Савет Европе објавио је два позива за пружање консултантских услуга у области независности и одговорности правосуђа, интерне организације правосуђа, обуке судија и тужилаца и хармонизације судске праксе у Србији.

 

Позив за набавку међународних консултантских услуга – са 4 лота

Позив за набавку локалних консултантских услуга – са 4 лота

 

Позиви су објављени у оквиру пројекта „Подршка реформи правосуђа у Србији“ који суфинансирају Европска унија и Савет Европе и који се спроводи у Србији у периоду од три године (2022-2024).

 

Циљ позива је стварање две базе експерата - једне базе међународних и једне локалних експерата, закључивањем оквирних уговора са консултантима са релевантним знањем и радним искуством, који би потенцијално били ангажовани у току спровођења пројекта.

 

Позив је отворен за сва заинтересована лица до 11. маја 2022. године.

 

Вест и детаљније информације о позивима  су доступни на следећој интернет страни:

-          на српском језику: https://www.coe.int/sr_RS/web/belgrade/-/two-calls-for-the-provision-of-consultancy-services

-          на енглеском језику: https://www.coe.int/en/web/belgrade/-/two-calls-for-the-provision-of-consultancy-services