Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у грађанским стварима > Билатерални уговори

Италија

Конвенција између Краљевине СХС и Италије о правној и судској заштити односних држављана од 6. априла 1922. године

Конвенција о правној и судској заштити односних држављана

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Конвенција о трговини и пловидби између ФНР Југославије и Италијанске Републике од 31. марта 1955. године

Конвенција о трговини и пловидби

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Конвенција о узајамној правној помоћи у грађанским и управним стварима између Федеративне Народне Републике Југославије и Италијанске републике од 3. децембра 1960. године

Конвенција о узајамној правној помоћи у грађанским и управним стварима

Величина: 0.09 MB
Преузимање