Образац захтева за издавање уверења о прописима (општи)

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Образац захтева за издавање уверења о прописима Републике Србије ради закључења брака

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Уплатница за уверење о прописима

Величина: 0.27 MB
Преузимање