Коментари на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

Коментари на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

Адвокатска комора Србије

Коментар Величина: 0.32 MB

Адвокати Срђан Сикимић и Мирјана Јовановић

Коментар Величина: 0.14 MB

Академска мрежа за владавину права ROLAN

Коментар Величина: 0.38 MB

Алумни клуб Правосудне акадeмије

Коментар Величина: 0.24 MB

Асоцијација правосудних саветника

Коментар Величина: 0.2 MB

Бошњачко национално веће

Коментар Величина: 5.41 MB

Велизар Гајинов

Коментар Величина: 0.43 MB

Високи савет судства

Коментар Величина: 0.32 MB

Врховни касациони суд

Коментар Величина: 0.62 MB

Директор Правосудне академије Ненад Вујић

Коментар Величина: 0.11 MB

Државно веће тужилаца

Коментар Величина: 14.79 MB
Коментар Величина: 0.78 MB
Јавно слушање професора Величина: 0.25 MB
Прилог 1 Величина: 0.92 MB
Прилог 2 Величина: 0.16 MB
JAS comments on Working Version of Draft Amendments 8 March 2018 Величина: 0.61 MB

Ђорђе Комленски

Коментар Величина: 0.02 MB

„EcoFire“

Коментар Величина: 0.69 MB

ЈУКОМ

Коментар Величина: 1.91 MB
Прилог Величина: 0.2 MB

Милоје Ранковић

Коментар Величина: 0.09 MB

Мохора Дору

Коментар Величина: 0.03 MB

Мрежа правника Србије

Писмо Величина: 2.8 MB
Јавно слушање Величина: 0.02 MB
Јавно слушање - енг Величина: 0.02 MB

Основни суд у Пожеги

Коментар Величина: 0.1 MB

Професор Владан Кутлешић

Коментар Величина: 0.12 MB

Професор Небојша Шаркић

Коментар Величина: 0.12 MB

Републичко јавно тужилаштво

Коментар Величина: 1.02 MB

Савез војвођанских Мађара

Коментар Величина: 0.18 MB

Савет за борбу против корупције

Савет за борбу против корупције Величина: 0.41 MB

Судије Апелационог суда у Крагујевцу

Коментар Величина: 0.1 MB

Судијски помоћници Апелационог суда у Крагујевцу

Коментар Величина: 0.08 MB

SOPOS

Коментар Величина: 0.4 MB

Транспарентност Србија

Коментар Величина: 0.06 MB

Удружење грађана „Истина Тамарини закони“

Коментар Величина: 0.48 MB
Прилог Величина: 0.48 MB

Удружење за заштиту уставности и законитости

Коментар Величина: 0.41 MB

Удружење судија прекршајних судова

Коментар Величина: 0.37 MB

Удружење судијских и тужилачких помоћника

Коментар Величина: 0.04 MB
Прилог Величина: 0.05 MB

Удружење тужилаца, Београдски центар за људска права, ЈУКОМ

Коментар Величина: 1.06 MB

Форум судија Србије

Коментар Величина: 0.23 MB

Фонд за хуманитарно право

Коментар Величина: 0.2 MB

ФЦД

Коментар Величина: 4 MB

ЦЕПРИС

Коментар Величина: 0.33 MB
Прилог Величина: 0.16 MB