Регистри

Регистар посредника

Према одредбама Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), лице које је добило дозволу за посредовање у законом предвиђеном поступку, уписује се у Регистар посредника.

Регистар је јаван и објављује се на интернет страници министарства.

Име
Презиме

Абдоли (Божидар) Мирјана

Година и место рођења: 1955. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник, Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Недељка Чабриновића 49, 11000 Београд

Е-маил адреса: advokat.m.a@hotmail.rs

Број мобилног телефона: 063/88-32-707

Број телефона: 011/35-40-149

Број и датум одлуке: 740-09-142/2017-22 од 2017-06-09

Агатоновић Стејић (Никола) Снежана

Година и место рођења: 1972. - Панчево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Дринска 15/41, 26000 Панчево

Е-маил адреса: agatonovic.stejic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8429-200

Број телефона: 013/353-871;013/351-620

Број и датум одлуке: 740-09-00689/2015-22 од 2015-08-20

Алексић (Миле) Драгана

Година и место рођења: 1961. - Аљиновићи

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Немањина 58/2, 32000 Чачак

Е-маил адреса: dragana@advaleksic.rs

Број мобилног телефона: 063/642-344

Број телефона: 032/225-126

Број и датум одлуке: 740-09-00499/2016-22 од 2016-11-12

Алексић (Бранислав) Снежана

Година и место рођења: 1973. - Београд

Факултет: Факултет за пословне студије - Пожаревац Мегатренд Универзитет Београд

Звање: мастер економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - породична медијација

Адреса: Војводе Степе 66, 11000 Београд

Е-маил адреса: snezanaaleksic3@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1949-130

Број и датум одлуке: 740-09-1162/2015-22 од 2016-02-17

Алексић (Миле) Гордана

Година и место рођења: 1979. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - породична медијација

Адреса: Сомборска 25А/4/14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: gocaaleksic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2919-828

Број и датум одлуке: 740-09-00244/2015-22 од 2015-04-15

Алексић (Сава) Душанка

Година и место рођења: 1960. - Црепаја

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Пословни секретар

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - медијација у локалној заједници

Адреса: Жарка Зрењанина 15, 26210 Ковачица

Е-маил адреса: dusanka.aleksic@kovacica.org

Број мобилног телефона: 063/256-330

Број телефона: 013/661-829

Број и датум одлуке: 740-09-00340/2015-22 од 2015-04-15

Алексов (Драгољуб) Владислав

Година и место рођења: 1961. - Пирот

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Данила Киша 8, 18300 Пирот

Е-маил адреса: aprv@ptt.rs

Број мобилног телефона: 063242031

Број и датум одлуке: 740-09-00100/2015-22 од 2015-04-15

Андрић (Милорад) Слађана

Година и место рођења: 1972. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Архимандрита Герасима Зелића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса: malamilica2007@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/205-858

Број и датум одлуке: 740-09-01226/2015-22 од 2016-01-27

Андрић (Жарко) Александар

Година и место рођења: 1981. - Гњилане

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Менаџер правне службе

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Станоја Главаша 67, 18000 Ниш

Е-маил адреса: andric.aleksandar1981@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8269-969

Број и датум одлуке: 740-09-01231/2015-22 од 2015-12-14

Андрић (Недељко) Борислав

Година и место рођења: 1949. - Београд

Факултет: Филолошки факултет универзитета у Београду

Звање: професор пољског језика и књижевности

Занимање: професор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса: Ромена Ролана 51, 11000 Београд

Е-маил адреса: andric@almaholidays.rs

Број мобилног телефона: 063/7755-011

Број телефона: 011/2756-048

Број и датум одлуке: 740-09-00470/2015-22 од 2015-08-20

Анђелковић - Милошевић (Радосав) Светлана

Година и место рођења: 1972. - Сарајево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Гандијева 114Б/8, 11000 Београд

Е-маил адреса: svetlana.andjelkovic@andjelkoviclegal.rs

Број мобилног телефона: 063/1032-501

Број и датум одлуке: 740-09-00148/2015-22 од 2015-04-15

Аничић (Миро) Душан

Година и место рођења: 1980. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Павла Папа 41, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: anicic.dusan@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/444-855

Број и датум одлуке: 740-09-01054/2015-22 од 2015-12-14

Антић (Драго) Биљана

Година и место рођења: 1987. - Вировитица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање: мастер правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Руменачка 5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: bilja_antic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/1352-686

Број и датум одлуке: 740-09-00828/2015-22 од 2015-09-30

Антић (Коце) Мирјана

Година и место рођења: 1961. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - изазови неутралности,професионална дистанца и лично ангажовање;специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга;специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Ђорђа Станојевића 11В, 11000 Београд

Е-маил адреса: mirjantic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/166-0161

Број и датум одлуке: 740-09-00108/2015-22 од 2015-04-15

Антонијевић (Мирољуб) Марјана

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Цара Душана 3, 11000 Београд

Е-маил адреса: marjana.antonijevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/221-0696

Број и датум одлуке: 740-09-00472/2015-22 од 2015-07-07

Антонић - Аничић (Томислав) Татјана

Година и место рођења: 1974. - Београд

Факултет: Правним факултетом у Бањој Луци Универзитет у Бањој Луци

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији

Адреса: Бул. Краља Петра 1 73, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: tatjana.antonic@voban.groupnbg.com

Број мобилног телефона: 063/7210-308

Број телефона: 021/6334-184

Број и датум одлуке: 740-09-00311/2016-22 од 2016-08-15

Араповић - Илић (Фахрудин) Тања

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Факултет за државну управу и администрацију – Београд Мегатренд Универзитет;мастер студије – Факултет за менаџмент Универзитет „Унион – Никола Тесла“

Звање: дипломирани правник;мастер менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - напредне вештине посредовања; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Милана Ракића 83/1, 11000 Београд

Е-маил адреса: tanjaai@ymail.com

Број мобилног телефона: 063/277-937

Број и датум одлуке: 740-09-01044/2015-22 од 2015-12-17

Арсић (Љубиша) Снежана

Година и место рођења: 1962. - Пожаревац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Бреограду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Воје Дулића 37/4, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса: advokat.snezanars@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/222-211

Број и датум одлуке: 740-09-315/2017-22 од 2017-07-19

Арсић (Добривоје) Миљко

Година и место рођења: 1976. - Вршац

Факултет: Факултет за пословне студије - Београд Мегатренд Универзитет Београд

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима; спец. обука тренинг за тренере

Адреса: Цвијићева 22/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: arsicm@hotmail.com

Број мобилног телефона: 063/684-008

Број и датум одлуке: 740-09-00385/2016-22 од 2016-08-15

Арсић (Драгољуб) Јелена

Година и место рођења: 1977. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; докторске студије Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Звање: доктор правних наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука медијације–бракоразводна и породична медијација;специјализована обука–аспекти и приступи породичној медијацији;основна и специјализована обука–обука инструктора у области преговарања за потребе управљања у међународном пословном окружењу

Адреса: Браће Недића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса: jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Број мобилног телефона: 063/8181-338

Број и датум одлуке: 740-09-00440/2015-22 од 2015-05-29

Атанасковић (Живко) Славиша

Година и место рођења: 1972. - Прокупље

Факултет: Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу Универзитет „Унион“ у Београду

Звање: дипломирани индустријски менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Косанчић Ивана 66, 18400 Прокупље

Е-маил адреса: aslavisa@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2076-756

Број телефона: 027/323-436

Број и датум одлуке: 740-09-00735/2015-22 од 2015-09-09

Аутишер (Емил) Дарко

Година и место рођења: 1982. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Исидоре Секулић 16/13, 26000 Панчево

Е-маил адреса: darko.autiser@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/836-1245

Број и датум одлуке: 740-09-00396/2016-22 од 2016-08-15

Бабић Вишекруна (Веселин) Љиљана

Година и место рођења: 1964. - Београд

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Кикиндска 11/36, 26000 Панчево

Е-маил адреса: babic2009@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/286-127

Број и датум одлуке: 740-09-00663/2015-22 од 2015-08-20

Бајагић (Драгољуб) Јелена

Година и место рођења: 1979. - Врбас

Факултет: Правни факултет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Маршала Тита 83, 21460 Врбас

Е-маил адреса: jelenabajagic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2686-978

Број и датум одлуке: 740-09-01261/2015-22 од 2016-02-11

Бајић (Милан) Гордана

Година и место рођења: 1958. - Нови Сад

Факултет: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер инжењер грађевинарства

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у споровима у грађевинарству

Адреса: Радничка 43, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: gordana_bajic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/502-165

Број и датум одлуке: 740-09-00149/2015-22 од 2015-04-15

Баљевић (Цветко) Јелена

Година и место рођења: 1962. - Зајечар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Јавни бележник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Нема улице бб, 19000 Зајечар

Е-маил адреса: Jelena.baljevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8782064

Број телефона: 019/467-239

Број и датум одлуке: 740-09-00064/2015-22 од 2015-04-15

Бањац (Ђорђе) Тијана

Година и место рођења: 1982. - Вуковар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник - мастер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Далматинска 4, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: tijanapapric@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/4450-908

Број и датум одлуке: 740-09-00421/2016-22 од 2016-10-24

Бањац (Перо) Никола

Година и место рођења: 1982. - Нови Сад

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - управљање предметима у медијацији

Адреса: Павла Ивића 3/3/15, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: banjacn@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/37-23-741

Број и датум одлуке: 740-09-00420/2016-22 од 2016-10-24

Баровић (Ђоко) Професор доктор Љубомир

Година и место рођења: 1954. - Јуник - Дечани

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије

Звање: професор доктор; дипломирани политиколог специјалиста из области медијације

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализовану обуку-медијација;специјализовану обуку-конфликти;специјализовану обуку-вршњачка медијација;специјализовану обуку-породична медијација;специјализовану обуку-медијација између жртве и починиоца

Адреса: Светозара Радића 6/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: mr.ljubo.barovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/578-444

Број телефона: 011/2187-342

Број и датум одлуке: 740-09-00095/2015-22 од 2015-04-15

Безбрадица (Мирко) Светлана

Година и место рођења: 1959. - Станишић

Факултет: Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање: мастер економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Грује Дедића 10, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: svetlana@savetisb.com

Број мобилног телефона: 063/533-161

Број телефона: 025/440-620; 025/415-766

Број и датум одлуке: 740-09-01062/2015-22 од 2015-12-17

Белинчевић (Михајило) Сузана

Година и место рођења: 1967. - Параћин

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бул. Арсенија Чарнојевића 67, 11000 Београд

Е-маил адреса: sbelincevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/956-1065

Број телефона: 011/311-5647

Број и датум одлуке: 740-09-00395/2016-22 од 2016-08-15

Бељић (Зоран) Милутин

Година и место рођења: 1984. - Ваљево

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Мишића ББ, 14242 Мионица

Е-маил адреса: mikibeljic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/8958-950

Број и датум одлуке: 740-09-277/2017-22 од 2017-06-16

Бикар (Драгиша) Јелена

Година и место рођења: 1976. - Шабац

Факултет: Економски факултет Суботица Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Јована Цвијића 13, 15000 Шабац

Е-маил адреса: j_bikar@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/208-847

Број телефона: 015/345-569

Број и датум одлуке: 740-09-00081/2015-22 од 2015-04-15

Бјелобаба (Душан) Мирјана

Година и место рођења: 1960. - Јагодина

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука-решавање колективних и индивидуалних радних споров

Адреса: Кумодрашка 388, 11000 Београд

Е-маил адреса: mirjana.bjelobaba@pks.rs

Број мобилног телефона: 064/1597-381

Број и датум одлуке: 740-09-00726/2015-22 од 2015-09-09

Благојевић (Василије) Марија

Година и место рођења: 1969. - Босилеград

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: сновна обука

Адреса: Радоја Дакића 53/35, 18000 Ниш

Е-маил адреса: advmarija@live.com

Број мобилног телефона: 066/026-286

Број и датум одлуке: 740-09-00007/2017-22 од 2017-03-15

Благојевић (Миломир) Ивана

Година и место рођења: 1983. - Александровац

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Жарка Вукасовића - Пуцара 17, 11000 Београд

Е-маил адреса: ivablagojevic@live.com

Број мобилног телефона: 063/354-955

Број и датум одлуке: 740-09-00374/2016-22 од 2016-08-15

Благојевић (Милош) Љиљана

Година и место рођења: 1962. - Бања Лука

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука-решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса: Радничка 56, 11000 Београд

Е-маил адреса: ljiljablagojevic62@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/3546-313

Број и датум одлуке: 740-09-00169/2016-22 од 2016-04-08

Богановић (Богдан) Ана

Година и место рођења: 1983. - Београд

Факултет: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука, специјализована обука - злостављање на раду и мобинг

Адреса: Недељка Чабриновића 64/6, 11000 Београд

Е-маил адреса: annabbogdanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/ 430 430 95

Број и датум одлуке: 740-09-575/2016-22 од 2016-12-22

Богдан - Личен (Мане) Милица

Година и место рођења: 1953. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вишњина 5, 21208 Сремска Каменица

Е-маил адреса: milicabogdanlicen@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1044-285

Број телефона: 021/461-305

Број и датум одлуке: 740-09-00139/2015-22 од 2015-04-15

Богдановић (Александар) Зоран

Година и место рођења: 1968. - Зајечар

Факултет: Правни факултетом Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга; напредне вештине посредовања

Адреса: Сремска 20/29, 18000 Ниш

Е-маил адреса: bogdanovic.zoran68@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/407-984

Број и датум одлуке: 740-09-00191/2016-22 од 2016-08-15

Божић (Раде) Јасна

Година и место рођења: 1983. - Панчево

Факултет: Факултет за државну управу и администрацију у Београду Универзитета Мегатренд

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вука Караџића 21, 26230 Омољица

Е-маил адреса: jasna.bozic@hotmail.com

Број мобилног телефона: 065/288-3355

Број и датум одлуке: 740-09-66/2017-22 од 2017-04-20

Божић (Радован) Андреја

Година и место рођења: 1950. - Крагујевац

Факултет: Машинск факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани машински инжењер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милешевска 29, 11000 Београд

Е-маил адреса: ailjbozic@gmail.com; partnerustecaju@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/449-487

Број и датум одлуке: 740-09-01031/2015-22 од 2015-11-24

Божић (Павле) Ђорђе

Година и место рођења: 1955. - Белегиш

Факултет: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Илије Бирчанина 35/22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: djordje.bozic@komora.net

Број мобилног телефона: 060/5573-956

Број телефона: 060/5573-956

Број и датум одлуке: 740-09-00537/2015-22 од 2015-07-06

Бојић (Драгољуб) Дубравка

Година и место рођења: 1987. - Чачак

Факултет: Правни факулет Универзитета Унион у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бате Јанковића 40, 32000 Чачак

Е-маил адреса: adv.dubravka.bojic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/922-0757

Број и датум одлуке: 740-09-138/2017-22 од 2017-05-31

Бошковић (Петар) Анета

Година и место рођења: 1970. - Пријепоље

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Правни саветник у Војвођанској банци

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Паризанске авијације 36, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.kanc.zs@gmail.com

Број мобилног телефона: 061/1494-655

Број телефона: 011/2280-457

Број и датум одлуке: 740-09-00236/2016-22 од 2016-06-15

Бошковић (Милутин) Андреја

Година и место рођења: 1988. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион, Београд

Звање: дипломирани правник

Занимање: Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга;специјализована обука - напредне вештине посредовања; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Поручника Спасића и Машере 116/4, 11000 Београд

Е-маил адреса: andreja.boskovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/28-51-737

Број и датум одлуке: 740-09-00050/2015-22 од 2015-04-15

Бранков - Черевицки (Ђорђе) Јелена

Година и место рођења: 1964. - Бечеј

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Главна 34, 21220 Бечеј

Е-маил адреса: jelena.brankov.cerevicki@becej.rs

Број мобилног телефона: 064/8957-057

Број и датум одлуке: 740-09-00144/2016-22 од 2016-04-08

Бранковић (Миомир) Александра

Година и место рођења: 1983. - Пожаревац

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани социјални радник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна и специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови

Адреса: Владимира Роловића 177, 11000 Београд

Е-маил адреса: alex.brankovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/663-073

Број и датум одлуке: 740-09-01200/2015-22 од 2016-01-11

Бриндза (Brindza) (Лајош) Беатрикс (Beatrix)

Година и место рођења: 1971. - Бачка Топола

Факултет: Правни факултет универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Самостални стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Иве Лоле Рибара 2, 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса: brindzabea@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/ 1137-007

Број и датум одлуке: 740-09-00391/2015-22 од 2015-04-15

Брњица (Златибор) Драгана

Година и место рођења: 1976. - Осијек

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Новосадска 308/1/7, 21235 Темерин

Е-маил адреса: draganasarvas@yahoo.com

Број мобилног телефона: 069/1809-976

Број и датум одлуке: 740-09-00263/2016-22 од 2016-08-15

Бубић (Војислав) Александра

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Машински факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани машински инжењер

Занимање: Машински инжењер (ВИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука, Специјализована обука медијатора - злостављање на раду (мобинг)

Адреса: Шабачка 13/1/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: aleksandra.bubic@creditagricole.rs

Број мобилног телефона: 065/33-200-60

Број и датум одлуке: 740-09-44/2017-22 од 2017-04-04

Василијевић (Слободан) Славица

Година и место рођења: 1965. - Чачак

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Кнеза Александра Карађорђевића 120/4/21, 32300 Горњи Милановац

Е-маил адреса: advokats.vasilijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/176-3400

Број и датум одлуке: 740-09-00012/2017-22 од 2017-03-15

Василијевић (Душан) Олга

Година и место рођења: 1969. - Београд

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник;спрецијалиста европског права

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији

Адреса: Др Ивана Рибара 146, 11000 Београд

Е-маил адреса: olga.vasilijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/874-3095

Број телефона: 011/2159-125

Број и датум одлуке: 740-09-00186/2016-22 од 2016-06-03

Васиљевић (Миленко) Предраг

Година и место рођења: 1983. - Фоча

Факултет: Природно-математички факултет Нови Сад Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани менаџер у хотелијерству

Занимање: Дипломирани менаџер (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Стевана Мокрањца 12/6/, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: pr.vasiljevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2389-367

Број и датум одлуке: 740-09-00005/2017-22 од 2017-03-17

Васиљевић (Славомир) Марија

Година и место рођења: 1982. - Крагујевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Виши судијски сарадник у Вишем суду

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Копаоничка 48/20, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: marijavasiljevic982@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/24-33-810

Број и датум одлуке: 740-09-605/2016-22 од 2016-12-22

Васиљевић (Жељко) Невена

Година и место рођења: 1990. - Београд

Факултет: Факултет за пословно индустријски менаџмент, Београд Универзитет Унион;мастер академске студије Факултет за пословне студије Мегатренд Универзитет

Звање: дипломирани менаџер; мастер економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Милана Дединца 6, 11000 Београд

Е-маил адреса: nevenavasiljevic90@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/5588-425

Број телефона: 011/2503-711

Број и датум одлуке: 740-09-6/2016-22 од 2016-02-17

Васић (Мирољуб) Марија

Година и место рођења: 1976. - Приштина

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Др Ивана Рибара 152, 11000 Београд

Е-маил адреса: marija.vasic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/476-2145

Број и датум одлуке: 740-09-00198/2016-22 од 2016-06-03

Величковић (Радослав) Гордана

Година и место рођења: 1962. - Курсумлија

Факултет: Висока школа за менаџмент и бизнис - струковне студије Зајечар Мегатренд универзитета

Звање: струковни менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јадранска 8/6, 11300 Смедерево

Е-маил адреса: gordanavelickovicgoga@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1080-800

Број и датум одлуке: 740-09-00414/2016-22 од 2017-03-10

Величковић (Филип) Иван

Година и место рођења: 1988. - Смедерево

Факултет: Факултет за пословне студије Београд Мегатренд универзитета Београд

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Маршала Толбухина 10, 11300 Смедерево

Е-маил адреса: ivanvelickovici@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/551-4449

Број и датум одлуке: 740-09-00413/2016-22 од 2017-03-10

Вељковић (Мирослав) Љиљана

Година и место рођења: 1964. - Крагујевац

Факултет: Факултет политичких наука у Загребу

Звање: Дипломирани новинар

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Др илије Коловића 12, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: ljilja_press@yahoo.com

Број мобилног телефона: 0612146022

Број и датум одлуке: 740-09-00511/2016-22 од 2016-11-15

Веселиновић (Небојша) Александар

Година и место рођења: 1988. - Панчево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: 4. Октобра 85, 26202 Глогоњ

Е-маил адреса: advokat.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/750-2323;064/4940-604

Број телефона: 013/332-750

Број и датум одлуке: 740-09-00360/2016-22 од 2016-08-15

Веселиновић (Стеван) Горан

Година и место рођења: 1977. - Нови Сад

Факултет: Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић Нови Сад

Звање: дипломирани правник

Занимање: Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драгана Стојановића Сипа 11, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1478-117

Број и датум одлуке: 740-09-01271/2015-22 од 2016-01-27

Весић (Бошко) Јасна

Година и место рођења: 1959. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Стјепана Филиповића 29, 11000 Београд

Е-маил адреса: jasnavesic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/7080988

Број и датум одлуке: 740-09-00187/2015-22 од 2015-04-15

Вигњевић Ђорђевић (Лазар) Нада

Година и место рођења: 1959. -

Факултет: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: др економских наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Тодора Дукина 50/12, 11000 Београд

Е-маил адреса: midass@orion.rs

Број мобилног телефона: 064/448 46 42

Број и датум одлуке: 740-09-741/2016-16 од 2017-02-17

Виденовић (Драгомир) Снежана

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Косовска 15, 11000 Београд

Е-маил адреса: coach@uplife.rs

Број мобилног телефона: 063/230-577

Број и датум одлуке: 740-09-358/2017-22 од 2017-07-24

Видовић (Јозо) Станислава

Година и место рођења: 1974. - Бечеј

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитет у Београду

Звање: Дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обука;специјализована обука - породична медијација;специјализована обука – тренер из области превенције конфликта и вршњачке медијације; специјализована обука – превенције конфликта и вршњачке медијација

Адреса: Дубровачка 26/29, 11000 Београд

Е-маил адреса: gizstasa@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1250-048

Број и датум одлуке: 740-09-00102/2015-22 од 2015-04-15

Вилић (Милан) Вида

Година и место рођења: 1979. - Ниш

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Зетска 6, 18000 Ниш

Е-маил адреса: vila979@gmail.com

Број мобилног телефона: 066/8160-299

Број и датум одлуке: 740-09-00247/2016-22 од 2016-05-19

Вицков (Александар) Виктор

Година и место рођења: 1979. - Београд

Факултет: Факултет политичких наука Унивезитета у Београду

Звање: дипломирани политиколог за међународне послове

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Сланачки пут 121 Ј, 11000 Београд

