Обавештавају се сви кандидати који полажу правосудни испит у јунском испитном року пред Трећим испитним одбором (редовни кандидати који буду распоређени у Трећи испитни одбор у јунском испитном року, редовни кандидати који су одложили полагање испита за јунски испитни рок као и накнадни кандидати који су пријавили/одложили испит за јунски испитни рок) да ће се испит из испитног предмета Грађанско право одржати дана 27.28. 29. 30. јуна 2023. године

Сви кандидати који су услов за накнадно полагање испита из испитног предмета Грађанско право стекли у априлском испитном року, a који су испит пријавили, остварују услов да приступе истом, према распореду који ће накнадно бити објављен.