Министарство правде израдило је текст Стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018. године (усвојена у Народној скупштини Републике Србије 01. јуна 2013.), као и Акционог плана за спровођење Стратегије (усвојена Закључком Владе Србије 31. јула 2013.), с циљем побољшања квалитета правде, ефикасности и ефективности правосуђа, уз јачање и заштиту независности, праћене ефикасним механизмима одговорности у циљу приближавања правде грађанима и враћања поверења у правосудни систем.