Коментари на радни текст Националне стратегије развоја правосуђа за период 2019 - 2024. године

Коментари које су претходно доставили чланови Радне групе за израду Стратегије, у складу са којима је измењен првобитни радни текст Стратегије.

Алумни клуб Правосудне академије

Коментар Величина: 0.52 MB

Високи савет судства

Коментар Величина: 2.93 MB

Виши суд у Београду

Коментар Величина: 4.62 MB

Друштво судија Србије

Коментар Величина: 0.68 MB

Јавнобележничка комора Србије

Коментар Величина: 1.1 MB

Министарство за европске интеграције

Коментар Величина: 0.07 MB

Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца

Коментар Величина: 3.09 MB

Удружење судија и тужилаца Србије

Коментар Величина: 0.11 MB

Удружење судија прекршајних судова

Коментар Величина: 0.1 MB

Форум судија Србије

Коментар Величина: 0.2 MB