СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ПРЕД ПРВОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 29. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ (ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 9 ЧАСОВА, СВЕЧАНА САЛА, II СПРАТ,  ( „А“ КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

Кандидати:

1.      Нојкић Лазаревић Марина

2.      Кисић Оља

Поправни испит:

1.      Јаћовић Богдан

2.      Реџовић Нокић Низама

СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ПРЕД ДРУГОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 01. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) СА ПОЧЕТКОМ У 12:00 ЧАСОВА, СВЕЧАНА САЛА, II СПРАТ

 ( „А“ КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

        Кандидати:

1.      Ерцеговчевић Мирослав

2.      Симовић Датукашвили Наташа

3.      Лаковић Бојана

Поправни испит:

Филиповић Марија