Министарство правде Републике Србије
Међународна сарадња

Међународна правна помоћ

Надлежности Министарства правде који се односе на поступање по замолницама домаћих и страних судова, као и са тим повезаних послова спадају у делокруг одељења Сектора за  међународну правну помоћ - Одељења за међународну правну помоћ.