Министар правде је на основу члана 11. ст.1 .и 2. Закона о судским вештацима ( „Сл. Гласник РС”, број 44/10), објавио дана 05.05.2023. године у „Службеном гласнику РС“ бр. 37/23, јавни позив за именовање судских вештака за област економско-финансијска за подручје Основног суда у Јагодини, Основног суда у Пожеги и Основног суда у Прокупљу на основу претходно истакнутих потреба.

Рок за подношење Захтева је 15 дана од дана објаве јавног позива у „Службеном гласнику РС“,