У првих шест месеци примене електронског система е-Шалтер, грађани и привреда поднели су чак 130.000 захтева за упис у катастар, од чега око 53.000 посредством јавних бележника, речено је данас на представљању новог система за упис у катастар непокретности.

Посредством новог система, проценат електронских захтева за само пола године достигао је већ 40 одсто у укупном броју поступака пред Републичким геодетским заводом, а уместо шест одлазака на шалтере, грађани и привреда сада све послове обављају код јавног бележника који проверава ваљаност документације и електронски је доставља катастру.

Такође, просечно време за решавање предмета смањено је са 25 на пет дана што би требало позивитно да се одрази и на позицију Србије на Дуинг бизнис листи Светске банке, док је новим Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова уведен једношалтерски електронски систем за упис непокретности преко јавних бележника посредством апликације “Промет непокретности“, путем које се приступа е-Шалтеру.

Систем е-Шалтер представљен је у Канцеларији јавног бележника Иване Грабеж, а присуствовали су председница Владе Србије Ана Брнабић, министарка правде Нела Кубуровић, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, као и амбасадор Велике Британије Денис Киф.

Брнабић је рекла да је циљ влада ефикасна и брза јавна управа, у чијем раду постоји потпуна транспретност у служби грађана и првиреде.

Министарка правде Нела Кубуровић подсетила је да је Министарство правде 2014. године разрадило Регистар промета непокретности и навела да се данас, после унапређења рада у тој области, не може више догодити да се један стан прода више пута, односно један уговор не може бити оверен два пута.

Она је додала да је јавним бележницима данас омогућено да се повежу са катастром, а од новембра прошле године са том институцијом су повезани и јавни извршитељи, као и да се на тај начин повећава правна сигурност. Она је истакла да су данас подаци о власницима непокретности ажурни и да се не дешавају примедбе које су биле актуелне раније, да се поступак извршења врши према лицима која нису власници станова.

Ова апликација омогућава и претрагу оверених уговора о промету непокретности путем које јавни бележници са сигурношћу могу утврдити да ли је предметна непокретност од 1. јануара 2011. године већ прометована чиме су грађани заштићени од двоструких продаја непокретности.

Јавним бележницима омогућен је електронски увид у службене евиденције Републичког геодетског завода, као и других државних органа, односно АПР-а, МУП-а, ЦРОСО-а, ПИО, Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Такође, електронски увид у службену евиденцију РГЗ-а омогућен је и свим судовима.

Подношење пореских пријава преко јавних бележника за грађане је потпуно бесплатан, најлакши и најбржи начин да испуне своју обавезу пријављивања пореза према држави.

На интернет презентацији Министарства правде објављен је водич, који грађанима пружа све потребне информације о поступку промета непокретности и промене имаоца права на непокретности.