Представници Одсека за е-правосуђе Министарства правде представили су у Првом, Другом и Трећем основном суду у Београду Правосудно-информациони систем – платформу за електронску размену података између државних органа, која за циљ има убрзавање поступака и решавање великог броја предмета у судовима.

Председницима судова, председницима одељења, судијама и шефовима писарница је указано на значај коришћења Правосудно-информационог система као алата за бржу, сигурнију и бољу комуникацију правосудних органа, који воде разне евиденције, попут прекршајне евиденције и регистра лица лишених слободе, са Министарством унутрашњих послова, Централним регистром обавезног социјалног осигурања, Агенцијом за привредне регистре.

Очекује се да ће за неколико дана правосудним органима бити доступни и подаци из евиденција у надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а то су подаци из матичних књига рођених, умрлих и венчаних.

Шеф Одсека за е-правосуђе Марио Малетић указао је да тренутни увид у потребне податке путем Правосудно-информационог система, попут пребивалишта грађана, има велики значај за убрзавање судских поступака, кроз ефикасније достављање, али и смањење рада писарнице.

Министарство правде и председници судова договорили су активну будућу сарадњу у препознавању и одређивању сетова података чије би излагање на Правосудно-информационом систему и омогућавање тренутног увида значајно убрзало судске и правосудне поступке.