Државни органи, организације и правна лица које спроводе обуке за посреднике

Евиденција државних органа, организација и правних лица којима је издата дозвола за спровођење обуке за посреднике

Информације о условима за издавање дозвола за спровођење програма обука за посреднике можете погледати овде

Информације о планираним обукама за посреднике у наредном периоду можете погледати овде

ПАРТНЕРИ ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ПРОМЕНЕ СРБИЈА

Светозара Марковића 9, Београд

Контакт тел:      011/3231-551

Е-маил:               office@partners-serbia.org

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Породична медијација   

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године         

 

-         Медијација у случајевима дискриминације                      

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године

 

-         Медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга                     

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године

 

-         Напредне вештине комуникације и преговарања             

Решење број: 740-09-00435/2015-22 од 26.05.2015. године

 

 

 

ЦЕНТАР ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАЊЕ СУКОБА СРБИЈЕ

Карла Лукача 9, Београд

Контакт тел:       011/288-2744; 065/288-2744; 065/606-1606

Е-маил:                office@medijacija.rs, konstruktivni@yahoo.com

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 26.05.2015. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Посредовање у решавању спорова из области банкарских услуга, лизинга и осигурања         

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 10.07.2015. годинe

 

-         Посредовање у привредним споровима    

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 10.07.2015. годинe

 

-         Посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму                 

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 10.07.2015. годинe

 

-         Тренинг за тренере основне обуке за посреднике            

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 10.07.2015. годинe

 

-         Медијација у стечајном поступку               

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 19.05.2017. годинe

 

-         Посредовање у решавању спорова јавних личности                    

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 18.11.2019. годинe

 

-         Посредовање у решавању породичних спорова                 

Решење број: 740-09-00366/2015-22 од 18.11.2019. годинe

 

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И МЕНАЏМЕНТ МНГ ЦЕНТАР Д.О.О

Вишњички венац бр. 27, Београд

Контакт тел:        011/3284-269; 011/3284-761

Телефон/факс:       011/3284-485

Е-маил:                 office@mngcentar.com  

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00963/2015-22 од 07.10.2015. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Mедијација у случајевима злостављања на раду (мобинга)                     

Решење број: 740-09-00963/2015-22 од 07.10.2015. године

 

-         Преговарање и медијација у социјалној заштити

Решење број: 740-09-00963/2015-22 од 07.10.2015. године 

 

 

НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Ул. Ћирила и Методија бр. 2А/25, Београд

011/3830-010; 063/100-8000;

Телефон/факс: 011/3830-011

Е-маил: office@nums.rs

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00996/2015-22 од 19.10.2015. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Напредне вештине посредовања - медијације                  

Решење број: 740-09-00996/2015-22 од 19.10.2015. године

 

ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Јована Ристића бр. 1, Београд

Контакт тел:        011/3060-527; 011/3060-331; 011/3060-533

Телефон/факс:      011/3060-376

Е-маил: seminar@slglasnik.com; marketing@slglasnik.com  

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 05.01.2016. године

 

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Решавање колективних и индивидуалних радних спорова                     

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 05.01.2016. године

 

-         Медијација у породичним споровима                   

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 13.02.2019. године

 

-         Злостављање на раду - мобинг                   

Решење број: 740-09-00760/2015-22 од 13.02.2019. године

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА – УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Јове Илића бр. 165, Београд
Контакт тел:    011/3092-999; 011/3092-806;063/8675-733
Е-маил:  tamara.dzamonja@gmail.com

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Медијација у породичним споровима       

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. године

 

-         Посредовање између жртве (оштећеног) и преступника (учиниоца)      

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. године

 

-         Напредне вештине посредовања    

Решење број: 740-09-01272/2015-22 од 18.01.2016. године

 

 

 

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА

Теразије бр. 41, Београд
Контакт тел:           011/2184-030
Телефон/факс:      011/2183-276

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-01204/2015-22 од 05.02.2016. године

 

АДР ПАРТНЕРС Д.О.О.

Булевар Михајла Пупина бр. 6,

Пословни центар Ушће, 19 спрат, Нови Београд
Контакт тел:           011/3231-551; 011/3231-552
Факс:                    011/3231-553

 

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Развој праксе и управљање предметима у поступку посредовања

(case management)      

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 

-         Посредовање у привредним споровима                

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 

-         Посредовање у имовинским споровима    

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 

-         Напредне вештине преговарања у привреди                    

Решење број: 740-09-00017/2016-22 од 05.02.2016. године

 

-         Стручно усавршавање - Медијација у привреди - од деструктивног конфликта до конструктивног решења          

Решење број: 740-09-00048/2018-22 од 26.10.2018. године

 

 

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ

Ресавска бр.  13-15, Београд

Контакт тел: 011/3300-900; 011/3304-539

Е-маил: info@pks.rs

 

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-00574/2016-22 од 15.11.2016. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Посредовање у привредним споровима

Решење број: 740-09-00574/2016-22 од 06.05.2019. године

 

-         Споразумно финансијско реструктурирање                      

Решење број: 740-09-00574/2016-22 od 15.11.2016. године

 

 

 

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Краља Петра 12, Београд

Контакт тел:  011/333-8251

E-mail: edukacija@nbs.rs

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00464/2017-22 од 19.10.2017. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Посредовање у спорним односима између корисника финансијских услуга и давалаца финансијских услуга 

Решење број: 740-03-00464/2018-22 oд 19.10.2017. године

 

 