Е-маил адреса: vickov15@yahoo.com

Број мобилног телефона: 062/8617-937

Број и датум одлуке: 740-09-00957/2015-22 од 2015-09-28

Влашић (Лаврентије) Миодраг

Година и место рођења: 1953. - Остојицево

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Топлице Милана 8, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: miodragvlasicns@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/397-421

Број телефона: 021/426-230

Број и датум одлуке: 740-09-00288/2016-22 од 2016-07-08

Војиновић (Миодраг) Момчило

Година и место рођења: 1958. -

Факултет: Центар високих војних школа ЈНА "Маршал Тито" Војна академија копнене војске

Звање:

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бојана Ступице 14А, 11000 Београд

Е-маил адреса: mvojinovic@medijacija.rs

Број мобилног телефона: 063/445-013

Број и датум одлуке: 740-09-00168/2016-22 од 2016-06-15

Војић (Зоран) Мирослава

Година и место рођења: 1975. - Београд

Факултет: Правни факултет универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - породична медијација; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Карађорђева 6, 11000 Београд

Е-маил адреса: mvojic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8050555

Број и датум одлуке: 740-09-00601/2015-22 од 2015-08-20

Вујановић (Слободан) Бојана

Година и место рођења: 1980. - Смедеревска Паланка

Факултет: Правни факултет универзитета Унион у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Устаничка 163/5, 11000 Београд

Е-маил адреса: bojanamirk@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/8961696

Број и датум одлуке: 740-09-18/2017-22 од 2017-06-16

Вукић (Стојан) Гавро

Година и место рођења: 1948. - Равни Тополовац

Факултет: Факултет народне одбране Универзитета у Београду

Звање: професор народне одбране

Занимање: Официр

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Медаковићева 101, 11000 Београд

Е-маил адреса: gavrovukic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8333-239

Број и датум одлуке: 740-09-00737/2015-22 од 2015-09-09

Вуковић (Жарко) Ненад

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Проте Матеје 42, 11000 Београд

Е-маил адреса: nenad.zvukovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/114-0888

Број и датум одлуке: 740-09-325/2017-22 од 2017-07-24

Вуковић (Драган) Драгиша

Година и место рођења: 1982. - Бијело Поље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Војвођанкска 148Б, 31000 Ужице

Е-маил адреса: d.vukovic.ue@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/0169-556

Број и датум одлуке: 740-09-00002/2017-22 од 2017-03-15

Вуковић (Марко) Вук

Година и место рођења: 1974. - Београд

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Нова 109 39, 11000 Београд

Е-маил адреса: vuk.vukovic@outlook.com

Број мобилног телефона: 062/8950-759

Број и датум одлуке: 740-09-01213/2015-22 од 2016-05-19

Вуковић Симић (Драган) Љиљана

Година и место рођења: 1972. - Сента

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Цреска 13а, 24413 Палиц

Е-маил адреса: ljiljanav.simic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/5414-210

Број телефона: 024/626-740

Број и датум одлуке: 740-09-00358/2016-22 од 2016-10-17

Вучинић (Вукоман) Вишња

Година и место рођења: 1979. - Сомбор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Бул. Краља Петра 1 23/39, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: visnjavucinic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/107-9779

Број телефона: 021/6335-221; 025/441-068

Број и датум одлуке: 740-09-00324/2016-22 од 2016-09-15

Вучковић - Кићановић (Петар) Олга

Година и место рођења: 1955. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: самостални саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - унапређење социјалног дијалога; специјализованом обуком - посредовање у решавању колективних и индивидуалних радних спорова; специјализована обука - тренинг тренера

Адреса: Кнез Милетина 18, 11000 Београд

Е-маил адреса: lolakicanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/229-660

Број телефона: 011/3622-342

Број и датум одлуке: 740-09-00348/2015-22 од 2015-04-15

Гавовић (Слободан) Круна

Година и место рођења: 1989. - Крушевац

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион, Београд

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Максима Горког 73/6/27, 11000 Београд

Е-маил адреса: kruna@gavovic.com

Број мобилног телефона: 069/692-055

Број и датум одлуке: 740-09-00762/2015-22 од 2015-09-09

Гаврић Чуквас (Лука) Славенка

Година и место рођења: 1977. - Тузла

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду; мастер европске студије Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарсне студије и истраживања

Звање: дипломирани правник; мастер европске студије

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Валентина Водника 23, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: gavricslavenka@yahoo.com

Број мобилног телефона: 062/202-785

Број телефона: 021/472-3420

Број и датум одлуке: 740-09-00220/2015-22 од 2015-04-15

Галин Ћертић (Стево) Рајка

Година и место рођења: 1959. - Дрвар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Бул. Краља Александра 101, 11000 Београд

Е-маил адреса: galinrajka@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/302-8724

Број и датум одлуке: 740-09-00326/2016-22 од 2016-08-15

Гигић (Јовица) Марко

Година и место рођења: 1988. - Београд

Факултет: Правни факулте Универзитета Унион, Београд

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Антифашистичке борбе 61, 11000 Београд

Е-маил адреса: lawgigic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7055-198

Број и датум одлуке: 740-09-01209/2015-22 од 2016-01-11

Главарданов (Жарко) Кристина

Година и место рођења: 1983. - Нови Сад

Факултет: Правни факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Дрварска 65, 21234 Бачки Јарак

Е-маил адреса: kristina.glavardanov@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2522-441

Број и датум одлуке: 740-09-00756/2015-22 од 2015-09-09

Глигоријевић (Драгослав) Милош

Година и место рођења: 1985. - Ниш

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Гламочка 16, 18000 Ниш

Е-маил адреса: advokatmgligorijevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1295-957

Број и датум одлуке: 740-09-290/2017-22 од 2017-08-16

Глигорић (Милован) Слађана

Година и место рођења: 1978. - Београд

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: мастер политиколог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Светог Климента 34, 11000 Београд

Е-маил адреса: g.sladja@yahoo.com

Број мобилног телефона: 066/135-469

Број и датум одлуке: 740-09-00029/2016-22 од 2016-02-17

Глигорић (Предраг) Срђан

Година и место рођења: 1971. - Бечеј

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука - породична медијација; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Герберових 24, 21220 Бечеј

Е-маил адреса: srdjan.gligoric.skale@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/549-141

Број и датум одлуке: 740-09-00691/2015-22 од 2015-08-20

Гогић Митић (Раде) Анка

Година и место рођења: 1959. - Пожаревац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Станоја Главаша 8, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса: ankagogicmitic@ptt.rs

Број мобилног телефона: 065/2142-433

Број телефона: 012/214-243

Број и датум одлуке: 740-09-00177/2016-22 од 2016-04-08

Гојаковић (Милисав) Малина

Година и место рођења: 1977. - Пријепоље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Прешевска 16/2/10, 11000 Београд

Е-маил адреса: m.gojakovic@milovanovic.rs

Број мобилног телефона: 060/4066-008

Број и датум одлуке: 740-09-00448/2015-22 од 2015-05-29

Гојковић (Милорад) Весна

Година и место рођења: 1958. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Омбудсман

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мештровићева 22, 11000 Београд

Е-маил адреса: gojkovic_v@ikomline.net

Број мобилног телефона: 063/271-033

Број телефона: 063/271-033

Број и датум одлуке: 740-09-00530/2015-22 од 2015-07-06

Голубовић (Томислав) Милица

Година и место рођења: 1986. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Војислава Илића 133, 11000 Београд

Е-маил адреса: golubovicmilica@live.com

Број мобилног телефона: 063/8666-131

Број и датум одлуке: 740-09-569/2016-22 од 2016-12-22

Голубовић (Петар) Светлана

Година и место рођења: 1960. - Врбас

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Максима Горког 55а, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: golubovicsvetlana8@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/421-9000

Број и датум одлуке: 740-09-00189/2016-22 од 2016-06-03

Голубовић (Момчило) Јелена

Година и место рођења: 1982. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Краља Александра Обреновића 62, 11400 Младеновац

Е-маил адреса: jelenagolub@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/219-881

Број телефона: 011/8237-227

Број и датум одлуке: 740-09-00105/2016-22 од 2016-03-28

Голубовић (Никола) Бранка

Година и место рођења: 1964. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Голсвортијева 14, 11000 Београд

Е-маил адреса: bakson@sbb.rs

Број мобилног телефона: 063/7787-690

Број телефона: 011/2455-526

Број и датум одлуке: 740-09-00054/2015-22 од 2015-04-15

Грабнер (Марјан) Андреј

Година и место рођења: 1981. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Првомајска 22/23, 24000 Суботица

Е-маил адреса: grabner_andrej@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/1462-567

Број телефона: 024/527-965

Број и датум одлуке: 740-09-00241/2015-22 од 2015-04-15

Грбић (Јулијан) Верица

Година и место рођења: 1958. - Кула

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: професор педагогије

Занимање: Васпитач

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације; специјалиозована обука - превенција конфликта и вршњачка медијација; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији

Адреса: Милке Гргурове 4Б, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: verica58grbic@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/883-6010; 064/461-5485

Број и датум одлуке: 740-09-00119/2015-22 од 2015-04-15

Гутић (Бранко) Драган

Година и место рођења: 1962. - Доњи Вакуф

Факултет: Економски факултет у Суботици Правни факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста пословно-правног смера

Занимање: привремени заступник капитала

Податак о завршеној обуци за посредника: основна; специјализована обука - медијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Николе Влашког 98/100, 22240 Шид

Е-маил адреса: gutic.dragan@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/502-077

Број и датум одлуке: 740-09-00097/2015-22 од 2015-04-15

Давид (Карољ) Харгита

Година и место рођења: 1983. - Сента

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Светог Саве 1а, 24420 Кањижа

Е-маил адреса: hargita.david@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/160-1805

Број и датум одлуке: 740-09-00418/2016-22 од 2016-10-17

Давидовић (Милоје) Драган

Година и место рођења: 1958. - Чачак

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Таковска 13, 32000 Чачак

Е-маил адреса: milanidragan.adv@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/2939-433

Број телефона: 032/344-648

Број и датум одлуке: 740-09-00001/2017-22 од 2017-03-15

Дајовић (Иван) Јелена

Година и место рођења: 1969. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: диплмирани педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Трг слободе 2, 22300 Стара Пазова

Е-маил адреса: jdajovic@yahoo.com

Број телефона: 062/565-144

Број и датум одлуке: 740-09-00079/2016-22 од 2016-04-08

Дамњановић (Ранко) Звонко

Година и место рођења: 1961. - Сокобања

Факултет: Технички факултет у Бору Универзитета у Београду

Звање: Магистар наука за индустријску информатику

Занимање: Магистар наука за индустријску информатику

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ђорђа Андрејевића Куна 7/19, 19210 Бор

Е-маил адреса: zvonko@kcbor.net

Број мобилног телефона: 063/473-315

Број и датум одлуке: 740-09-272/2017-22 од 2017-06-16

Девић Штрбац (Жарко) Анђелка

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Правни факултет у Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Општински правобранилац

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Сарајевска 31, 11000 Београд

Е-маил адреса: andjelka.devic.strbac@zvezdara.org.rs

Број мобилног телефона: 066/222-719

Број телефона: 011/2643-500

Број и датум одлуке: 740-09-01074/2015-22 од 2015-12-14

Дели (Нандор) Чаба

Година и место рођења: 1949. - Мол

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука- специјализована - медијација у локалној заједници

Адреса: Др Имреа Киша 49, 21226 Бачко Петрово Село

Е-маил адреса: delicsaba@stcable.net

Број мобилног телефона: 062/1839-070

Број и датум одлуке: 740-09-01026/2015-22 од 2015-11-24

Делибашић (Мирослав) Роса

Година и место рођења: 1962. - Приштина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Сланачки пут 99Ц, 11000 Београд

Е-маил адреса: rokilav@live.com

Број мобилног телефона: 069/8206-425

Број и датум одлуке: 740-09-01050/2015-22 од 2015-12-14

Деспотовић (Моодраг) Вера

Година и место рођења: 1967. - Београд

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани социјални радник; специјалиста за медијацију

Занимање: Породични терапеут

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa–теорија и пракса медијације,спец. обукa –конфликти,спец.обукa–породична медијација,спец. обукa–посредовање између жртве и преступника,спец. обукa– вршњачка медијација,спец. обукa–посредовање и културне различитости

Адреса: Јове Илића 93, 11000 Београд

Е-маил адреса: veradest@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2700-889

Број и датум одлуке: 740-09-01027/2015-22 од 2016-01-05

Дешић (Коста) Ана

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Др. Нике Миљанића 14, 11000 Београд

Е-маил адреса: desicana@hotmail.com

Број мобилног телефона: 061/6106013

Број и датум одлуке: 740-09-00087/2015-22 од 2015-04-15

Димитријев (Звонимир) Игор

Година и место рођења: 1973. - Београд

Факултет: Медицински факултет Универзитета у Београду

Звање: доктор медицине;магистар медицинских наука;специјалиста интерне медицине

Занимање: Доктор медицине (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Булевар Краља Александра 330, 11000 Београд

Е-маил адреса: igordimitrijev@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/342-992

Број и датум одлуке: 740-09-00099/2015-22 од 2015-04-15

Димитријевић (Никола) Дивна

Година и место рођења: 1968. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани историчар

Занимање: Професор историје

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Рајка од Расине 11, 11000 Београд

Е-маил адреса: divnadimi1302@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1173927

Број и датум одлуке: 740-09-00560/2016-22 од 2016-11-23

Димитријевић (Зоран) Јана

Година и место рођења: 1984. - Ниш

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мајора Тепића 1, 18000 Ниш

Е-маил адреса: jana.dimitrijevic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 069/169-6909

Број телефона: 018/535-654

Број и датум одлуке: 740-09-00456/2016-22 од 2016-10-17

Димитријевић (Срђан) Ксенија

Година и место рођења: 1980. - Лесковац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Облачића Рада 26/16, 18000 Ниш

Е-маил адреса: ksenija.dimitrijevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/2599-284

Број и датум одлуке: 740-09-00295/2016-22 од 2016-08-15

Димитријевић (Милутин) Радица

Година и место рођења: 1955. - Сагоњево, Куршумлија

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - напредне вештине посредовања; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Фрање Клуза 6, 11000 Београд

Е-маил адреса: radica.dimitrijevic@nbs.rs

Број мобилног телефона: 063/7327-039

Број и датум одлуке: 740-09-00040/2016-22 од 2016-03-21

Димитријевић (Петар) Жарко

Година и место рођења: 1980. - Крушевац

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: доктор правних наука

Занимање: Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга;специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Мачванска 1, 18000 Ниш

Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/210 29 16

Број телефона: 018/244 636

Број и датум одлуке: 740-09-01230/2015-22 од 2015-12-14

Димитријевић (Љубомир) Далибор

Година и место рођења: 1973. - Врање

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драгослава Богавца 8/9, 36000 Краљево

Е-маил адреса: advocat@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/609-408

Број и датум одлуке: 740-09-00334/2015-22 од 2015-04-15

Димић (Властимир) Славиша

Година и место рођења: 1961. - Гњилане

Факултет: Правни факулотет Универзитета у Крагујевцу

Звање: адвокат

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Светог Саве 1, 35210 Свилајнац

Е-маил адреса: adv.dimic@hotmail.com

Број мобилног телефона: 063/80 85 575

Број и датум одлуке: 740-09-729/2016-22 од 2017-02-17

Динић (Драгољуб) Драгослав

Година и место рођења: 1956. - Костолац

Факултет: Војна академија копнене војске и итендантске службе; магистарска теза Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање: магистар техничких наука

Занимање: магистар техничких наука

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Поручника Спасића и Машере 48, 11000 Београд

Е-маил адреса: dragoslavdinic1956@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/126-8898

Број телефона: 011/3555-754

Број и датум одлуке: 740-09-00684/2015-22 од 2015-07-09

Длачић (Мијаило) Владимир

Година и место рођења: 1975. - Сомбор

Факултет: Економски факултет Суботица Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Балажа Вирага 8, 24000 Суботица

Е-маил адреса: dlacicvlade@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/9386-888

Број и датум одлуке: 740-09-00195/2016-22 од 2016-06-03

Добрињац (Драгојло) Снежана

Година и место рођења: 1972. - Курсумлија

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Ситничка 23, 11000 Београд

Е-маил адреса: snezana.dobrinjac@kjn.gov.rs

Број мобилног телефона: 064/1599-793

Број и датум одлуке: 740-09-00738/2015-22 од 2015-07-27

Добрица (Јово) Срђан

Година и место рођења: 1978. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник, специјалиста европског права, мастер права

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна и специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови

Адреса: Мије Ковачевића , 11000 Београд

Е-маил адреса: srdjan.dobrica@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1585-747

Број и датум одлуке: 740-09-01030/2015-22 од 2015-11-24

Добросављевић (Бранивоје) Гордана

Година и место рођења: 1958. - Лазаревац

Факултет: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани специјални педагог

Занимање: Дипломирани специјални педагог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - специјализовани послови - медијација

Адреса: Савеза бораца бб, 35213 Деспотовац

Е-маил адреса: gocadobrosavljevic7@gmail.com

Број мобилног телефона: 0637473902

Број и датум одлуке: 740-09-00105/2015-22 од 2015-04-15

Добросављевић (Милан) Душан

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: професор шпанског језика и хиспанских књижевности

Занимање: Професор шпанског језика

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Слога 13, 11000 Београд

Е-маил адреса: dusand27@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/6159-951

Број и датум одлуке: 740-09-00463/2015-22 од 2015-05-29

Дојић Матин (Сава) Маја

Година и место рођења: 1990. - Сомбор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вујадина Секулића 47, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: majadojic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/4470-440

Број и датум одлуке: 740-05-01094/2015-22 од 2016-01-05

Драгићевић (Радомир) Бора

Година и место рођења: 1956. - Београд

Факултет: Факултет за физичко васпитање Универзитета у Београду

Звање: Професор физичке културе

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука-решавање колективних и индивидуалних радних споров

Адреса: Звечанска 62, 11000 Београд

Е-маил адреса: bora.dibstars@hotmail.com

Број телефона: 063/209-068

Број и датум одлуке: 740-09-00672/2015-22 од 2015-08-20

Драговић (Спасоје) Раде

Година и место рођења: 1970. - Београд

Факултет: Технички Факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину; Универзитет у Новом Саду; магистарске студије Технички Факултет „Михајло Пупин“

Звање: дипломирани инжењер за развој; магистар техничких наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Булевар Михајла Пупина 39/4, 11000 Београд

Е-маил адреса: dragovic@dr.com

Број мобилног телефона: 063/7709-389

Број и датум одлуке: 740-09-00730/2015-22 од 2015-09-09

Дражовић (Драгиша) Светлана

Година и место рођења: 1961. - Краљево

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани психолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Трг ослобођења 1/3/1, 36000 Краљево

Е-маил адреса: svetlana.drazovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8987260

Број и датум одлуке: 740-09-00507/2016-22 од 2016-11-15

Дракула (Марко) Биљана

Година и место рођења: 1959. - Беране

Факултет: Правни факултет Универзитета "Вељко Влаховић" у Титограду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Сурчински пут 17Б, 11000 Београд

Е-маил адреса: biljana.drakula@isj.rs

Број мобилног телефона: 063/86-222-55

Број и датум одлуке: 740-09-219/2017-22 од 2017-05-22

Дракулић - Станковић (Петар) Љиљана

Година и место рођења: 1951. - Крајишник

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милана Станивуковића 75, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса: drakuliclj@sbb.rs

Број мобилног телефона: 063/544-351

Број телефона: 023/565-493

Број и датум одлуке: 740-09-01018/2015-22 од 2016-01-05

Дрмончић (Љубиша) Бојан

Година и место рођења: 1960. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Османа Ђикића 11, 11000 Београд

Е-маил адреса: advokatdrmoncic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/111-9383

Број и датум одлуке: 740-09-00061/2015-22 од 2015-04-15

Дробац (Данило) Наташа

Година и место рођења: 1980. - Бихаћ

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник - мастер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Фрушкогорски пут 154, 21208 Сремска Каменица

Е-маил адреса: natasa.021@hotmail.com

Број мобилног телефона: 064/1615-614

Број и датум одлуке: 740-09-01198/2015-22 од 2016-01-11

Дугоњић (Радивоје) Тања

Година и место рођења: 1982. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Браће Рибникар 56/4/407, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: tanja.dugonjic@sunjkalawoffice.com

Број мобилног телефона: 063/1177-097

Број телефона: 021/4721-788

Број и датум одлуке: 740-09-00257/2016-22 од 2016-08-15

Дуњић (Првослав) Славица

Година и место рођења: 1968. - Ужице

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Жеље Ђурића 30, 31000 Ужице

Е-маил адреса: teodu@ptt.rs

Број мобилног телефона: 064/122-0912

Број и датум одлуке: 740-09-00749/2016-22 од 2017-03-15

Ђаковић (Алекса) Данило

Година и место рођења: 1982. - Беране

Факултет: Факултет за пословне студије Београд Мегатренд универзитета Београд

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Народних хероја 6/9/30, 11000 Београд

Е-маил адреса: danilo.djakovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/6181861

Број и датум одлуке: 740-09-00199/2016-22 од 2017-03-10

Ђокић (Драган) Јасмина

Година и место рођења: 1968. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Кедрова 1, 11000 Београд

Е-маил адреса: yacalaw@ptt.rs

Број мобилног телефона: 064/1150-358

Број телефона: 011/6500-435

Број и датум одлуке: 740-09-00429/2015-22 од 2015-05-29

Ђорђевић (Зоран) Милица

Година и место рођења: 1981. - Бор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Николе Пашића 62/4, 19210 Бор

Е-маил адреса: milica.musterovic@outlook.com

Број мобилног телефона: 060/2727-043

Број и датум одлуке: 740-09-194/2017-22 од 2017-06-16

Ђорђевић (Драгиша) Јелена

Година и место рођења: 1992. - Приштина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Патриса Лумумбе 15/25, 18000 Ниш

Е-маил адреса: jelena92dj@gmail.com

Број телефона: 063/752-1612

Број и датум одлуке: 740-09-23/2017-22 од 2017-04-10

Ђорђевић (Душан) Душица

Година и место рођења: 1976. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Шавничка 29, 11000 Београд

Е-маил адреса: djordjevic.dusica@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/6648421

Број и датум одлуке: 740-09-00022/2017-22 од 2017-03-15

Ђорђевић (Ђорђе) Владимир

Година и место рођења: 1972. - Крагујевац

Факултет: Машински факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: Дипломирани инжењер машинства

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Специјализована обука посредника: споразумно финансијско реструктурирање (напредни ниво)

Адреса: Двадесетседмог марта 36, 11000 Београд

Е-маил адреса: vladimir.relja.djordjevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/160-86-20

