Кандидати који су положили правосудни испит у мајском испитном року, а који су се пријавили за лично преузимање Уверења о положеном правосудном испиту, исто могу преузети лично у Министарству правде, Немањина 22-26, дана 14. јуна 2023. године у 14 часова, као и 15. јуна 2023. године у 12 часова или у 14 часова. 

Кандидати који се нису пријавили за лично преузимање Уверења, као и кандидати који не приступе у наведеним терминима, иста ће бити експедована на адресу пребивалишта.