УДРУЖЕЊЕ „МРЕЖА МЕДИЈАТОРА МЕМ“

Ул. Стјепана Филиповића 29, Београд

Ул. Нушићева 12а, Београд

Контакт тел:     060/70-80-988    063/475-253

Е-маил:  officemedijacija@gmail.com

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00545/2015-22 од 18.12.2017. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

-         Стручно усавршавање - Значај Закона о  изменама и допунама закона о судским таксама     

Решење број: 740-09-00107/2018-22 од 21.12.2018. године

 

-         Mапирање интереса и проквиравање        

Решење број: 740-09-00545/2017-22 од 21.05.2018. године

 

-         Избор практичне стратегије рада у посредовању - медијацији               

Решење број: 740-09-00545/2017-22 од 21.05.2018. године

 

 -         Управљање снагом утицаја, ради посвећивања страна процесу медијације

Решење број: 740-09-00545/2017-22 од 12.05.2020. године

 

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Дечанска број 13, Београд

Контакт тел: 011/3239-072

Е-маил: a.k.srbije@gmail.com; office@aks.org.rs  

  

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-00046/2018-22 од 22.10.2018. године

 

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКУ ДИПЛОМАТИЈУ

Преревица број 168, Земун

Контакт тел: 011/307-7612      011/307-7613

Е-маил: ied.bg@mts.rs

 

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.01.2019. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Посредовање у привредним споровима    

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.01.2019. године

 

-         Посредовање у области банкарства, осигурања и лизинга                      

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.01.2019. године

 

-         Hапредне вештине медијатора – НЛП технике     

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.07.2019. године

 

-         Tренинг за тренере основне обуке 

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 04.07.2019. године

 

-         Посредовање у области решавања радних спорова          

Решење број: 740-09-01031/2018-22 од 10.10.2019. године

 

 

 

 

Национални центар за посредовање у решавању спорова

Балканска број 18, Београд

Контакт тел:         011/328-5272

                моб.тел: 063/1718-199

Е-маил: info@ncpurs.rs

 

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 24.01.2019. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Посредовање у области микроекспресије и њихова примена у процесима медијације - напредна комуникацијска вештина     

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 05.07.2019. године

 

-         Посредовање у области невербална комуникација у процесима медијације - напредна комуникацијска вештина                     

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 05.07.2019. године

 

-         Посредовање у области „Коучинг став и начин размишљања као важан предуслов процесима медијације – напредна вештина“    

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 02.10.2019. године

 

-         Посредовање у области злостављања на раду – мобингa

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 02.10.2019. године

 

-         Посредовање у случајевима вршњачког насиља

 

Решење број: 740-09-00036/2018-22 од 02.10.2019. године

 

 

ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

Мите Ружића број 3, Нови Сад

Контакт тел: 062/2233-63

Е-маил: office@medijator.org     

  

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-01022/2018-22 од 31.01.2019. године

 

·         за спровођење специјализоване обуке:

 

-         Посредовање у споровима из области интелектуарлне својине

Решење број: 740-09-01022/2018-22 од 28.08.2019. године

 

АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

Змај Јовина број 20/I, Нови Сад

Контакт тел: 021/529-459

Е-маил: ak.vojvodine@gmail.com

 

·         за спровођење основне обуке 

 

Решење број: 740-09-00062/2019-22 од 11.04.2019. године

 

 

ФОРУМ СУДИЈА СРБИЈЕ

Кнеза Вишеслава број 134/17, Београд

Контакт тел: /

Е-маил: forum.sudija@gmail.com

  

·         за спровођење основне обуке

 

Решење број: 740-09-00904/2019-22 од 08.10.2019. године

 

ЦЕНТАР ЗА МЕДИЈАЦИЈУ, ДЕТЕКЦИЈУ ЛАГАЊА И НЕВЕРБАЛНУ КОМУНИКАЦИЈУ

Рајка од Расине бр. 11, Београд

Контакт тел: 065/8017004; 063/318141

Е-маил: medijacijakomunikacija@gmail.com

·       за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-01224/2019-22 од 18.02.2019. године

·        за спровођење специјализоване обуке:

-          Преговарање и преговарачке вештине у медијацији

Решење број: 740-09-01224/2019-22 од 28.04.2019. године

-          Медијација у школи

Решење број: 740-09-01224/2019-22 од 28.04.2019. године

-          Како уверити клијента да прихвати поступак медијације

Решење број: 740-09-01224/2019-22 од 28.04.2019. године

-          Невербална комуникација у медијацији  

Решење број: 740-09-01224/2019-22 од 28.04.2019. године

 

АКАДЕМИЈА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ И ДИЈАЛОГ

Војводе Влаховића бр. 39Ф, Београд

Контакт тел: 064/2999 939

Е-маил: mediationdialogueacademy@gmail.com

·         за спровођење основне обуке 

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 08.05.2020. године

 

Aкадемија за медијацију и дијалог

 

·        за спровођење специјализоване обуке:

-          Медијација у медијским споровима 

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 01.06.2020. године

 

-          Медијација у споровима интелектуалне својине

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 01.06.2020. године

 

-          Медијација у породичним споровима

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 01.06.2020. године

 

-          Тренинг за тренере основне обуке за посреднике (ТОТ)

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 01.06.2020. године

 

-            МЕДИЈАЦИЈА, ПРЕГОВАРАЊЕ И ЛИДЕРСТВО - Суочавање са комплексним проблемима и људима

Решење број: 740-09-00391/2020-22 од 01.06.2020. године