Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs 

 

Маја Поповић, министар правде, рођена је 17. марта 1972. године у Београду. 

Основну школу завршила је у Београду, а средњу школу у Шпанији – на енглеском колеџу Baleares international school, где се настава одржавала на шпанском и енглеском језику, где је била ђак генерације.

Правни факултет у Београду уписала је 1989. године и исти завршила у року, у 21. години. Те године била је најмлађи свршени студент на Правном факултету у Београду.

Правосудни испит положила је 1996. године у Министарству правде Републике Србије.

Дипломске академске студије Мастер на Правном факултету у Новом Саду положила је са просечном оценом 9.80 и стекла стручно звање Дипломирани правник Мастер.

Од 1994. до 1995. године радила је као адвокатски приправник у Адвокатској канцеларији Весне Кушић, након чега је до 1998. године радила као судијски приправник и судијски сарадник у Окружном суду у Београду.

Mаја 1998. године, у својој 26. години, изабрана је за судију Првог општинског суда у Београду,  као најмлађи судија икада изабран у нашој земљи. Поступала је као истражни судија и као председник већа у грађанском одељењу.

Од 2000. до 2012. године радила је као адвокат у сопственој Адвокатској канцеларији. Заступала је правна и физичка лица у свим материјама пред редовним и трговинским судовима, у кривичним, трговинским, грађанским и ванпарничним предметима. Бранила је окривљене у предметима високотехнолошког криминала, као и у предметима пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду за организовани криминал.

Од 2012. до 2014. године била је запослена у Градском заводу за хитну медицинску помоћ, као помоћник директора за немедицинске послове.

Од октобра 2014. године била је запослена у Безбедносно-информативној агенцији, где је била распоређена у управи за међународну сарадњу – одељење за контакте са страним безбедносно-обавештајним службама и институцијама - групе Америка и Европа, као главни инспектор.

Након тога је распоређена у Управу за људске ресурсе, системско правне, имовинске и стамбене послове, на место начелника одељења за системско правне, нормативне,  имовинско правне и стамбене односе.

Од августа 2015. године распоређена је на место шефа кабинета директора Безбедносно-информативне агенције, а од фебруара 2018. године на место саветника директора Безбедносно-информативне агенције. Од октобра 2020. године је распоређена на место специјалног саветника директора Безбедносно-информативне агенције.

Говори енглески, шпански , италијански и француски језик.

Положила је ТОЕФЛ испит знања енглеског језика – највиши ниво знања енглеског језика за особе са неенглеског говорног подручја.

Удата је и мајка двоје малолетне деце.