Нацртом измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу, за који је тренутно отпочела јавна расправа, Министарство правде определило за наставак и још већи замах ка развијању и употреби информационих решења“, изјавио је данас државни секретар у Министарству правде Радомир Илић.

Он је, на конференцији „Ефикасно и правично извршење: Хармонизација праксе у светлу предстојећих измена Закона о извршењу и обезбеђењу“, коју је организовао УСАИД пројекат „Владавина права“ рекао да су две централне новине у том смислу - електронска продаја непокретности и покретних ствари, као и електронска огласна табла.

„Кључне новине тичу се и социјално-економске компоненте - ограничавања продаје непокретности за потраживања до 5.000 евра у тзв. комуналним предметима, као и спуштање цензуса зарада и пензија који могу бити предмет извршења“, нагласио је државни секретар.

Он је додао да се последње две године, у складу са општим трендом, али и стратешким циљем Владе Републике Србије, велики део подршке УСАИД-а ресору Министарства правде уклапа у ИКТ стратегију правосуђа и том приликом истакао да је америчка агенција за међународни развој УСАИД дугогодишњи партнер Министарства правде и да пружа велику подршку унапређењу владавине права у Србији.

Како је рекао, однос Министарства правде и те америчке агенције карактерише успешна реализација плански предвиђених активности са конкретним, мерљивим и дугорочним ефектима на терену правне сигурности, предвидивости и једнакости.

Помоћник директора УСАИД-а за Европу и Евроазију Брок Бирман истакао је да извршење пресуда остаје као кључно у остваривању основних људских права и такође за полагање темеља за ефикасан економски раст.

„Реформа правосуђа нема значаја ако на крају правосудни процес резултира пресудом која се не може извршити. Инвеститори, предузетници, како у Србији, тако и ван ње, када се одлучују где ће уложити, траже благовремене, ефикасне и предвидиве уговоре, који се извршавају, као и разрешење спорова, тако да УСАИД подржава све актере у сектору јавног извршења, који имају кључну улогу у делотворном и ефикасном систему извршења.

В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић нагласио је да се тема решавања старих предмета, посебно извршних у грађанским стварима, извесно време намеће као једна од најважнијих у судству Србије.

Милојевић је додао да је јасно да узроци предугог трајања поступка извршења, који представљају озбиљан системски проблем, превазилазе оквире правосудног система и да је зато неопходно да га сви државни органи сагледају у потпуности.