Министарство правде Републике Србије
О нама > Уређење > Сектор за европске интеграције и међународне пројекте

Група за европске интеграције

Група за европске интеграције обавља послове који се односе на:

-          праћење реализације програма европских интеграција;

-          координирање активности и праћење спровођења обавеза које произилазе из фазе придруживања Републике Србије ЕУ, укључујући и предстојеће преговоре за чланство у ЕУ;

-          праћење спровођења обавеза које произилазе из Европског партнерства и осталих стратешких докумената везаних за процес придруживања ЕУ;

-          координирање и припрему извештаја, мишљења и информација које се односе на процес придруживања ЕУ;

-          координирање учешћа у раду подгрупа Стручне групе Координационог тела за процес приступања ЕУ, координирање и учествовање у раду Подгрупе 23;

-          учествовање у процесу превођења Acquis сommunautaire на српски језик и стручној редактури превода ЕУ прописа;

-          остваривање сарадње са институцијама ЕУ, другим државним органима, удружењима, међународним организацијама и другим међународним субјектима и друге послове из делокруга Групе