СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ДРУГОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 29. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ У 15 ЧАСОВА, СВЕЧАНА САЛА, II СПРАТ

 ( „А“ КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

 

      Редовни кандидати:

 

1.       Теодора Павловић

2.       Бојан Трифуновић      

3.       Марина Јовановић

4.       Петар Братић

5.       Давид Гостиљац

6.       Милош Пешић

7.       Светлана Тесла

8.       Саша Суботић

9.    Mарина Стефановић

       

Кандидат упућен на поправни испит из претходног испитног рока:

1.      Гордана Богдановић (материјално право)

 

 

 

СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ИСПИТА ПРЕД ПРВОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 1. НОВЕМБРА 2018. ГОДИНЕ У 16 ЧАСОВА, ВЕЛИКА САЛА, VI СПРАТ,

( „А“ КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

 

    Редовни кандидати:

 

1.       Соња Крсмановић

2.       Марко Дуловић

3.       Ивана Марићевић

4.       Бојан Златановић

5.       Бранка Бановић

6.       Никола Бацковић

7.       Невена Илић

8.    Данило Вукићевић

9.    Немања Лугавац

10.   Наташа Пешић (одлагање из претходног испитног рока)

 

Молимо кандидате за полагање испита пред Првом испитном комисијом и лица заинтересована за слушање испита да дана 1. новембра 2018. године уђу на централни улаз зграде Министарства правде.

Пријаве за слушање усменог дела испита су могуће путем броја телефона 011 78 58 000 дана 29.10.2018 године од 08.00.

Није могуће пријављивање за обе комисије.