Министарство правде Републике Србије
О нама > Уређење > Секретаријат Министарства > Одељење за кадрове и послове планирања

Група за опште правне послове, развој кадрова и послове планирања

Група за опште правне послове, развој кадрова и послове планирања обавља послове који се односе на:

-          припрему предлога одлука о постављењу и разрешењу државних службеника на положају које на предлог министра доноси Влада;

-          припрему уговора  и споразума које закључује Министарство;

-          послове планирања рада и припреме Годишњег програма рада Министарства и праћења реализације и извештавања о спровођењу планова Министарства;

-          обављање аналитичких послова и послова извештавања;

-          сарадњу са службом Заштитника грађана и друге послове из делокруга Групе