Мултилатерални међународни уговори
Међународна сарадња > Међународна правна помоћ > Међународни уговори у грађанским стварима

Мултилатерални уговори

Овде можете пронаћи и скинути све релеванте мултилатералне уговоре које је Република Србија потписала у вези са институтом међународне правне помоћи.

Хашка конвенција о достављању у иностранство судских и вансудских аката у грађанским и трговачким стварима од 15. новембра 1965. године

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Хашка конвенција о грађанском поступку од 1954. године

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Хашка конвенција о извођењу доказа у иностранству у грађанским и трговачким стварима од 18. марта 1970. године

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Конвенција о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце, потписане 25. октобра 1980. године у Хагу

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Конвенција о издавању извесних извода из матичних књига намењених иностранству, потписана 27. септембра 1956. године

Величина: 0.08 MB
Преузимање

Конвенција о издавању извода из матичних књига на више језика сачињена у Бечу, 8. септембра 1976. године

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Конвенција о једнообразном закону о облику међународног тестамента, са Прилогом, сачињена 26. октобра 1973. године

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Конвенција о олакшању међународног приступа судовима, са прилозима, усвојена 25. октобра 1980. године у Хагу

Величина: 0.09 MB
Преузимање

Конвенција о остваривању алиментационих захтева у иностранству

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Конвенција о сукобима закона у погледу облика тестаментарних одредаба, потписана у Хагу 5. октобра 1961. године

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Конвенција о укидању потребе легализације страних јавних исправа, потписана у Хагу 5. октобра 1961. године

Величина: 0.06 MB
Преузимање