Овде можете погледати комплетан списак услуга које су у надлежности Министарства правде. 

Подаци о услугaма које Министарство правде, у оквиру свог законом утврђеног делокруга, непосредно пружа заинтересованим физичким и правним лицима, као и поступак ради пружања услуга такође је садржан у Глави VII Информатора о раду.

Резултати рада утврђени делокругом и описом послова из Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству правде приказани су у годишњем Извештају о раду Министарства правде, који је доступан на веб сајту овог министарства у делу „Извештаји о раду“.  

За све детаљније информације о процедури подношења захтева за добијање неке од услуга наведених у десном падајућем менију, можете се обратити Контакт центру Министарства правде. 

Телефон: 011 / 7858 000 

СМС:  065 / 9858 000

Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs