Архива

За приступ свим документима и другим садржајима претходних верзија презентација Министарства правде и државне управе, изаберите понуђене линкове.

arhiva.mpravde.gov.rs

arhiva.drzavnauprava.gov.rs

 

Све претходне радне верзије прописа можете погледати овде.

Све претходне верзије Информатора о раду се могу преузети овде. 

Све вести и саопштења Министарства правде се могу погледати овде

Сва друга обавештења у надлежности Министарства правде се могу погледати овде