Консултације у вези са изменом Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе

Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом спровело је у периоду од 22. маја до 30. јуна 2017. године консултације у вези са изменама Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе.

У циљу обезбеђивања широког консултативног процеса и укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату, прва фаза консултативног процеса обухватила је прикупљање предлога и сугестија за идентификовање уставних одредби које се односе на правосуђе, а које је потребно изменити, као и достављање конкретних предлога за измену са њиховим јасним образложењем. Укупно 15 организација цивилног друштва/мрежа организација се одазвало овом позиву и њихови предлози налазе се у наставку.

Министарство правде и Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм oргaнизoвaћe у наредном периоду и округли сто са организацијама цивилног друштва на коме ће се ближе разматрати пристигли предлози, а о чему ће организације бити благовремено обавештене.

Пристигли предлози организација:

Aкадемска мрежа за владавину права ROLAN

Образац за достављање предлога Величина: 0.02 MB
Прилог Величина: 1.15 MB

Центар за правосудна истраживања

Образац за достављање предлога Величина: 0.02 MB
Прилог Величина: 0.16 MB

Друштво судија Србије

Образац за достављање предлога Величина: 0.15 MB
Прилог Величина: 0.16 MB

Еколошки покрет Врбаса

Образац за достављање предлога Величина: 0.02 MB

Европски покрет у Србији

Образац за достављање предлога Величина: 0.02 MB
Прилог Величина: 0.11 MB

Есигурност

Образац за достављање предлога Величина: 0.02 MB

Мрежа организација за децу Србије

Образац за достављање предлога Величина: 0.06 MB
Прилог Величина: 0.06 MB

Покрет слободних грађана

Образац за достављање предлога Величина: 0.12 MB

Синдикат незапослених

Образац за достављање предлога Величина: 0.03 MB

Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београдски центар за људска права, Комитет правника за људска права

Образац за достављање коментара Величина: 0.12 MB
Прилог Величина: 0.1 MB

Удружење судијских и тужилачких помоћника Србије

Образац за достављање предлога Величина: 0.02 MB
Прилог Величина: 0.23 MB

Женска платформа за развој Србије

Образац за достављање предлога Величина: 0.28 MB
Прилог Величина: 0.06 MB

Транспарентност Србија

Образац за достављање предлога Величина: 0.02 MB

Асоцијација правосудних саветника Србије

Образац за достављање прилога Величина: 0.02 MB

Агенција за реституцију

Прилог Величина: 0.06 MB

Проф. др Небојша Шаркић

Прилог Величина: 0.4 MB