Министарство правде Републике Србије
О нама > Уређење > Сектор за европске интеграције и међународне пројекте > Одељење за пројекте

Група за припрему пројеката

Група за припрему пројеката обавља послове који се односе на:

-          идентификацију и формулацију пројектних идеја везаних за област правосуђа и државне управе и њихово представљање заинтересованим странама;

-          припрему предлога пројеката и осталих докумената који се односе на процес програмирања и припрему пројеката у складу са одговарајућом процедуром утврђеном од стране Националног ИПА координатора;

-          усклађивање предлога пројеката са техничким захтевима, програмским и секторским приоритетима;

-          припрему релевантне пројектне документације;

-          припрему и усклађивање прилога за стратешке и програмске документе и годишње и вишегодишње планове коришћења средстава из фондова ЕУ и других извора донаторских средстава, као и координацију и консултације у процесу програмирања ИПА и међународне помоћи са овлашћеним предлагачима и заинтересованим странама;

-          информисање о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и користима од учешћа у ЕУ програмима и програмима међународне помоћи;

-          предлагање пројеката у вези са реформским процесима у области правосуђа и државне управе, као и других области из надлежности Министарства;

-          израду финалних верзија пројектних докумената у процесу припреме пројеката;

-          координирање активности неопходних за обезбеђивање потребног националног суфинансирања ЕУ и других пројеката у области правосуђа и државне управе;

-          вођење евиденције података и припрему извештаја који се односе на процес припреме пројеката;

-          старање о реализацији послова Одељења као ИПА јединице Министарства у оквиру система децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ;

-          сарадња са државним органима који су укључени у систем децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ, другим државним органима, донаторским и међународним организацијама у вези са припремом пројеката и друге послове из делокруга Групе