Број и датум одлуке: 740-09-583/2016-22 од 2016-12-22

Ђорђевић (Живорад) Данијел

Година и место рођења: 1983. - Приштина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање: дипломирани правник

Занимање: Виши судијски сарадник у Основном суду

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Кнеза Лазара 23, 11400 Младеновац

Е-маил адреса: danijel21093@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/307-794

Број и датум одлуке: 740-09-298/2016-22 од 2016-10-17

Ђорђевић (Светислав) Александра

Година и место рођења: 1983. - Славонски Брод

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јове Курсуле 7/3/22, 15000 Шабац

Е-маил адреса: adjordjevic17@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8470-647

Број и датум одлуке: 740-09-00773/2015-22 од 2015-09-09

Ђорђевић Петровић (Момчило) Маја

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ливањска 3, 11000 Београд

Е-маил адреса: advokatmajadjordjevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1157-971

Број и датум одлуке: 740-09-155/2017-22 од 2017-06-16

Ђукић (Јован) Јована

Година и место рођења: 1984. - Јагодина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: мастер европских интеграција из области пословног права ЕУ

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Степе 194, 11000 Београд

Е-маил адреса: jovana1djukic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/4337-797

Број и датум одлуке: 740-09-00143/2016-22 од 2016-03-21

Ђукић (Александар) Драгомир

Година и место рођења: 1955. - Жабаљ

Факултет: Економиски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Павла Папа 7, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: dragomir.djukic@pkv.rs

Број мобилног телефона: 063/568-797

Број телефона: 021/480-3814

Број и датум одлуке: 740-09-00174/2015-22 од 2015-04-15

Ђурић (Миодраг) Градимир

Година и место рођења: 1964. - Мајданпек

Факултет: Економски факултет у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани економиста

Занимање: дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ремска 57, 19250 Мајданпек

Е-маил адреса: gdjuric@alphabankserbia.com; gdjuric@jubanka.co.rs

Број мобилног телефона: 063/86-44-820

Број телефона: 030/583-642

Број и датум одлуке: 740-09-126/2017-22 од 2017-05-31

Ђурић (Војислав) Маја

Година и место рођења: 1987. - Брчко

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокатски приправник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Алексе Шантића 50/2/8, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: maja.djuric1987@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/508-5856

Број и датум одлуке: 740-09-00458/2016-22 од 2016-10-17

Ђурић (Драгомир) Марко

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Видиковачки венац 50а, 11000 Београд

Е-маил адреса: advokatdjuric@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7793-025

Број и датум одлуке: 740-09-00364/2016-22 од 2016-08-15

Ђуричић (Јован) Небојша

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Кнеза Вишеслава 134/3/17, 11000 Београд

Е-маил адреса: nebojsa.djuricic01@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/70-42-213

Број и датум одлуке: 740-09-601/2016-22 од 2016-12-28

Ђуричић (Милутин) Миленко

Година и место рођења: 1976. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу; магистарски рад Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду

Звање: Магистар правних наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Видиковачки венац 69/6, 11000 Београд

Е-маил адреса: duricicmilenko@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/99-77-333

Број и датум одлуке: 740-09-00508/2016-22 од 2016-11-15

Ђуровић (Братислав) Горазд

Година и место рођења: 1987. - Београд

Факултет: Правни факултет Унивезитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Јурија Гагарина 127/8/81, 11000 Београд

Е-маил адреса: gorazd@medijator.com

Број мобилног телефона: 069/1222223

Број и датум одлуке: 740-09-00968/2015-22 од 2015-10-06

Евтимов (Синиша) Сања

Година и место рођења: 1987. - Врање

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани политиколог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Булевар ослобођења 239, 11000 Београд

Е-маил адреса: sanja_evtimov@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/7268-600

Број и датум одлуке: 740-09-00934/2015-22 од 2015-09-30

Ећимовић (Душан) Зоран

Година и место рођења: 1955. - Соколац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Бограду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука, Специјализована обука медијатора - злостављање на раду (мобинг)

Адреса: Виноградска 101Б, 11180 Сурчин

Е-маил адреса: ecimovic@arka.rs

Број мобилног телефона: 063/203-883

Број телефона: 011/32-87-555

Број и датум одлуке: 740-09-00113/2015-22 од 2015-04-15

Ждралић (Васо) Милена

Година и место рођења: 1975. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду;магистарска теза Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија

Звање: магистар правних наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Веселина Маслеше 14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: twosmiles21@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/5252-558

Број и датум одлуке: 740-090-1171/2015-22 од 2016-01-18

Жегарац (Радмила) Маја

Година и место рођења: 1958. - Мостар

Факултет: Филозофски факултет универзитета у Београду; Факултет политичких наука

Звање: дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање: Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализовани послови медијација; супервизија специјализованих послова - медијација; специјализовани послови - породични психотерапеут

Адреса: Др. Ивана Рибара 130, 11000 Београд

Е-маил адреса: maja.z@eunet.rs

Број мобилног телефона: 064/1693-415

Број и датум одлуке: 740-09-00387/2015-22 од 2015-04-15

Жежељ - Јовановић (Сава) Мирјана

Година и место рођења: 1947. - Шимановци

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Петра Драпшина 1, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: Dragan.Mirjana2014@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/548-714

Број и датум одлуке: 740-09-00432/2015-22 од 2015-05-29

Живић (Томислав) Миодраг

Година и место рођења: 1955. - Аранђеловац

Факултет: Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице

Звање: дипломирани економиста

Занимање: дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга;специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Гаврила принципа 19, 11000 Београд

Е-маил адреса: zivic.miodrag@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/148-4849

Број телефона: 065/280-4910

Број и датум одлуке: 740-09-00706/2015-22 од 2015-07-07

Живковић (Димитрије) Мирослава

Година и место рођења: 1955. - Ниш

Факултет: Медицински факултет Универзитета у Нишу

Звање: доктор медицинских наука из области неурологије

Занимање: Специјалиста неуропсихијатрије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Лоле Рибара 16А, 18000 Ниш

Е-маил адреса: miraz301155@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7759-760

Број и датум одлуке: 740-09-468/2016-22 од 2017-02-17

Живковић (Петар) Весна

Година и место рођења: 1979. - Ниш

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Драгише Цветковића 22/17, 18000 Ниш

Е-маил адреса: zivkovic.veca@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/3311-712

Број и датум одлуке: 740-09-00296/2016-22 од 2016-08-15

Живковић (Милош) Милица

Година и место рођења: 1985. -

Факултет: Технички Факултет у Бору Универзитет у Београду

Звање: дипломирани инжењер индустријског менаџмента

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Сретена Младеновића - Мике 23/2/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: milica.m.zivkovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/753-761

Број и датум одлуке: 740-09-00889/2015-22 од 2015-09-30

Живковић (Љубиша) Драгана

Година и место рођења: 1977. - Пирот

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Путника 2, 18300 Пирот

Е-маил адреса: dragana.zivkovic@pi.os.sud.rs

Број телефона: 064/8513-520

Број и датум одлуке: 740-09-00525/2015-22 од 2015-07-06

Жикић (Драгољуб) Стефан

Година и место рођења: 1987. - Ниш

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: Мастер правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Нема улице бб , 18204 Горњи Матејевац

Е-маил адреса: adv.zikic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/420-52-29

Број телефона: 018/4514-320

Број и датум одлуке: 740-09-590/2016-22 од 2016-12-22

Згерђа (Властимир) Драган

Година и место рођења: 1976. - Панчево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Браће Јовановића 78, 26000 Панчево

Е-маил адреса: emil06@ymail.com

Број мобилног телефона: 064/1398-006

Број и датум одлуке: 740-09-01252/2015-22 од 2016-01-27

Здјелар (Ратко) Марија

Година и место рођења: 1982. - Јагодина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Рудничка 10, 11000 Београд

Е-маил адреса: marija.zdjelar@medijator.org

Број мобилног телефона: 060/577-4707

Број и датум одлуке: 740-09-00003/2017-22 од 2017-03-15

Здравковић (Никола) Добрила

Година и место рођења: 1959. - Бела Паланка

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија Апелационог суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa–развијање медијаторских вештина;специјализована обука–постати трећа неутрална страна

Адреса: Византијски булевар 2/1, 18000 Ниш

Е-маил адреса: dobrilazdravkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 069/3067-798

Број и датум одлуке: 740-09-00777/2015-22 од 2015-09-30

Здравковић (Стојан) Драган

Година и место рођења: 1952. - Мекиш - Дољевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија редовног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - медијација са посебним акцентом на комерцијалну медијацију

Адреса: Византијски булевар 2/1, 18000 Ниш

Е-маил адреса: gackanz@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/481-481

Број телефона: 018/4223-693

Број и датум одлуке: 740-09-00353/2015-22 од 2015-04-15

Зеленски (Константин) Александар

Година и место рођења: 1962. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Булевар цара Лазара 48, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: zelenskialeksandar@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/252-045

Број телефона: 021/453-750

Број и датум одлуке: 740-09-745/2016-22 од 2017-02-17

Зечевић (Петар) Милица

Година и место рођења: 1977. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука, Специјализована обука посредника у решавању индивидуалних и колективних радних спорова

Адреса: Есад-Пашина 21/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: milicazecevic@hotmail.com

Број мобилног телефона: 060/55-10-717

Број и датум одлуке: 740-09-722/2016-22 од 2017-01-26

Зорић (Миле) Славица

Година и место рођења: 1955. - Београд

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији

Адреса: Незнаног јунака 26, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.kanc.zs@gmail.com

Број мобилног телефона: 061/208-3098

Број телефона: 011/2660-876

Број и датум одлуке: 740-09-00194/2016-22 од 2016-06-03

Ивановић (Раде) Милена

Година и место рођења: 1969. - Крушевац

Факултет: Географски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани географ

Занимање: Географ

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Мишића 53, 37000 Крушевац

Е-маил адреса: ivanovic.milena8@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/474-9100

Број и датум одлуке: 740-09-312/2017-22 од 2017-08-03

Ивковић (Живан) Снежана

Година и место рођења: 1971. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија основног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука- права детета и кривичноправна заштита малолетних лица; специјализована обука - постојање треће неутралне странке; специјализована обука - развијање умешности медијације

Адреса: Проте Милорада Павловића 32, 11000 Београд

Е-маил адреса: sivkovic22@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8728-207

Број и датум одлуке: 740-09-00104/2015-22 од 2015-04-15

Илић (Слободан) Предраг

Година и место рођења: 1955. - Трстеник

Факултет: правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драгослава Јовановића 13/4/8, 11000 Београд

Е-маил адреса: ilicpredrag1955@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/34-056-02

Број и датум одлуке: 740-09-96/2017-22 од 2017-05-31

Илић (Милисав) Небојша

Година и место рођења: 1960. - Чачак

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Немањина 80, 32000 Чачак

Е-маил адреса: cacak.nebojsa@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8442794

Број телефона: 032/333-706

Број и датум одлуке: 740-09-00514/2016-22 од 2016-11-15

Илић (Богдан) Марела

Година и место рођења: 1953. - Нови Сад

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Албанске споменице 19, 11000 Београд

Е-маил адреса: marelica.ilic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/356-281

Број телефона: 0112404-280

Број и датум одлуке: 740-09-00345/2016-22 од 2016-10-17

Илић (Петар) Драгана

Година и место рођења: 1961. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: социолог - мастер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Зелени венац 8, 11000 Београд

Е-маил адреса: dragana.ilic@sbb.rs, cesgroupfund@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/346-108

Број и датум одлуке: 740-09-00679/2015-22 од 2015-08-20

Илић (Милан) Вељко

Година и место рођења: 1970. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Његошева 63, 11000 Београд

Е-маил адреса: v.ilic@vipmobile.rs

Број телефона: 060/000-3022

Број и датум одлуке: 740-09-00692/2015-22 од 2015-08-20

Илић (Миломир) Душан

Година и место рођења: 1953. - Нови Пазар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Нови Пазар 426 015 , 36300 Нови Пазар

Е-маил адреса: dusanilic53@gmail.com

Број мобилног телефона: 0637769085

Број телефона: 020314030

Број и датум одлуке: 740-09-00074/2015-22 од 2015-04-15

Илић (Стојан) Милорад

Година и место рођења: 1957. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; специјалистичке студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник - мастер, специјалиста за сузбијање тероризма, организованог криминалитета и корупције

Занимање: самостални полицијски инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука за полицијске преговараче; основна обука

Адреса: Булевар Краља Александра 63, 11000 Београд

Е-маил адреса: dors.crim@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/22-17-82

Број телефона: 011/2450-161

Број и датум одлуке: 740-09-00059/2015-22 од 2015-04-15

Јакишић (Богомир) Божана

Година и место рођења: 1959. - Београд

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Душана Јовановића 4/81, 11000 Београд

Е-маил адреса: bozana.jakisic@pks.rs

Број мобилног телефона: 064/1949-156

Број и датум одлуке: 740-09-00213/2015-22 од 2015-04-15

Јаковљевић (Михајло) Мирјана

Година и место рођења: 1958. - Коњиц

Факултет: Правни факултет у Сарајеву Универзитет у Сарајеву

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Диљска 6/3, 11000 Београд

Е-маил адреса: mira.jakovljevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1206-667

Број телефона: 011/3207-429

Број и датум одлуке: 740-09-1064/2015-22 од 2015-12-14

Јаковљевић (Зоран) Јелена

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Правни факултет Унивезитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Станка Пауновића - Вељка 45, 11000 Београд

Е-маил адреса: miss.jakovljevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1130-319

Број и датум одлуке: 740-09-00905/2015-22 од 2015-10-12

Јаковљевић (Сретен) Зоран

Година и место рођења: 1955. - Бијељина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војвођански булевар 32, 26000 Панчево

Е-маил адреса: jakovzoran3314@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/8139607

Број и датум одлуке: 740-09-00083/2015-22 од 2015-04-15

Јаконић (Александар) Душанка

Година и место рођења: 1959. - Вршац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Душана Вукасовића 35, 11000 Београд

Е-маил адреса: djakonic5@yahoo.com

Број мобилног телефона: 062/8088-351

Број телефона: 011/6167-709

Број и датум одлуке: 740-09-82/2016-22 од 2017-07-04

Јанковић (Љубиша) Владан

Година и место рођења: 1983. - Ваљево

Факултет: Факултет безбедности Универзитета у Београду; мастер студије Универзитет у Београду

Звање: Дипломирани менаџер безбедности; мастер менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Кнеза Михаила 12, 11500 Обреновац

Е-маил адреса: vladan.jankovic1@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8866-555

Број и датум одлуке: 740-09-00638/2015-22 од 2015-08-20

Јанковић (Животије) Владан

Година и место рођења: 1975. - Јагодина

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани андрагог

Занимање: Стручни радник у Центру за социјални рад

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милана Мијалковића 2Ц, 35000 Јагодина

Е-маил адреса: jankovic.vladan@gmail.com

Број телефона: 064/1140-465

Број и датум одлуке: 740-09-00476/2015-22 од 2015-07-06

Јањић (Станко) Славица

Година и место рођења: 1964. - Аранђеловац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Краља Петра Првог 28, 34300 Аранђеловац

Е-маил адреса: janjic64@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8586-510; 069/1624-244

Број телефона: 034/712-802

Број и датум одлуке: 740-09-00958/2015-22 од 2015-10-19

Јањић (Слободан) Марјана

Година и место рођења: 1972. - Приштина

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судски саветник - портпарол - Привредни Апелациони суд

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Црнотравска 13, 11000 Београд

Е-маил адреса: marjana.janjic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/2665-041

Број и датум одлуке: 740-09-00925/2015-22 од 2015-10-19

Јаћимовић (Петар) Данка

Година и место рођења: 1975. - Бијело Поље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Саветник за опште послове у Фонду солидарности

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Милентија Поповића 62, 11000 Београд

Е-маил адреса: danka.jacimovic@fs.gov.rs

Број мобилног телефона: 064/3970-079

Број и датум одлуке: 740-09-01220/2015-22 од 2016-07-04

Јелача (Радосав) Славица

Година и место рођења: 1956. - Рековац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; специјалистичке студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник, специјалиста за уговоре у међународној трговини

Занимање: в.д. директора Управе за дуван Министарства финансије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука - напредне вештине посредовања; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Генерала Штефаника 45, стан 34, 11000 Београд

Е-маил адреса: slavica.jelaca@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/477709

Број телефона: 011/770-42-56

Број и датум одлуке: 740-09-00713/2015-22 од 2015-08-20

Јелић (Боривоје) Горан

Година и место рођења: 1967. - Нова Варош

Факултет: Електротехнички факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Видиковачки венац 94, 11000 Београд

Е-маил адреса: jelicbgoran@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1267-192

Број телефона: 011/233-4832

Број и датум одлуке: 740-09-631/2016-22 од 2017-01-26

Јелић (Милорад) Неда

Година и место рођења: 1958. - Београд

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Београду

Звање: магистар правних наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука - управљање предметима у медијацији

Адреса: Јурија Гагарина 75, 11000 Београд

Е-маил адреса: neda.jelic.neda@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/388-704

Број и датум одлуке: 740-09-00732/2015-22 од 2015-07-17

Јеличић (Милан) Милосав

Година и место рођења: 1959. - Варварин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима; спец. обука тренинг за тренере

Адреса: Булевар деспота Стефана 73/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: miskojelicic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2969-171

Број и датум одлуке: 740-09-00412/2015-22 од 2015-04-15

Јеремић (Миодраг) Нела

Година и место рођења: 1979. - Књазевац

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани психолог

Занимање: Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Алиагићева 6, 19350 Књазевац

Е-маил адреса: nelajeremic22@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/745-2508

Број и датум одлуке: 740-09-253/2017-22 од 2017-07-17

Јеремић (Зоран) Ива

Година и место рођења: 1976. - Лазаревац

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Рудовци бб, 11550 Лазаревац

Е-маил адреса: ivaksas@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8615-046

Број и датум одлуке: 740-09-00988/2015-22 од 2015-11-12

Јеремић (Светислав) Татјана

Година и место рођења: 1964. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Судија редовног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализованa обукa– постати трећа, неутрална странка; основна - специјализована обука – усавршавање вештина медијације

Адреса: Луке Вукаловића 8, 11000 Београд

Е-маил адреса: tatjana.jeremic@drugi.os.sud.rs

Број мобилног телефона: 064/1511531

Број и датум одлуке: 740-09-00616/2015-22 од 2015-08-20

Јеротић (Саво) Биљана

Година и место рођења: 1983. -

Факултет: Шумарским факултетом Универзитета у Београду

Звање: дипломирани инжењер шумарства

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Николе Тесле 5/12, 26000 Панчево

Е-маил адреса: biljanadjukanovic83@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/3447-021

Број и датум одлуке: 740-09 од 2016-08-15

Јефтић (Мића) Милена

Година и место рођења: 1976. - Рума

Факултет: Правним факултетом у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука, Специјализована обука медијатора - злостављање на раду (мобинг)

Адреса: 15. Августа 80, 22400 Рума

Е-маил адреса: medijator.jefticmilena@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2296-931

Број и датум одлуке: 740-09-00059/2016-22 од 2016-03-07

Јованов (Небојша) Александар

Година и место рођења: 1984. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: ЈНА 16, 26203 Сефкерин

Е-маил адреса: alekjovanov@yahoo.com

Број мобилног телефона: 061/1557536

Број телефона: 013/684092

Број и датум одлуке: 740-09-00433/2016-22 од 2016-11-15

Јовановић (Богољуб) Јасна

Година и место рођења: 1967. - Врање

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар Немањића 20/38, 18000 Ниш

Е-маил адреса: jassa67@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/428-595

Број и датум одлуке: 740-09-276/2017-22 од 2017-07-04

Јовановић (Бпжидар) Ненад

Година и место рођења: 1970. - Бор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Краља Петра првог 3/6, 19210 Бор

Е-маил адреса: advnenad@live.com

Број мобилног телефона: 063/431-232

Број и датум одлуке: 740-09-198/2017-22 од 2017-05-09

Јовановић (Надежда) Марија

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник - мастер из грађанскоправне научне области

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Драгослава Срејовића 70К/8, 11000 Београд

Е-маил адреса: lawyer.marija@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/070-32-82

Број и датум одлуке: 740-09-624/2016-22 од 2017-01-26

Јовановић (Петар) Љутица

Година и место рођења: 1963. - Уровица

Факултет: Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани економиста

Занимање: Директор

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Станоја Гачића 7, 19300 Неготин

Е-маил адреса: ljuticajovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/88-00-284

Број телефона: 019/542-599

Број и датум одлуке: 740-09-617/2016-22 од 2017-01-26

Јовановић (Миодраг) Владан

Година и место рођења: 1964. - Јагодина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: одновна обука

Адреса: Димитрија Туцовића 64, 31000 Ужице

Е-маил адреса: advabara@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1206-402

Број телефона: 031/516-402

Број и датум одлуке: 740-09-00390/2016-22 од 2016-09-15

Јовановић (Милета) Богдан

Година и место рођења: 1959. - Сента

Факултет: Економским факултетом у Суботици Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста пословно – правног смера

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Др Фрање Сударевића 1, 24000 Суботица

Е-маил адреса: bogdan.m.jovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/526-038

Број и датум одлуке: 740-09-00391/2016-22 од 2016-08-15

Јовановић (Стерије) Игор

Година и место рођења: 1982. - Свилајнац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Мишића 4/56, 35000 Јагодина

Е-маил адреса: igojov82@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1149-588

Број и датум одлуке: 740-09-00380/2016-22 од 2016-08-15

Јовановић (Драган) Никола

Година и место рођења: 1987. - Београд

Факултет: Факултет за државну управу и администрацију Мегатренд Универзитет;криминалистично-полицијска академија

Звање: специјалиста криминалиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Мишића 214, 11500 Обреновац

Е-маил адреса: jovanovic.d.nikola@gmail.com

Број мобилног телефона: 061/3079-104

Број и датум одлуке: 740-09-00234/2016-22 од 2016-05-19

Јовановић (Драган) Драгана

Година и место рођења: 1985. - Београд

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Сараејвска 83, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.jovanovicdragana@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/3773-669

Број и датум одлуке: 740-09-00235/2016-22 од 2016-05-19

Јовановић (Живадин) Гвозден

Година и место рођења: 1954. - Шуме

Факултет: Економски факултет Суботица Универзитет у Новом Саду;магистарске студије Економски факултет У Нишу Универзитет у Нишу

Звање: магистар економских наука

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бранка Радичевића 20, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: gvozdenjovanovic@hotmail.com

Број мобилног телефона: 063/610-388

Број и датум одлуке: 740-09-00069/2016-22 од 2016-03-15

Јовановић (Војислав) Владан

Година и место рођења: 1966. - Приштина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини;специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста за породичну медијацију

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa–теорија и пракса медијације,специјализованa обукa–конфликти,специјализованa обукa–породична медијација,специјализованa обукa–насиље у породици

