Дана 20. новембра 2017. године у Привредној комори Србије Министарству правде је уручена Плакета Друштва за информатику Србије за комплетан утисак за 8 пријављених пројеката из области информатике. 

То су следећи пројекти: Правосудна магистрала за размену података, еСуд, Правосудни информациони систем, Централна статистика судова, Активни директоријум у правосуђу, Централно издавање кривичних уверења, Адресар потписа, преписа и рукописа и Ток предмета прилагођен мобилним уређајима. 

Плакету је у име министра Министарства правде примио шеф Одсека за е-правосуђе Марио Малетић, чији је Одсек и реализовао ове пројекте.