Министарство правде Републике Србије
О нама > Извршење кривичних санкција

Јавне набавке

Jавнa набавкa намирница за припрему хране лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Београду
редни број ЈНOП 8/2017

Конкурсна документација

Величина: 0.72 MB
Преузимање

Набака опреме са уградњом за потребе котларнице у Окружном затвору у Београду

Конкурсна документација

Величина: 0.95 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 1.95 MB
Преузимање

Преговарачки поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку - додатни радова на адаптацији притвореничког блока
ЈН бр. 1ПП/17

Обавештење о покретању поступка

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.54 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 1.98 MB
Преузимање

Јавна набавка робе широке потрошње за снабдевање кантине лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду

Конкурсна документација

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.06 MB
Преузимање

Одговор

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Објашњење

Величина: 0.29 MB
Преузимање

Набавка намирница за припрему хране лицима лишеним слободе у Окружном затвору у Београду
Јавна набавка добара број 8/2017

Конкурсна документација

Величина: 1.33 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 1.53 MB
Преузимање

Одговор

Величина: 0.58 MB
Преузимање

Услуге надзора над адаптацији притворског блока у Окружном затвору
ЈН 4/17

Конкурсна документација

Величина: 0.77 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 1.67 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 1.66 MB
Преузимање

Јавна набавка радова - адаптација притворског блока 5.2. у отвореном поступку
редни број ЈНОП 1.3.1/17

Конкурсна документација

Величина: 2.67 MB
Преузимање

Објашњење

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Објашњење 2

Величина: 0.43 MB
Преузимање

Објашњење 3

Величина: 1.38 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Адаптација притворског блока 5.2. за потребе Окружног затвора у Београду

Конкурсна документација

Величина: 2.2 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.49 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Предмет јавне набавке добара у поступку набавке мале вредности - опрема за уградњом за потребе система видео техничког надзора и IT система и телефоније, број ЈНМВ 2/17

Конкурсна документација

Величина: 0.73 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Додела уговора

Величина: 0.1 MB
Преузимање

Јавна набавка мале вредности добара – материјал за одржавање Окружног затвора у Београду

Конкурсна документација

Величина: 0.64 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.27 MB
Преузимање

Јавна набавка добара: Електрична енергија за потребе снабдевања Оркружног затвора у Београду

Конкурсна документација

Величина: 0.34 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 1.48 MB
Преузимање

Јавна набавка мале вредности добара број: 11/16
Предмет набавке: набавка са уградњом Battery packovа
за потребе Окружног затвора у Београду

Конкурсна документација

Величина: 0.33 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Радови на извођењу електроенергетског напајања на анексу електричног ормара у Окружном затвору у Београду, а ради прикључења нових потрошача

Позив за подношење понуда

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.74 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 2.09 MB
Преузимање

Јавна набавка услуга сервисирања котларнице

Конкурсна документација

Величина: 0.68 MB
Преузимање

Позив за достављање понуда

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 1.53 MB
Преузимање

Јавна набавка добара по партијама
Поновљени поступак за:

Партија 2 - Силос за брашно за потребе пекаре

Позив за подношење понуда

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 0.47 MB
Преузимање

Захтев за заштиту права

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Додатно објашњење

Величина: 1.39 MB
Преузимање

Објашњење

Величина: 0.88 MB
Преузимање

Додатно објашњење

Величина: 0.4 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 1.39 MB
Преузимање

Објашњење

Величина: 0.28 MB
Преузимање

Објашњење

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Набавка робе широке потрошње за снабдевање кантине лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду

Позив за подношење понуда

Величина: 0.83 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 1.19 MB
Преузимање

Објашњење

Величина: 0.36 MB
Преузимање

Додатно објашњење

Величина: 0.46 MB
Преузимање

Додатно објашњење

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Додатно објашњење

Величина: 0.33 MB
Преузимање

Питања и одговори

Величина: 0.84 MB
Преузимање

Набавка прехрамбених производа за потребе исхране лицима лишених слободе у Окружном затвору у Београду

Позив за подношење понуда

Величина: 0.92 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 1.33 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 4.86 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.39 MB
Преузимање

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Величина: 0.67 MB
Преузимање

Јавна набавка добара по партијама Партија 1 - опрема за опремање пекаре
Парија 2 Силос за брашно за потребе пекаре
Редни број ЈНОП 4/16

Конкурсна документација

Величина: 1.72 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.61 MB
Преузимање

Питања и одговори

Величина: 0.59 MB
Преузимање

Питања и одговори

Величина: 0.5 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.8 MB
Преузимање

Додатно обавештење

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Додатно обавештење

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Одговори на питања

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Питања и одговори

Величина: 0.68 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Обустава поступка

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Поступак јавне набавке услуга израде пројектно техничке документације за потребе Окружног затвора у Београду
ЈН 7П ЈНМВ/2016

Конкурсна документација

Величина: 1.24 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.82 MB
Преузимање

Јавна набавка мале вредности услуга израде пројектно техничке документације

Редни број набавке 7ЈНМВ/16

Позив за подношење понуда

Величина: 0.68 MB
Преузимање

Конкурсна документација

Величина: 1.23 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Обавештење о обустави поступка

Величина: 0.78 MB
Преузимање

Јавна набавка радова - адаптација притворског блока 4.2.

Конкурсна документација

Величина: 6.02 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.58 MB
Преузимање

Питања и одговори

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Додатне информације и појашњења

Величина: 0.52 MB
Преузимање

Додатно објашњење

Величина: 0.58 MB
Преузимање

Питања и одговори

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Питања и одговори

Величина: 0.21 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 4.03 MB
Преузимање

Јавна набавка радова: адаптације притворског блока 4.2. и магацина пекаре за потребе Окружног затвора у Београду

Конкурсна документација

Величина: 12.27 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Питање

Величина: 0.46 MB
Преузимање

Додатно објашњење

Величина: 0.4 MB
Преузимање

Конкурсна документација, адаптација блока и магацина - допуна

Величина: 11.6 MB
Преузимање

Одлука о продужењу рока

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Питања и одговори

Величина: 0.04 MB
Преузимање

Одлука о продужењу рока

Величина: 0.45 MB
Преузимање

Питања и одговори

Величина: 0.9 MB
Преузимање

Додатно објашњење

Величина: 0.15 MB
Преузимање

Додатно објашњење

Величина: 0.23 MB
Преузимање

Одговор на питање од 15.04.2016. године

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Обустава поступка

Величина: 0.64 MB
Преузимање

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ

редни број ЈНОП 01/16

Окружни затвор у Београду, Београд, Бачванска 14, објављује- КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА:
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРАЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУОТВОРЕНИ ПОСТУПАКЈАВНА НАБАВКАредни број ЈНОП 01/16

Конкурсна документација

Величина: 0.43 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 0.07 MB
Преузимање

Јавна набавка мале вредности добара - Новогодишњи вредносни поклон ваучери

Окружни затвор у Београду објављује -Јавну набавку мале вредности добара - Новогодишњи вредносни поклон ваучери

Конкурсна документација

Величина: 0.4 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 1.5 MB
Преузимање

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара у области одбране и безбедности 18/2015

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара у области одбране и безбедности 18/2015

Величина: 1.09 MB
Преузимање

Одлука о додели уговора

Величина: 3.43 MB
Преузимање

Обавештење о закљученом уговору

Величина: 0.56 MB
Преузимање

Јавнa набавкa прехрамбених производа за потребе исхране лица лишених слободе у Окружном затвору у Београду, редни број 9/2015

Конкурсна документација

Величина: 1 MB
Преузимање

Позив за подношење понуда

Величина: 0.06 MB
Преузимање