Адреса: Јанковић Стојана 6А, 11000 Београд

Е-маил адреса: vldjovanovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/241-832

Број и датум одлуке: 740-09-01237/2015-22 од 2016-01-27

Јовановић (Дане) Немања

Година и место рођења: 1983. - Сомбор

Факултет: Економски факултет Суботица Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Првомајски булевар 11А, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: bubilend@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/6160-844

Број телефона: 025/441-619

Број и датум одлуке: 740-09-01188/2015-22 од 2016-01-11

Јовановић (Милан) Драгана

Година и место рођења: 1959. - Мионица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Кланичка стара 9А/3, 11000 Београд

Е-маил адреса: draganalegal@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/637-657

Број и датум одлуке: 740-09-00634/2015-22 од 2015-06-17

Јовановић (Цветан) Јасмина

Година и место рођења: 1973. - Пирот

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Секретар суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вука Пантелића 42, 18300 Пирот

Е-маил адреса: jasmina.jovanovic@pi.os.sud.rs

Број мобилног телефона: 064/8513-514

Број и датум одлуке: 740-06-00465/2015-22 од 2015-05-29

Јовановић (Светозар) Бисерка

Година и место рођења: 1980. - Суботица

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани психолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Београдски пут 101, 24000 Суботица

Е-маил адреса: biserkaj759@gmail.com

Број телефона: 024/4556-953

Број и датум одлуке: 740-09-00365/2015-22 од 2015-04-15

Јовановић (Милун) Биљана

Година и место рођења: 1975. - Ивањица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Миладина Зарића 7, 11211 Борча

Е-маил адреса: bilja.jovanovic975@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/87-88-022

Број и датум одлуке: 740-09-00080/2015-22 од 2015-04-15

Јовић (Миливоје) Горан

Година и место рођења: 1961. - Лесковац

Факултет: Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитет привредна академија у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Раданска 40, 16230 Лебане

Е-маил адреса: goranjovic61@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/238-111

Број и датум одлуке: 740-09-00134/2015-22 од 2015-04-15

Јовнаш (Ненад) Милијана

Година и место рођења: 1974. - Зајечар

Факултет: Правни факултету Косовској Митровици

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Пожаревачка 6Д, 19000 Зајечар

Е-маил адреса: milijanajovnas61@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/50-80-511

Број и датум одлуке: 740-09-135/2017-22 од 2017-04-20

Јоновска (Владимир) Јелена

Година и место рођења: 1985. - Панчево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: мастер правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Жарка Зрењанина 18Б/1, 26000 Панчево

Е-маил адреса: jonovska.jelena@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/170-9820

Број телефона: 013/341-257

Број и датум одлуке: 740-09-606/2016-22 од 2017-05-31

Кадовић (Драгомир) Иван

Година и место рођења: 1963. - Београд

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: Тржишни инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Јурија Гагарина 255, 11000 Београд

Е-маил адреса: ivkadov@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/8188-123

Број и датум одлуке: 740-09-00352/2015-22 од 2015-04-15

Капетановић (Божидар) Боривоје

Година и место рођења: 1989. - Варшава, Пољска

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мије Ковачевића 9, 11000 Београд

Е-маил адреса: borivoje.kapetanovic@gmai.com

Број мобилног телефона: 062/442-558

Број и датум одлуке: 740-09-151/2017-22 од 2017-07-04

Караклајић (Слободан) Звездана

Година и место рођења: 1971. - Пожаревац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: судија привредног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - медијација са посебним акцентом на комерцијалну медијацију

Адреса: Кнез Лазара 6, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса: zvezdana.karaklajic@po.pr.sud.rs

Број мобилног телефона: 060/4448-686

Број и датум одлуке: 740-09-00216/2015-22 од 2015-04-15

Караџић (Здравко) Весна

Година и место рођења: 1968. - Зворник

Факултет: Правни факултет Универзитета у Сарајеву

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Радослава Грујића 23/2/7, 11000 Београд

Е-маил адреса: advkaradzic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8509-904

Број и датум одлуке: 740-09-00462/2015-22 од 2015-05-29

Карић (Владимир) Снежана

Година и место рођења: 1963. - Рума

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани грађевински инжењер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Насеље игралиште 3, 22400 Рума

Е-маил адреса: snezakaric@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/1131-432

Број и датум одлуке: 740-09-00213/2016-22 од 2016-06-03

Керекеш (Цветко) Мирјана

Година и место рођења: 1962. - Панчево

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Стевана Мокрањца 7, 26000 Панчево

Е-маил адреса: mirjanakerekes@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1088-351

Број и датум одлуке: 740-09-00954/2015-22 од 2015-10-19

Кецојевић (Сава) Светлана

Година и место рођења: 1950. - Крагујевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар ослобођења 98/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: skecojevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/5144-099

Број телефона: 011/3983-754

Број и датум одлуке: 740-09-00101/2015-22 од 2015-04-15

Ковач (Чедомир) Владимир

Година и место рођења: 1917. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Самостални саветник у Вишем суду у Београду

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војвођанска 390, 11180 Сурчин

Е-маил адреса: vladimirckovac@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/9789-421

Број и датум одлуке: 740-09-69/2017-22 од 2017-04-20

Ковач (Имре) Зоран

Година и место рођења: 1963. - Сента

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милоша Црњанског 172, 21220 Бечеј

Е-маил адреса: zoran.kovacs@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8959-015

Број и датум одлуке: 740-09-00165/2016-22 од 2016-04-08

Ковач (Богдан) Весна

Година и место рођења: 1958. - Сомбор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Војводе Радомира Путника 28, 25283 Растина

Е-маил адреса: kovacvesna64@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/6661-102

Број и датум одлуке: 740-09-01046/2015-22 од 2015-12-14

Ковачевић (Јово) Маријана

Година и место рођења: 1976. - Грачац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду; мастер Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Хаџи Рувимова бр. 61/5, Нови Сад

Е-маил адреса: marijana.kovacevic76@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/863-7018

Број телефона: 021/651-9163

Број и датум одлуке: 740-09-00330/2016-22 од 2016-10-24

Ковачевић (Душан) Софиа

Година и место рођења: 1988. - Београд

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Београду; мастер студије Правни факултет Универзитета у Београду и Универзитет у Кембриџу

Звање: мастер правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Цвијићева 9, 11000 Београд

Е-маил адреса: sofiakovacevic88@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/1540-374

Број и датум одлуке: 740-09-00937/2015-22 од 2015-11-03

Ковачевић - Шварц (Рајко) Санда

Година и место рођења: 1968. - Бања Лука

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Душана Вукасовића 70, 11000 Београд

Е-маил адреса: sandakovacevicsvarc@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/599-307

Број и датум одлуке: 740-09-00955/2015-22 од 2015-10-19

Ковиљац (Јован) Миодраг

Година и место рођења: 1960. - Сремска Митровица

Факултет: Факултет за услужни бизнис у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Гундулићева 21, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: miodragkoviljac@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2064-592

Број телефона: 021/553-094

Број и датум одлуке: 740-09-01246/2015-22 од 2016-01-27

Којић (Младен) Милана

Година и место рођења: 1959. - Врбас

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирании економиста

Занимање: дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Соње Маринковић 6/29, 26220 Ковин

Е-маил адреса: milanakojic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/208-16-14

Број и датум одлуке: 740-09-129/2017-22 од 2017-05-31

Кокановић (Мирко) игор

Година и место рођења: 1978. - Сарајево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Начелник службе за правне послове

Податак о завршеној обуци за посредника: основна; специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови

Адреса: Милана Бартоша 26Г, 11000 Београд

Е-маил адреса: iggy.kokanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2004-080

Број и датум одлуке: 740-09-01020/2015-22 од 2015-12-14

Коловић (Милорад) Загорка

Година и место рођења: 1955. - Краљево

Факултет: Правни факултет Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу, магистарска теза Правни факултет за привреду и правосуђе

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија привредног апелационог суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Градско шеталиште 3/II/8, 32000 Чачак

Е-маил адреса: Zaga.kolovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/282-309

Број и датум одлуке: 740-09-00126/2015-22 од 2015-04-15

Кондић (Гојко) Вера

Година и место рођења: 1956. - Ниш

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду;специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани психолог;специјалиста политиколог из области медијације

Занимање: Психолог, специјалиста медијације

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa–медијација,специјализована обука-кофликти,специјализована обука-вршњачка медијација,специјализована обука-медијација између жртве и починиоца,специјализована обука-породична медијација,специјализована обука-медијација и културне разлике

Адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића 161, 11000 Београд

Е-маил адреса: kondiceva@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2127-880

Број и датум одлуке: 740-09-01268/2015-22 од 2016-01-27

Костић (Добрица) Милош

Година и место рођења: 1987. - Бор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Стевана Синђелића 18В, 11000 Београд

Е-маил адреса: kosticd.milos@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/272-5272

Број и датум одлуке: 740-09-636/2016-22 од 2017-02-10

Костић (Стојадин) Иван

Година и место рођења: 1981. - Лесковац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Радничка 34, 16000 Лесковац

Е-маил адреса: adv.ikostic@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/223-095

Број и датум одлуке: 740-09-00368/2016-22 од 2016-08-15

Костић (Ђорђе) Љубомир

Година и место рођења: 1976. - Ниш

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: магистар економских наука

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Чарнојевића 8/11, 18000 Ниш

Е-маил адреса: bankrot.nis@gmail.com

Број телефона: 018/244-212

Број и датум одлуке: 740-09-000259/2016-22 од 2016-08-15

Костић (Саша) Ана

Година и место рођења: 1987. - Пирот

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; мастер студије Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације

Адреса: Церска 29, 11000 Београд

Е-маил адреса: ana.kostic26@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/1058357

Број и датум одлуке: 740-09-00065/2015-22 од 2015-04-15

Коштан Ковачевић (Никола) Данијела

Година и место рођења: 1980. - Шабац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна и специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови

Адреса: Шпанских бораца 18/7, 11000 Београд

Е-маил адреса: adlrdanijela@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/7224-014

Број и датум одлуке: 740-09-01029/2015-22 од 2015-11-24

Краљ (Милан) Биљана

Година и место рођења: 1978. - Кикинда

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Дожа Ђерђа 4/7, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: biljana@advkralj.com

Број мобилног телефона: 063/553-054

Број и датум одлуке: 740-09-00284/2016-22 од 2016-10-24

Кресоја (Маринко) Мина

Година и место рођења: 1990. - Бечеј

Факултет: Правним факултетом за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет привредна академија у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Браће Рибникар 25, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: minakresoja_ns@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/8959-575

Број и датум одлуке: 740-09-00262/2016-22 од 2016-08-15

Кресоја (Драгољуб) Вера

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Секретар суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Чубурска 14, 11000 Београд

Е-маил адреса: kresoja.v@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/349-150

Број и датум одлуке: 740-09-00962/2015-22 од 2015-10-19

Кривокапић (Велимир) Наташа

Година и место рођења: 1963. - Ријека

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Ријеци

Звање: дипломирани инжењер грађевинарства

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Београдска 25, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: gorsi.so@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8384-536

Број телефона: 025/412-140

Број и датум одлуке: 740-09-01059/2015-22 од 2015-12-14

Криловић (Никола) Милан

Година и место рођења: 1983. - Шабац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Мише Димитријевића 8А/24, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: krilovic_milan@yahoo.com

Број мобилног телефона: 062/2233-63

Број и датум одлуке: 740-09-00343/2016-22 од 2016-08-15

Крнајски Беловљев (Душан) Наташа

Година и место рођења: 1976. - Београд

Факултет: Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица Европски универзитет Београд

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Ђорђа Кратовца 57/8, 11000 Београд

Е-маил адреса: natasa.krnajski.belovljev@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/555-257

Број и датум одлуке: 740-09-01234/2015-22 од 2016-02-05

Крстић (Стајо) Милан

Година и место рођења: 1975. - Скопље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање: Магистар правних наука

Занимање: Магистар правних наука (ВИИ/2 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - злостављање на раду - мобинг

Адреса: Војводе Степе 403Ж/1/8, 11000 Београд

Е-маил адреса: mikrstic1975@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8185-810

Број и датум одлуке: 740-09-25/2017-22 од 2017-06-16

Крстић (Будимир) Слободан

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион, Београд

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Улцињска 25, 11000 Београд

Е-маил адреса: slobodankrstic011@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/201-168

Број и датум одлуке: 740-09-00062/2016-22 од 2016-03-07

Крстић (Верољуб) Јасмина

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга;специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Нехруова 133/17, 11000 Београд

Е-маил адреса: Jasmina.krstic@vektor.net

Број мобилног телефона: 063/8343-256

Број и датум одлуке: 740-09-00147/2015-22 од 2015-04-15

Кузман (Душан) Алекса

Година и место рођења: 1982. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Заштитник грађана

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Здравка Челара 12, 23210 Житиште

Е-маил адреса: kuzman.aleksa@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/300-379

Број и датум одлуке: 740-05-00085/2016-22 од 2016-03-28

Кукуљац (Руждија) Арнеса

Година и место рођења: 1982. - Пријепоље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вељка Влаховића 1, 31300 Пријепоље

Е-маил адреса: arnesa.kukuljac@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/3255-200

Број и датум одлуке: 740-09-00056/2015-22 од 2015-04-15

Курилић (Божидар) Бранко

Година и место рођења: 1965. - Осијек

Факултет: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер инжењер менаџмента; магистар пословног менаџмента

Занимање: Директор Сектора одржавања и експлоатације

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Улица Липе 46, 21235 Темерин

Е-маил адреса: bkurilic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/1057-275;064/8453-160

Број и датум одлуке: 740-09-01185/2015-22 од 2016-01-11

Курјачки (Ђуро) Анкица

Година и место рођења: 1954. - Нова Варош

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Сунчани кеј 31/1/1, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: ankicakurjacki@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2184-849

Број телефона: 021/6350-803

Број и датум одлуке: 740-09-00700/2015-22 од 2015-08-20

Лазаревић (Михаило) Радован

Година и место рођења: 1976. - Котор Варос

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Железничка 13, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: advrasola@neobee.net; radovanlazarevic323@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2340-626

Број телефона: 021/6615-242

Број и датум одлуке: 740-09-00276/2016-22 од 2016-08-15

Лазић (Зоран) Маја

Година и место рођења: 1981. - Лебане

Факултет: Универитет "Унион Никола Тесла"

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Народног фронта 24, 16000 Лесковац

Е-маил адреса: majalazic81@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/01234-21

Број и датум одлуке: 740-09-00250/2016-22 од 2016-05-19

Лазић Стефановић (Томислав) Милана

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Капетан - Мишина 26, 11000 Београд

Е-маил адреса: milanalazicstefanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1130-934

Број и датум одлуке: 740-09-00666/2015-22 од 2015-08-20

Лазовић (Лазар) Урош

Година и место рођења: 1982. - Београд

Факултет: Факултетза образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду АЛФА универзитета Београд

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вукасовићева 56/3/16, 11000 Београд

Е-маил адреса: u.lazovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/3247722

Број и датум одлуке: 740-09-271/2017-22 од 2017-08-11

Лалин (Милан) Радован

Година и место рођења: 1958. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Ненада Митрова 1Б, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: radovan@lalinlaw.com

Број мобилног телефона: 063/503-101

Број и датум одлуке: 740-09-00054/2017-22 од 2017-04-20

Лекић (Бранислав) Дубравка

Година и место рођења: 1980. - Бела Црква

Факултет: Факултет политичких наука Унивезитета у Београду

Звање: дипломирани политиколог за међународне послове

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Краљице Јелене 12, 11000 Београд

Е-маил адреса: dubravka.l@hotmail.com

Број мобилног телефона: 060/5132-404

Број и датум одлуке: 740-09-00437/2016-22 од 2016-10-17

Лемајић Кишгеци (Радојица) Радмила

Година и место рођења: 1977. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Секретар установе

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Косте Нађа 28, 21233 Ченеј

Е-маил адреса: lemajicr@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/024-0277

Број и датум одлуке: 740-09-568/2016-22 од 2016-12-22

Лимани (Шабан) Лукман

Година и место рођења: 1968. - Бујановац

Факултет: Висока школа примењених струковних студија у Врању

Звање: дипломирани струковни инжењер информатике

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обуком;специјализована обука–нове наставне методологије и вршњачка медијација;специјализована обука–медијација у случајевима дискриминације; специјализована обука - породична медијација; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Цара Лазара 11, 17520 Бујановац

Е-маил адреса: llukman-limani@hotmail.com

Број мобилног телефона: 063/429-291

Број и датум одлуке: 740-09-00218/2015-22 од 2015-09-24

Личина (Здравко) Зорица

Година и место рођења: 1956. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзита у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Самостални саветник у Привредној комори Србије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милице Јанковић 5, 11000 Београд

Е-маил адреса: licinaz@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/5947-600

Број и датум одлуке: 740-09-00953/2015-22 од 2015-11-12

Ловрић (Милан) Никола

Година и место рођења: 1960. - Сомбор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Извршни директор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Максима Горког 33/5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: nikola.lovric@sajam.net

Број мобилног телефона: 063/518-946

Број телефона: 021/456-639

Број и датум одлуке: 740-09-00383/2016-22 од 2016-08-15

Лончаревић (Душан) Предраг

Година и место рођења: 1964. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Ратка Митровића 160, 11000 Београд

Е-маил адреса: predragdl@gmail.com

Број телефона: 064/113-0036

Број и датум одлуке: 740-09-00473/2015-22 од 2015-04-15

Лончаревић (Момчило) Драгана

Година и место рођења: 1971. - Прокупље

Факултет: Филолошки факултет Универзитета у Нишу; магистарска теза Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: магистар филолошких наука

Занимање: Професор српског језика

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Ратка Митровића 160/16, 11000 Београд

Е-маил адреса: draganaloncarevic71@gmail.com

Број телефона: 064/2979-017

Број и датум одлуке: 740-09-00471/2015-22 од 2015-07-06

Лукић (Миливоје) Драгослав

Година и место рођења: 1954. - Аранђеловац

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Цара Душана 54, 34300 Аранђеловац

Е-маил адреса: lukid@ptt.rs

Број мобилног телефона: 063/664-404

Број телефона: 034/725-365;034/722-676

Број и датум одлуке: 740-09-00224/2016-22 од 2016-05-19

Љубић Тодоран (Миломир) Маринела

Година и место рођења: 1981. - Панчево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Улица Чумићева 14, 26000 Панчево

Е-маил адреса: marinelaljubic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/340-073

Број и датум одлуке: 740-09-00361/2016-22 од 2016-08-15

Љубовић (Зејнил) Нермина

Година и место рођења: 1957. - Власеница

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Директор сектора за привредни систем

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa; специјализована обука – споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава;специјализована обука - напредне вештине посредовања; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Дунавски кеј 19/3/31, 11000 Београд

Е-маил адреса: nermina.ljubovic@pks.rs

Број мобилног телефона: 066/8751-048

Број и датум одлуке: 740-09-00704/2015-22 од 2015-08-20

Мајер (Милан) Жељко

Година и место рођења: 1960. - Београд

Факултет: Рударско - геолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани инжењер хидрогеологије

Занимање: дипломирани инжењер хидрогеологије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Капетана Милоша Жуњића 3, 11000 Београд

Е-маил адреса: zeljkomajer@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/3430-242

Број телефона: 011/7430-242

Број и датум одлуке: 740-09-00053/2015-22 од 2015-04-15

Мајсторовић (Драган) Марјана

Година и место рођења: 1979. - Београд

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Жоржа Клеменсоа 18а/7/59, 11000 Београд

Е-маил адреса: marjana.majstorovic@outlook.com

Број мобилног телефона: 060/567-8023

Број и датум одлуке: 740-09-00417/2016-22 од 2016-10-17

Максимовић (Љубомир) Светлана

Година и место рођења: 1965. - Крагујевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Светозара Марковића 24, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: zmaxico@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/108-2385

Број телефона: 034/302-448

Број и датум одлуке: 740-09-35/2017-22 од 2017-04-10

Максимовић (Величко) Надица

Година и место рођења: 1965. - Ужице

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Макензијева 46, 11000 Београд

Е-маил адреса: nadicamaksimovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/222-7873

Број и датум одлуке: 740-09-00134/2016-22 од 2016-04-08

Максимовић (Милан) Вук

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани етнолог - антрополог

Занимање: Психо социјални саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Светог Саве 30, 11000 Београд

Е-маил адреса: vukmaxim@yahoo.com

Број телефона: 063/8-659-569

Број и датум одлуке: 740-09-00708/2015-22 од 2014-08-20

Малетић (Сава) Стеван

Година и место рођења: 1976. - Зрењанин

Факултет: Факултет за предузетни менаџмент „Браћа Карић“ у Новом Саду Универзитет „Браћа Карић“ - Београд

Звање: дипломирани инжењер за предузетни менаџмент

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мише Димитријевића 7а, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: stevan.maletic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/2042-757

Број телефона: 021/3006-473

Број и датум одлуке: 740-09-00093/2016-22 од 2016-03-28

Мандић (Драгутин) Лидија

Година и место рођења: 1989. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Мастер правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Др Ивана Рибара 178/2/12, 11000 Београд

Е-маил адреса: lidijamandic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 065/99-77-808

Број и датум одлуке: 740-09-132/2017-22 од 2017-05-31

Марановић - Николић (Бранислав) Слађана

Година и место рођења: 1975. - Мајданпек

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани социолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Нема улице бб, 12242 Нересница

Е-маил адреса: sladjana.maranovic75@gmail.com

Број мобилног телефона: 061/2460-086

Број и датум одлуке: 740-09-00930/2015-22 од 2015-09-30

Маринковић (Љубиша) Ана

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Здравка Челара 8/4, 11000 Београд

Е-маил адреса: ana.marinkovic@ymail.com

Број мобилног телефона: 064/2968898

Број и датум одлуке: 740-09-00474/2016-22 од 2016-11-15

Марјановић (Никола) Вања

Година и место рођења: 1969. - Станишић

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани психолог

Занимање: Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Стапарски пут 13С/4/13, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: vanja.marjanovic@sbb.rs

Број мобилног телефона: 064/2481-535

Број телефона: 025/416-457

Број и датум одлуке: 740-09-1063/2015-22 од 2015-12-14

Марков (Слободан) Горан

Година и место рођења: 1970. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Тозе Марковића 7, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса: gmarkov2@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2554-789

Број и датум одлуке: 740-09-00053/2016-22 од 2016-03-07

Марковић (Негослав) Душан

Година и место рођења: 1966. - Крушевац

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јован Дучић 14, 37000 Крушевац

Е-маил адреса: advokatdusan@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/616-402

