Министарство правде Републике Србије
О нама > Уређење > Сектор за европске интеграције и међународне пројекте > Одељење за пројекте

Одсек за спровођење пројеката

Одсек за спровођење пројеката обавља послове који се односе на:

-          организацију и надзор спровођења пројеката који су одобрени за финансирање из фондова ЕУ и других извора донаторских средстава;

-          припрему тендерске документације (описе пројектног задатка, техничка спецификација, уговори у вези са реализацијом пројеката);

-          учешће у раду тела задужених за оцену и одабир понуда које се формирају за потребе спровођења поступака јавних набавки ради реализације пројеката;

-          стручне и административне послове, укључујући и контролу, везане за тендерску документацију и уговарање;

-          израду и подношење извештаја о спровођењу пројеката;

-          контролу и оверавање пројектне документације у вези са спровођењем пројеката;

-          праћење спровођења, прикупљање и пружање информација о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ и других извора донаторских средстава који се односе на области из надлежности Министарства;

-          вођење евиденције података и припрему извештаја који се односе на процес спровођења пројеката;

-          вођење документације за потребе поступка финансијске ревизије;

-          старање о реализацији послова Одељења као ИПА јединице Министарства у оквиру система децентрализованог управљања средствима из фондова ЕУ;

-          сарадња са државним органима који су укључени у децентрализовани систем управљања средствима из фондова ЕУ, другим државним органима, локалним самоуправама, донаторским и међународним организацијама у вези са припремом пројеката и друге послове из делокруга Одсека