Сектор за нормативне послове

Сектор за нормативне послове обавља послове који се односе на:

нормативне, студијско-аналитичке и управне послове израдe и праћењa примене закона и других прописа и међународних уговора из делокруга Министарства;

послове израдe стручних мишљења и упутстава за примену прописа које припрема Министарство;

припрему мишљења о нацртима закона и предлозима других прописа чији су предлагачи други органи државне управе;

припрему мишљења на законе и друге опште акте које предлажу народни посланици и други овлашћени предлагачи;

израду предлога одговора Уставном суду поводом иницијативе или предлога за оцену уставности прописа из делокруга Министарства; 

праћење стања и примену прописа из делокруга Министарства и указивање на потребе и правце нормативног уређења;

анализу ефеката прописа;

правно-техничку редакцију прописа које припрема Министарство; 

израду правних мишљења о усклађености међународних финансијских уговора са правним системом Републике Србије и друге послове из делокруга Сектора

1. Група за кривично право,

2. Група за грађанско право и

3. Група за прописе из области организације правосуђа и правосудне професије.

Контакт телефон: 011/ 3620 496

Руководилац: Помоћник министра Јован Ћосић