Број и датум одлуке: 740-09-00237/2016-22 од 2016-05-19

Марковић (Миодраг) Дејан

Година и место рођења: 1970. - Смедерево

Факултет: Факултет за менаџмент – Зајечар Мегатренд универзитет Београд

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Уралска 20, 11300 Смедерево

Е-маил адреса: dejanmarkovic.sd@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/5654-624

Број телефона: 026/654-624

Број и датум одлуке: 740-09-00153/2016-22 од 2016-04-08

Марковић (Мумин) Алма

Година и место рођења: 1975. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - породична медијација; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Војводе Бране 18, 11000 Београд

Е-маил адреса: almagostevcic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/266-646

Број и датум одлуке: 740-09-00742/2015-22 од 2015-09-09

Марковић (Јован) Весна

Година и место рођења: 1969. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – како се постаје трећа неутрална странка

Адреса: Банијска 39, 37272 Суботица

Е-маил адреса: makiveki@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/542-393

Број и датум одлуке: 740-09-00591/2015-22 од 2015-08-20

Марковић (Топлица) Александра

Година и место рођења: 1984. - Сокобања

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука и специјализована обука

Адреса: Чарнојевића 5/31, 18000 Ниш

Е-маил адреса: saskamarkovic84@gmail.com

Број мобилног телефона: 061/3086-217

Број и датум одлуке: 740-09-00137/2015-22 од 2015-04-15

Маросиук (Владоје) Златко

Година и место рођења: 1955. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Драгише Мишовића 11, 24000 Суботица

Е-маил адреса: ombudsman@subotica.rs

Број телефона: 024/626-898

Број и датум одлуке: 740-09-01008/2015-22 од 2015-11-12

Мартиновић (Живорад) Зоран

Година и место рођења: 1960. - Ниш

Факултет: Филозофски факултет Универзитет у Нишу

Звање: дипломирани хемичар

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Дурлан 23, 18000 Ниш

Е-маил адреса: zmartin@hotmail.rs

Број мобилног телефона: 064/1262-576

Број и датум одлуке: 740-09-00219/2015-22 од 2015-04-15

Мартић (Миленко) Милан

Година и место рођења: 1960. - Сремска Митровица

Факултет: Економски факултет Суботица Универзитет у Новом Саду

Звање: Дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Топлице Милана 14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: milan.martic60@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/8015-025

Број телефона: 021/6546-614

Број и датум одлуке: 740-09-00694/2015-22 од 2015-08-20

Матић (Живко) Гордана

Година и место рођења: 1977. - Шабац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима; спец. обука тренинг за тренере

Адреса: Сретена Миладиновића - Мике 2, 11000 Београд

Е-маил адреса: office@maticlaw.rs

Број мобилног телефона: 064/1832-939

Број и датум одлуке: 740-09-00459/2015-22 од 2015-05-29

Медар - Петрић (Милош) Славица

Година и место рођења: 1976. - Пожаревац

Факултет: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани социјални педагог

Занимање: Породични терапеут

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ћирпанова 41/3/17, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: slavicamedarpetric3@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/132-4569

Број и датум одлуке: 740-09-00306/2016-22 од 2016-10-24

Медић (Илија) Бранкица

Година и место рођења: 1966. - Аранђеловац

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани филозоф

Занимање: Професор филозофије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Радоја Домановића 15, 34300 Аранђеловац

Е-маил адреса: bramed966@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/1292-205

Број телефона: 034/701-916

Број и датум одлуке: 740-09-01194/2015-22 од 2016-01-11

Миладиновић (Здравко) Мирјана

Година и место рођења: 1978. - Краљево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: 9.мај 20, 36000 Краљево

Е-маил адреса: miladinovicm@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/888-10-13

Број и датум одлуке: 740-09-00006/2017-22 од 2017-03-15

Миланков (Никола) Владимир

Година и место рођења: 1969. - Зрењанин

Факултет: Грађевинским Факултетом у Суботици Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани грађевински инжењер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у грађевинским споровима

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 79/1, 11000 Београд

Е-маил адреса: vladimir.milankov@ems.rs

Број мобилног телефона: 064/1290-646

Број и датум одлуке: 740-09-00965/2015-22 од 2015-11-18

Милановић (Миломир) Зорица

Година и место рођења: 1961. - Трстеник

Факултет: Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Сарајевска 30, 35000 Јагодина

Е-маил адреса: zorica.jagodina@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1180-274

Број и датум одлуке: 740-09-00228/2015-22 од 2016-06-03

Милаш (Милан) Милица

Година и место рођења: 1972. -

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - породична медијација; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Васе Пелагића 3, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: adv.milasm@sbb.rs

Број мобилног телефона: 064/6677-677

Број телефона: 021/6447-768

Број и датум одлуке: 740-09-01061/2015-22 од 2015-12-17

Миленковић (Силвана) Наташа

Година и место рођења: 1991. - Пожаревац

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани социјални радник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Љубичевска - насеље бб , 12000 Пожаревац

Е-маил адреса: natasha2206@live.com

Број мобилног телефона: 063/88-72-944

Број и датум одлуке: 740-09-580/2016-22 од 2016-12-22

Милетић (Лазар) Весна

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Живка Давидовића 99, 11000 Београд

Е-маил адреса: vesna.miletic15@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/6941-555

Број и датум одлуке: 740-09-00369/2016-22 од 2016-08-15

Миливојевић (Петко) Милојка

Година и место рођења: 1951. - Љубовија

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду; специјалистичке студије Фкултет Политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани социјални радник; специјалиста за социјалну рехабилитацију и социо терапију

Занимање: Дипломирани социјални радник (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука-медијација у породичним споровима; специјализованом обуком - преговарање и медијација у случајевима дискриминације;специјализованом обуком-посредовање између жртве и преступника;специјализована обука-медијација и културне разлике

Адреса: 3. октобар 294/15, 19210 Бор

Е-маил адреса: daneml@ptt.rs

Број мобилног телефона: 063/8214-813

Број телефона: 030/431-888

Број и датум одлуке: 740-09-00357/2015-22 од 2015-04-15

Милијановић (Милан) Тијана

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милутина Миланковића 46, 11000 Београд

Е-маил адреса: milijanovic.tijana@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/4132-992

Број и датум одлуке: 740-09-01233/2015-22 од 2016-01-27

Милин (Станислав) Драган

Година и место рођења: 1957. - Вршац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Жарка Зрењанина 108, 26300 Вршац

Е-маил адреса: dmvrsac@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/285-870

Број и датум одлуке: 740-09-213/2017-22 од 2017-07-17

Милићевић (Васкрсија) Зорица

Година и место рођења: 1964. - Београд

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Његошева 38, 11000 Београд

Е-маил адреса: zmilicevic10@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2025-459

Број телефона: 011/2453-647

Број и датум одлуке: 740-09-00702/2015-22 од 2015-08-20

Милићевић (Радослав) Драгана

Година и место рођења: 1982. - Сарајево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Томе Максимовића 5/2/5, 11000 Београд

Е-маил адреса: advdraganamilicevic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/1848-447

Број и датум одлуке: 740-09-00163/2015-22 од 2015-04-15

Милићевић - Стојановић (Средоје) Милица

Година и место рођења: 1973. - Београд

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Опленачка 66, 11000 Београд

Е-маил адреса: stlesa@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8972-031

Број и датум одлуке: 740-09-00183/2016-22 од 2016-06-03

Миловановић (Милосав) Страхиња

Година и место рођења: 1986. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион, Београд

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Маричка 37, 11000 Београд

Е-маил адреса: strahinja.milovanovic.legal@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/555-77-88

Број и датум одлуке: 740-09-621/2016-22 од 2017-01-26

Миловановић (Златан) Милош

Година и место рођења: 1986. -

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Приштини

Звање: дипломирани психолог

Занимање: Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бранка Миљковића 4, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: milospsiholog@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/4188-987

Број телефона: 034/6393-019

Број и датум одлуке: 740-09-00173/2016-22 од 2016-03-16

Миловановић (Љубиша) Светислав

Година и место рођења: 1954. - Браљина - Ражањ

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; докторске студије Факултет за културу и медије Мегатренд Универзитет Београд

Звање: дипломирани правник; доктор комуниколошких наука

Занимање: Председник "Институција" Гроуп-а

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Краљице Наталије 50/4, 11000 Београд

Е-маил адреса: svetislav.milovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/380-028; 069/1190-901

Број и датум одлуке: 740-09-01022/2015-22 од 2015-11-04

Милојевић (Розмир) Ирена

Година и место рођења: 1969. - Зајечар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука-медијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Ћирила и Методија 2, 11000 Београд

Е-маил адреса: irena.milojevic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/777-3790

Број и датум одлуке: 740-09-00433/2015-22 од 2015-07-07

Милојевић (Зоран) Драган

Година и место рођења: 1959. - Ћуприја

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Шевина 1А, 11000 Београд

Е-маил адреса: advdraganmilojevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/210-131

Број и датум одлуке: 740-09-00084/2015-22 од 2015-04-15

Милојевић (Љубиша) Гордана

Година и место рођења: 1961. - Крагујевац

Факултет: Економски факултет Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Моме Станојловића 2, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: gordanamilojevic034@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/604-118

Број телефона: 034/362-629

Број и датум одлуке: 740-09-00073/2015-22 од 2015-06-15

Милосављевић (Богдан) Јелица

Година и место рођења: 1970. - Крушевац

Факултет: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани специјални педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посрдовање између жртве и преступника; специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације; специјализована обука - породична медијација; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Моравска 1, 37255 Кукљин

Е-маил адреса: mjelica@ptt.rs

Број мобилног телефона: 064/182-70-27

Број и датум одлуке: 740-09-00121/2015-22 од 2015-04-15

Милосављевић (Милорад) Горан

Година и место рођења: 1976. - Карловац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар Деспота Стефана 73, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.milosavljevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/225-7470

Број и датум одлуке: 740-09-00109/2015-22 од 2015-04-15

Милошевић (Радивоје) Бојана

Година и место рођења: 1970. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзита у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обука, спец.обукa–споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; спец.обука-породична медијација;спец.обука-напредне вештине посредовања

Адреса: Босе Цветић 13, 11000 Београд

Е-маил адреса: bojmilosevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/3301-615

Број телефона: 011/2403-641

Број и датум одлуке: 740-09-00964/2015-22 од 2015-10-19

Милутиновић (Миле) Тијана

Година и место рођења: 1984. - Врање

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; мастер студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник - мастер

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Браће Недића 13 15, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.tijana.ristic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063 /454-055

Број и датум одлуке: 740-09-00154/2015-22 од 2015-04-15

Миљковић (Милорад) Драган

Година и место рођења: 1954. - Јагодина

Факултет: Економски факултет Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Карађорђева 84/1/20, 14000 Ваљево

Е-маил адреса: dr.miljkovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/3050-880

Број телефона: 014/249-413

Број и датум одлуке: 740-09-00371/2015-22 од 2015-05-29

Миљковић (Душан) Добрија

Година и место рођења: 1954. - Параћин

Факултет: Правни факултет Универзитет "Светозар Марковић" у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Карађорђева 4, 35230 Ћуприја

Е-маил адреса: adv.biba@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8002175

Број и датум одлуке: 740-09-00155/2015-22 од 2015-04-15

Минић (Зоран) Јасмина

Година и место рођења: 1981. - Смедеревска Паланка

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Страхинића Бана 43, 11000 Београд

Е-маил адреса: djasi.minic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/68-24-083

Број и датум одлуке: 740-09-97/2017-22 од 2017-05-31

Мирковић (Милосав) Слава

Година и место рођења: 1946. - Нови Пазар

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Ратних војних инвалида 19, 11000 Београд

Е-маил адреса: gaslaga@beotel.net

Број мобилног телефона: 063/373-611

Број и датум одлуке: 740-09-588/2016-22 од 2017-02-10

Мирковић (Добривоје) Драган

Година и место рођења: 1958. - Зворник

Факултет: Факултет за пословне и финансијске студије Универзитета за пословне студије Бања Лука; магистарска теза Факултет за пословне и финансијске студије

Звање: магистар економије

Занимање: Директор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Николе Тесле 38, 15318 Мали Зворник

Е-маил адреса: mirkovic.d@hotmail.com

Број телефона: 063/7773-353

Број и датум одлуке: 740--09-00674/2015-22 од 2015-06-26

Миросављевић (Живорад) Александра

Година и место рођења: 1962. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста за уговоре у међународној трговини

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обука, специјализованa обукa–споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Крунска 39, 11000 Београд

Е-маил адреса: mirosavljevic25@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1957-215

Број и датум одлуке: 740-09-01219/2015-22 од 2015-12-17

Митић (Славољуб) Маја

Година и место рођења: 1986. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Косте Стаменковића 13, 18400 Прокупље

Е-маил адреса: majamitic986@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2297-549

Број и датум одлуке: 740-09-00513/2015-22 од 2015-07-07

Митровић (Милорад) Мирјана

Година и место рођења: 1977. - Зајечар

Факултет: Филозофски факултет у Нишу

Звање: Дипломирани психолог

Занимање: Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: 3. Октобар 73/5, 19210 Бор

Е-маил адреса: mirjanamitrovicj@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/7377711

Број и датум одлуке: 740-09-190/2017-22 од 2017-05-09

Митровић (Милорад) Богосав

Година и место рођења: 1974. - Врање

Факултет: Факултет за пословно индустријски менаџмент, Београд Универзитета Унион у Београду

Звање: дипломирани менаџер

Занимање: Дипломирани менаџер (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Краља Стефана Првовенчаног 69/38, 17500 Врање

Е-маил адреса: bole.mitrovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/540-8651

Број и датум одлуке: 740-09-00036/2017-22 од 2017-04-20

Михајловић (Живојин) Драгана

Година и место рођења: 1971. - Ћуприја

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Цара Лазара 2/14, 35230 Ћуприја

Е-маил адреса: draganamih71@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/5477-541

Број телефона: 035/8470-576

Број и датум одлуке: 740-09-01028/2015-22 од 2015-11-24

Мишић (Миодраг) Снежана

Година и место рођења: 1973. - Врање

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Приштини

Звање: професор педагогије

Занимање: школски педагог

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Албанске голготе 3, 17500 Врање

Е-маил адреса: smisicsvetisava@yahoo.com

Број мобилног телефона: 062/8058-633

Број и датум одлуке: 740-09-00392/2015-22 од 2015-04-15

Мишков (Ђорђе) Александра

Година и место рођења: 1972. - Сарајево

Факултет: Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“ Универзитет „Браћа Карић“ - Београд

Звање: дипломирани економиста – менаџер у банкарству

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Булевар Ослобођења 40, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: aleksandra.miskov@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/8029-198

Број и датум одлуке: 740-09-01058/2015-22 од 2015-12-17

Мишчевић (Илија) Милан

Година и место рођења: 1959. - Сомбор

Факултет: Економски факултет у Суботици Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Душана Петровића 5, 24000 Суботица

Е-маил адреса: integral_usluge@yunord.net

Број мобилног телефона: 063/8653-782

Број телефона: 024/526-241

Број и датум одлуке: 740-09-01051/2015-22 од 2015-12-14

Мојашевић (Славољуб) Александар

Година и место рођења: 1977. - Ниш

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: доктор правно – економских наука

Занимање: Доцент правног факултета

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; оспецијализована обука - породична медијација; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Цвијићева 9, 18000 Ниш

Е-маил адреса: mojasevic@prafak.ni.ac.rs

Број мобилног телефона: 065/2055-070

Број и датум одлуке: 740-09-01197/2015-22 од 2016-01-11

Момчилов (Веселко) Милкица

Година и место рођења: 1978. - Кикинда

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: професор социологије

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јована Јовановића Змаја 172А/1/4, 23300 Кикинда

Е-маил адреса: milkica.r@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1834-302

Број и датум одлуке: 740-09-01037/2015-22 од 2015-11-24

Момчиловић (Јожеф) Матилда

Година и место рођења: 1955. - Нова Црња

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - комерцијална медијација

Адреса: Бранка Ћопића 16, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса: matilda.momcilovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/1757-328

Број и датум одлуке: 740-09-00140/2015-22 од 2015-04-15

Мунижаба Јаић (Бранко) Сања

Година и место рођења: 1985. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јоакима Вујића 14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: sanja.munizaba.jaic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/521-087

Број телефона: 021/422-087

Број и датум одлуке: 740-09-1043/2015-22 од 2015-12-14

Настић (Витомир) Данијела

Година и место рођења: 1980. - Врање

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Цара Душана 26, 17500 Врање

Е-маил адреса: pavlovicdanijela@hotmail.de

Број мобилног телефона: 063/663-053

Број и датум одлуке: 740-09-00585/2016-22 од 2017-01-04

Недић (Јеврем) Блажо

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Регионални медијатор Светске банке за Србију, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Хрватску, Македонију, Бугарску и Албанију; медијатор на листи Привредне коморе Србије; медијатор на листи Пвереника за заштиту равноправности Републике Србије

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализован за привредну медијацију и споразумно финансијско реструктуирање привредних друштава; медијатор на листи Повереника за заштиту равноправности Републике Србије са завршеном специјализованом обуком

Адреса: Светозара Марковића 9/1/1, 11000 Београд

Е-маил адреса: blazonedic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/286-025

Број и датум одлуке: 740-09-00086/2015-22 од 2015-04-15

Нејгебауер (Александар) Јелена

Година и место рођења: 1972. - Нови Сад

Факултет: Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани инжењер архитектуре

Занимање: Дипломирани инжењер архитектуре (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Трг незнаног јунака 4/5/10, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: jelena.nejgebauer@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2051-931

Број телефона: 021/456-741

Број и датум одлуке: 740-09-00750/2016-22 од 2017-03-15

Ненадић Бојовић (Милан) Љубица

Година и место рођења: 1977. - Београд

Факултет: Руски државни институт за интелектуалну својину, Москва, Руска Федерација

Звање: дипломирани правик

Занимање: Менаџер (ВИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука, специјализована обука - мобинг

Адреса: Смиљанић Милутина 7/1, 32000 Чачак

Е-маил адреса: ljubica.nenadic10@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/648482

Број и датум одлуке: 740-09-00743/2016-22 од 2017-03-13

Нешић (Огњан) Миладин

Година и место рођења: 1958. - Стара Моравица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Ружа 3, 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса: miladinnesic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/1109-551

Број телефона: 024/712-379

Број и датум одлуке: 740-09-00360/2015-22 од 2015-04-15

Нешковић (Живота) Растко

Година и место рођења: 1986. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар краља Александра 237/73, 11000 Београд

Е-маил адреса: rastko.neskovic@beograd.gov.rs

Број мобилног телефона: 060/342-14-99

Број телефона: 011/34-33-287

Број и датум одлуке: 740-09-00096/2015-22 од 2015-04-15

Николић (Александар) Наташа

Година и место рођења: 1978. - Лесковац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Косте Стаменковића 9/21, 18000 Ниш

Е-маил адреса: advokatnatasanikolic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/9264703

Број и датум одлуке: 740-09-291/2017-22 од 2017-08-16

Николић (Миодраг) Јелена

Година и место рођења: 1974. - Књазевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Лоле Рибара 25, 19350 Књазевац

Е-маил адреса: radosavljevic_j@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/8733-142

Број и датум одлуке: 740-09-245/2017-22 од 2017-07-17

Николић (Шпиро) Мирослав

Година и место рођења: 1979. - Задар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Душана Вукасовића 44/10, 11000 Београд

Е-маил адреса: advokat.nikolic@hotmail.com

Број мобилног телефона: 066/296-379

Број и датум одлуке: 740-09-01015/2015-22 од 2015-11-24

Нинић (Бранко) Смиљка

Година и место рођења: 1979. - Скопље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука - породична медијација; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића 167/12/62, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.ninicsmiljka@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/234-380

Број и датум одлуке: 740-09-00094/2015-22 од 2015-12-14

Нинчић (Војислав) Ивана

Година и место рођења: 1985. - Београд

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник;мастер из области европских интеграција

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - управљање предметима у медијацији

Адреса: Чарлија Чаплина 29, 11000 Београд

Е-маил адреса: ivana@nincic.eu

Број мобилног телефона: 062/8177-205

Број и датум одлуке: 740-09-00210/2016-22 од 2016-06-03

Ницевић (Ћазим) Сулејман

Година и место рођења: 1948. - Нови Пазар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Сарајеву

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - решавање колективних и индивидуалних радних спорова

Адреса: Меше Селимовића 8, 36300 Нови Пазар

Е-маил адреса: sulejman.nicevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/9011091

Број телефона: 020/371-639

Број и датум одлуке: 740-09-00085/2015-22 од 2015-04-15

Ницовић (Марко) Нина

Година и место рођења: 1978. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Теразиј 13/5, 11000 Београд

Е-маил адреса: nina.nicovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 061/1483-157

Број и датум одлуке: 740-09-01036/2015-22 од 2015-11-24

Нухи (Малић) Идриз

Година и место рођења: 1957. -

Факултет: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани специјални педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Васе Поморишца 32, 11000 Београд

Е-маил адреса: idriznuhi@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/359-234

Број телефона: 011/3327-828

Број и датум одлуке: 740-09-00772/2015-22 од 2015-09-11

Обрадовић (Живан) Латинка

Година и место рођења: 1972. -

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани грађевински инжењер за конструкције

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милеве Марић Ајнштајн 60/2/14, 11000 Београд

Е-маил адреса: latinkao@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8984-810

Број и датум одлуке: 740-09-00765/2015-22 од 2015-08-20

Обренић (Добрислав) Дејан

Година и место рођења: 1985. - Пљевља

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Маричка 27, 11000 Београд

Е-маил адреса: dejanobrenic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/0041-334

Број и датум одлуке: 740-09-01211/2015-22 од 2016-01-25

Олевић (Ахмет) Сарита

Година и место рођења: 1971. - Беране

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини; мастер студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: мастер правник

Занимање: самостални саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Игњата Јова 26, 11000 Београд

Е-маил адреса: sara.olevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/9071-121

Број и датум одлуке: 740-09-00007/2016-22 од 2016-03-14

Орешчанин (Светислав) Бранка

Година и место рођења: 1958. - Смедеревска Паланка

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мештровићева 20, 11000 Београд

Е-маил адреса: brankaorescanin@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/0763-924

Број телефона: 011/2463-320

Број и датум одлуке: 740-09-00498/2015-22 од 2015-07-07

Остојић (Александар) Ђорђе

Година и место рођења: 1955. - Бечеј

Факултет: Економски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани економиста

Занимање: дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Стевана Христића 23, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: djordje02@nscable.net

Број мобилног телефона: 063/511-194

Број телефона: 021/401-587

Број и датум одлуке: 740-09-156/2017-22 од 2017-06-16

Павић (Живорад) Милош

Година и место рођења: 1957. - Ваљево

Факултет: Економски факултет Универзитет "Светозар Марковић" у Крагујевцу

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга;специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Насеље ослободиоци Ваљева 6, 14000 Ваљево

Е-маил адреса: pavic.m@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/321-494

