Обавештавамо кандидате да ће се усмени део јавнобележничког испита одржати најраније две недеље од дана објављивања резултата писменог дела испита, односно тачан датум одржавања усменог дела испита (са списком кандидата распоређених по комисијама) биће накнадно објављен на интернет страници Министарства правде.