Списак чланова Испитне комисије за спровођење јавнобележничког испита


Прве испитнa комисијa:

1. Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда

2. Снежана Марковић, заменик Републичког јавног тужиоца

   3. др Дејан Ђурђевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у  Београду и   директор Републичког секретаријата за законодавство

4. Нела Кубуровић, помоћник министра правде

5. Горан Андрић, јавни бележник

 

 Другa испитнa комисијa:

 
  1. Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда

  2. Биљана Павловић, државни секретар у Министарству правде

  3. Мирко Васиљевић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

  4. Зоран Балиновац, помоћник министра правде

  5. Милка Средојевић, јавни бележник