Број и датум одлуке: 740-09-00153/2015-22 од 2015-04-15

Павићевић (Стеван) Јелена

Година и место рођења: 1982. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар уметности 35/109, 11000 Београд

Е-маил адреса: jelenapavicevic2014@gmail.com

Број телефона: 069/625-742

Број и датум одлуке: 740-09-00555/2015-22 од 2015-07-06

Павловић (Александар) Ивана

Година и место рођења: 1958. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Судија редовног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Томаша Јежа 2А, 11000 Београд

Е-маил адреса: ivanapav@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/50-40-545

Број и датум одлуке: 740-09-329/2017-22 од 2017-08-11

Павловић (Живомир) Живица

Година и место рођења: 1961. - Ћуприја

Факултет: Филозофски факултет Универзитет у Нишу

Звање: дипломирани психолог

Занимање: Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука-медијација и културне разлике; специјализиована обука-посрдовање између жртве и преступника

Адреса: Јован Дучић 1, 37000 Крушевац

Е-маил адреса: spavlovic037@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/6746-044

Број и датум одлуке: 740-09-00230/2016-22 од 2016-05-19

Павловић (Милан) Ђура

Година и место рођења: 1962. - Панчево

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Карађорђева 38, 26000 Панчево

Е-маил адреса: djurapavlovic62@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/1519-621

Број и датум одлуке: 740-09-00741/2015-22 од 2015-09-09

Павловић (Славиша) Јованка

Година и место рођења: 1983. - Јагодина

Факултет: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду;мастер студије Факултет за медије и комуникације

Звање: дипломирани специјални педагог;мастер социјални радник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука-медијација у породичним споровима

Адреса: Карађорђева бб, 35213 Деспотовац

Е-маил адреса: jovanoviclole@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/882-0826

Број телефона: 035/612-537

Број и датум одлуке: 740-09-00088/2015-22 од 2015-04-15

Пантић (Милован) Драгослав

Година и место рођења: 1959. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; специјалистичке студије Факултет политичких наука у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста медијације

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - спречавање и решавање спорова који се баве питањима, проблемима и конфликтима везаним за људска и мањинска права, специјализована обука - медијација за стручна лица

Адреса: Михаила Богићевића 4, 11000 Београд

Е-маил адреса: officemedijacija@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/3230-434

Број и датум одлуке: 740-09-00123/2015-22 од 2015-04-15

Пачов (Игор) Јелена

Година и место рођења: 1990. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани андрагог

Занимање: Психотерапеут

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Александра Дубчека 8, 11000 Београд

Е-маил адреса: jelennap@hotmail.com

Број мобилног телефона: 065/8502-548

Број и датум одлуке: 740-09-01218/2015-22 од 2016-01-11

Пашић (Бранко) Дејан

Година и место рођења: 1973. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Брегалничка 18, 11000 Београд

Е-маил адреса: dejan.pasic@izvrsitelj-kancelarija.rs

Број мобилног телефона: 066/354-818

Број и датум одлуке: 740-09-00400/2016-22 од 2016-08-15

Пејовић (Милан) Игор

Година и место рођења: 1972. - Панчево

Факултет: Економски факултет Универзитета у Беораду; докторске студије Економски факултет Универзитета Црне Горе

Звање: Доктор економских наука

Занимање: Професор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 211/6, 11000 Београд

Е-маил адреса: medijator.ip@gmail.com

Број телефона: 069/0022-353

Број и датум одлуке: 740-09-00712/2015-22 од 2015-08-20

Пејчиновић (Богољуб) Лидија

Година и место рођења: 1986. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Пожешка 148/41, 11000 Београд

Е-маил адреса: lidija.pejcinovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/297-702

Број и датум одлуке: 740-09-00287/2016-22 од 2016-08-15

Пејчић (Ранђел) Жаклина

Година и место рођења: 1964. - Пирот

Факултет: Правни факултет у Нишу Универзитет у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија основног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Стевана Сремца 48, 18300 Пирот

Е-маил адреса: zaklina.pejcic@pi.os.sud.rs

Број мобилног телефона: 065/2353-710

Број и датум одлуке: 740-09-01269/2015-22 од 2016-01-27

Пекез (Бранко) Светлана

Година и место рођења: 1982. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Максима Горгког 73, 11000 Београд

Е-маил адреса: svetlana@pekez.com

Број мобилног телефона: 063/343-705

Број и датум одлуке: 740-09-273/2017-22 од 2017-07-17

Перинчић (Владислав) Весна

Година и место рођења: 1964. - Доњи Милановац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Председник Републичке уније потрошача

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Таковска 5/7/10, 11000 Београд

Е-маил адреса: vesnaperincic@gmail.com

Број телефона: 060/3131-192

Број и датум одлуке: 740-09-00497/2015-22 од 2015-07-06

Перинчић (Иван) Денис

Година и место рођења: 1961. - Карловац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; магистарска теза Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Звање: магистар правник наука

Занимање: Председник Управног одбора Републичке уније потрошача

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Таковска 5/7/10, 11000 Београд

Е-маил адреса: repupo@yahoo.com

Број телефона: 060/3131-191

Број и датум одлуке: 740-09-00496/2015-22 од 2015-07-06

Перић (Небојша) Јована

Година и место рођења: 1990. - Книн

Факултет: Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

Звање: мастер психолог

Занимање: Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Корнелија Станковића 21/2/8, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: joovanaperic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/101-5500

Број и датум одлуке: 740-09-24/2017-22 од 2017-04-10

Перић (Ђуро) Слободанка

Година и место рођења: 1959. - Осијек

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Марије Петровић 4, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: slobodanka.peric@srbijagas.com

Број мобилног телефона: 064/8883-307

Број и датум одлуке: 740-09-01186/2015-22 од 2016-01-11

Перишић (Борислав) Наташа

Година и место рођења: 1967. - Ваљево

Факултет: Факултет за европске правно - политичке студије Нови Сад Универзитет Сингидунум

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука- медијација у случајевима дискриминације

Адреса: Хајдук Вељкова 15, 14000 Ваљево

Е-маил адреса: perisicnatasha@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1794-354

Број и датум одлуке: 740-09-00205/2016-22 од 2016-05-19

Петковић (Драган) Вања

Година и место рођења: 1983. - Липљан

Факултет: Факултет за образовање дипломираних правника и економиста за руководеће кадрове у Новом Саду Привредне академије у Новом Саду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Без улице 45Б,

Е-маил адреса: vanja.petkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/870-3840

Број и датум одлуке: 740-09-262/2017-22 од 2017-07-17

Петковић (Милорад) Драган

Година и место рођења: 1952. - Горње Неродимље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање: Дипломирани правник

Занимање: судија привредног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Жича 45Б, Краљево

Е-маил адреса: draganpetkovic@yahoo.com; draganpetkovic39@yahoo.com

Број мобилног телефона: 065/310-5952

Број телефона: 036/201193

Број и датум одлуке: 740-09-263/2017-22 од 2017-06-09

Петковић (Борислав) Вања

Година и место рођења: 1983. - Панчево

Факултет: Факултет за менаџмент "Браћа Карић" Универзитет "Браћа Карић" Београд

Звање: дипломирани менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Гандијева 24/1А, 11000 Београд

Е-маил адреса: vanja_petkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 065/5450-587

Број и датум одлуке: 740-09-00082/2015-22 од 2015-04-15

Петричевић (Предраг) Чарна

Година и место рођења: 1981. - Вараждин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани праник

Занимање: Заштитник грађана

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Проте Матеје Ненадовића 10/24, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: carna.petricevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/3007-955

Број телефона: 025/543-6001

Број и датум одлуке: 740-09-00778/2015-22 од 2015-09-30

Петров (Јован) Александар

Година и место рођења: 1981. - Панчево

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање: Сарадник у настави Високе школе струковних студија

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вука Караџића 6, 26203 Сефкерин

Е-маил адреса: a.petrov@live.com

Број мобилног телефона: 064/5381-376

Број и датум одлуке: 740-09-00974/2015-22 од 2015-11-20

Петровић (Радојица) Весна

Година и место рођења: 1967. - Књазевац

Факултет: Факултет народне одбране Универзитета у Београду

Звање: професор народне одбране

Занимање: Професор општенародне одбране и друштвене самозаштите

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Октобарске револуције 99, 19350 Књазевац

Е-маил адреса: zvm.knj.minrzs@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/296-944

Број телефона: 019/731-332

Број и датум одлуке: 740-09-221/2017-22 од 2017-07-17

Петровић (Божо) Драгана

Година и место рођења: 1968. - Београд

Факултет: Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Устаничка 178/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: draganap305@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/2210-882

Број и датум одлуке: 740-09-00706/2016-22 од 2017-03-15

Петровић (Радиша) Драгана

Година и место рођења: 1974. - Пожега

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Краља Петра 42, 31210 Пожега

Е-маил адреса: adv.draganapetrovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/35 13 273

Број телефона: 031/715 686

Број и датум одлуке: 740-09-00010/2017-22 од 2017-02-17

Петровић (Миломир) Светлана

Година и место рођења: 1970. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитетa у Београду

Звање: дипломирани педагог

Занимање: Педагог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Народних хероја 33, 11000 Београд

Е-маил адреса: ceki.petrovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/206-997

Број и датум одлуке: 740-09-00466/2016-22 од 2016-10-24

Петровић (Миодраг) Горан

Година и место рођења: 1956. - Крагујевац

Факултет: Економски факултет Универзитет "Светозар Марковић" у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Скерлићева 36/1/ф, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: pet.goran11@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/302-8725

Број и датум одлуке: 740-09-00475/2016-22 од 2016-10-17

Петровић (Радивоје) Зорица

Година и место рођења: 1958. - Краљево

Факултет: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани специјални педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука-медијација и културне разлике; специјализиована обука-посрдовање између жртве и преступника

Адреса: Стевана Синђелића 5, 37000 Крушевац

Е-маил адреса: zorica.balsic.petrovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/3778-823

Број телефона: 037/440-146

Број и датум одлуке: 740-09-00229/2016-22 од 2016-05-19

Петровић (Петар) Ђорђе

Година и место рођења: 1975. - Приједор

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Јавни бележник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Хаџи Нешина 10, 18300 Пирот

Е-маил адреса: djordje1975p@hotmail.rs

Број мобилног телефона: 065/3100-450

Број и датум одлуке: 740-09-00010/2016-22 од 2016-02-17

Петровић (Зоран) Светлана

Година и место рођења: 1982. - Књазевац

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Нишу; специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани педагог; специјалиста из области медијације

Занимање: Стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука–медијација;специјализована обуку конфликти;специјализована обука–вршњачка медијација;специјализована обука–медијација између жртве и починиоца;специјализована обука – породична медијација

Адреса: Војводе Путника 132, 19350 Књазевац

Е-маил адреса: ceca4b1@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2631-784

Број и датум одлуке: 740-09-00857/2015-22 од 2015-09-30

Петровић (Михаило) Александра

Година и место рођења: 1963. - Београд

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду; мастер студије Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање: мастер инжењер организационих наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Снежане Хрепевник 34, 11000 Београд

Е-маил адреса: aleksandra.petrovic@dunav.com

Број телефона: 069/2703-069

Број и датум одлуке: 740-09-00441/2015-22 од 2015-07-06

Петровић (Раденко) Љуба

Година и место рођења: 1955. - Ваљево

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Мирка Обрадовића 3, 14000 Ваљево

Е-маил адреса: ljuba@rpk-valjevo.co.rs

Број мобилног телефона: 064/821-6636

Број телефона: 014/221-721

Број и датум одлуке: 740-09-00212/2015-22 од 2015-04-15

Петровић (Радмило) Добривоје

Година и место рођења: 1960. - Смедерево

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна и специјализована обука - мадијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Његошева 6/4, 11300 Смедерево

Е-маил адреса: petrovicsd@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/222-191

Број и датум одлуке: 740-09-00164/2015-22 од 2015-04-15

Петровић (Ђурђе) Миодраг

Година и место рођења: 1972. - Смедерево

Факултет: Факултет за менаџмент Универзитета примењених наука Мегатренд

Звање: магистар економских наука из области менаџмента

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Александра Белића 25/18, 11000 Београд

Е-маил адреса: mr.miodragpetrovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1095-590

Број и датум одлуке: 740-09-00144/2015-22 од 2015-04-15

Петровић (Александар) Снежана

Година и место рођења: 1963. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Љубостињска 2/3/Ц6, 11000 Београд

Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/208-968

Број и датум одлуке: 740-09-00098/2015-22 од 2015-04-15

Петронијевић (Милован) Гордана

Година и место рођења: 1964. - Крагујевац

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду; специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани социјални радник; специјалиста за медијацију

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa–теорија и пракса медијације,спец. обукa –конфликти,спец.обукa–породична медијација,спец. обукa–посредовање између жртве и преступника,спец. обукa– вршњачка медијација,спец. обукa–посредовање и културне различитости

Адреса: Булевар краљице Марије 54Л/14, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: gordana.petronijevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/618-704

Број и датум одлуке: 740-09-00600/2015-22 од 2015-10-26

Петронијевић (Предраг) Игор

Година и место рођења: 1989. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион у Београду; мастер студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Трешњиног цвета 1А, 11000 Београд

Е-маил адреса: i.petronijevic101@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/5645-733

Број и датум одлуке: 740-09-00125/2015-22 од 2015-04-15

Петрушић (Никола) Невена

Година и место рођења: 1958. - Пирот

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Доктор правних наука из области грађанског права

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa-специјализованa обукa–развијање вештина медијације, специјализованa обукa–постати трећа, неутрална странка, специјализованa обукa–развој вештина подучавања и специјализованa обукa–посредовање између жртве и преступника

Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 43/15, 18000 Ниш

Е-маил адреса: Nevena.Petrusic@gmail.com

Број телефона: 064/8898-700

Број и датум одлуке: 740-09-00690/2015-22 од 2015-08-20

Пецељ (Зоран) Младен

Година и место рођења: 1980. - Мостар

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Београду;

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Живојина Мишића 24, 11000 Београд

Е-маил адреса: mladen.pecelj@gmail.com

Број телефона: 063/7716-381

Број и датум одлуке: 740-09-00474/2015-22 од 2015-07-07

Пешић (Петко) Александра

Година и место рођења: 1969. - Сјеница

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Генерала Љубомира Милића 2/9беогр, 11000 Београд

Е-маил адреса: aleksandra.pesic@outlook.com

Број мобилног телефона: 069/2480-523

Број и датум одлуке: 740-09-82/2017-22 од 2017-04-20

Пешић (Радомир) Снежана

Година и место рођења: 1956. - Ниш

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Специјализована обука посредника: споразумно финансијско реструктурирање (напредни ниво)

Адреса: Прилаз 36, 11000 Београд

Е-маил адреса: pesicsneza@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/329-2177

Број и датум одлуке: 740-09-274/2016-22 од 2016-12-22

Пешић (Јован) Миодраг

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Студентска 23, 11000 Београд

Е-маил адреса: miodrag.pesic@ems.rs

Број мобилног телефона: 064-8408-918

Број телефона: 011/2695-315

Број и датум одлуке: 740-09-00107/2015-22 од 2015-04-15

Пиндић (Димитрије) Павле

Година и место рођења: 1956. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Булевар деспота Стефана 34/20, 11000 Београд

Е-маил адреса: pavle.pindic@nova-agrobanka.rs

Број мобилног телефона: 066/8001-423

Број и датум одлуке: 740-09-00138/2015-22 од 2015-04-15

Плавшић (Стеван) Јовица

Година и место рођења: 1967. - Опово

Факултет: Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Светозара Милетића 51, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: bombyxnekretnine@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/518-546

Број телефона: 021/526-387

Број и датум одлуке: 740-09-00196/2016-22 од 2016-06-03

Плишић Баби (Иван) Лидија

Година и место рођења: 1979. - Београд

Факултет: Филолошки факултет универзитета у Београду

Звање: Дипломирани филолог кинеског језика и књижевности

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Задругарска 1/55, 11000 Београд

Е-маил адреса: lidija.plisic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064-168-59-31

Број телефона: 011-219-09-09

Број и датум одлуке: 740-09-00370/2016-22 од 2016-12-02

Покрајац (Недељко) Јелена

Година и место рођења: 1983. - Зрењанин

Факултет: Правни факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Пап Павла 20, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса: jelenapokrajac1@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8693-726

Број телефона: 023/567-486

Број и датум одлуке: 740-09-00758/2015-22 од 2015-09-09

Пољаковић (Ладислав) Мира

Година и место рођења: 1946. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду, специјалистичке студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста у области јавно бележништво

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Владимира Надзора 8, 24000 Суботица

Е-маил адреса: advmirap@eunet.rs

Број мобилног телефона: 063/514044

Број и датум одлуке: 740-09-00070/2015-22 од 2015-04-15

Пољаковић Дафна (Младен) Гордана

Година и место рођења: 1967. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Владимира Надзора 8, 24000 Суботица

Е-маил адреса: poljakoviclaw@gmail.com

Број мобилног телефона: 0692211067

Број и датум одлуке: 740-09-00071/2015-22 од 2015-04-15

Поповић (Ранко) Јасмина

Година и место рођења: 1960. - Зајечар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: судија привредног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Прилепска 6, 19000 Зајечар

Е-маил адреса: jasmina.popovic@za.pr.sud.rs

Број мобилног телефона: 064/643-2202

Број и датум одлуке: 740-09-199/2017-22 од 2017-06-16

Поповић (Михајло) Невена

Година и место рођења: 1985. - Кладово

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокатски приправник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Васе Пелагића 12, 18000 Ниш

Е-маил адреса: nevenapopovic85@gmail.com

Број телефона: 063/1618970

Број и датум одлуке: 740-09-34/2017-22 од 2017-04-10

Поповић (Трајко) Татјана

Година и место рођења: 1968. -

Факултет: Филолошки факултет Универзитета у Приштини; мастер студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: професор енглеског језика и књижевности; мастер политиколо

Занимање: Професор енглеског језика

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука-медијација и решавањеконфликата у школама на балкану;специјализована обука-решавање конфликата

Адреса: Репишка 48/9, 11000 Београд

Е-маил адреса: tatjanapop@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/285-899

Број и датум одлуке: 740-09-000507/2015-22 од 2015-11-10

Поповић (Никола) Златомир

Година и место рођења: 1958. - Пожаревац

Факултет: Економски факултетУниверзитета у Нишу

Звање: дипломирани економиста

Занимање: привремени заступник капитала

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава;специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Шумадијска 27/8, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса: popovic.zlatomir@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/82-09-886

Број телефона: 012/753-22-66 011/344-58-63

Број и датум одлуке: 740-09-00089/2015-22 од 2015-04-15

Поповић - Субић (Радојица) Милена

Година и место рођења: 1960. - Оџаци

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Хаџи Рувимова 20, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: milena.psubic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/1444-102

Број и датум одлуке: 740-09-00448/2016-22 од 2016-10-24

Прокоповић (Зоран) Игор

Година и место рођења: 1981. - Ниш

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бунатовачка 5, 16000 Лесковац

Е-маил адреса: igorprokopovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/33-22-113

Број и датум одлуке: 740-09-101/2017-22 од 2017-04-20

Протић (Милан) Немања

Година и место рођења: 1977. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Марка Орешковића 7, 11000 Београд

Е-маил адреса: protic.nemanja@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/155-82-11

Број и датум одлуке: 740-09-345/2017-22 од 2017-07-24

Пухаловић (Драгољуб) Александар

Година и место рођења: 1953. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар ослобођења 94, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: advacans@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/532-362

Број телефона: 021/6624-269

Број и датум одлуке: 740-09-00734/2015-22 од 2015-09-09

Рабреновић (Велизар) Олгица

Година и место рођења: 1971. - Постојна

Факултет: Биолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани биолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Друге Спрске армије 21, 11000 Београд

Е-маил адреса: olgica.rabrenovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/2389-589

Број и датум одлуке: 740-09-00080/2016-22 од 2016-03-28

Радевић (Војин) Ана

Година и место рођења: 1978. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: диплмирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Голсвортијева 5, 11000 Београд

Е-маил адреса: anavradevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/368-427

Број и датум одлуке: 740-09-00217/2016-22 од 2016-04-08

Раденковић (Драгомир) Мирослав

Година и место рођења: 1968. - Сисак

Факултет: Медицински факултет Универзитета у Београду

Звање: доктор медицине

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Војводе Степе 206, 11000 Београд

Е-маил адреса: miroslavr@beotel.net

Број мобилног телефона: 065/5207-505

Број и датум одлуке: 740-09-00070/2016-22 од 2016-04-08

Радивојевић (Момир) Наталија

Година и место рођења: 1959. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Козачинског 6/4/15, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: advokat.radivojevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/14-82-874

Број и датум одлуке: 740-09-00051/2017-22 од 2017-04-17

Радивојевић (Радош) Срђан

Година и место рођења: 1982. - Сремска Митровица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом саду

Звање: Мастер правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драге Спасић 9/3/10, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: radivojevic26@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/05-26-198

Број и датум одлуке: 740-09-00050/2017-22 од 2017-04-20

Радивојевић (Милош) Тијана

Година и место рођења: 1982. - Ужице

Факултет: Високa школa модерног бизниса, Београд

Звање: дипломирани менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Пеђе Милосављевића 54, 11000 Београд

Е-маил адреса: tijana.varagic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/3070-172

Број и датум одлуке: 740-09-01182/2015-22 од 2016-01-21

Радовановић (Драгован) Вера

Година и место рођења: 1979. - Београд

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани политиколог

Занимање: Самостални стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Карађорђев трг 18/4, 11000 Београд

Е-маил адреса: bofossindikat@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/456-07-93

Број телефона: 011/33-35-192

Број и датум одлуке: 740-09-635/2016-22 од 2017-05-31

Радовић (Зоран) Јелена

Година и место рођења: 1984. - Призрен

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Помоћник извршитеља

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Даничићева 122, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: medijatorjelenaradovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/306-2403

Број и датум одлуке: 740-09-365/2017-22 од 2017-08-03

Радовић (Милован) Катарина

Година и место рођења: 1974. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Влајковићева 28, 11000 Београд

Е-маил адреса: katarina.radovic@mjb.rs

Број мобилног телефона: 063/310-852

Број и датум одлуке: 740-09-00158/2015-22 од 2015-04-15

Радовић (Бранко) Зорица

Година и место рођења: 1961. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Нехруова 125, 11000 Београд

Е-маил адреса: zorica radovic@vektor.net

Број мобилног телефона: 063/1970-294

Број и датум одлуке: 740-09-00069/2015-22 од 2015-04-15

Радојичић (Томислав) Матија

Година и место рођења: 1968. - Ваљево

Факултет: Правни факултет универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија редовног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука организована од стране Међународне финансијске корпорације при светској банци, специјализованом обуком постати трећа, неутрална странка и специјализованом обуком - усавршавње вештина медијације

Адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића 72, 11070 Нови Београд

Е-маил адреса: matijamaksim@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/8880508

Број и датум одлуке: 740-09-00603/2015-22 од 2015-08-20

Радојичић (Милун) Мирослав

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду – мастер; докторска дисертација Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање: доктор техничких наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Чолак - Антина 12, 11000 Београд

Е-маил адреса: dr.mradojicic@gmail.com

Број телефона: 011/3694-530

Број и датум одлуке: 740-09-00716/2015-22 од 2015-07-09

Радојковић (Ненад) Јелена

Година и место рођења: 1976. - Лесковац

Факултет: Факултет за право, безбедност и менаџмент "Константин Велики" у Нишу Универзитета "Унион - Никола Тесла" у Београду

Звање: Дипломирани менаџер

Занимање: Дипломирани менаџер (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Радосава Голубовића Грује 4/2, 18360 Сврљиг

Е-маил адреса: etnoforum@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/667-002

Број и датум одлуке: 740-09-251/2017-22 од 2017-07-17

Радојковић (Милић) Оливера

Година и место рођења: 1966. - Сокобања

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани инжењер грађевинарства

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Велисава Вуловића 40, 11000 Београд

Е-маил адреса: oliveraradojkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/4244-867;064/4244-867

Број телефона: 011/3675-744

Број и датум одлуке: 740-09-01221/2015-22 од 2016-01-11

Радојчић (Исаило) Владимир

Година и место рођења: 1986. - Лозница

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: ББ, Козјак

Е-маил адреса: vlado_radojcic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/4811-583

Број телефона: 015/811-583

Број и датум одлуке: 740-09-285/2017-22 од 2017-07-04

Радомировић-Етторе (Винко) Зора

Година и место рођења: 1964. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Мирослава Антића 12, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: zora.ettore@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/529-266

Број и датум одлуке: 740-09-01264/2015-22 од 2016-01-27

Радоњић (Зоран) Владимир

Година и место рођења: 1974. - Лозница

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Влајковићева 4, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.radonjic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/324432

Број и датум одлуке: 740-09-00075/2015-22 од 2015-04-15

Радуловић (Драган) Предраг

Година и место рођења: 1984. - Јагодина

Факултет: Педагошки факултет у Јагодини Универзитета у Крагујевцу

Звање: Професор разредне наставе

Занимање: Приватни предузетник

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Краља Петра 1. 7/16, 35000 Јагодина

Е-маил адреса: radulovicpredrag035@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/7220-441

Број и датум одлуке: 740-09-625/2016-22 од 2017-02-10

Раицки (Слободан) Иван

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани психолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Његошева 8, 11000 Београд

Е-маил адреса: vracar1981@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/286-744

Број и датум одлуке: 740-09-00049/2016-22 од 2016-03-07

Рајак (Стојан) Богдан

Година и место рођења: 1959. - Какањ

Факултет: Пољопривредни факултет Универзитета у Сарајеву

Звање: дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Ђорђа Никшића Јохана 6, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: bogdan.rajak@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/8411-749

Број и датум одлуке: 740-09-00077/2016-22 од 2016-03-28

Рајић (Топлица) Татјана

Година и место рођења: 1971. - Пожаревац

Факултет: Филозофски факултет Никшић Универзитет Црне Горе; специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитет у Београду

Звање: професор социологије; специјалиста политиколог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: спец.обука-медијација;спец.обука-конфликти;специјализована обука-вршњачка медијација;специјализована обука-породична медијација,спец.обука-медијација између жртве и починиоца;спец.обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Немањина 24, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса: tatjanarajic.po@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/88-46-333

Број телефона: 012/530-818

Број и датум одлуке: 740-09-00358/2015-22 од 2015-04-15

Ракетић (Рајко) Ана

Година и место рођења: 1970. - Чачак

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Битољска 4, 32000 Чачак

Е-маил адреса: ana.raketicbank@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1083-841

Број телефона: 032/333-101

Број и датум одлуке: 740-09-01166/2015-22 од 2015-11-24

Ракић (Петар) Драгана

Година и место рођења: 1969. - Пиносава

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Љубише Јеленковића 65Д, 11000 Београд

Е-маил адреса: draganarakic011@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/312-894

Број и датум одлуке: 740-09-00439/2015-22 од 2015-05-29

Ракочевић (Драгомир) Иван

Година и место рођења: 1979. - Крушевац

Факултет: Правни факултет Универзиотета у Нишу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Стевана Мокрањца 21, 18400 Прокупље

Е-маил адреса: rakocevicpk@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/309-7811

Број и датум одлуке: 740-09-407/2017-22 од 2017-08-16

Ракочевић (Марјан) Горан

Година и место рођења: 1916. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна Академија у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бранка Ћопића 88, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: rakogor@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/507-174

Број и датум одлуке: 740-09-00164/2016-22 од 2016-04-08

Рачић (Радомир) Милан

Година и место рођења: 1978. - Лозница

Факултет: Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија Београд

Звање: специјалиста струковни економиста из области економских наука

Занимање: дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Доситеја Обрадовића 44, 15300 Лозница

Е-маил адреса: racicm8@gmail.com

Број мобилног телефона: 066/113-898

Број и датум одлуке: 740-09-00469/2015-22 од 2015-07-07

Рвовић (Благомир) Ана

Година и место рођења: 1984. - Пријепоље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Приправник Вишег суда у Беораду

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - породична медијација

Адреса: Милутина Миланковића 120Г/, 11000 Београд

Е-маил адреса: ana.rvovic@yahoo.com

Број телефона: 064/2901-323

Број и датум одлуке: 740-09-00717/2015-22 од 2015-07-09

Рибар (Бранислав) Весна

Година и место рођења: 1954. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука, специјализована обука - мобинг

Адреса: Милешевска 17, 11000 Београд

Е-маил адреса: vesna.ribar@adv-veselinovic.rs

Број мобилног телефона: 064/811-1696

Број и датум одлуке: 740-09-357/2017--22 од 2017-07-24

Ристић (Драгољуб) Марина

Година и место рођења: 1983. - Сјеница

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ђуре Салаја 13/14, 19300 Неготин

Е-маил адреса: advmarinaristic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/3415402

Број и датум одлуке: 740-09-392/2017-22 од 2017-08-11

Ристић (Милан) Јелена

Година и место рођења: 1983. - Бор

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани социјални радник

Занимање: Дипломирани социјални радник (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: 3. Октобар 83/34, 19210 Бор

Е-маил адреса: risticjelena535@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/73-777-29

Број и датум одлуке: 740-09-192/2017-22 од 2017-05-09

Ристић (Славка) Соња

Година и место рођења: 1973. - Ниш

Факултет: Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица

Звање: Дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Браће Митровића 42, 11000 Београд

Е-маил адреса: s.ristic73@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1621044

Број и датум одлуке: 740-09-00239/2016-22 од 2016-11-23

Ристић (Владислав) Наталија

Година и место рођења: 1982. - Крушевац

Факултет: Факултет за пословне студије и право Универзитет Унион - Никола Тесла у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јован Дучић 2, 37000 Крушевац

Е-маил адреса: natari1812@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/616-402

Број и датум одлуке: 740-09-00238/2016-22 од 2016-05-19

Ристић (Михаило) Гордана

Година и место рођења: 1968. - Лозница

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: судија

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - комерцијална медијација;специјализована обука - медијација у области грађевине

Адреса: Мише Димитријевића 28, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: gordana.ristic@ns.pr.sud.rs

Број мобилног телефона: 064/112/73-83

Број и датум одлуке: 740-09-00120/2015-22 од 2015-04-15

Ружић (Момир) Марија

Година и место рођења: 1982. - Смедерево

Факултет: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду

Звање: дипломирани специјални педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима; спец. обука тренинг за тренере

Адреса: Воводе Бране 17, 11000 Београд

Е-маил адреса: marijar_82@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2959-768

Број и датум одлуке: 740-09-00888/2015-22 од 2015-09-30

Ружичић (Томислав) Александар

Година и место рођења: 1968. - Крагујевац

Факултет: Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић Нови Сад

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Љубљанска 16/7, 11000 Београд

Е-маил адреса: aleksandaruzicic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/403-1945

Број и датум одлуке: 740-09-00410/2016-22 од 2016-10-17

Рунић (Бранко) Зорица

Година и место рођења: 1954. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Стојана Протића 26/15, 11000 Београд

Е-маил адреса: omb.runic@gmail.com

Број телефона: 063/208-355

Број и датум одлуке: 740-09-00556/2015-22 од 2015-07-06

Сабо Лалић (Ласло) Дора

Година и место рођења: 1983. - Сента

Факултет: Правни факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Паје Маргановића 16, 24000 Суботица

Е-маил адреса: lalitydora@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1836-731

Број и датум одлуке: 740-09-00740/2015-22 од 2015-09-09

Савић (Љубивоје) Марина

Година и место рођења: 1960. - Смедерево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија основног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милоша Великог 84, 11320 Велика Плана

Е-маил адреса: marinasava@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1130-709

Број и датум одлуке: 740-09-00422/2015-22 од 2015-05-29

Сакали (Габор) Андреа

Година и место рођења: 1987. - Сомбор

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ђорђа Сервицког 14А/3/11, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: andreasakali@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2511-830

Број и датум одлуке: 740-09-00759/2015-22 од 2015-09-09

Салатић (Милош) Андријана

Година и место рођења: 1979. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Саветник државног правобраниоца

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Милеве Марић Ајнштајн 102/43, 11000 Београд

Е-маил адреса: andrijana_lalek@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/5526-222

Број и датум одлуке: 740-09-00455/2015-22 од 2015-05-29

Сарапа (Никола) Стеван

Година и место рођења: 1970. - Београд

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани грађевински инжењер

Занимање: Инжењер грађевинарства (ВИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Др Ивана Рибара 73, 11000 Београд

Е-маил адреса: ssarapa@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/4365-289

Број и датум одлуке: 740-09-298/2017-22 од 2017-07-04

Секулић (Миломир) Мирољуб

Година и место рођења: 1978. - Љиг

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Кнегиње Зорке 16, 11000 Београд

Е-маил адреса: mm.sekulic@beotel.net

Број мобилног телефона: 064/247-3134

Број и датум одлуке: 740-09-279/2017-22 од 2017-07-17

Серафимовић - Стевановић (Слободан) Сашка

Година и место рођења: 1979. - Ниш

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драгише Цветковића 53, 18000 Ниш

Е-маил адреса: ivan.stevanovic76@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/18108-41

Број и датум одлуке: 740-09-00261/2016-22 од 2016-08-15

Сиљановић (Душан) Урош

Година и место рођења: 1978. - Београд

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: мастер правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Поп - Лукина 4/1/14, 11000 Београд

Е-маил адреса: siljanovich.urosh@gmail.com

Број и датум одлуке: 740-09-00419/2016-22 од 2016-10-17

Симеуновић (Љубинко) Владан

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обуком, специјализованa обукa–споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Видиковачки венац 39, 11000 Београд

Е-маил адреса: vladan.simeunovic@sii.rs

Број мобилног телефона: 063/7702-560

Број и датум одлуке: 740-09-00699/2015-22 од 2015-08-20

Симић (Велимир) Гордана

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Никшићка 32, 11000 Београд

Е-маил адреса: simic.gordana@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/202-4389

Број и датум одлуке: 740-09-00106/2016-22 од 2016-03-28

Симић (Јован) Александар

Година и место рођења: 1987. - Београд

Факултет: Факултет за право, јавну управу и безбедност у Београду Универзитет Џон Незбит

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Олге Алакалај 2/24, 11000 Београд

Е-маил адреса: aleksandarsimic1987@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/613-99-19

Број и датум одлуке: 740-09-548/2016-22 од 2016-11-23

Симић (Јован) Александар

Година и место рођења: 1987. - Београд

Факултет: Факултет за право, јавну управу и безбедност Универзитета Џон Незбит

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: освновна обука

Адреса: Олге Алкалај 2/24, 11000 Београд

Е-маил адреса: aleksandarsimic1987@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/613-99-19

Број и датум одлуке: 740-09-00548/2016-22 од

Симић (Миодраг) Ивана

Година и место рођења: 1990. - Шабац

Факултет: Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду; мастер студије Европска заједничка мастер диплома;мастер студије Факултет за пословне и финансијске студије Бања Лука

Звање: дипломирани филолог – англиста;мастер енглеске књижевности; мастер економије

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јовее Курсуле 4, 15000 Шабац

Е-маил адреса: iva.simic@hotmail.com

Број мобилног телефона: 064/3545-881

Број и датум одлуке: 740-09-00076/2016-22 од 2016-03-15

Симић (Душан) Радмило

Година и место рођења: 1957. - Београд

Факултет: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани инжењер пољопривреде за економику

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Кеј ослобођења 9, 11000 Београд

Е-маил адреса: radmilo.simic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/6539-136

Број и датум одлуке: 740-09-01175/2015-22 од 2016-01-05

Симић (Живојин) Миодраг

Година и место рођења: 1960. - Шабац

Факултет: Факултет за пословне и финансијске студије Универзитета за пословне студије Бања Лука; магистарска теза Факултет за пословне и финансијске студије

Звање: магистар економије

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Хајдук Вељка 9, 15212 Дреновац

Е-маил адреса: simicm15000@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1250-805

Број телефона: 062/8802-833

Број и датум одлуке: 740-09-00675/2015-22 од 2015-06-26

Симић-Радовановић (Милорад) Милена

Година и место рођења: 1979. - Краљево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ратина без улице 380, 36000 Краљево

Е-маил адреса: adv.milenasimicradovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/107-4913

Број и датум одлуке: 740-09-187/2017-22 од 2017-06-16

Словић (Рајко) Светлана

Година и место рођења: 1966. - Прибој

Факултет: Економски факултет у Титограду Универзитет „Вељко Влаховић“ у Титограду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јакова Галуса 35А, 11000 Београд

Е-маил адреса: sv.slovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/8159-570

Број и датум одлуке: 740-09-01236/2015-22 од 2016-02-29

Спасојевић-Иванчић (Веселин) Дејана

Година и место рођења: 1965. - Бачка Паланка

Факултет: Правни факултето у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Булевар ослобођења 96, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: office_dejana_verica@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/0297-296

Број и датум одлуке: 740-09-01265/2015-22 од 2016-01-27

Срдић (Драгутин) Ивана

Година и место рођења: 1977. - Нови Сад

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани професор филозофије

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Устаничка 122/7/72, 11000 Београд

Е-маил адреса: vesela23@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7128-101

Број и датум одлуке: 740-09-00586/2016-22 од 2017-01-13

Срејић (Радиша) Зоран

Година и место рођења: 1989. - Неготин

Факултет: Правни факаултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Николе Пашића 24, 19300 Неготин

Е-маил адреса: kancelarijasrejic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/954-9099

Број и датум одлуке: 740-09-607/2016-22 од 2016-12-22

Срндовић (Боривоје) Светлана

Година и место рођења: 1954. - Лугавцина

Факултет: Правни факултет Уноверзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Слободана Јовановића 19/1, 11000 Београд

Е-маил адреса: ssrndovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/2290-049

Број телефона: 011/2757-951

Број и датум одлуке: 740-09-00682/2015-22 од 2015-08-20

Стајић Тањга (Драган) Бранислава

Година и место рођења: 1981. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији

Адреса: Бранислава Бороте 7, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: office@stajictanjga.com

Број мобилног телефона: 064/3565-365

Број и датум одлуке: 740-09-01055/2015-22 од 2015-12-14

Стаменковић (Здравко) Јасмина

Година и место рођења: 1959. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Судија редовног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Пчињска 5А, 11000 Београд

Е-маил адреса: jasmina.stamenkovic@pa.sud.rs

Број мобилног телефона: 063/8801138

Број телефона: 011/786-0767

Број и датум одлуке: 740-09-330/2017-22 од 2017-08-11

Стаменковић (Вукашин) Драги

Година и место рођења: 1954. - Лесковац

Факултет: Факултет Народне одбране Универзитета у Београду

Звање: професор народне одбране

Занимање: Професор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар ослобођења 51/7, 16000 Лесковац

Е-маил адреса: dragi.leskovac@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/306-550

Број телефона: 016/ 247-316

Број и датум одлуке: 740-09-00156/2015-22 од 2015-04-15

Станић (Марко) Катарина

Година и место рођења: 1972. - Косовска Митровица

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани психолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;сепцијализована обука-медијација у случајевима дискриминације;специјализованом обуком-инклузивно посредовање-фактор превенције поремећаја понашања и сукоба у инклузивном образовању

Адреса: Трепчанска 15, 11000 Београд

Е-маил адреса: katarina.stanic72@gmail.com

Број телефона: 064/1991-746

Број и датум одлуке: 740-09-00927/2015-22 од 2016-01-11

Станковић (Глигорије) Милан

Година и место рођења: 1966. - Бор

Факултет: Факултет за медије и комуникације - Београд Универзитета Сингидунум

Звање: Дипломирани социјални радник

Занимање: Дипломирани социјални радник (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Црновршких бригада 6/8, 19210 Бор

Е-маил адреса: milancec66@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/435-541

Број и датум одлуке: 740-09-193/2017-22 од 2017-05-09

Станковић (Србољуб) Марко

Година и место рођења: 1987. - Врање

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Коштанина 38, 17500 Врање

Е-маил адреса: marko.stankovic@sslaw.co.rs

Број мобилног телефона: 066/209-238

Број и датум одлуке: 740-09-00328/2016-22 од 2016-06-03

Станковић (Павле) Мита

Година и место рођења: 1955. - Липљан

Факултет: Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Нема улице бб,

Е-маил адреса: stankovicmita1@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/5574-397

Број и датум одлуке: 740-09-01139/2015-22 од 2016-01-05

Станковић (Величко) Радисав

Година и место рођења: 1948. - Београд

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: Медијатор Центра за конструктивно решавање сукоба Србије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у решавању потрошачких и спорова у туризму

Адреса: Змај - Јовина 9/1/4, 11000 Београд

Е-маил адреса: Radisav.st@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/637316

Број и датум одлуке: 740-09-00413/2015-22 од 2015-05-29

Станојевић (Бранислав) Дејан

Година и место рођења: 1966. - Књазевац

Факултет: Машински факултет у Нишу

Звање: Дипломирани инжењер машинства

Занимање: Дипломирани машински инжењер

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Византијски булевар 122/3, 18000 Ниш

Е-маил адреса: stanojevicdejan66@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/472-785

Број и датум одлуке: 740-09-11/2017-22 од 2017-05-31

Станојевић (Бранко) Предраг

Година и место рођења: 1983. - Врање

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Дубровачка 35, 17500 Врање

Е-маил адреса: adv.predragstanojevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1344-778

Број и датум одлуке: 740-09-67/2017-22 од 2017-04-20

Стевановић (Александар) Татјана

Година и место рођења: 1962. - Београд

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани грађевински инжењер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Краља Петра 79, 11000 Београд

Е-маил адреса: tanja.sm@hotmail.com

Број мобилног телефона: 063/8331-095

Број и датум одлуке: 740-09-01066/2015-22 од 2015-12-14

Стевановић (Милорад) Татјана

Година и место рођења: 1966. - Пећ

Факултет: Математички факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани математичар

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - мобинг; спец. обука - породична медијација; спец. обука - напредне вештине посредовања; породична медијација

Адреса: Милана Танкосића 11/6, 11000 Београд

Е-маил адреса: tatjanamomic@eunet.rs

Број мобилног телефона: 064/8846-733

Број и датум одлуке: 740-09-00695/2015-22 од 2015-08-20

Степанов (Влада) Весна

Година и место рођења: 1968. - Београд

Факултет: Висока пословна школа струковних студија

Звање: струковни менаџер

Занимање: Медицинска сестра

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Омладинских бригада 154, 11000 Београд

Е-маил адреса: vesna.bgvr@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/317-708

Број и датум одлуке: 740-09-00060/2015-22 од 2015-04-15

Стефановић (Новица) Ивана

Година и место рођења: 1984. - Београд

Факултет: ПРавни факултет Универзитета Унион

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Видиковачки венац 10, 11000 Београд

Е-маил адреса: ivana.stefanovic@tsg.rs

Број мобилног телефона: 064/66-88-360

Број телефона: 011/3285-227, 011/3285-153

Број и датум одлуке: 740-09-105/2017-22 од 2017-05-31

Стефановић (Душанка) Растко

Година и место рођења: 1961. - Крагујевац

Факултет: Економски факултет Универзитета у Крагујевцу;магистарски рад - Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста

Звање: магистар економских наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Кладовска 12/3, 11000 Београд

Е-маил адреса: mps.fin@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1152-462

Број телефона: 011/2419-892

Број и датум одлуке: 740-09-00409/2016-22 од 2016-10-17

Стефановић (Радмило) Владислав

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Факултет хуманистичких наука Универзитета у Новом Пазару; мастер студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: мастер политиколог за међународне послове

Занимање: Шеф одсека за информисање

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Радована Симића Циге 44, 11000 Београд

Е-маил адреса: vladislavdiplomacy@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1100-535

Број и датум одлуке: 740-09-00549/2015-22 од 2015-09-17

Стефановић-Лабан (Радмило) Драгана

Година и место рођења: 1963. - Крагујевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија основног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Даничићева 126/10, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: labiar@mts.rs

Број мобилног телефона: 063/615-787, 065/980-6068

Број и датум одлуке: 740-09-208/2017 од 2017-06-16

Стојадиновић (Мирослав) Миодраг

Година и место рођења: 1963. - Ниш

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање: професор енглеског језика и књижевности

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Кеј 29. децембра 14Б/27, 18000 Ниш

Е-маил адреса: hessteff@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/633-465

Број и датум одлуке: 740-09-00733/2015-22 од 2015-09-09

Стојановић (Жика) Настасија

Година и место рођења: 1991. - Лесковац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломипрани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Цара Душана 20/5/13, 11000 Београд

Е-маил адреса: nastasija.stojanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/1329-457

Број и датум одлуке: 740-09-00326/2016-22 од 2016-08-15

Стојановић (Миливоје) Владимир

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Машински факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани машински инжењер

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Браће Јерковића 52, 11000 Београд

Е-маил адреса: stojvla@hotmail.com

Број мобилног телефона: 063/7048-128

Број и датум одлуке: 740-09-00075/2016-22 од 2016-03-28

Стојилковић (Љубиша) Јелена

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитетa у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Нехруова 78, 11000 Београд

Е-маил адреса: advokatstojilkovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7748-742

Број и датум одлуке: 740-09-01216/2015-22 од 2016-01-11

Стојиљковић (Жарко) Анита

Година и место рођења: 1991. - Београд

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Мештровићева 33, 11000 Београд

