Министарство правде у сарадњи са Правосудном академијом организовало је 6. и 7. јуна 2019. године у Крагујевцу обуку, другу у низу, за судије и тужиоце основних и виших судова о примени новог Закона о заштити података о личности.

Учесници обуке су имали прилику да се детаљније упознају са новим законским решењима, односом Закона и нових европских правила, начином и начелима обраде података о личности, као и правима лица чији се подаци обрађују и њиховом заштитом.

Шеснаест двонодневних обука о примени Закона о заштити података о личности биће организоване у периоду од маја до јула 2019. године у седиштима апелационих судова – Ниш, Крагујевац, Нови Сад и Београд. Осим основне обуке у периоду од августа до октобрa 2019. године биће организоване и посебне обуке за судије парничних одељења који ће у првом степену поступати по новом закону.

Новим законским решењима, чија ће примена отпочети у августу ове године, унапређује се заштита података о личности, како у домаћем правном систему, тако и у односу на изношење података у треће земље. Закон је усклађен са директивама ЕУ у овој области те ће подаци о личности грађана Србије бити заштићени на исти начин, као и у државама чланицама ЕУ.