Архива - уставне промене

Консултације у вези са изменом Устава Републике Србије у делу који се односи на правосуђе и коментари на радни текст амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије