Група за интерну ревизију Министарства, судова и јавних тужилаштава

Група за интерну ревизију Министарства, судова и јавних тужилаштава обавља послове интерне ревизије Министарства и органа управе у саставу Министарства, осим Управе за извршење кривичних санкција и интерну ревизију судова и јавних тужилаштава у складу са надлежношћу Министарства утврђену законом, који се односе на:

оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестира, анализира и оцењује све пословне функције;

врши проверу примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу адекватности, успешности и потпуности, ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; врши ревизију коришћења средстава ЕУ и других међународних организација;

даје савете и стручна мишљења када се уводе нови системи и процедуре, израђује извештаје о налазу интерне ревизије са одговарајућим мишљењима и оценама, обавља и друге послове неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије и друге послове из делокруга Групе

Руководилац: Весна Пејић

Контакт: 011/3620-616