Е-маил адреса: anita.stojiljkovic@hotmail.com

Број мобилног телефона: 061/63-555-21

Број и датум одлуке: 740-09-628/2016-22 од 2017-01-26

Стојиљковић (Душан) Александра

Година и место рођења: 1983. - Врање

Факултет: Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани инжењер организационих наука - мастер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Бистричка 11/20, 11000 Београд

Е-маил адреса: aleksandra.stojiljkovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/6583-387

Број и датум одлуке: 740-09-00122/2015-22 од 2015-04-15

Стојић (Ристе) Јелена

Година и место рођења: 1990. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник, мастер права

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Партизанска 47, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: jelena.stojicns@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/69-629-59

Број и датум одлуке: 740-09-724/2016-22 од 2017-02-17

Стојковић (Мирослав) Саша

Година и место рођења: 1969. - Крушевац

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани психолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вештине обучавања за посредовање између жртве и преступника

Адреса: Богдана Жерајића 24/39, 11000 Београд

Е-маил адреса: sasa037@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8746283

Број и датум одлуке: 740-09-00379/2016-22 од 2016-11-23

Стојковић (Данило) Иван

Година и место рођења: 1965. - Зајечар

Факултет: Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани економиста

Занимање: Секретар удружења у регионалној привредној комори Зајечар

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Катанићева 3, 19000 Зајечар

Е-маил адреса: ivan.stojkovic@rpkza.rs

Број мобилног телефона: 065/4439-100

Број телефона: 019/441-615

Број и датум одлуке: 740-09-01019/2015-22 од 2015-11-24

Стојковић - Соколовић (Антоније) Јелена

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јоакима Вујића 63/7, 26000 Панчево

Е-маил адреса: jelena.stojkovic-sokolovic@zastitnik.pancevo.rs

Број телефона: 013/321-382

Број и датум одлуке: 740-09-00841/2015-22 од 2015-09-30

Судимац (Љубиша) Миливоје

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзита у Београду

Звање: мастер правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Воје Радића 45, 11000 Београд

Е-маил адреса: milivoje.sudimac@adv.co.rs

Број мобилног телефона: 060/0803-209

Број и датум одлуке: 740-09-00966/2015-22 од 2015-10-26

Тадировић (Стеван) Милена

Година и место рођења: 1969. - Београд

Факултет: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду; специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани дефектолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање: Медијатор Центра за конструктивно решавање сукоба Србије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - превенција конфликта и вршњачка медијација за рад са адолесцентима, специјализована обука - превенција конфликта и вршњачка медијација за рад са одраслима;специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Карла Лукача 9, 11000 Београд

Е-маил адреса: mtadirovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/288-2744

Број и датум одлуке: 740-09-00111/2015-22 од 2015-04-15

Тасић (Небојша) Анђелија

Година и место рођења: 1984. - Ниш

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Универзитетски асистент права

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Српских јунака 25,

Е-маил адреса: aandjelija@hotmail.com

Број мобилног телефона: 064/251-5259

Број и датум одлуке: 740-09-00402/2016-22 од 2016-10-17

Татаревић (Драган) Александар

Година и место рођења: 1985. - Ниш

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Помоћник извршитеља

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Византијски булевар 140, 18000 Ниш

Е-маил адреса: tatarevicaleksandar@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/5464-644

Број и датум одлуке: 740-09-00731/2015-22 од 2015-09-09

Теодоровић (Љубомир) Владимир

Година и место рођења: 1985. - Сарајево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Мишелук 5/14, 21208 Сремска Каменица

Е-маил адреса: sparta.vladimir@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/666-968

Број и датум одлуке: 740-09-720/2016-22 од 2017-01-26

Тодоресков (Велемир) Миленко

Година и место рођења: 1984. - Зрењанин

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јанка Чмелика 24А, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: adv.todoreskov@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/7271-023

Број телефона: 021/6543-615

Број и датум одлуке: 740-09-00211/2016-22 од 2016-06-03

Тодоровић (Славомир) Тијана

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање: Стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар Михајла Пупина 205/17/135, 11000 Београд

Е-маил адреса: tijanatodorovic80@yahoo.com

Број мобилног телефона: 065/209-1516

Број и датум одлуке: 740-09-577/2016-22 од 2017-05-31

Тодоровић (Душан) Тихомир

Година и место рођења: 1964. - Пожаревац

Факултет: Економски факултет Суботица универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: Директор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Хајдук Вељка 6/2, 19250 Мајданпек

Е-маил адреса: vodovodmajdanpek@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/88-40-601

Број телефона: 030/583-231

Број и датум одлуке: 740-09-00009/2017-22 од 2017-03-15

Томашевић (Драгутин) Невенка

Година и место рођења: 1978. - Чачак

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани економиста

Занимање: дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милутина Миланковића 38/24, 11000 Београд

Е-маил адреса: nevenkatomasevic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/7750069

Број и датум одлуке: 740-09-578/2016-22 од 2017-05-31

Томић (Светомир) Владимир

Година и место рођења: 1960. - Београд

Факултет: Музичка академија Универзитета у Сарајеву

Звање: Академски музичар професор

Занимање: Професор музичке групе предмета

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука, специјализована обука - мобинг

Адреса: Патријарха Рајачића 4А, 21131 Петроварадин

Е-маил адреса: vladimiretomic@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/736-231

Број и датум одлуке: 740-09-185/2017-22 од 2017-05-31

Томић (Милан) Љубица

Година и место рођења: 1970. - Београд

Факултет: Правни факлутет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар краља Александра 68, 11000 Београд

Е-маил адреса: ljubica.tomic@tsg.rs

Број мобилног телефона: 063/323-127

Број и датум одлуке: 740-09-104/2017-22 од 2017-05-31

Томић - Коџић (Ђорђе) Љиљана

Година и место рођења: 1956. - Апатин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Булевар Михаила Пупина 103/21, 11000 Београд

Е-маил адреса: kodzic@sbb.rs

Број мобилног телефона: 063/263-823

Број телефона: 011/2134-457

Број и датум одлуке: 740-09-00141/2015-22 од 2015-04-15

Топаловић (Милован) Срђан

Година и место рођења: 1975. - Београд

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Београду; специјалистичке студије Грађевински факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани грађевински инжењер; специјалиста инжењер заштите животне средине

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука-специјализована обука - посредовање у споровима у грађевинарству

Адреса: Боривоја Стевановића 41, 11000 Београд

Е-маил адреса: s.topalovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/223-736

Број телефона: 011/6892-886

Број и датум одлуке: 740-09-00388/2015-22 од 2015-04-15

Тоскић (Милован) Ана

Година и место рођења: 1981. - Ужице

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: освновна обука; специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације;специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Јована Рајића 5, 11000 Београд

Е-маил адреса: ana.toskic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/7606-607

Број и датум одлуке: 740-09-00136/2015-22 од 2015-04-15

Тошић (Живко) Велинка

Година и место рођења: 1963. - Лозница

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Професор српског језика и књижевности

Занимање: Професор српског језика

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Партизанска 27, 15300 Лозница

Е-маил адреса: velinka.tosic963@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8806-978

Број и датум одлуке: 740-09-296/2017-22 од 2017-07-04

Трајковић (Раде) Милош

Година и место рођења: 1986. - Бор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Пере Радовановића 14/23, 19210 Бор

Е-маил адреса: аdvokattrajkovicmilos@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/18-12-664

Број и датум одлуке: 740-09-191/2017-22 од 2017-05-09

Тријић (Живорад) Радмила

Година и место рођења: 1964. - Љубовија

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Мишића 107, 15320 Љубовија

Е-маил адреса: opsljub@ptt.rs

Број мобилног телефона: 064/8074-906

Број телефона: 015/561-890

Број и датум одлуке: 740-09-00221/2016-22 од 2016-06-03

Трипковић (Марин) Александра

Година и место рођења: 1980. - Крушевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима; спец. обука тренинг за тренере

Адреса: Хаџи - Милентијева 78/2/3, 11000 Београд

Е-маил адреса: tripkovic.sandra@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2770-004

Број телефона: 011/4080-700

Број и датум одлуке: 740-09-00328/2015-22 од 2015-04-15

Трифуновић (Слободан) Ивана

Година и место рођења: 1977. - Скопље

Факултет: Правни факултет у Косовској Митровици Универзитет у Приштини

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Косовска 140, 11180 Сурчин

Е-маил адреса: adv.ivana@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/4548-500

Број телефона: 011/8442-443

Број и датум одлуке: 740-09-00072/2015-22 од 2015-11-17

Тришовић (Душан) Ђина

Година и место рођења: 1967. - Краљево

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани етнолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Светог Саве 8, 11000 Београд

Е-маил адреса: djina.trisovic@eps.rs

Број мобилног телефона: 065/5200-210

Број и датум одлуке: 740-09-00051/2016-22 од 2016-04-08

Тркуља (Слободан) Ана

Година и место рођења: 1985. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник- мастер правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Луке Војводића 93/4/, 11000 Београд

Е-маил адреса: anatrkulja.adv@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/2286-327

Број и датум одлуке: 740-09-693/2016-22 од 2017-01-26

Ћалић (Миле) Драгиша

Година и место рођења: 1979. - Задар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Скадарска 108, 26000 Панчево

Е-маил адреса: calicdragisa@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2262-275

Број и датум одлуке: 740-09-00840/2015-22 од 2015-09-30

Ћинкул (Радован) Василије

Година и место рођења: 1955. - Београд

Факултет: Природно - математички факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани туризмолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - посредовање у решавању потрошких и спорова у туризму

Адреса: Јурија Гагарина 95, 11000 Београд

Е-маил адреса: vasilije55@gmail.com

Број телефона: 063/240-348; 060/0240-348

Број и датум одлуке: 740-09-00711/2015-22 од 2015-08-20

Ћуић (Лазар) Милош

Година и место рођења: 1957. - Рума

Факултет: Економски факултет у Суботици Правни факултет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста пословно – правног смера

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Краљице Јелене 12, 22320 Инђија

Е-маил адреса: milos.cuic@komora.net

Број мобилног телефона: 060/5573-955

Број телефона: 022/610-778

Број и датум одлуке: 740-09-01085/2015-22 од 2016-01-18

Ћук-Миланков (Душан) Драгана

Година и место рођења: 1968. - Зрењанин

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани психолог

Занимање: Медијатор Центра за алтернативно решавање сукоба

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;спец.обука-аспекти и приступи породичној медијацији; специјализована обука - школска медијација;специјализована обука - етничке различитости и управљање сукобима;спец.обука-медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Заплањска 84А, 11000 Београд

Е-маил адреса: cars@sbb.rs

Број мобилног телефона: 064/1169-831

Број и датум одлуке: 740-09-00110/2015-22 од 2015-04-15

Ћулибрк (Драган) Зоран

Година и место рођења: 1956. - Сарајево

Факултет: Факултет за менџмент малих и средњих предузећа Европски Универзитет; Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани инжењер менаџмента; магистар пољопривредних наука

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна; специјализована обука - споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Јурија Гагарина бр. 29

Е-маил адреса: zculibrk@live.com

Број мобилног телефона: 063/8414-485

Број телефона: 011/2-631-055

Број и датум одлуке: 740-09-00131/2015-22 од 2015-04-15

Ћупић (Мирко) Душица

Година и место рођења: 1967. - Крагујевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Извршни директор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Тимочка 2, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: dusica.cupic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/86 26 002

Број и датум одлуке: 740-09-00090/2015-22 од 2015-04-15

Узелац (Драгослав) Горан

Година и место рођења: 1969. - Нови Сад

Факултет: Економски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: ружа 19 , 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса: uzelac@stcable.net

Број мобилног телефона: 063/535877

Број и датум одлуке: 740-09-00173/2015-22 од 2015-04-15

Ујхази (Геза) Ева

Година и место рођења: 1960. - Сента

Факултет: Правни факултет Сегедин

Звање: мастер политиколог за међународне послове

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вука Караџића 16, 24400 Сента

Е-маил адреса: evi.ujhazi@gmail.com

Број телефона: 069/596-9855

Број и датум одлуке: 740-09-00243/2016-22 од 2016-05-19

Урошевић (Радован) Нада

Година и место рођења: 1977. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; Учитељски факултет Универзитета у Београду

Звање: правник;дипломирани васпитач

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Старих ратника 28, 11000 Београд

Е-маил адреса: nadaurosevicbeba@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/711-748

Број телефона: 011/2577-424;011/4075-234

Број и датум одлуке: 740-09-01248/2015-22 од 2016-01-27

Урошевић (Миодраг) Жарко

Година и место рођења: 1980. - Ужице

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Народних хероја 40А/13 , 11000 Београд

Е-маил адреса: zurosevic80@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1189-330

Број и датум одлуке: 740-09-00673/2015-22 од 2015-08-20

Учајев (Никола) Петар

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Новопазарска 41, 11000 Београд

Е-маил адреса: petarucajev@yahoo.com

Број мобилног телефона: 062/570-000

Број и датум одлуке: 740-09-01057/2015-22 од 2015-12-14

Фехер Оплетан (Иштван) Ендре

Година и место рођења: 1960. - Сента

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Трогирска 3, 24413 Палиц

Е-маил адреса: opletan@eunet.rs

Број мобилног телефона: 064/1126-559

Број телефона: 024/753-432;024/753-109

Број и датум одлуке: 740-09-01187/2015-22 од 2016-01-11

Филиповић (Александар) Душан

Година и место рођења: 1983. - Лозница

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Светог Саве 13, 15300 Лозница

Е-маил адреса: filipovic015@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/360-8244

Број телефона: 015/788-3993

Број и датум одлуке: 740-09-57/2017-22 од 2017-04-20

Фојкар (Оливер) Маријана

Година и место рођења: 1964. - Оџаци

Факултет: Природноматематички факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани туризмолог

Занимање: дипломирани туризмолог

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Булевар краља Петра 1. 69, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: scila_lila@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/80-60-559

Број и датум одлуке: 740-09-00056/2017-22 од 2017-04-20

Француски (Мирослав) Гордана

Година и место рођења: 1976. - Кикинда

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Самостални стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Шекспирова 22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: francuskagordana@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/669-1177

Број и датум одлуке: 740-09-00108/2016-22 од 2016-03-28

Хаљиљи (Љуте) Хаљиљ

Година и место рођења: 1963. - Штимље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Угриновачки пут 155А, 11000 Београд

Е-маил адреса: haljilj.haljilji@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/8077-842

Број и датум одлуке: 740-09-00217/2015-22 од 2015-04-15

Хрнчјар (Драган) Верица

Година и место рођења: 1955. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Булевар Јована Дучића 39, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: office_dejana_verica@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/607-905

Број и датум одлуке: 740-09-01263/2015-22 од 2016-01-27

Цвејић Икач (Перица) Тамара

Година и место рођења: 1974. - Београд

Факултет: Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица Educons Универзитет Сремска Каменица

Звање: магистар економских наука

Занимање: магистар економских наука

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Пушкинова 11/1/2, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: tamara.cvejic.ikac@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/301-491

Број и датум одлуке: 740-09-00764/2015-22 од 2015-09-09

Цветиновић (Богољуб) Јелена

Година и место рођења: 1986. - Ужице

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Јана Колара 2Б, 11000 Београд

Е-маил адреса: jelenacveta@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064-198-42-12

Број и датум одлуке: 740-09-021/2016-22 од 2016-11-25

Цветковић (Петар) Стефан

Година и место рођења: 1989. - Лесковац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Бановићка 18/16, 11000 Београд

Е-маил адреса: cvetkovic_stefan@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/437-9602

Број и датум одлуке: 740-09-00616/2016-22 од 2017-01-19

Цветковић (Станоје) Јелена

Година и место рођења: 1984. - Ниш

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драгољуба Ђорђевића 122, 18260 Поповац

Е-маил адреса: jelenac45@ymail.com

Број мобилног телефона: 064/4549-440

Број телефона: 018/568-882

Број и датум одлуке: 740-09-01229/2015-22 од 2016-01-27

Цветковић (Радивоје) Давор

Година и место рођења: 1977. - Лесковац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Првомајска 2, 16220 Грделица

Е-маил адреса: adv.davorcvetkovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7220-108

Број телефона: 016/3426-311

Број и датум одлуке: 740-09-00460/2015-22 од 2015-05-29

Цвијовић (Чедо) Слађана

Година и место рођења: 1958. - Пријепоље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Виши саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - напредне вештине посредовања; медијација у случајевима злостављања на раду - мобинга

Адреса: Јована Миодраговића 9, 11000 Београд

Е-маил адреса: sladjanacvi@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/226-112

Број телефона: 011/3076-924

Број и датум одлуке: 740-09-00372/2015-22 од 2015-05-29

Чавић (Бранко) Бранка

Година и место рођења: 1977. - Загреб

Факултет: Правни факултет Универзита у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Начелник службе за правне, кадровске и опште послове

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Павла Вујисића 48, 11000 Београд

Е-маил адреса: cavic.branka@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/8282-143

Број и датум одлуке: 740-09-00165/2015-22 од 2015-04-15

Чакањ (Јожеф) Ноеми

Година и место рођења: 1968. - Суботица

Факултет: Универзитет у Новом Пазару

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији; специјализована обука за посредовање у породичним споровима

Адреса: Раде Кончара 26, 24000 Суботица

Е-маил адреса: ombudsman@subotica.rs

Број телефона: 024/626-898

Број и датум одлуке: 740-09-01007/2015-22 од 2015-11-12

Челебић (Михајло) Милица

Година и место рођења: 1981. - Сомбор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Лозничка 18, 11000 Београд

Е-маил адреса: m.celebic7@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/6408-517

Број телефона: 011/3445-556

Број и датум одлуке: 740-09-1190/2015-22 од 2016-01-11

Челић (Никола) Вера

Година и место рођења: 1958. - Бачка Паланка

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - вршњачка медијација; специјализована обука - управљање предметима у медијацији

Адреса: Блок Партизан 5, 21400 Бачка Паланка

Е-маил адреса: v.celic@vojvodina-rra.rs

Број мобилног телефона: 063/589-920

Број и датум одлуке: 740-09-00181/2016-22 од 2016-06-03

Чеперковић (Јован) Нина

Година и место рођења: 1970. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу;специјалистичке студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста за право енергетике

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Специјализована обука - медијација са посебним акцентом на комерцијалну медијацију

Адреса: Алексе Шантића 5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: tch.ibo@eunet.rs

Број мобилног телефона: 064/888-3213

Број и датум одлуке: 740-09-00206/2015-22 од 2015-04-15

Чолић (Васа) Звездана

Година и место рођења: 1917. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јована Миодраговића 3, 11000 Београд

Е-маил адреса: coliczvezdana@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/8353075

Број телефона: 011/2612-358

Број и датум одлуке: 740-09-736/2016-22 од 2017-05-16

Чолић Влајнић (Милан) Александра

Година и место рођења: 1975. - Кикинда

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Партизанска 2Б/18, 23300 Кикинда

Е-маил адреса: acvsaska@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1752-721

Број и датум одлуке: 740-09-01038/2015-22 од 2015-11-24

Чудић (Обрад) Ивана

Година и место рођења: 1982. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: освновна обука

Адреса: Др Ђорђа Јовановића бр. 4/4/16 , 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: ivanakiridzic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/1973-451

Број и датум одлуке: 740-09-00256/2016-22 од 2016-08-15

Чурић (Стојадин) Теодора

Година и место рођења: 1977. - Сомбор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мичуринова 40, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: vtkostic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1829-345

Број телефона: 021/6530-722

Број и датум одлуке: 740-09-01214/2015-22 од 2016-01-11

Чуровић (Игно) Тамара

Година и место рођења: 1977. - Скопље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - напредне вештине посредовања

Адреса: Ситничка 7/2/7, 11000 Београд

Е-маил адреса: tamara.curovic@odilaw.com

Број мобилног телефона: 060/3801-238

Број и датум одлуке: 740-09-00178/2016-22 од 2016-08-15

Џамоња - Игњатовић (Звонимир) Тамара

Година и место рођења: 1961. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитетa у Београду

Звање: Доктор психолошких наука

Занимање: Професор психологије

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa-специјализованa обуком–вештине обучавања за посредовање између жртве и преступника;спец.обукa–медијација и културне разлике; спец.обукa–аспекти породичне медијације и приступи породичној медијацији; спец.обукa–супервизија у породичној медијацији

Адреса: Делиградска 18, 11000 Београд

Е-маил адреса: tamara.dzamonja@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8675-733

Број и датум одлуке: 740-09-00971/2015-22 од 2016-01-18

Џонић (Борислав) Бојана

Година и место рођења: 1979. - Зајечар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Љубе Нешића 70, 19000 Зајечар

Е-маил адреса: bodzonic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/9406624

Број и датум одлуке: 740-09-367/2017-22 од 2017-08-03

Шаренгаћа (Миле) Драгана

Година и место рођења: 1974. - Сисак

Факултет: Филолошки факултет Универзитета у Приштини

Звање: професор енглеског језика и књижевности

Занимање: Професор енглеског језика

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука

Адреса: Војачка 34, 11000 Београд

Е-маил адреса: dragana.sarengaca@gmail.com

Број телефона: 062/628794

Број и датум одлуке: 740-09-00506/2015-22 од 2015-07-07

Шарић (Новица) Сузана

Година и место рођења: 1986. - Лесковац

Факултет: Економски факултетом Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани економиста

Занимање: Порески саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Саве Ковачевића 65, 16210 Власотинце

Е-маил адреса: saricsuzana86@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7239-810

Број и датум одлуке: 740-09-00853/2015-22 од 2015-09-30

Шебек (Драгољуб) Лидија

Година и место рођења: 1980. - Крагујевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Града Сирена 22, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: sebeklidija@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/363-8500

Број и датум одлуке: 740-09-00015/2017-22 од 2017-03-15

Ширкић (Југослав) Снежана

Година и место рођења: 1961. - Крушевац

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани социјални радник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука-медијација и културне разлике; специјализиована обука-посредовање између жртве и преступника

Адреса: Јован Дучић 22, 37000 Крушевац

Е-маил адреса: snezana.sirkic@gmail.com

Број телефона: 064/29666-79

Број и датум одлуке: 740-09-00220/2016-22 од 2016-06-03

Шошкић (Добрица) Марија

Година и место рођења: 1988. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион, Београд

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јове Илића 89, 11000 Београд

Е-маил адреса: soskicmarija@gmail.com

Број телефона: 064/128-6611

Број и датум одлуке: 740-09-00559/2015-22 од 2015-07-06

Шуковић (Ратомир) Оливера

Година и место рођења: 1968. - Вршац

Факултет: Факултет за образовање дипломираних правника и економиста за руководеће кадрове у Новом Саду "Алфа" универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: Директор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Насеље Хемоград ББ, 26300 Вршац

Е-маил адреса: oliverasukovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/552-863

Број и датум одлуке: 740-09-302/2017-22 од 2017-07-19