Кандидати који су положили правосудни испит у јунском испитном року, а који су се пријавили за лично преузимање Уверења о положеном правосудном испиту, исто могу преузети лично у Министарству правде, Немањина 22-26, дана 10. августа 2023. године у 12 и 14 часова, као и 11. августа 2023. године у 12 или у 14часова. 

Кандидати који се нису пријавили за лично преузимање Уверења, као и кандидати који не приступе у наведеним терминима, Уверења ће бити експедована на адресу пребивалишта.