Актуелно > Вести 31.03.2017.

Министарка Кубуровић: Министарство правде највећи и критичар и партнер јавних извршитеља

„Министарство правде јесте највећи критичар јавних извршитеља и будно прати њихов рад, али је итекако и њихов највећи партнер, с озбиром да и министарство и јавни извршитељи теже успостављању што ефикаснијем система извршења“, исакла је данас министарка правде Нела Кубуровић на Трећем годишњем саветовању јавних извршитеља Србије, које се одржава на Копаонику.

Кубуровић је нагласила да се успостављањем ефикасног система извршења са једне стране испуњавају обавезе из стратешких докумената – Националне стратегије за реформу правосуђа и Акционог плана за Поглавље 23, а са друге доприноси и стварању бољег пословног амбијента и напредовања Србије на „Дуинг бизнис“ листи.

Министарка правде је подсетила да је 1. јула 2016. године ступио на снагу нови Закон о извршењу и обезбеђењу, чији је циљ да унапреди и учини ефикаснијим извршни поступак, појача процесну одговорност свих учесника у поступку и заштити подједнако и повериоца и дужника.

Кубуровић је нагласила да су његови први ефекти задовољавајући, будући да је до краја 2016. године решено близу 900.000 старих извршних предмета, што је у великој мери растеретило рад судова.

Она је указала да су тим законом проширене надлежности јавних извршитеља, али и обавезе, пре свега у погледу сталног усавршавања и стручних квалификација, које морају да испуне и додала да сада сваки јавни извршитељ мора да има положен правосудни испит.

Кубуровић је истакла да се законом појачава одговорност и Министарства правде и Коморе јавних извршитеља, те да је министарство у протеклом периоду напорно радило и континуирано пратило рад јавних извршитеља и да су неких од тих поступака завршени дисциплинским поступцима.

„У току прошле године имали смо 10 дисциплинских поступака који су окончани изрицањем дисциплинсих мера. Нова Дисциплинска комисија је почела да ради у новембру 2016. године и пред њом је данас шест поступака у току. Она треба да буде корективни фактор у раду јавнх  извршитеља“, рекла је Кубуровић и јавним извршитељима поручила да чувају своју професију, јер од њих зависи колико ће поверење грађани имати у тај систем.

Председница Коморе јавних извршитеља Србије Александра Трешњев истакла је да је систем извршења уведен у правосудни систем Србије пре пет година са циљем побољшања ефикасности правосуђа и да је тај ефекат сигурно остварен.

Трешњев је рекла и да је Комора у протеклом периоду велику пажњу усмерила на уједначавање праксе и једнообразном начину поступања судова и јавних извршитеља и да и у наредном периоду треба додатно радити на томе.

„Изазови у наредном периоду су да што више уједначимо праксу поступања, да додатно унапредимо овај систем, да га учинимо што више функционалнијим, да се елетронски повежемо са учесницима поступака како би се скратило време и обезбедила ефикасност и тачност података. Све то заједно треба да допринесе смањењу рока за окончање поступака и успешно намирење“, рекла је Трешњев.

Видео материјал можете бесплатно преузети на сајту www.infobiro.tv